Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Mandiraja

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69762663 SMKN 1 MANDIRAJA T T T ... T T ... TT ... ... ... MANDIRAJA II 1.28
2 69740195 RA/BA/TA BA AISYIYAH MANDIRAJA KULON TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
3 20304009 SMP NEGERI 3 MANDIRAJA T T T ... T T ... T T ... ... - -
4 69740207 RA/BA/TA MUSLIMAT NU KEBANARAN TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
5 69906806 KB QURROTA AYUN 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 2.5
6 69972956 KB AL-BAROKAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KLAMPOK II 2.46
7 20351930 TK PERTIWI 2 SOMAWANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURWANEGARA II 2.6
8 20351923 TK PERTIWI GIRI PUTRA SALAMERTA T T T ... T T ... T ... ... ... RAKIT I 1.66
9 60710741 MIS AL MA`ARIF MANDIRAJA WETAN TT T T ... T TT ... TT ... ... ... RAKIT I 2.92
10 20340833 SD NEGERI 5 SOMAWANGI T T T ... T T ... T ... ... ... PURWANEGARA II 2.98
11 20338271 SD NEGERI BLIMBING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 0.98
12 20338266 SD NEGERI 2 SOMAWANGI T T T ... T T ... T TT ... ... PURWANEGARA II 2.98
13 69852334 KB PELITA INSANI T T T ... T T ... T T ... ... RAKIT I 2.76
14 69740198 RA/BA/TA PERWANIDA MANDIRAJA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
15 20351922 TK PERTIWI MANDIRAJA WETAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 1.45
16 69740196 RA/BA/TA BA AISYIYAH MANDIRAJA WETAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
17 20362572 TK PERTIWI 2 KALIWUNGU T T T ... T T ... T ... ... ... PURWANEGARA II 2.14
18 60710745 MIS MUHAMMADIYAH BANJENGAN TT T T ... TT T ... TT ... ... ... MANDIRAJA I 1.98
19 20338247 SD NEGERI 2 GLEMPANG T TT TT ... TT TT ... T ... ... ... MANDIRAJA II 2.56
20 69852330 KB NURUL FATAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURWANEGARA II 2.71
21 20363508 MTSS MUHAMMADIYAH MANDIRAJA TT T T ... T TT ... T ... ... ... RAKIT I 2.69
22 20351932 TK PGRI CANDIWULAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 1.43
23 20338258 SD NEGERI 3 PANGGISARI T T T ... T T ... T ... ... ... MANDIRAJA II 2.38
24 69740199 RA/BA/TA WATHONIYAH GLEMPANG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
25 P2965182 PKBM AL KARIM T T T ... T T ... T ... ... ... RAKIT I 2.98
26 20338242 SD NEGERI 1 PURWASABA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 0.5
27 20338257 SD NEGERI 3 MANDIRAJA KULON TT T T ... T T ... T ... ... ... RAKIT I 2.78
28 20338235 SD NEGERI 1 JALATUNDA T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
29 20338253 SD NEGERI 3 GLEMPANG TT T T ... T T ... T T ... ... MANDIRAJA II 2.57
30 20351917 TK PERTIWI KALIWUNGU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 1.57
31 69883027 KB CAKRAWALA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURWANEGARA II 2.8
32 60710738 MIS AL MA`ARIF SALAMERTA TT T T ... T TT ... TT ... ... ... KLAMPOK II 1.05
33 20337879 SD NEGERI 2 MANDIRAJA WETAN T T T ... T T ... T ... ... ... RAKIT I 1.64
34 60710742 MIS AL WATHONIYAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... MANDIRAJA II 2.6
35 20338261 SD NEGERI 4 GLEMPANG TT T T ... T T ... T ... ... ... MANDIRAJA II 2.57
36 69852338 KB SINAR PELANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 2.91
37 20340832 SD NEGERI 3 SOMAWANGI T T T ... TT T ... TT ... ... ... MANDIRAJA I 2.99
38 20351929 TK PERTIWI 2 PANGGISARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 2.43
39 69852323 KB WIDURI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RAKIT I 2.18
40 20338264 SD NEGERI 4 KEBANARAN T T T ... T T ... T ... ... ... MANDIRAJA II 2.55
41 20304025 SMP NEGERI 1 MANDIRAJA T T T ... T T ... T ... ... ... RAKIT I 2.53
42 20351916 TK PERTIWI MARDISIWI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
43 20337878 SD NEGERI 1 MANDIRAJA WETAN T T T ... T T ... T ... ... ... RAKIT I 2.75
44 20338256 SD NEGERI 3 KERTAYASA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 2.85
45 20362571 TK AISYIYAH KALIWUNGU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RAKIT I 1.8
46 60710743 MIS AL MA`ARIF 02 KERTAYASA TT T T ... TT T ... TT ... ... ... MANDIRAJA II 2.36
47 69938962 TK PGRI JALATUNDA T T T ... T T ... T ... ... ... WANGON I 2.91
48 69955134 POS PAUD BUDI RAHAYU V ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURWANEGARA II 2.5
49 20351934 TK AL AMIN KEBANARAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
50 69852335 KB AL AMINAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURWANEGARA II 2.43
51 20351935 TK NEGERI PEMBINA MANDIRAJA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KLAMPOK II 2.43
52 20338268 SD NEGERI 6 SOMAWANGI T T T ... TT T ... T ... ... ... MANDIRAJA I 2.84
53 20338240 SD NEGERI 1 MANDIRAJA KULON T T T ... T T ... T ... ... ... RAKIT I 2.78
54 69852331 KB TUNAS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA I 1.93
55 20304006 SMP NEGERI 2 MANDIRAJA T T T ... T T ... T T ... ... MANDIRAJA II 0.54
56 69740202 RA/BA/TA AL HIDAYAH MANDIRAJA KULON TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
57 20338237 SD NEGERI 1 KEBAKALAN TT T T ... T T ... TT ... ... ... SEMPOR II 2.44
58 20351928 TK BUNGA NUSANTARA SOMAWANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... WANGON I 2.14
59 69740200 RA/BA/TA AL- MA`ARIF MANDIRAJA KULON TT T T ... TT T ... TT ... ... ... RAKIT I 2.04
60 20351933 TK PGRI PANGGISARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURWANEGARA II 2.61
61 69740204 RA/BA/TA AL MA`ARIF 02 KERTAYASA TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
62 69883023 KB NGUDI KAWRUH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
63 69883024 KB NURUL ATHFAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURWANEGARA II 2.05
64 20351919 TK PERTIWI MUGI LESTARI BLIMBING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURWANEGARA II 2.68
65 69883029 KB AL KARIM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KLAMPOK II 2.25
66 20363507 MTSS AL MAARIF MANDIRAJA TT T TT ... T TT ... T ... ... ... RAKIT I 2.58
67 69852324 KB MARGI RAHAYU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURWANEGARA II 2.76
68 20303989 SMAS MA ARIF MANDIRAJA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA I 2.84
69 20340549 SD NEGERI 2 PURWASABA T T T ... T T ... T TT ... ... MANDIRAJA II 2.98
70 69958100 Diponegoro Panggisari TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
71 20338244 SD NEGERI 1 SIMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 2.14
72 20338246 SD NEGERI 2 CANDIWULAN TT T T ... T T ... T ... ... ... MANDIRAJA I 2.72
73 20338239 SD NEGERI 1 KERTAYASA T T T ... TT TT ... T ... ... ... MANDIRAJA II 2.99
74 69911535 KB NGUDI KAWRUH 2 T T T ... TT T ... T ... ... ... MANDIRAJA II 2.4
75 69740197 RA/BA/TA BA AISYIYAH SOMAWANGI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
76 69958101 Muslimat Nu Salamerta ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 20351918 TK PERTIWI KUNCUP HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 0.16
78 60710736 MIS AL MAARIF BLIMBING TT T T ... T T ... TT ... ... ... MANDIRAJA II 0.73
79 20338252 SD NEGERI 2 SALAMERTA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KLAMPOK II 1.16
80 20338270 SD NEGERI BANJENGAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
81 20338233 SD NEGERI 1 GLEMPANG T T T ... T T ... TT ... ... ... MANDIRAJA II 2.52
82 69740205 RA/BA/TA AL MA`ARIF MANDIRAJA WETAN TT T T ... T T ... T ... ... ... RAKIT I 2.92
83 20338260 SD NEGERI 3 SALAMERTA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KLAMPOK II 1.44
84 60710733 MIS AL MA`ARIF 01 KERTAYASA TT T T ... T T ... TT ... ... ... MANDIRAJA I 2.59
85 69883026 KB WISMA MELATI T T T ... T T ... T ... ... ... PURWANEGARA II 2.87
86 20351925 TK PERTIWI 1 SOMAWANGI T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
87 20338265 SD NEGERI 4 PURWASABA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 0.51
88 20338238 SD NEGERI 1 KEBANARAN TT T T ... T T ... T ... ... ... MANDIRAJA II 2.49
89 20338249 SD NEGERI 2 KALIWUNGU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
90 69740201 RA/BA/TA AL-MA`ARIF 01 KERTAYASA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
91 20338255 SD NEGERI 3 KEBANARAN TT T T ... T T ... T ... ... ... MANDIRAJA II 2.49
92 20338259 SD NEGERI 3 PURWASABA T T T ... TT T ... T ... ... ... MANDIRAJA II 0.5
93 20340834 SD NEGERI 2 SIMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... MANDIRAJA II 2.52
94 20351921 TK PERTIWI KARTIKA KEBAKALAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... WANGON I 1.52
95 20340882 SMP NURUL AMBIYA MANDIRAJA T T T T T T T T T TT TT KLAMPOK II 0.87
96 20338241 SD NEGERI 1 PANGGISARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 2.44
97 69852326 KB TAMAN CERIA TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... KLAMPOK II 1.97
98 20338232 SD NEGERI 1 CANDIWULAN TT T T ... T T ... T ... ... ... MANDIRAJA II 2.78
99 69740203 RA/BA/TA AL HIDAYAH PURWASABA TT T T ... T T ... T ... ... ... MANDIRAJA II 2.78
100 20351920 TK PGRI KERTAYASA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 2.29
101 69852325 KB AL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KLAMPOK II 2.2
102 20338248 SD NEGERI 2 JALATUNDA T T T ... T T ... T T ... ... WANGON I 2.49
103 69740194 RA/BA/TA BA AISYIYAH BANJENGAN TT T T ... T T ... TT ... ... ... SUKOHARJO I 2.41
104 69969905 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SOMAWANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 20351924 TK PERTIWI SRI HASTUTI SIMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 2.52
106 20338262 SD NEGERI 4 JALATUNDA T T T ... T T ... TT T ... ... WANGON I 2.61
107 60710739 MIS MUHAMMADIYAH SOMAWANGI TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
108 69740193 RA/BA/TA BA AISYIYAH KEBANARAN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
109 60710740 MIS AL MA`ARIF PANGGISARI TT T T ... TT T ... TT ... ... ... MANDIRAJA II 2.45
110 69883032 KB KAWRUH UTAMI I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KLAMPOK II 2.21
111 69852332 KB PELANGI CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 2.55
112 60710734 MIS AL HIDAYAH PURWASABA TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... MANDIRAJA II 2.78
113 20338250 SD NEGERI 2 KEBAKALAN T T T ... T T ... T ... ... ... SEMPOR II 2.44
114 20338251 SD NEGERI 2 PANGGISARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 2.36
115 60710735 MIS AL MA `ARIF KEBAKALAN TT T T ... T T ... TT ... ... ... RAKIT I 2.57
116 70014011 MI PELITA INSANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
117 20338243 SD NEGERI 1 SALAMERTA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 2.57
118 69760755 SMP PLUS RIYADUL MUSTAQIM MANDIRAJA TT T T ... T T ... T T ... ... MANDIRAJA I 2.53
119 20354039 SMP NEGERI 4 MANDIRAJA T T T ... T T ... T T ... ... - -
120 20351931 TK MAARIF AL MASYITOH KALIWUNGU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA I 1.87
121 69883019 KB TAMAN CERIA 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
122 20338269 SD NEGERI 7 SOMAWANGI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
123 20304587 SLB NEGERI MANDIRAJA T T T ... T T ... T ... ... ... RAKIT I 2.83
124 20338254 SD NEGERI 3 JALATUNDA T T T ... T T ... T ... ... ... WANGON I 1.48
125 20340835 SD NEGERI 3 MANDIRAJA WETAN T T T ... TT T ... T ... ... ... RAKIT I 2.84
126 20338245 SD NEGERI 1 SOMAWANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURWANEGARA II 2.88
127 20363506 MTSS AL HIDAYAH PURWASABA T T T ... T T ... TT ... ... ... MANDIRAJA II 2.8
128 20338236 SD NEGERI 1 KALIWUNGU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
129 69883030 KB INSAN KAMIL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 0.19
130 60710737 MIS MA`ARIF KEBANARAN TT T T ... T T ... TT ... ... ... MANDIRAJA II 2.32
131 69740206 RA/BA/TA MUSLIMAT NU BLIMBING TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
132 20341341 SMPLB YPAB BARAMAS MANDIRAJA T T T ... TT T ... T ... ... ... RAKIT I 2.71
133 69883028 KB WISMA SIWI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 1.23
134 60710744 MIS MUHAMMADIYAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
135 69883025 KB DWI RAHAYU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
136 69852327 KB KAWRUH UTAMI 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MANDIRAJA II 2.72
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.