Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Secang

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69834931 PAUD TERPADU AN-NUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
2 20307962 SD NEGERI NGABEAN T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.92
3 69740811 RA/BA/TA AL ISLAM KALIJOSO T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
4 60711352 MIS ARROSYIDIN PANCURANMAS T T T ... T T ... T ... ... ... MAGELANG UTARA 2.76
5 20343664 TK PERTIWI GIRIKULON T T T ... T T ... T ... ... ... - -
6 69740815 RA/BA/TA MUSLIMAT NU ARROSYIDIN PUCANG T T T ... TT T ... T ... ... ... SECANG I 2.76
7 69835001 POS PAUD BUNDA T T T ... T T ... T T ... ... - -
8 20363113 MAS YAJRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 69740805 RA/BA/TA BA AISYIYAH KARANGKAJEN TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... SECANG I 2.87
10 60711339 MIS ARROSYIDIN MADYOCONDRO TT T T ... TT T ... T ... ... ... SECANG I 1.92
11 69834935 KB AISYIYAH NURUL HILAL T T T ... T T ... T ... ... ... - -
12 60711342 MIS MA`ARIF NGABEAN T T T ... TT T ... T ... ... ... SECANG I 1.46
13 69740819 RA/BA/TA MUSLIMAT NU GINTUNG T T T ... TT T ... T ... ... ... MAGELANG UTARA 2.53
14 69740823 RA/BA/TA MUSLIMAT NU MIFTAHUL HUDA T T T ... T T ... T ... ... ... GRABAG II 2.58
15 60711347 MIS MA`ARIF PIRIKAN 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
16 60711338 MIS ARROSYIDIN SEMPU NGADIROJO T T T ... TT T ... TT ... ... ... SECANG I 2.14
17 69740817 RA/BA/TA MUSLIMAT NU DAWATUL KHOIRIYYAH T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.99
18 69834926 KB AMONG PUTRO T T T ... T T ... T ... ... ... GRABAG II 1.69
19 69740816 RA/BA/TA MUSLIMAT NU CANDIRETNO T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
20 60711355 MIS AL IMAN DAARUSSALAAM CANDISARI T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.8
21 20343663 TK IT AL HIKMAH T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.47
22 20307591 SMP NEGERI 3 SECANG T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.79
23 60711343 MIS AL IMAN SENOBAYAN T T T ... TT T ... T ... ... ... SECANG I 2.22
24 20307623 SMP NEGERI 1 SECANG T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.65
25 60711351 MIS MUHAMMADIYAH DONOREJO TT T TT ... TT TT ... T ... ... ... SECANG I 2.45
26 20363701 MTSS MA`ARIF PANCURANMAS T T T ... TT T ... T ... ... ... MAGELANG UTARA 2.76
27 60711344 MIS AL IMAN BANGSREN TT T T ... TT T ... T ... ... ... SECANG I 2.36
28 20307443 SD NEGERI PURWOSARI T T T ... T T ... T ... ... ... GRABAG II 2.01
29 20307495 SD NEGERI SIDOMULYO T T T ... T T ... T ... ... ... GRABAG II 2.68
30 60711335 MIN 3 MAGELANG T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.18
31 69835003 POS PAUD KARTINI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SECANG I 1.19
32 69929787 POS PAUD PELANGI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
33 69740820 RA/BA/TA MUSLIMAT NU HARJOSARI TT T T ... TT T ... TT ... ... ... SECANG I 2.85
34 20343661 TK PGRI SARASWATI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
35 69834929 KB AISYIYAH KALIJOSO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
36 69835004 PAUD AISYIYAH TERPADU AL-AMIEN T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.7
37 60711354 MIS YASPIIH T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.99
38 20307994 SD NEGERI MADUSARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
39 20363702 MTSS MA`ARIF PUCANG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
40 69740806 RA/BA/TA BA AISYIYAH PAYAMAN TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
41 69740825 RA/BA/TA MUSLIMAT NU PANCURANMAS TT T T ... TT T ... TT ... ... ... MAGELANG UTARA 2.73
42 69968606 TK AN-NUR T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.7
43 69835002 PAUD YABUNAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SECANG I 2.77
44 20307428 SD NEGERI PUCANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
45 69924586 KB AISYIYAH SURYA SUMINAR T T T ... TT T ... T ... ... ... SECANG I 2.33
46 60711348 MIS MA`ARIF ARROSYIDIN PIRIKAN 2 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
47 20361906 TK PERTIWI CANDISARI T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.25
48 69740821 RA/BA/TA MUSLIMAT NU KARANGKAJEN T T T ... TT T ... T ... ... ... PRINGSURAT 2.83
49 69740802 RA/BA/TA BA AISYIYAH DONOREJO T T T ... T T ... TT ... ... ... SECANG I 2.46
50 69835000 POS PAUD TUNAS GEMILANG TT T T ... TT T ... TT ... ... ... MAGELANG UTARA 2.81
51 60711334 MIN 2 MAGELANG T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.49
52 20360645 TK IT YAA BUNAYYA T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
53 20307993 SD NEGERI MADYOCONDRO T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.17
54 20343653 TK ADISIWI T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.96
55 60711337 MIS MAARIF MADUSARI TT T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.38
56 69964195 SMK AL QUR`AN DAN DAKWAH ALAM SECANG T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.56
57 69834740 TK KARTIKA III.21 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
58 69900295 SDIT AR-RISALAH SECANG T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 0.61
59 20363699 MTSS YASPIIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SECANG I 2.99
60 20307650 SMAS ISLAM SECANG TT T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.08
61 20307488 SD NEGERI SETAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
62 20307665 SLB-C RINDANG KASIH T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.94
63 20363698 MTSS ARROSYIDIN SECANG TT T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.12
64 60711350 MIS AL ISLAM DONOMULYO T T T ... T T ... T ... ... ... GRABAG II 2.18
65 60711346 MIS MIFTAHUL ANWAR GIRIKULON ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GRABAG II 1.3
66 60711349 MIS MAARIF MIFTAHUL HUDA SIDOMULYO TT T T ... T T ... T ... ... ... GRABAG II 2.56
67 69740808 RA/BA/TA BA AISYIYAH SECANG T T T ... TT T ... T ... ... ... SECANG I 2.56
68 20363704 MTSS NURUL ALI SECANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SECANG I 2.42
69 69740813 RA/BA/TA MUSLIMAT NU AL MUTTAQIN T T T ... TT T ... TT ... ... ... SECANG I 2.41
70 69740826 RA/BA/TA MUSLIMAT NU SEMPU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SECANG I 2.55
71 20343652 TK LESTARI PGRI T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.49
72 69740803 RA/BA/TA BA AISYIYAH GLEWON TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... SECANG I 2.68
73 20307983 SD NEGERI KRINCING T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.54
74 69834934 KB TARBIYATUL ATHFAL T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.59
75 69932721 KB TUNAS HARAPAN TT T T ... TT T ... T ... ... ... SECANG I 2.79
76 20307453 SD NEGERI PAYAMAN 2 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
77 69834924 PAUD BINTANG KECIL T TT T ... TT T ... T ... ... ... MAGELANG UTARA 2.78
78 20363700 MTSS MUHAMMADIYAH DONOREJO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SECANG I 2.52
79 69740804 RA/BA/TA BA AISYIYAH KALIJOSO TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
80 69834932 PAUD PANDAN WANGI T T T ... T T ... T TT ... ... SECANG I 2.84
81 69881818 SMPIT ADA T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.43
82 69834928 KB NAWA KARTIKA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
83 20343654 TK PGRI TUNAS SEDAR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
84 60711340 MIS MA`ARIF SUMBERSARI TT T T ... TT T ... TT ... ... ... SECANG I 1.19
85 69834739 TK KARTINI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
86 20307469 SD NEGERI PIRIKAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
87 20343650 TK TRISULA T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.99
88 69740807 RA/BA/TA BA AISYIYAH PURWOSARI T T T ... T T ... T ... ... ... GRABAG II 1.7
89 20307502 SD NEGERI SECANG 3 T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.37
90 69834741 TK PGRI TUNAS SEJAHTERA T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.97
91 69740824 RA/BA/TA MUSLIMAT NU NGABEAN TT T T ... TT T ... TT ... ... ... SECANG I 1.45
92 69973871 TK IT TARBIYATUL ATHFAL T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.59
93 20307516 SD NEGERI SECANG 1 T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.81
94 60711345 MIS MA`ARIF ARROSYIDIN PUCANG T T T ... TT T ... T ... ... ... SECANG I 2.8
95 69964945 KB AL HUDA TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
96 20307454 SD NEGERI PAYAMAN 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
97 69740810 RA/BA/TA AL IMAN SENOBAYAN T T TT ... T TT ... T ... ... ... SECANG I 2.29
98 20307579 SMP NEGERI 2 SECANG T T T ... T T ... T ... ... ... GRABAG II 2.52
99 69834930 KHARISMA GEMILANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MAGELANG UTARA 2.89
100 20343662 TK TUNAS HARAPAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
101 P9996553 PKBM GRIYA KRINCING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SECANG I 1.68
102 69834927 KB BINTANG CEMERLANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SECANG I 1.69
103 20307565 SMP MUHAMMADIYAH PAYAMAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
104 20363703 MTSS ARROSYIDIN MADUSARI TT T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.39
105 20307515 SD NEGERI SECANG 2 T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.73
106 69740812 RA/BA/TA MUSLIMAT NU AL HIDAYAH TT TT TT ... TT TT ... T ... ... ... - -
107 60711353 MIS MA`ARIF CANDIRETNO TT T T ... TT T ... TT ... ... ... SECANG I 1.71
108 20343651 TK PERTIWI MADUSARI T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.53
109 69740809 RA/BA/TA BA AL IMAN DAARUSSALAM TT T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.47
110 20308059 SD NEGERI KALIJOSO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
111 20308031 SD NEGERI NGADIROJO T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.95
112 20343660 TK TUNAS MUDA TT T T ... TT T ... T ... ... ... SECANG I 2.36
113 20307752 SD NEGERI CANDISARI T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.27
114 69949457 SD QUR`AN ANWARUL MUKHLASIN T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.56
115 69977237 RA BUSTANUL ATHFAL 'AISYIYAH SEMALEN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
116 20307976 SD NEGERI KUWALUHAN T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.46
117 69740828 RA/BA/TA RAM NU SECANG ATAS T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.23
118 20308086 SD NEGERI JAMBEWANGI T T T ... T T ... T ... ... ... MAGELANG UTARA 2.87
119 60711336 MIS ARROSYIDIN PAYAMAN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
120 20363697 MTSS YAJRI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
121 69834925 KB CAHAYA TT T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.47
122 69900297 SDIT ALAM AL HIKMAH SECANG T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.47
123 69740822 RA/BA/TA MUSLIMAT NU MADUSARI TT T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.37
124 20307748 SD NEGERI DONOMULYO T T T ... T T ... T ... ... ... GRABAG II 1.75
125 69947441 SMK SYUBBANUL WATHON SECANG T T T ... T T ... T ... ... ... GRABAG II 1.8
126 69740829 RA/BA/TA RAM NU AL ISLAM DONOMULYO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GRABAG II 2.18
127 20307849 SD MUHAMMADIYAH DONOREJO T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.45
128 69740818 RA/BA/TA MUSLIMAT NU FATAHILLAH T T TT ... TT TT ... T ... ... ... SECANG I 1.14
129 70014184 MA HIDAYATULLAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
130 20307634 SMAS WIDYA WACANA SECANG T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 1.98
131 20307702 SMKS MUHAMMADIYAH PAYAMAN SECANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
132 69834933 KB INSANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GRABAG II 2.47
133 20308136 SD NEGERI KARANGKAJEN T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.98
134 60711341 MIS MIFTAHUL ULUM KARANGKAJEN TT T T ... TT T ... TT ... ... ... PRINGSURAT 2.81
135 69740830 RA/BA/TA RAM NU PAYAMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
136 20307645 SMAS MUHAMMADIYAH SECANG T T T T T T T T T T T SECANG I 2.3
137 60711356 MIS AL ISLAM KALIJOSO T T TT ... T TT ... T ... ... ... - -
138 69834742 TK INSAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
139 69740827 RA/BA/TA PLUS AL FIRDAUS TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
140 20308021 SD NEGERI PANCURANMAS TT T T ... T T ... T ... ... ... MAGELANG UTARA 2.78
141 20307816 SD NEGERI GIRIKULON T T T ... T T ... T ... ... ... GRABAG II 1.88
142 69994003 RA NU Al - Yusuf ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
143 20343658 TK PGRI MADYOSIWI T T T ... T T ... T T ... ... SECANG I 2.12
144 20307843 SD MUHAMMADIYAH PAYAMAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
145 69890460 TKIT DARURRAYYAN T T T ... TT TT ... T ... ... ... GRABAG II 2.5
146 20307724 SMKS ISLAM SECANG T T T ... T T ... T ... ... ... SECANG I 2.12
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.