Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Mungkid

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69926108 KB DARUL HUSNA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
2 69939044 KB AL HIDAYAH T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN I 1.03
3 K5667295 LKP LENTERA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUNGKID 1.4
4 69932724 KB TSABITA QOLBU T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.6
5 20307440 SD NEGERI RAMBEANAK 2 T T T T T T T T T T T - -
6 20307569 SMP MUHAMMADIYAH MUNGKID TT T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.92
7 69740697 RA/BA/TA MUSLIMAT NU NGLASEMAN TT T T ... TT T ... T ... ... ... REJOSARI 1.45
8 69740676 RA/BA/TA BA AISYIAH TREKO TT T T ... TT T ... TT ... ... ... MUNGKID 1.83
9 60711261 MIS MUHAMMADIYAH BLONDO T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 2.33
10 60711254 MIS MUHAMMADIYAH MEDURA T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.11
11 69834982 POS PAUD KASIH IBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUNTILAN I 2.97
12 20342864 TK PGRI MUNGKID I T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.1
13 69740677 RA/BA/TA BA AISYIYAH BATIKAN TT T T ... TT T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.23
14 69740685 RA/BA/TA BA AISYIYAH MUNGKID II TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... MUNGKID 0.24
15 20363674 MTSS MUHAMMADIYAH 1 MUNGKID T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.13
16 20307868 SD IT ZAID BIN TSABIT T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 2.05
17 69740682 RA/BA/TA BA AISYIYAH GONDANG T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 1.96
18 20342893 TK PERTIWI SAWITAN T T T ... T T ... T ... ... ... BOROBUDUR 2.22
19 20342866 TK PGRI AMBARTAWANG T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 0.55
20 20307648 SMAS MUHAMMADIYAH MUNGKID T T T ... T TT ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.97
21 69740683 RA/BA/TA BA AISYIYAH MEDURO TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... MUNTILAN II 2.02
22 69740692 RA/BA/TA BA AISYIYAH RAMBEANAK II TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
23 69740694 RA/BA/TA MUSLIMAT NU AMBARTAWANG 1 TT T T ... TT T ... T ... ... ... MUNGKID 1.1
24 20307785 SD NEGERI BUMIREJO 2 T T T T T T T T T T T - -
25 20342891 TK PERTIWI MENDUT T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.2
26 69834838 KB AISYIYAH MUNGKID 2 T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 0.69
27 20342874 TK PGRI PAGERSARI T T T ... T T ... T ... ... ... BOROBUDUR 2.11
28 20363676 MTSS MUHAMMADIYAH BUMIREJO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
29 60711252 MIS MUHAMMADIYAH PAREMONO T T T ... T TT ... T ... ... ... MUNGKID 2.13
30 69740693 RA/BA/TA BA AISYIYAH SIROJUDIN MUNGKID I T T T ... T T ... TT ... ... ... MUNTILAN II 2.94
31 69740680 RA/BA/TA BA AISYIYAH BUMIREJO II T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
32 P9970496 PKBM AL FURQON T T T ... T T ... T T ... ... MUNGKID 2.74
33 20308007 SD NEGERI PABELAN 3 T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 1.86
34 69890453 TK IT ZAID BIN TSABIT TT T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 0.59
35 20338616 SD NEGERI TREKO 2 T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 1.35
36 20340895 SD NEGERI BUMIREJO 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
37 69834708 TK PGRI PAREMONO 3 T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.28
38 69740679 RA/BA/TA BA AISYIYAH BLONDO T T T ... TT T ... T ... ... ... MUNGKID 2.13
39 69740696 RA/BA/TA MUSLIMAT NU BOJONG TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... MUNTILAN II 2.62
40 69834978 SPS QURROTA A YUN T T T ... T T ... T T ... ... MUNTILAN I 2.32
41 69740691 RA/BA/TA BA AISYIYAH RAMBEANAK I T T T ... TT T ... T ... ... ... MUNGKID 2.38
42 20342876 TK PGRI PABELAN III T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 1.89
43 20307607 SMP NEGERI 1 MUNGKID T T T ... T T ... T T ... ... MUNTILAN II 2.61
44 69985251 TK ISLAM TAHFIDZ QURAN AS SYAFIIYAH TT T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN I 1.63
45 20307841 SD MUHAMMADIYAH SIROJUDDIN MUNGKID T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 0.28
46 69881816 SMKIT IHSANUL FIKRI T T T T T T T T T T T - -
47 69834984 POS PAUD MENTARI BERSINAR T T T ... TT T ... T ... ... ... MUNGKID 2.87
48 69728057 SD ISLAM PLUS SALSABILA AL IKHSAN T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 3
49 69834977 POS PAUD AMANAH T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN I 1.94
50 69834841 KB MUTIARA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUNTILAN II 2.71
51 69834831 KB AISYIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
52 69740678 RA/BA/TA BA AISYIYAH BLANGKUNAN TT T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.5
53 20350718 SMAS IT IHSANUL FIKRI MUNGKID TT T T ... T T ... T T ... ... MUNTILAN II 2.57
54 69834839 KB MELATI PUTIH T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.65
55 69740675 RA/BA/TA BA AISYIAH BUMIREJO I T T T ... T T ... TT ... ... ... MUNGKID 2.83
56 60711249 MIS MUHAMMADIYAH MENDUT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUNTILAN I 2.02
57 20342875 TK PGRI PABELAN II T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.38
58 69740684 RA/BA/TA BA AISYIYAH MENDUT TT T T ... TT T ... TT ... ... ... REJOSARI 2.49
59 69834842 KB BERLIAN PUTIH T T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
60 60711257 MIS MA`ARIF SELAK T T T ... TT T ... T ... ... ... MUNTILAN I 2.83
61 60711255 MIS MA`ARIF BOJONG T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.51
62 69740681 RA/BA/TA BA AISYIYAH BUTUH T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 1.4
63 60711251 MIS MUHAMMADIYAH 2 RAMBEANAK T T T ... T T ... T ... ... ... - -
64 20307430 SD NEGERI PROGOWATI 1 T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN I 1.16
65 20307951 SD NEGERI MENDUT T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN I 2.16
66 20307556 SMP MAARIF MUNGKID T T T ... T T ... T ... ... ... - -
67 20308008 SD NEGERI PABELAN 2 TT T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.44
68 20308011 SD NEGERI NGRAJEK 1 T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN I 2.56
69 69978564 SD ISLAM TAHFIDZ QUR`AN AS SYAFI`IYAH T T T ... T T ... T T ... ... MUNTILAN I 2.37
70 69834711 TK PGRI TREKO 2 T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 1.37
71 20307967 SD NEGERI MUNGKID 1 T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.9
72 69834835 KB NU MUTIARA T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN I 2.12
73 69740689 RA/BA/TA BA AISYIYAH PROGOWATI 2 T T T ... TT T ... T ... ... ... REJOSARI 1.56
74 20363678 MTSS MUHAMMADIYAH 02 MUNGKID TT T T ... TT T ... TT ... ... ... MUNTILAN II 3
75 60711253 MIS MUHAMMADIYAH PABELAN TT TT TT ... T TT ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.5
76 69834961 TPA AISYIYAH MELATI PUTIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUNTILAN I 1.69
77 20363677 MTSS MA`ARIF NU ROUDLOTUL MUBTADIIEN TT T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 2.22
78 69834985 POS PAUD SIWI LESTARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
79 20342873 TK PGRI GONDANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUNGKID 0.99
80 20307586 SMP NEGERI 2 MUNGKID T T T ... T T ... T ... ... ... - -
81 20342895 TK TUNAS KUSUMA BANGSA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
82 20307858 SD NEGERI AMBARTAWANG T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 0.89
83 20307728 SD NEGERI PAREMONO 4 T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 2.9
84 69740695 RA/BA/TA MUSLIMAT NU AMBARTAWANG 2 TT TT T ... TT TT ... T ... ... ... SUMOWONO 2.17
85 69834709 TK PGRI BUMIREJO I T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
86 20342877 TK PGRI PAREMONO I T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 2.27
87 69890454 TK TSABITA QOLBU T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 1.82
88 60711260 MIS MUHAMMADIYAH GONDANG T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 1.96
89 69973754 KB AL IZZAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
90 60711262 MIS MUHAMMADIYAH TREKO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUNTILAN II 2.93
91 K5656329 LKP Manunggal Oto Mandiri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 60711263 MIS II BUMIREJO TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
93 20307763 SD NEGERI BOJONG 1 TT T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 1.85
94 P9952522 PKBM PANCA BAKTI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUNTILAN II 2.41
95 K5656335 LKP SHINTA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUNTILAN II 2.57
96 69834837 KB ZAID BIN TSABIT TT T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 2.79
97 69929649 KB AISYIYAH AL AMIN T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 2.86
98 20307574 SMP MUHAMMADIYAH BLONDO TT T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 2.18
99 69834710 TK PGRI MUNGKID 2 T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 3
100 69834976 POS PAUD ASRI PERMATA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
101 20307900 SD NEGERI BLONDO T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 2.53
102 69834840 KB AISYIYAH CAHAYA HATI T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.06
103 69834836 KB UMMI AZZAHRA T TT T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN I 2.41
104 69986973 KB AL FALAH T T T ... T T ... T T ... ... MUNTILAN II 2.43
105 20308015 SD NEGERI PAREMONO 1 T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 2.87
106 69966657 KB MAZIDATUR ROHMAH T T T ... T TT ... T ... ... ... SAWANGAN II 1.64
107 20363106 MAS PONDOK PABELAN T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 3
108 60711247 MIS MUHAMMADIYAH PROGOWATI TT T T ... T TT ... T ... ... ... MUNTILAN I 1.27
109 20342889 TK PERTIWI BOJONG T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 1.89
110 60711259 MIS MUHAMMADIYAH BUTUH T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 1.39
111 20308001 SD NEGERI PAREMONO 3 T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.29
112 20363675 MTSS PONDOK PABELAN T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 1.74
113 69834981 POS PAUD FLAMBOYAN T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 1.11
114 69834843 KB NURUL QOLBI T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.98
115 69834980 POS PAUD PERMATA BUNDA T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.81
116 20363107 MAS MUHAMMADIYAH BLABAK T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.11
117 69834832 KB AISYIYAH NASYIAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
118 60711256 MIS MUHAMMADIYAH PAGERSARI T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.95
119 69834983 POSPAUD MAYANG SEKAR TT T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 1.59
120 20342867 TK PGRI BLONDO T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 2.54
121 20342871 TK PGRI TREKO I T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 1.9
122 69740674 RA/BA/TA BA AISYIAH BOJONG I T T T ... TT TT ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.13
123 20308004 SD NEGERI PAGERSARI T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.95
124 60711250 MIS MUHAMMADIYAH 1 RAMBEANAK T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
125 20342869 TK PGRI BUMIREJO II T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
126 69740690 RA/BA/TA BA AISYIYAH PROGOWATI I TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... REJOSARI 1.59
127 69834830 KB HARAPAN BUNDA T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN I 1.59
128 69740687 RA/BA/TA BA AISYIYAH PAGERSARI TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... MUNGKID 1.74
129 69939031 SPS TUNAS BANGSA TT T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 1.92
130 69834834 KB TUNAS KUSUMA BANGSA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
131 20307480 SD NEGERI SENDEN 2 T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 0.6
132 20307390 SD NEGERI TREKO 1 T T T T T T T T T TT T MUNGKID 1.88
133 69740699 RA/BA/TA MUSLIMAT NU SELAK TT T T ... TT T ... T ... ... ... REJOSARI 1.38
134 69834833 KB TUNAS HARAPAN T T T ... TT T ... T ... ... ... MUNGKID 2.58
135 69740688 RA/BA/TA BA AISYIYAH PAREMONO T T T ... TT TT ... T ... ... ... MUNGKID 2.14
136 69740698 RA/BA/TA MUSLIMAT NU NGRAJEK T T T ... TT TT ... TT ... ... ... REJOSARI 1.73
137 20342884 TK PGRI PROGOWATI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
138 60711258 MIS MA`ARIF AMBARTAWANG TT T T ... TT TT ... T ... ... ... MUNGKID 1.08
139 60711264 MIS MUHAMMADIYAH 1 BUMIREJO T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 2.92
140 69740686 RA/BA/TA BA AISYIYAH NGRAJEK TT T T ... T TT ... T ... ... ... REJOSARI 1.42
141 K5656341 LKP Bina Insani ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUNTILAN II 1.91
142 20342892 TK PERTIWI RAMBEANAK T T T ... T T ... T ... ... ... - -
143 20307695 SMP IT IHSANUL FIKRI MUNGKID T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.67
144 20307703 SMKS MUHAMMADIYAH MUNGKID T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.89
145 69834960 TPA ZAID BIN TSABIT T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 0.83
146 20307800 SD NEGERI GONDANG T T T ... T T ... T T ... ... MUNGKID 1.03
147 69834959 TPA AMANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUNGKID 1.41
148 20307441 SD NEGERI RAMBEANAK 1 TT T T ... T T ... T T ... ... - -
149 69834979 POS PAUD MAWAR PUTIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUNGKID 0.97
150 20307966 SD NEGERI MUNGKID 2 T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN II 2.98
151 69834707 TK PGRI RAMBEANAK T T T ... T T ... T ... ... ... - -
152 69930300 KB CAHAYA BINTANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
153 60711248 MIS MA`ARIF NGRAJEK T T T ... T T ... T ... ... ... MUNTILAN I 2.93
154 20342870 TK PGRI SENDEN T T T ... T T ... T ... ... ... MUNGKID 0.63
155 20307517 SD NEGERI SAWITAN T T T ... T T ... T ... ... ... BOROBUDUR 2.21
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.