Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Karang Tengah

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69835105 KB AS SIFA T T T ... TT TT ... T ... ... ... KARANG TENGAH 1.37
2 20346658 TK KUNCUP MEKAR TT T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 1.03
3 20319350 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
4 69931798 POS PAUD BUNGA ANGGREK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... WONOSALAM 2 2.26
5 69835352 TK PERTIWI TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... KARANG TENGAH 0.95
6 69891405 KB NUSANTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 2.94
7 69835355 TK AN NUR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
8 69891407 KB PERMATA CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 1.02
9 60712677 MIS NAHDLATUSSUBBAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... WONOSALAM 2 2.26
10 20346679 TK RATNASARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GUNTUR I 2.66
11 69961870 TK AR RAHMAAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
12 20319307 SD NEGERI WONOWOSO 1 TT T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 2.25
13 20319749 SD NEGERI GROGOL 1 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
14 69918782 KB AR RAHMAAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
15 20319465 SD NEGERI WONOKERTO 2 TT T T ... TT T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 1.98
16 20346688 TK SIDO LUHUR 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
17 69982628 TK AL-AMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 P2964262 PKBM AR RAFAT T T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 1.03
19 69835100 KB AL AMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 69742260 RA/BA/TA PERMATA CERIA WONOWOSO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 69923331 KB MEKAR AGUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 1.9
22 20319206 SD NEGERI KARANGSARI 1 TT T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 1.11
23 69835103 KB HIDAYATUSH SHIBYAN TT T T ... T T ... TT ... ... ... WONOSALAM 1 2.92
24 20346652 TK EKASARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 1.98
25 20346673 TK MEKAR AGUNG 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
26 20346683 TK TAMBAKSARI 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 70013687 MI ROUDLOTUL HIKMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 69835109 KB PERMATA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 2.99
29 69835108 KB AN-NUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 1.85
30 69923585 KB MUTIARA KASIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 0.99
31 20346677 TK PERTIWI 2 T T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 2.94
32 20364353 MTSS NAHDLATUSYSYUBBAN TT TT T ... TT TT ... TT ... ... ... WONOSALAM 2 2.16
33 P2962681 PKBM SURYA ALAM T T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 2.86
34 20346651 TK CEMPAKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DEMAK III 2.89
35 69924905 KB DARUT TAQWA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
36 69924129 KB ABA PLUS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 20346681 TK SARI MULYO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 2.47
38 69835102 KB PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 69835345 TK BUDI LUHUR T T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 0.47
40 60725470 SMKS ISLAM AL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 2.16
41 69926877 KB BINTANG RAJAWALI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 1.98
42 69742259 RA/BA/TA NAHDLATUTH THOLIBIN KLITIH T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
43 69891404 KB CEMPAKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 20319213 SD NEGERI KARANGTOWO TT T T ... TT T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 0.93
45 20319291 SMAN 1 KARANGTENGAH T T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 0.14
46 K5652739 LKP Sugeng Elektronik ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 2.8
47 20346675 TK MEKAR SARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 20319779 SD NEGERI DONOREJO 2 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
49 20362851 MAS AL AHROM TT T TT ... T TT ... T ... ... ... KARANG TENGAH 2.15
50 20346682 TK SIDO LUHUR 2 T T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 2.95
51 20346689 TK TUNAS HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... WONOSALAM 1 2.77
52 20340327 SD NEGERI TAMBAKBULUSAN 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
53 20354590 SMKS ISLAM NURUL HADI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 2.78
54 69927560 MISAL-MAFTUHAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 1.89
55 20319346 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH T T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 1.48
56 20319780 SD NEGERI DONOREJO 1 T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
57 20319864 SD NEGERI BATU 1 T T T ... T T ... TT ... ... ... KARANG TENGAH 2.94
58 70008117 KB CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 20319190 SD NEGERI KEDUNGUTER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 2
60 20364336 MTSS MIFTAHUL ULUM T T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 2.44
61 20346672 TK MEKAR AGUNG 2 TT T T ... T T ... T ... ... ... DEMAK III 2.89
62 20319419 SD NEGERI TAMBAKBULUSAN 2 TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
63 20346674 TK MEKAR SARI 2 TT T T ... T T ... TT ... ... ... KARANG TENGAH 1.31
64 60712675 MIS NAHDLATUT THOLIBIN KLITIH T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
65 69923804 KB MENTARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 69891408 KB MADUSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 20319466 SD NEGERI WONOKERTO 1 T T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 1.65
68 20360521 SMKS AL ISLAM KARANGTENGAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
69 20346676 TK MEKAR SARI 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 1.82
70 20319372 SMPS AL ISLAM KARANGTENGAH T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
71 60712657 MIS ROHMATAL LIL ALAMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 2.19
72 69923325 KB AL MAFTUKHAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 1.91
73 69947861 KB TUNAS BERLIAN NUSANTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 20346657 TK KUNCUP HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 2.88
75 20319758 SD NEGERI DUKUN 1 T T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 0.39
76 69742262 RA/BA/TA TARBIYATUSSIBYAN PLOSO TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... WONOSALAM 2 2.26
77 69941090 RA AL-MAFTUHAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
78 K5652726 LKP PERMATA BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
79 20364354 MTSS AL IKHWAN TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
80 20319138 SD NEGERI SAMPANG 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 1.47
81 20364335 MTSN 3 DEMAK TT T T ... TT T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 2.45
82 69931701 POS PAUD ANAHDLIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 2.71
83 69742258 RA/BA/TA AL FALAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
84 20340661 SD NEGERI REJOSARI 1 T T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 1.99
85 69835101 KB SUNAN KALIJAGA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
86 69918788 TPA AR RAHMAAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
87 69891406 KB AL KARIMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
88 69835107 KB KEDUNGSARI T T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 1.86
89 69936040 KB AT TAQWA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 0.72
90 69884846 RA. Darut Taqwa TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
91 69835110 KB AN NUR 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 1.09
92 69835353 TK PERTIWI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 2.52
93 20319318 SD NEGERI WONOWOSO 2 TT T TT ... TT TT ... T ... ... ... KARANG TENGAH 1.09
94 69742257 RA/BA/TA AL-KARIMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 2.66
95 20319748 SD NEGERI GROGOL 2 TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
96 20319286 SMAS NAHDLOTUSY SYUBAN PLOSO T T T ... T T ... T ... ... ... WONOSALAM 2 2.16
97 20319153 SD NEGERI SAMPANG 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
98 20340329 SD NEGERI WONOAGUNG 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
99 69835112 KB IL IQRO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 20362281 SMKS ROBBANI KARANGTENGAH T T T ... TT TT ... T ... ... ... KARANG TENGAH 0.3
101 20340335 SMPS ISLAM NURUL HADI KARANGTENGAH T T T ... T T ... T T ... ... KARANG TENGAH 2.11
102 20319328 SMAS ABDI NEGARA KARANG TENGAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... KARANG TENGAH 0.9
103 70024893 MI ROUDLOTUL HIKMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 69835104 KB INDAHSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 0.67
105 60712676 MIS RAUDLATUSSIBYAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 69976693 KB AS SALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
107 69891409 KB HJ.MUNAWAROH T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
108 20346685 TK TAMBAKSARI 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 69742261 RA/BA/TA ROHMATAN LILALAMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 69835106 KB MAWAR T T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 2.24
111 20319207 SD NEGERI KARANGSARI 2 T T T ... TT T ... T T ... ... KARANG TENGAH 1.25
112 20340312 SD NEGERI KLITIH 2 T T T ... TT T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 1.33
113 20319217 SD NEGERI KARANGSARI 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 2.23
114 P2964263 PKBM MUKTI UTAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 1.7
115 20319863 SD NEGERI BATU 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
116 20319072 SD NEGERI PLOSO 1 T T T ... TT T ... T ... ... ... WONOSALAM 2 2.05
117 20319218 SD NEGERI KARANGSARI 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 2.33
118 20346656 TK KARTIKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 20319255 SD NEGERI KLITIH 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANG TENGAH 1.44
120 20362850 MAS AL IKHWAN T T T ... T T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 1.19
121 20319065 SD NEGERI PIDODO 1 TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
122 20346670 TK MADUSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
123 20319107 SD NEGERI PULOSARI 1 T T T ... TT T ... T ... ... ... KARANG TENGAH 2.99
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.