Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Kajoran

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 60711199 MIS AL ISLAM BANJARETNO TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
2 69740624 RA/BA/TA MUSLIMAT NU WUWUHARJO 1 TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
3 20307424 SD NEGERI SUTOPATI 4 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
4 69978905 KB IT INSAN KAMIL T T T ... T T ... T ... ... ... - -
5 P2967166 PKBM INSAN CITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAJORAN I 1.89
6 20363666 MTSS AL-IMAN MRANGGEN TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... SALAMAN II 2.97
7 69740608 RA/BA/TA AL-IMAN SUKOMULYO 2 TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... KAJORAN I 1.86
8 60711212 MIS MA`ARIF WUWUHARJO 1 TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
9 69834990 POS PAUD HARAPAN MULYA T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
10 69924080 KB NUR HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
11 69834883 KB MUTIARA AISYIYAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
12 69928776 POS PAUD FLAMBOYAN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
13 69740623 RA/BA/TA MUSLIMAT NU WONOGIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
14 20307349 SD NEGERI SUTOPATI 2 T T T ... T T ... T ... ... ... KALIANGKRIK 2.89
15 20363668 MTSS WALISONGO TT T T ... T T ... T ... ... ... KAJORAN I 2.26
16 20307974 SD NEGERI MANGUNREJO T T T ... T T ... T ... ... ... KAJORAN I 2.59
17 69834992 POS PAUD AL HIKMAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
18 69740627 RA/BA/TA WALISONGO 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALIANGKRIK 2.54
19 20363102 MAS AL IMAN KAJORAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAJORAN I 2.82
20 20307982 SD NEGERI KRINJING T T T ... T T ... T ... ... ... - -
21 69740622 RA/BA/TA MUSLIMAT NU PENJALINAN TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
22 60711194 MIS AL IMAN SAMBAK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
23 69740602 RA/BA/TA BA AISYIYAH MADUKORO 1 TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
24 20307977 SD NEGERI KUWADERAN 2 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
25 20343587 TK PERTIWI II SAMBAK T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
26 69973760 POS PAUD NGESTI RAHAYU T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
27 60711207 MIS AL ISLAM SUTOPATI 3 TT T T ... TT T ... TT ... ... ... KALIANGKRIK 2.87
28 20307492 SD NEGERI SIDOREJO T T T ... T T ... T ... ... ... KALIANGKRIK 2.37
29 60711196 MIS AL IMAN BAMBUSARI 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
30 20307514 SD NEGERI SAMBAK T T T ... T T ... T T ... ... - -
31 69740611 RA/BA/TA AL-ISLAM MUSLIMAT NU BANJARETNO TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
32 20308038 SD NEGERI NGARGOSARI T T T ... T T ... T ... ... ... SALAMAN II 1.86
33 69985373 KB NURUL QOLBY T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
34 20307931 SD NEGERI BANJARAGUNG T T T ... T T ... T ... ... ... KAJORAN I 0.76
35 69740612 RA/BA/TA AL-ISLAM SIDOREJO TT TT T ... TT T ... TT ... ... ... KALIANGKRIK 2.85
36 60711203 MIS AL ISLAM SUTOPATI 2 T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
37 60711193 MIS MUHAMMADIYAH BUMIAYU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 20363664 MTSS MUHAMMADIYAH MADUKORO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
39 69740606 RA/BA/TA AL-IMAN SAMBAK I T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
40 69740598 RA/BA/TA AL-IMAN SAMBAK 2 TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
41 20307328 SD NEGERI SUKOMULYO T T T ... T T ... T ... ... ... KAJORAN I 0.82
42 69928860 POS PAUD MASYTHOH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... NGABLAK 2.68
43 69985277 TK PERTIWI PANDANSARI TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
44 20343579 TK WIYATA DHARMA RINI T T T ... T T ... T ... ... ... KAJORAN I 1.56
45 20308018 SD NEGERI PANDANSARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
46 60711109 MIS MA`ARIF KWADERAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 70002039 POS PAUD TUNAS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALIANGKRIK 2.59
48 60711205 MIS AL ISLAM SUTOPATI 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
49 69740618 RA/BA/TA MASYITOH MUSLIMAT NU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAJORAN I 2.18
50 69740621 RA/BA/TA MUSLIMAT NU NURUL HUDA PANDANRETNO T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
51 69740600 RA/BA/TA BA AISYIAH PUCUNGSARI TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
52 20308020 SD NEGERI PANDANRETNO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
53 20307853 SD NEGERI BAMBUSARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
54 60711210 MIS WALISONGO SIDOWANGI TT T T ... TT T ... T ... ... ... KALIANGKRIK 2.55
55 20307601 SMP NEGERI 2 KAJORAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
56 20307375 SD NEGERI SUTOPATI 3 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
57 69834885 PERMATA KASIH IBU TT T TT ... T TT ... T ... ... ... KAJORAN I 2.74
58 20307669 SD NEGERI WUWUHARJO 2 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
59 60711195 MIS MA`ARIF WUWUHARJO 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
60 69890455 TK PERTIWI WUWUHARJO TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
61 69740625 RA/BA/TA MUSLIMAT NU WUWUHARJO 2 TT TT T ... TT T ... TT ... ... ... - -
62 20307932 SD NEGERI BANGSRI T T T ... T T ... T ... ... ... KAJORAN I 1.62
63 69834886 KB CAHAYA BUNDA T T T ... T T ... T ... ... ... KAJORAN I 1.43
64 69973742 KB PERTIWI T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
65 20363667 MTSS AL IMAN SANGEN TT TT TT ... TT T ... T ... ... ... KAJORAN I 0.5
66 69834890 KB PELANGI CERIA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
67 69834887 KB CAHAYA AISYIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAJORAN I 1.47
68 20363101 MAS SALAFIYAH KAJORAN TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
69 20307338 SD NEGERI SUTOPATI 1 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
70 69923837 KB AT TAQWA TT T T ... T T ... TT T ... ... KAJORAN I 2.82
71 60711211 MIS MUHAMMADIYAH WONOGIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
72 69786398 SMKS MA`ARIF WALISONGO KAJORAN T T T ... T T ... T T ... ... KALIANGKRIK 2.72
73 69740615 RA/BA/TA AL IMAN BAMBUSARI 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 20307411 SD NEGERI SUTOPATI 5 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
75 69740610 RA/BA/TA AL-ISLAM MUSLIMAT NU BANGSRI TT T T ... TT TT ... T ... ... ... KAJORAN I 1.45
76 20307653 SD NEGERI WONOGIRI TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
77 69834894 KB CAHAYA MELATI T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
78 69986974 POS PAUD AN NUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAJORAN I 1.14
79 69973770 KB UMI KULSUM T TT T ... TT T ... TT ... ... ... KAJORAN I 2.3
80 69834884 KB HARAPAN BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 60711198 MIS AL-IMAN SUKOMULYO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAJORAN I 1.79
82 60711192 MIS AL-IMAN WADAS TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
83 69926098 KB BINTANG ANAK SHOLEH T TT T ... TT T ... T ... ... ... - -
84 20363669 MTSS AL-ISLAM WONOGIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
85 69740605 RA/BA/TA BA AISYIYAHMADUKORO 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
86 69740603 RA/BA/TA BA AISYIYAH MRANGGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAJORAN I 2.55
87 69740619 RA/BA/TA MUSLIMAT BANJARAGUNG T TT T ... TT T ... T ... ... ... KAJORAN I 1.27
88 20307536 SMP MUHAMMADIYAH SAMBAK TT T T ... T T ... T T ... ... - -
89 69740620 RA/BA/TA MUSLIMAT NU KUWADERAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
90 60711197 MIS AL ISLAM BANGSRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAJORAN I 1.78
91 69740607 RA/BA/TA AL-IMAN SUKOMULYO 1 TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... KAJORAN I 0.89
92 69985144 SMP IT INSAN KAMIL T T T ... T T ... T ... ... ... - -
93 69834888 KB SEKAR MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 20308090 SD NEGERI KAJORAN 1 T T T ... T T ... T T ... ... KAJORAN I 1.29
95 60711190 MIS AL-ISLAM LESANPURO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALAMAN II 2.82
96 69740628 RA/BA/TA WALISONGO 2 T T T ... TT TT ... T ... ... ... KAJORAN I 1.97
97 69834895 PELITA HATI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
98 20363663 MTSS MA`ARIF NU WUWUHARJO KAJORAN T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
99 20308089 SD NEGERI KAJORAN 2 T T T ... T T ... T ... ... ... KAJORAN I 1.55
100 69985254 KB QURROTA AYUN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
101 69740614 RA/BA/TA AL IMAN 2 BAMBUSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
102 69740604 RA/BA/TA BA AISYIYAH WONOGIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 20307929 SD NEGERI BANJARETNO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
104 69740617 RA/BA/TA MASYITOH MADUGONDO TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
105 60711204 MIS AL-ISLAM BANJARAGUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAJORAN I 1.26
106 20307755 SD NEGERI BUMIAYU T T T ... T T ... T T ... ... - -
107 69740616 RA/BA/TA AL IMAN BAMBUSARI 3 TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
108 69897945 BA Aisyiyah Sunggingan TT T T ... TT T ... TT ... ... ... SUMOWONO 2.39
109 60711206 MIS AL ISLAM SIDOREJO TT TT T ... TT T ... TT ... ... ... KAJORAN I 2.53
110 69834893 BUDI ASIH T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
111 20343589 TK PERTIWI KUWADERAN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
112 69834891 KB LESTARI RAHARJA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
113 20343598 TK BINA SISWA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
114 69834892 KB BAITUN NUUR TT T T ... TT T ... T ... ... ... KAJORAN I 2.34
115 60711209 MIS AL IMAN 02 BAMBUSARI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
116 20307985 SD NEGERI LESANPURO T T T ... T T ... T T ... ... SALAMAN II 2.17
117 69740626 RA/BA/TA MUSLIMAT NU WUWUHARJO 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 69834991 POS PAUD CAHAYA IBU PERTIWI T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
119 20307374 SD NEGERI SIDOWANGI T T T ... T T ... T ... ... ... KALIANGKRIK 2.63
120 69740613 RA/BA/TA AL-IMAN WADAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 20307670 SD NEGERI WUWUHARJO 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
122 69951273 PPS Al Huda T T T ... TT T ... T ... ... ... KALIANGKRIK 2.69
123 60711208 MIS MUHAMMADIYAH MADUKORO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
124 60711200 MIS AL-ISLAM MADUGONDO TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
125 69740609 RA/BA/TA AL-ISLAM LESANPURO TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... SALAMAN II 2.86
126 60711201 MIS AL-IMAN MRANGGEN TT T T ... TT T ... TT ... ... ... KAJORAN I 2.6
127 20343593 TK TUNAS MULIA TT T T ... T T ... TT ... ... ... KAJORAN I 2.2
128 20363665 MTSS SALAFIYAH PENJALINAN KAJORAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
129 20307978 SD NEGERI KUWADERAN 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
130 69834889 KB PERMATA HATI 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAJORAN I 2.33
131 69740599 RA/BA/TA AL-ISLAM SUTOPATI TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
132 20307611 SMP NEGERI 1 KAJORAN T T T ... T T ... T ... ... ... KAJORAN I 0.3
133 20307437 SD NEGERI PUCUNGROTO T T T ... T T ... T ... ... ... KAJORAN I 1.24
134 60711191 MIS MA`ARIF WONOGIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
135 60711213 MIS MAARIF NURUL HUDA PANDANRETNO TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
136 60711202 MIS AL ISLAM KRUMPAKAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAJORAN I 1.92
137 20343581 TK PERTIWI I SAMBAK T T T ... T T ... T ... ... ... - -
138 20308041 SD NEGERI NGENDROSARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
139 69924084 KB HARAPAN KITA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
140 69740601 RA/BA/TA BA AISYIYAH BUMIAYU 1 TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.