Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Belik

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 20324719 SD N 02 MENDELEM T T T ... T T ... T ... ... ... RANDUDONGKAL 2.59
2 69936619 KB NURUL QUR AN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 20323949 SD NEGERI 04 GOMBONG T T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 1.74
4 69807433 TK MUSLIMAT NU USWATUN KHASANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 69960157 KB TUNAS BANGSA 3 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
6 20324091 SD NEGERI 03 BADAK T T T ... T T ... T ... ... ... - -
7 20324326 SD N 07 MENDELEM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
8 69727631 SMP Islam Belik T T T ... T T ... T ... ... ... - -
9 69960155 KB TUNAS BANGSA 6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KARANGREJA 2.81
10 20324175 SD NEGERI 03 KUTA T T T ... T T ... T T ... ... - -
11 20324965 SDN 02 BELIK T T T ... T T ... T T ... ... KARANGREJA 2.82
12 69807401 TK MUSLIMAT NURUL FAHMI BULAKAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
13 69871474 KB NURUSSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
14 60713399 MIS RAUDLATUT THOLIBIN BULAKAN T T T ... TT T ... T ... ... ... BELIK 1.24
15 20324934 SD N 02 GUNUNGJAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
16 20323977 SDN 04 BELUK T T T ... T T ... T TT ... ... - -
17 69807383 TK PERTIWI SIMPUR T T T ... TT T ... T ... ... ... WATUKUMPUL 2.26
18 69905323 KB AL KHOIRIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 60713402 MIS AL FALAH BADAK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 20324142 SD N 03 SIMPUR T T T ... T T ... T ... ... ... WATUKUMPUL 2.61
21 20324966 SD N 02 BELUK T T T ... T T ... T ... ... ... - -
22 20324401 SD N KALISALEH T T T ... T T ... T ... ... ... RANDUDONGKAL 2.82
23 60713401 MIS DAARUN NADWAH SODONG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 20324828 SD NEGERI 02 SIMPUR T T T ... T T ... T T ... ... WATUKUMPUL 2.32
25 69743006 RA AL AMIN GOMBONG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
26 20364611 MTSS NURUL FALAH GOMBONG TT T T ... TT TT ... T ... ... ... BELIK 2.94
27 20324079 SD N 03 GUNUNGJAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
28 69807695 KB AL FITRI TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
29 69878685 SPS KUNCUP MEKAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
30 69876672 TK PERTIWI PELANGI T T T ... T TT ... T ... ... ... BELIK 2.77
31 20324250 SMP NEGERI 3 BELIK T T T ... T T ... T ... ... ... - -
32 60713398 MIS MIFTAHUL ULUM BULAKAN T T TT ... T TT ... T ... ... ... - -
33 69807374 TK.M. BUSTANUS SIBYAN T T T ... T T ... T ... ... ... RANDUDONGKAL 2.88
34 20324108 SDN 03 BULAKAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
35 20324875 SD N 01 SIMPUR T T T ... T T ... T ... ... ... WATUKUMPUL 2.34
36 69906200 SPS SERUNI 1 DESA GOMBONG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 20323978 SD NEGERI 04 BELIK T T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 0.77
38 20324205 SMP MUHAMMADIYAH 10 BELIK T T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 0.77
39 20362294 SMP SATAP GUNUNGJAYA T T T ... T T ... T ... ... ... WATUKUMPUL 2.01
40 69743014 RA NURUL ICHSAN KUTA T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
41 69807435 TK QURROTA A`YUN BELUK T T T ... T T ... T ... ... ... - -
42 69743010 RA MIFTAHUL JANNAH SIMPUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
43 69727641 SMP Darul Ulum Gombong T T T ... T T ... T T ... ... - -
44 20324007 SD N 05 GUNUNGJAYA T T T ... T T ... T T ... ... - -
45 20360139 SMP Alfalah Belik T T T ... T T ... T ... ... ... - -
46 20324008 SD NEGERI 05 GOMBONG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
47 20324080 SD N 03 GOMBONG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
48 20324477 SD N 01 GUNUNGTIGA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
49 20324352 SD N 05 KUTA T T T ... T T ... T T ... ... - -
50 69807335 TK ISLAM IKHYAUL ATHFAL T T T ... T T ... T ... ... ... - -
51 20324577 SD N 01 MENDELEM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
52 20363164 MAS MAMBAUL MAARIF BELIK T T T ... TT T ... TT ... ... ... BELIK 0.83
53 20324336 SD N 06 GOMBONG T T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 2.33
54 69807326 TK PERTIWI SIMADU BADAK T T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 0.26
55 69743015 RA AL HIKMAH BULAKAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
56 69871453 TK PERTIWI BELUK T T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
57 69909305 KB ARROYAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 20324228 SMKS MUHAMMADIYAH BELIK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BELIK 0.78
59 69807429 TK PERTIWI BADAK TT TT T ... T T ... T ... ... ... - -
60 69905302 KB NISA AL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BELIK 0.33
61 69994063 RA Mathlaul Hidayah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
62 20324389 SMAS MUHAMMADIYAH 4 BELIK T T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 0.78
63 20323939 SD N 04 MENDELEM T T T ... T T ... T T ... ... - -
64 20323996 SD NEGERI 05 BELIK T T T ... T T ... T T ... ... BELIK 1.54
65 69807661 KB TUNAS BANGSA I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 69976896 KB NURUSSA`ADAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 20324496 SD NEGERI 01 GOMBONG T T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 1.84
68 20324296 SMP NEGERI 2 BELIK T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
69 20324151 SD NEGERI 03 MENDELEM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
70 69878687 KB TUNAS HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
71 20324494 SD N 01 GUNUNGJAYA T T T ... T T ... T T ... ... - -
72 69807333 TK HANDAYANI 10 KUTA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
73 69807656 KB AISYIYAH BUDI MULYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 20324942 SD NEGERI 02 BADAK T T T ... T T ... T T ... ... - -
75 69807422 TK INSAN CENDIKIA BELUK T TT T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
76 20324582 SDN 01 BELUK TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
77 69878684 KB AL-IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
78 69871454 TK MUSLIMAT MIFTAHUL ULUM TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
79 69905308 KB TARBIYATUL AULAD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BELIK 2.45
80 20324040 SD N 04 SIMPUR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
81 69975454 TKIT AS SALAMAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
82 69871455 TK MUSLIMAT NU AL- ISLAM SIKASUR TT T T ... TT T ... T ... ... ... RANDUDONGKAL 1.3
83 20324674 SD N 01 BADAK T T T ... T T ... T ... ... ... - -
84 69743011 RA MUSLIMAT SALAFIYAH SAWANGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
85 20323931 SD N 04 GUNUNGJAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
86 20324920 SD NEGERI 02 GOMBONG T T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 2.78
87 20324082 SD N 03 BELUK T T T ... T T ... T T ... ... - -
88 69807646 KB AL MUHIMAAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 69743007 RA AL ASNA BELIK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
90 69807358 TK MUSLIMAT NU HIDAYATUS SHIBYAN T T T ... TT T ... T ... ... ... BELIK 1.02
91 69807888 SPS SERUNI 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 20340631 SMP NEGERI 4 BELIK T T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 2.13
93 P9908251 PKBM SIDODADI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BELIK 0.06
94 20324277 SMP NEGERI 1 BELIK T T T ... T T ... T T ... ... BELIK 0.68
95 69807345 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 BELIK T T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 0.83
96 60713403 MIS SALAFIYAH ASYAFIIYAH BELIK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... WATUKUMPUL 3
97 69807665 KB TUNAS BANGSA 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
98 69882554 KB TUNAS BANGSA 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 69905298 SPS TUNAS HARAPAN BANGSA T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
100 20324646 SD NEGERI 01 BELIK T T T ... T T ... T T ... ... BELIK 0.96
101 69972408 KB TARBIYATUL ATHFAL TT TT T ... T T ... T ... ... ... - -
102 69807669 KB PERMATA HATI T T T ... T T ... T ... ... ... RANDUDONGKAL 2.74
103 20324306 SD N 06 SIKASUR T T T ... T T ... T ... ... ... RANDUDONGKAL 2.32
104 69807361 TK MUSLIMAT NU TUNGGAK SEMI GUNUNGJAYA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
105 20323973 SDN 04 BULAKAN T T T ... T T ... T T ... ... - -
106 69905329 SPS SERUNI 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
107 69980087 KB AZ - ZAHRA GUNUNGTIGA TT TT T ... TT T ... TT ... ... ... - -
108 20324365 SD Negeri 05 Sikasur T T T ... T T ... T ... ... ... RANDUDONGKAL 0.71
109 69911235 KB AL FALAH BADAK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 69743013 RA NURUL HUDA KUTA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
111 20324042 SD NEGERI 04 SIKASUR T T T ... T T ... T T ... ... RANDUDONGKAL 2.42
112 69807363 TK NEGERI PEMBINA BELIK T T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 0.69
113 69807388 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 02 SIKASUR T T T ... TT T ... T ... ... ... RANDUDONGKAL 1.08
114 20324932 SD NEGERI 02 GUNUNGTIGA T T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 2.75
115 69871473 KB MAMBAUL MA ARIF T T T ... TT T ... T ... ... ... BELIK 0.86
116 69807351 TK PERTIWI GUNUNG JAYA T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
117 20364610 MTSS MIFTAKHUL ULUM BULAKAN TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
118 60713400 MIS NURUL HUDA KUTA TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
119 69807658 KB SALAFIYAH ASYAFIIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BELIK 1.17
120 69957536 Al Falah TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
121 69875493 KB AL HIKMAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
122 69905313 KB NURUL HAMZAH I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
123 69853436 MTSS DAARUSSALAAM KUTA TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
124 20324210 SMAN 1 BELIK T T T ... T T ... T ... ... ... - -
125 20323945 SD N 04 KUTA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
126 69977450 KB MAMBAUL MA`ARIF II T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
127 20340691 SD MUHAMMADIYAH BELIK T T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 1.53
128 20324707 MTSS MAMBAUL MA`ARIF BELIK TT T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 0.84
129 69807416 TKIT BIRRU LANGIT T T T ... T T ... T ... ... ... - -
130 69916776 SMK AL FALAH BELIK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
131 20324349 SD NEGERI 05 MENDELEM T T T ... T T ... T T ... ... - -
132 69876673 TK PERTIWI KALISALEH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
133 20340689 SD ISLAM MAMBAUL MAARIF BELIK T T T ... T T ... T T ... ... BELIK 1.76
134 20324878 SDN 01 SIKASUR T T T ... T T ... T ... ... ... RANDUDONGKAL 1.66
135 69807881 SPS SERUNI 5 GOMBONG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
136 69743008 RA AL FALAH BADAK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
137 69807675 KB AN NUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BELIK 2.99
138 69960342 SPS SERUNI IV ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANDUDONGKAL 1.81
139 20340688 SD N 02 SIKASUR TT T T ... T T ... T ... ... ... WATUKUMPUL 2.49
140 69807379 TK PERTIWI GOMBONG TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
141 20340687 SD NEGERI 01 BULAKAN T T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 2.63
142 70008215 TK MUSLIMAT NU SITI HAJAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
143 69807845 TPA BIRRU LANGIT TT T T ... T T ... T ... ... ... RANDUDONGKAL 2.73
144 69980088 KB AISYIYAH CAHAYA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANDUDONGKAL 1.96
145 20324083 SD NEGERI 03 BELIK T T T ... T T ... T ... ... ... BELIK 2.09
146 69773554 SMKS NU 01 BELIK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANDUDONGKAL 2.06
147 20324312 SD N 06 MENDELEM T T T ... T T ... T T ... ... BELIK 1.44
148 69819574 MIS BINA ILMU GUNUNGJAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
149 20324765 SD N 02 KUTA T T T ... T T ... T T ... ... BANTARBOLANG 2.31
150 69905342 KB NURUL HIKMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
151 69743012 RA NAJMATUL MILLAH BELUK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
152 69807386 TK SATRIA GOMBONG T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
153 69972147 TK MUSLIMAT NU NURUL ILMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
154 20324548 SD N 01 KUTA T T T ... T T ... T T ... ... - -
155 20324128 SD N 03 SIKASUR T T T ... T T ... T T ... ... RANDUDONGKAL 1.36
156 20323951 SD NEGERI 04 BADAK T T T ... T T ... T T ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.