Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Karangawen

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 20362856 MAS MANBAUL ULUM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
2 20319327 SMAS AL HASANIYYAH KARANGAWEN T TT T ... TT T ... TT ... ... ... - -
3 69835066 KB PERMATA INDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 2.01
4 60712673 MIS SA`ADATUD DARAIN TT T T ... TT T ... T ... ... ... KARANGAWEN II 2.98
5 20346506 TK TA MARGOAYU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 1.79
6 69974757 TK BRILLIANT IQ T T T ... T TT ... T ... ... ... KARANGAWEN II 2.11
7 20340838 TK ARISTINI I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GUNTUR II 2.27
8 69835057 KB ASSAKINAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GUBUG II 2.21
9 69835267 TK NUSA INDAH 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
10 20346505 TK TA BRAMBANG T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
11 69835064 KB BRILLIANT IQ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGOWANU 1.13
12 20319229 SD NEGERI MARGOAYU 1 T T T ... T T ... T T ... ... KARANGAWEN II 1.39
13 20346494 TK CEMPAKASARI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
14 20340314 SD NEGERI KURIPAN 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 3
15 20319392 SD NEGERI TEGOWANU 1 T T T ... T T ... T ... ... ... TEGOWANU 1.28
16 20346517 TK NUSA INDAH 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 1.2
17 69835069 KB DARISSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 20319272 SD NEGERI KURIPAN 1 T T T ... T T ... T T ... ... KARANGAWEN I 2.02
19 20341210 SMPS IT PATIUNUS KARANGAWEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 1.75
20 69891389 KB TERPADU CAHAYA PUTRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.52
21 20346495 TK KENANGA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
22 20364350 MTSS NURUL HIDAYAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... KARANGAWEN II 1.35
23 60712665 MIS MIFTAHUL ULUM TT T TT ... TT TT ... T ... ... ... - -
24 20346512 TK SETYO LESTARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 69742268 RA/BA/TA BABUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGOWANU 3
26 20364352 MTSS HIDAYATULLAH PUNDENARUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GUNTUR II 1.8
27 60712666 MIS NURUL HIDAYAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... KARANGAWEN II 1.61
28 20362859 MAS SUNAN KALIJAGA KARANGAWEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 1.88
29 70005922 TK NURUL HIDAYAH T T T ... T T ... T T ... ... - -
30 20319903 SD NEGERI BRAMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.54
31 70009763 RA BAITUL QUR'AN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
32 20364351 MTSS AL KHOIRIYAH WONOSEKAR KARANGAWEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 1.66
33 20346511 TK SETYO UTOMO TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
34 69835060 KB AZZAHRO TT T T ... T T ... T ... ... ... KARANGAWEN I 1.54
35 69742277 RA/BA/TA SUNAN KALIJAGA PUNDENARUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GUNTUR II 1.42
36 69938740 KB AL HIKMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 20346514 TK SETYA BUDHI 2 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
38 20319485 SD NEGERI TLOGOREJO 2 T T T ... T T ... T T ... ... KARANGAWEN II 2.44
39 69742265 RA/BA/TA AL-ISLAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGOWANU 0.69
40 K5652724 LKP Kawaichi NN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
41 69922758 KB BUSYRO LATIF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 0.9
42 20362857 MAS MIFTAHUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
43 69835625 TPA DARISSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.22
44 20319922 SD NEGERI BUMIREJO 1 TT T T ... T T ... T T ... ... - -
45 20346509 TK SIDODADI 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
46 69835059 KB BUSTANUL MURTAFI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGOWANU 2.91
47 20350979 SMKS GARUDA NUSANTARA T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGAWEN II 1.63
48 69835052 KB ASSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
49 20319370 SMPS AL WAKHIDIYAH KARANGAWEN TT T T ... T T ... T ... ... ... KARANGAWEN I 1.96
50 20346493 TK TUT WURI HANDAYANI T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGAWEN II 2.37
51 69965884 TK AL KAUTSAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.74
52 60712671 MIS TARBIYATUL ATHFAL TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
53 69922764 KB NURUL HIDAYAH T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGAWEN I 2.38
54 20346522 TK SETYA BUDHI 1 T T T ... TT T ... T ... ... ... GUNTUR II 2.66
55 20340320 SD NEGERI REJOSARI 1 KARANGAWEN TT T T ... T T ... T T ... ... KARANGAWEN I 1.87
56 69835055 KB KUSUMA CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.99
57 20364347 MTSS MIFTAHUL ULUM TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
58 69965883 TK ASSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 69922762 KB KEN AMANAH T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGAWEN I 1.15
60 P9970377 PKBM INSAN MULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 2.97
61 20346516 TK SEKARJATI 1 T T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
62 69973776 KB ISLAM AR ROYAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.11
63 K5652760 LKP BELVA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
64 60712664 MIS TARBIYATUS SHIBYAN TT T T ... TT TT ... T ... ... ... KARANGAWEN I 2.14
65 20319405 SD NEGERI TEGOWANU 4 TT T T ... T T ... T ... ... ... TEGOWANU 2.13
66 20346501 TK TA WONOSEKAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 20364348 MTSS MANBAUL ULUM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
68 69788059 MAS AL WAKHIDIYAH KARANGAWEN TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... KARANGAWEN I 1.95
69 70014580 RA ASSHIDIQIYYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 20346498 TK MARGO UTOMO T T T ... TT T ... T ... ... ... TEGOWANU 1.6
71 20319149 SD NEGERI PUNDENARUM 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GUNTUR II 2.31
72 69835068 KB ABATA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.34
73 69964197 SMKS AL HASANIYYAH JRAGUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 60725432 SMKN 1 KARANGAWEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
75 69835621 TPA ASSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 69742275 RA/BA/TA SALAFIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 2.52
77 20319202 SD NEGERI KARANGAWEN 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 0.82
78 20346510 TK SIDODADI 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
79 69742266 RA/BA/TA AL HUDA KARANGAWEN T TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... KARANGAWEN I 1.26
80 69941084 RA NUR LAILA TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
81 69835265 TK NUSA INDAH 3 T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
82 69742272 RA/BA/TA MIFTAHUS SIBYAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 2.93
83 20319344 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN TT T T ... T T ... T T ... ... KARANGAWEN I 1.29
84 20319162 SD NEGERI REJOSARI 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGOWANU 2.01
85 20319158 SD NEGERI RIMBUKIDUL 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 2.71
86 70013717 MI NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
87 69835065 KB MUTIARA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
88 20346497 TK SETYO MULYO T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
89 69936104 KB INSAN MULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 2.51
90 20319482 SD NEGERI TLOGOREJO 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 2.63
91 69853433 MTsS Salafiyyah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 1.72
92 20319310 SD NEGERI WONOSEKAR 1 T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGAWEN II 2.17
93 69936123 KB AR-ROHMANI T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGAWEN II 2.08
94 20319147 SD NEGERI PUNDEN ARUM 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GUNTUR II 1.48
95 69742271 RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
96 20346508 TK SIDODADI 2 T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
97 69941713 MAS NURUL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 1.34
98 69742278 RA/BA/TA SYAMSUL HILAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.84
99 20364349 MTSS FATAHILLAH TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... KARANGAWEN I 1.93
100 69835063 KB ANAK HEBAT INDONESIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
101 20319487 SD NEGERI TLOGOREJO 1 TT T T ... TT TT ... T ... ... ... KARANGAWEN II 2.4
102 20319836 SD NEGERI JRAGUNG 1 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
103 69788345 MTsS AL HASANIYYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 70009762 MIS AT TAUFIIQIY ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 60712668 MIS AL-ISHLAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGOWANU 2.85
106 69742267 RA/BA/TA ASSAKINAH REJOSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 2.15
107 60727451 MTSS ASSAKINAH T T T ... T TT ... T ... ... ... KARANGAWEN II 0.7
108 20319304 SMAS MAARIF KARANGAWEN T T T ... T TT ... T TT ... ... - -
109 20346515 TK KUSUMA SARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 2.63
110 20319416 SD NEGERI TELUK 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 1.62
111 69835062 KB AL KAUTSAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.83
112 69835058 KB MEKAR INDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 1.81
113 60712669 MIS BABUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.71
114 20362858 MAS AL KHOIRIYYAH TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... KARANGAWEN II 1.67
115 69927532 MISAS SALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 2.64
116 20319921 SD NEGERI BUMIREJO 2 T T T ... TT T ... T ... ... ... KARANGAWEN I 1.49
117 20346518 TK PADMOSARI TT T T ... T T ... T ... ... ... TEGOWANU 2.91
118 20346504 TK TA TLOGOREJO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 20319228 SD NEGERI MARGOAYU 2 T T T ... TT T ... T ... ... ... KARANGAWEN II 1.38
120 69937495 POS PAUD BUMI JAYA T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGAWEN II 2.9
121 69835053 KB NURUL WIJAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 2.85
122 69922994 KB IT NUR LAILA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.45
123 69742276 RA/BA/TA SIROJUL MUTA`ALLIMIN NGRAJEK JRAGUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
124 20346502 TK TUNAS RIMBA II T T T ... T T ... T ... ... ... - -
125 69965832 TK KUSUMA CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
126 60712670 MIS SUNAN KALIJAGA TT T T ... T T ... T ... ... ... GUNTUR II 1.46
127 69942602 TPA CAHAYA PUTRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 2.93
128 20340840 TK ARISTINI 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 2.19
129 60712663 MIS MANBAUL ULUM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
130 69742269 RA/BA/TA MANBAUL ULUM TT T T ... TT T ... T ... ... ... KARANGAWEN II 2.92
131 20346519 TK MULYOSARI T T T ... TT T ... T ... ... ... KARANGAWEN I 1.49
132 20346507 TK SINGOSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
133 20346499 TK MAWAR TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
134 20340673 SDS ISLAM AL HASANIYYAH JRAGUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
135 69742274 RA/BA/TA SABILUNA TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... KARANGAWEN I 2
136 20319835 SD NEGERI JRAGUNG 2 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
137 20346503 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.59
138 69965831 TK MEKAR INDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.58
139 69742270 RA/BA/TA MASYITHOH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.95
140 69835626 TPA ALKAUTSAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.04
141 60712662 MIS MIFTAHUT THULAB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 2.12
142 70014169 RA BUSYRO LATIF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
143 20319159 SD NEGERI RIMBUKIDUL 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
144 69835061 KB AL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
145 20346490 TK SEKARJATI 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 2.85
146 20339142 SMPS AL HASANIYYAH KARANGAWEN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
147 60712672 MIS DARUL HIKMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.97
148 20319834 SD NEGERI JRAGUNG 3 T T T ... T T ... T T ... ... - -
149 20346521 TK BUMI SARI T T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
150 69922761 TPA AMANAH BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 2.3
151 20346496 TK MANGGAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 2.61
152 20364346 MTSN 2 DEMAK T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGAWEN II 1.96
153 69835056 PAUD MENTARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
154 69941086 RA MUHYIDDIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
155 69927533 MTsSMIFTAKHUL JANNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
156 69830117 SMPS MAARIF KARANGAWEN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
157 69941085 RA NURUL HIKMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
158 20319295 SMKS PATI UNUS TT T T ... T T ... T ... ... ... KARANGAWEN I 0.51
159 20346513 TK SETYO PUTRO T T T ... T T ... T T ... ... - -
160 20319504 SD NEGERI KARANGAWEN 1 T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGAWEN I 1.25
161 20319219 SD NEGERI KARANGAWEN 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 2.03
162 69835051 KB CAHAYA IBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 2.92
163 60712667 MIS AL-KHOIRIYYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 1.91
164 20319361 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN T T T ... T T ... T ... ... ... KARANGAWEN II 2.37
165 20319403 SD NEGERI TEGOWANU 2 TT T T ... T T ... T ... ... ... TEGOWANU 1.12
166 69969454 KB ISLAM AL-MADINA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
167 20319386 SMPS PGRI 3 KARANGAWEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 1.88
168 69742273 RA/BA/TA MUSLIMAT NU KARANGPACING REJOSARI TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
169 20319404 SD NEGERI TEGOWANU 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN I 1.87
170 69922759 POS PAUD MEKARSARI 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGAWEN II 2.92
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.