Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Rembang

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 20303117 SMP MAARIF NU REMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
2 20355986 TK PERTIWI 3 TANALUM TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
3 60710674 MIS MA`ARIF NU GUNUNGWULED T T T ... T T ... T ... ... ... - -
4 20302984 SD NEGERI 2 BODASKARANGJATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 69740097 RA DIPONEGORO SUMINGKIR TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
6 20303088 SMP NEGERI 1 REMBANG T T T ... T T ... T T ... ... - -
7 20302978 SD NEGERI 2 BANTARBARANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
8 69843019 KB PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 60710678 MIS MA`ARIF NU 4 BANTARBARANG TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
10 69971977 KB. MUTIARA HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
11 69951517 PPS Daru Mafatihil Ulum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 60710673 MIS MUHAMMADIYAH PAGELARAN TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
13 69843023 KB ARDI LAWET ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
14 20355965 TK PERTIWI 2 MAKAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 69843073 POS PAUD BAROKAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
16 69842817 TK PERTIWI 1 PANUSUPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
17 69842810 TK PERTIWI 1 LOSARI TT T T ... T T ... T T ... ... - -
18 69943061 KB PELANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 20303018 SD N 1 WLAHAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 20303634 SD NEGERI 1 BANTARBARANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
21 69874537 KB LESTARI PRAYOGI TT T T ... T T ... T T ... ... - -
22 20303248 SMAN 1 REMBANG T T T ... T T ... T T ... ... - -
23 69842814 TK PERTIWI 1 MAKAM TT T T ... T T ... T T ... ... - -
24 20303639 SD Negeri 1 Bodaskarangjati ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 69740095 RA DIPONEGORO BANTARBARANG T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
26 69874561 POS PAUD MELATI SARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 69874533 KB MEKAR PUSPITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... REMBANG 1.68
28 69874532 KB AISYIYAH MEKAR SARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 20302939 SD NEGERI 3 KARANGBAWANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
30 20303204 SD NEGERI 3 MAKAM T T T ... T T ... T T ... ... - -
31 69843022 KB BAROKAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
32 20303179 SD NEGERI 4 GUNUNGWULED ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 20356174 SMP Negeri 6 Rembang T T T ... T T ... T T ... ... - -
34 20356163 SMP NEGERI 3 SATU ATAP REMBANG TT T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
35 69740089 BA AISYIYAH KARANGGONDANG T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
36 20302879 SD NEGERI 2 PANUSUPAN TT T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
37 20302931 SD N 2 WANOGARA WETAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 20303562 SD NEGERI 1 SUMAMPIR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
39 20303189 SD N 5 SUMAMPIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 69842808 TK PERTIWI 2 BANTARBARANG TT T T ... T T ... T T ... ... - -
41 69874535 KB IBNU SINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
42 60710677 MIS MA`ARIF NU 3 BANTARBARANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
43 69843021 KB AL HIKMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 20303022 SD NEGERI 1 WANOGARA KULON TT T T ... T T ... T ... ... ... KARANGMONCOL 2.38
45 20356164 SMP NEGERI 4 REMBANG T T T ... T T ... T T ... ... - -
46 60710669 MIS MUHAMMADIYAH BOJONGSANA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 69874432 TK PERTIWI 1 KARANGBAWANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 20303098 SMP MUHAMMADIYAH 5 PURBALINGGA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
49 60710672 MIS MUHAMMADIYAH WLAHAR TT T T ... T T ... T ... ... ... REMBANG 2.68
50 60710664 MIS MUHAMMADIYAH LOSARI TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
51 69951458 PPS Al - Ikhlas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
52 69951532 PPS Roudlotul Falah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
53 69842818 TK PERTIWI 2 PANUSUPAN TT T T ... T T ... T T ... ... - -
54 69874538 KB TUNAS MEKAR TT T T ... T T ... T T ... ... - -
55 60710676 MIS MA`ARIF NU 2 BANTARBARANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
56 69842816 TK PERTIWI 1 TANALUM TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
57 69842809 TK PERTIWI 1 BANTARBARANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 20303170 SMP NEGERI 2 REMBANG T T T ... T T ... T T ... ... - -
59 69740093 BA AISYIYAH TEPUS TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
60 69924614 KB JENDRAL SOEDIRMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
61 69740096 RA DIPONEGORO GUNUNGWULED TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
62 69951524 PPS Nuruzziyadah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
63 20303270 SD NEGERI 1 PANUSUPAN T T T ... T T ... T T ... ... - -
64 20303691 SD N 1 KARANGBAWANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 20302940 SD NEGERI 3 GUNUNGWULED ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 20303501 SD N 1 MAKAM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
67 69951529 PPS Roudlotunnajah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 20303067 SD NEGERI 2 KARANGBAWANG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
69 60710675 MIS MA`ARIF NU 1 BANTARBARANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
70 20355989 TK PERTIWI 4 LOSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
71 20303202 SD NEGERI 3 PANUSUPAN T T T ... T T ... T T ... ... - -
72 69740088 RA DIPONEGORO KALITENGAH T T TT ... TT TT ... T ... ... ... - -
73 20356187 SMKN 1 REMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
74 20302920 SD N 2 MAKAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
75 20302911 SD NEGERI 2 LOSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 20356105 TK PERTIWI WANOGARA KULON ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGMONCOL 2.36
77 69842815 TK PERTIWI 1 SUMAMPIR TT T T ... T T ... T T ... ... - -
78 20363493 MTSS MA`ARIF NU 03 REMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
79 60710665 MIS MUHAMMADIYAH PRINGAMBA T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
80 20356173 SMP NEGERI 5 SATU ATAP REMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGASEM 2.81
81 20355983 TK PERTIWI 3 LOSARI TT T T ... T T ... T T ... ... - -
82 60710670 MIS MUHAMMADIYAH TEPUS T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
83 69843020 KB MUTIARA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 20303195 SD NEGERI 4 SUMAMPIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
85 69740091 BA AISYIYAH BODASKARANGJATI TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
86 20303178 SD NEGERI 4 MAKAM T TT T ... TT T ... T ... ... ... - -
87 70004621 KB ENGLISH IT AL-KHOIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
88 20303186 SD NEGERI 3 TANALUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 69842812 TK PERTIWI WANOGARA WETAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
90 69842807 TK PERTIWI WLAHAR TT T T ... T T ... T T ... ... - -
91 69842811 TK PERTIWI BODASKARANGJATI TT T T ... T T ... T T ... ... - -
92 69874534 KB TUNAS HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 69740092 BA AISYIYAH SUMAMPIR TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
94 20303192 SD NEGERI 5 MAKAM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
95 20355984 TK PERTIWI 3 MAKAM TT T T ... T T ... T T ... ... - -
96 20303683 SD NEGERI 1 GUNUNGWULED ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 69874438 TK PERTIWI 2 TANALUM TT T T ... T T ... T T ... ... - -
98 20302960 SD N 2 SUMAMPIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 20356138 SD NEGERI 1 TANALUM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
100 60710668 MIS MUHAMMADIYAH PANUSUPAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
101 69842813 TK PERTIWI 4 MAKAM TT T T ... T T ... T T ... ... - -
102 69740090 BA AISYIYAH LOSARI T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
103 69740087 BA AISYIAH BOJONGSANA TT T TT ... TT TT ... T ... ... ... - -
104 20303021 SD N 1 WANOGARA WETAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 20302928 SD NEGERI 2 WLAHAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... REMBANG 1.94
106 69973069 POS PAUD AL MUKMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
107 20303206 SD N 3 LOSARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
108 69874437 TK PERTIWI 1 GUNUNGWULED T T T ... T T ... T ... ... ... - -
109 69956202 MI PLUS MA`ARIF NU MAKAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 K9981228 LKP Motors Study Center ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
111 69874531 KB ALIF SYAHBANA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
112 P9984417 PKBM Ilman Nafi`an ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
113 69874536 KB PELITA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... REMBANG 2.11
114 69874539 KB MULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
115 20355948 TK PERTIWI 2 GUNUNGWULED ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
116 20356117 TK SATU ATAP 4 SUMAMPIR TT T T ... T T ... T T ... ... - -
117 20303200 SD N 3 SUMAMPIR TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
118 60710666 MIS MUHAMMADIYAH KARANGGONDANG TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
119 20302967 SD NEGERI 2 TANALUM TT T T ... T T ... TT T ... ... - -
120 20303519 SD NEGERI 1 LOSARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
121 20303056 SD NEGERI 2 GUNUNGWULED ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
122 20355964 TK PERTIWI 2 LOSARI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
123 60710671 MIS MUHAMMADIYAH BODASKARANGJATI T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
124 69740094 BA AISYIYAH WLAHAR TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... REMBANG 2.68
125 60710667 MIS MUHAMMADIYAH SUMAMPIR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.