Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Karangmoncol

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 60710575 MIS MUHAMMADIYAH KRAMAT T T T ... T T ... T ... ... ... - -
2 20363477 MTSS HASYIM ASY`ARI TUNJUNGMULI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
3 20356058 TK PERTIWI KRAMAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 69739978 RA DIPONEGORO 3 BALERAKSA TT T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.99
5 20356045 TK PERTIWI KARANGSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 2.18
6 20303157 SMP N 2 KARANGMONCOL TT T T ... T T ... T T ... ... KARANGMONCOL 2.23
7 69843013 KB DIPONEGORO O1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
8 20355908 TK PERTIWI 1 BALERAKSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 2.54
9 69843072 POS PAUD WIDURI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
10 69739980 RA DIPONEGORO KRAMAT T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
11 20302932 SD NEGERI 2 TUNJUNGMULI TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
12 69874558 POS PAUD SEJAHTERA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
13 69989278 TK PERTIWI 3 TUNJUNGMULI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
14 20302950 SD NEGERI 2 SIRAU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 20303023 SD N 1 TUNJUNGMULI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
16 69739975 RA DIPONEGORO 1 TAMANSARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
17 20302969 SD NEGERI 2 TAJUG T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 3
18 60710580 MIS MA`ARIF NU 2 BALERAKSA TT T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 2.43
19 20303110 SMKS CENDEKIA PERKASA PURBALINGGA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 20363177 MAS MA`ARIF NU AL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 2.38
21 69843009 KB NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
22 20363475 MTSS MUHAMMADIYAH 05 PURBALINGGA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
23 20303611 SD N 1 GRANTUNG T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.68
24 69874560 POS PAUD PELANGI 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 69992573 TK PERTIWI 3 SIRAU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 2.53
26 20355959 TK PERTIWI 2 KRAMAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 20303030 SD N 2 KARANGSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 2.11
28 20356078 TK PERTIWI PEKIRINGAN TT T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.73
29 69874524 KB MOM & KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
30 20356096 TK PERTIWI TAJUG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
31 60710584 MIS MA`ARIF NU 2 TUNJUNGMULI T T TT ... T TT ... T ... ... ... - -
32 69990273 SMP IT Madani Tunjungmuli TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
33 69804124 KB MUSLIMAT NU ARROKHMAH T T T ... T T ... T T ... ... - -
34 20303577 SD N 1 PEKIRINGAN T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.76
35 60710579 MIS MA`ARIF NU 1 BALERAKSA T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.62
36 20303182 SD NEGERI 3 TUNJUNGMULI TT T T ... T T ... T T ... ... - -
37 20303626 SD N 1 BALERAKSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 2.56
38 60710574 MIS MUHAMMADIYAH PEPEDAN TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
39 69843011 KB SIWI CAHYANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 69843015 KB ASYIFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
41 60710582 MIS MUHAMMADIYAH TUNJUNGMULI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
42 20355904 TK PERTIWI 01 SIRAU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
43 69874525 KB CITA BUANA PERSADA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 1.7
44 69874527 KB AL MUKAROMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 69843017 KB AL KHUSNA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
46 69843014 KB TUNAS MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 69874526 KB AISYIYAH KRAMAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 69843074 POS PAUD PELANGI 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
49 20303532 SD N 1 KRAMAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
50 60710577 MIS MA`ARIF NU 2 TAMANSARI T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.84
51 69740077 RA DIPONEGORO 3 TUNJUNGMULI T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.48
52 69739973 RA DIPONEGORO 2 TAMANSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 2.84
53 20303214 SD NEGERI 3 SIRAU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 69739979 RA DIPONEGORO 4 BALERAKSA T T TT ... TT TT ... T ... ... ... - -
55 69739981 RA DIPONEGORO PEKIRINGAN TT T T ... TT T ... TT ... ... ... KARANGMONCOL 1.54
56 60710576 MIS MA`ARIF NU 1 TAMANSARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
57 P2964427 PKBM BINA MANDIRI T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 1.67
58 20356170 SMP Negeri 4 Karangmoncol T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
59 69739977 RA DIPONEGORO 2 TUNJUNGMULI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
60 69928011 MTSS MUHAMMADIYAH 11 PURBALINGGA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
61 60710586 MIS MA`ARIF NU 3 BALERAKSA T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
62 69739972 RA DIPONEGORO 1 BALERAKSA T T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 2.45
63 69874559 POS PAUD NURUL UMMAHAAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
64 60725991 TKS PERTIWI 2 SIRAU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 60710581 MIS MA`ARIF NU KRAMAT T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
66 20363476 MTSS MA`ARIF NU 04 TAMANSARI TT T T ... T T ... TT ... ... ... KARANGMONCOL 2.41
67 60710587 MIS MA`ARIF NU KARANGSARI 1 TT T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.32
68 69739974 RA DIPONEGORO 1 KARANGSARI KARANGMONCOL TT T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.35
69 69974929 SMK MUTU TUNJUNGMULI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
70 20303058 SD N 2 GRANTUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 1.8
71 20303593 SD N 1 PEPEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.66
72 20302909 SD NEGERI 2 KRAMAT T T T ... T T ... T T ... ... - -
73 20363178 MAS MAMBA`UL ULUM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
74 20363474 MTSS MA`ARIF NU 16 SIRAU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
75 20303665 SD NEGERI 1 KARANGSARI T T T ... T T ... T T ... ... KARANGMONCOL 2.18
76 69739982 RA DIPONEGORO 2 KARANGSARI KARANGMONCOL T T T ... TT TT ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.05
77 20303024 SD N 1 TAMANSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
78 69739984 RA MA`ARIF NU PEPEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.11
79 69973705 TK PERTIWI 3 SIRAU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 69842805 TK PERTIWI 2 BALERAKSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 69990670 KELOMPOK BERMAIN AS SABIL SIRAU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
82 20303568 SD NEGERI 1 SIRAU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
83 20356014 TK PERTIWI GRANTUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 2.97
84 20302875 SD N 2 PEKIRINGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 1.22
85 69843016 KB HASYIM ASYARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 2.72
86 69739971 RA DIPONEGORO 2 BALERAKSA T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.48
87 20338491 SD N 2 RAJAWANA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
88 20303572 SD NEGERI 1 RAJAWANA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
89 69843010 KB NURUL UMMAHAAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 2.86
90 20355940 TK PERTIWI 1 TUNJUNGMULI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 69874529 KB BINTANG KEJORA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 2.85
92 20356087 TK PERTIWI RAJAWANA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 60710578 MIS MA`ARIF NU 3 TAMANSARI T T T ... T T ... TT ... ... ... KARANGMONCOL 2.54
94 69843018 KB AL AMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BANYUMUDAL 1.9
95 69843075 PAUD TPQ RUBIYAH BHEKTI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
96 69804125 POS PAUD MARGA UTAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 60710585 MIS MA`ARIF NU 3 TUNJUNGMULI TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
98 20356097 TK PERTIWI TAMANSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 69739976 RA DIPONEGORO 1 TUNJUNGMULI T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
100 69739983 RA DIPONEGORO 3 TAMANSARI T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.67
101 69980871 TPA NURUL UMMAHAAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 2.62
102 69842806 TK PERTIWI 2 TUNJUNGMULI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 20302968 SD Negeri 2 Tamansari T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.39
104 20303237 SMAS MA ARIF KARANGMONCOL T T T ... T T ... T ... ... ... - -
105 20303559 SD NEGERI 1 TAJUG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 69739967 BA AISYIYAH KRAMAT T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
107 69874528 KB MA ARIF NU 01 TAMANSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 20303119 SMP DIPONEGORO 2 KARANGMONCOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 69843012 KB AISYIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 20356157 SMP NEGERI 3 KARANGMONCOL T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
111 69739969 BA AISYIYAH TUNJUNGMULI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
112 60726972 MIS MUHAMMADIYAH TAMANSARI TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
113 69739968 BA AISYIYAH PEPEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 2.96
114 60710583 MIS MA`ARIF NU 1 TUNJUNGMULI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
115 20303114 SMP MUHAMMADIYAH 1O TAMANSARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
116 69739970 BA AISYIYAH TAMANSARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
117 70004965 KB CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 20303087 SMP NEGERI 1 KARANGMONCOL T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 1.17
119 20302996 SD N 2 BALERAKSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 2.34
120 20356172 SMP Negeri 5 Satu Atap Karangmoncol TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
121 69874530 KB BINAUL MUMININ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.