Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Pangkah

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69743115 RA/BA/TA NUR SALEKHA T T T ... TT TT ... TT ... ... ... JATINEGARA 2.23
2 20360357 SMP ISLAM TERPADU MAHKOTA AL MUNAWAROH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PENUSUPAN 1.04
3 20361985 TK PERTIWI 26-08 DERMASANDI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 69928131 MISSALAFI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 69951377 PPS Nurul Hidayah TT T T ... TT T ... TT ... ... ... SLAWI 2.31
6 69884895 RA. Nurul Falah TT T T ... TT TT ... T ... ... ... TARUB 2.54
7 20324998 SD NEGERI PANGKAH 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... JATINEGARA 0.12
8 20361998 TK PERTIWI 26-80 PENER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 20325335 SMP NEGERI 3 PANGKAH TT T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 2.55
10 20325100 SD NEGERI PENUSUPAN 02 TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
11 20325515 SD NEGERI TALOK 02 TT T T ... T T ... TT ... ... ... JATINEGARA 0.61
12 20326062 SD NEGERI CURUG T T T ... T T ... TT ... ... ... PANGKAH 2.29
13 69989823 SMP AL FAJAR TALOK BERBASIS PESANTREN PANGKAH T T T ... T T ... T T ... ... PANGKAH 3
14 20326018 SD NEGERI BOGARES KIDUL 01 T T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 1.86
15 69957057 KB BINA PRESTASI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
16 60713587 MIS NURUL IMAN KENDALSERUT TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... PANGKAH 2.65
17 60713590 MIS RAUDLOTUT TOLIBIN TT T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 2.67
18 69856473 KB NURUL HUDA T T T ... T T ... TT ... ... ... PANGKAH 2.45
19 69856480 KB NURUL HIKMAH TT T T ... T TT ... T ... ... ... JATINEGARA 2.91
20 20361990 TK PERTIWI 26-13 BOGARES KIDUL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 69890873 KB INSAN MULIA BOGARES KIDUL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... JATINEGARA 2.79
22 60713592 MIS MA`ARIF NU 1 BOGARES KIDUL TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
23 20361991 TK PERTIWI 26-14 BOGARES LOR T T T ... T T ... T T ... ... KEL. SENAYAN 2.94
24 70024188 SMP TAKHASSUS 99 NURUL FALAH PANGKAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 20326003 SD NEGERI BOGARES KIDUL 02 TT T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 2.28
26 69890877 KB AL KAUTSAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 69895680 PAUD TERPADU TUNAS PEMBINA 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 20361987 TK PERTIWI 26-10 BALAMOA T T T ... T T ... T T ... ... TALANG 2.53
29 20326075 SD NEGERI DERMASUCI 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... JATINEGARA 1.65
30 20326078 SD NEGERI DERMASANDI 01 T T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 1.46
31 20362003 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BOGARES T T T ... T T ... T TT ... ... - -
32 20325074 SD NEGERI PENER 01 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
33 20325351 SMP MUHAMMADIYAH PANGKAH TT T T ... T T ... T T ... ... PANGKAH 2.33
34 20339187 SMK KUSUMA BANGSA T T T ... T T ... TT ... ... ... PANGKAH 2.73
35 20362008 TK RADEN FATAH GROBOG WETAN T T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 2.32
36 60713582 MIS MA`ARIF NU 01 DERMASUCI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 20326079 SD NEGERI DEPOK 02 T T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 2.78
38 69990275 SMP NURUL IKHSAN BERBASIS PESANTREN PANGKAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... JATINEGARA 2.4
39 20361995 TK PERTIWI 26-18 BEDUG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SLAWI 2.71
40 60713586 MIS NURUL UMAT GROBOG KULON T T T ... T T ... T ... ... ... SLAWI 2.95
41 60713583 MIS TARBIYATUL ATHFAL TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... PENUSUPAN 2.3
42 69890875 KB MUSLIMAT NU GROBOG KULON T T T ... T T ... T ... ... ... - -
43 69856649 POS PAUD MUTIARA 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 20326033 SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 02 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
45 20325993 SD NEGERI BEDUG 03 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PANGKAH 2.4
46 20325062 SD NEGERI RANCAWIRU 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... JATINEGARA 2.47
47 69728094 MTSS TERPADU DARUL QUDWAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 20325609 SD NEGERI BALAMOA 01 T T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 1.38
49 69983766 KELOMPOK BERMAIN AT-TIN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
50 20325098 SD NEGERI PENUSUPAN 04 T T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 2.94
51 60713591 MIS ASSYAFIIYAH PENER T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
52 69856476 KB PERTIWI TALOK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... JATINEGARA 0.78
53 20340558 SD NEGERI PECABEAN 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SLAWI 2.99
54 20362002 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL DERMASANDI T T T ... T T ... T T ... ... TALANG 2.38
55 69743118 RA/BA/TA TARBIYATUL ATHFAL TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... JATINEGARA 2.1
56 69856483 KB PERTIWI PECABEAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
57 20325099 SD NEGERI PENUSUPAN 03 T T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 2.33
58 20325114 SD NEGERI KENDAL SERUT 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PANGKAH 1.85
59 20325929 SD NEGERI JENGGAWUR T T T ... T T ... TT ... ... ... JATINEGARA 1.04
60 20361988 TK PERTIWI 26-11 RANCAWIRU T T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 2.63
61 69957058 KB CAHAYA EMBUN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
62 69856475 KB PERTIWI TT T T ... T TT ... T ... ... ... PANGKAH 2.58
63 20325849 SD NEGERI GROBOG WETAN 02 T T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 2.37
64 20325516 SD NEGERI TALOK 01 TT T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 0.69
65 69899984 SMP IT ELMUNA-VIE BERBASIS PESANTREN PANGKAH T T T ... T TT ... T T ... ... - -
66 20362006 TK MUSLIMAT NU MASYITHOH DUKUHJATI KIDUL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 20325608 SD NEGERI BALAMOA 02 TT TT TT ... T TT ... TT ... ... ... JATINEGARA 1.34
68 60713584 MIS AR ROISIYYAH T T T ... TT T ... TT ... ... ... PANGKAH 2.68
69 20362010 TK PEMBINA PLUS DEWI MASYITHOH KALIKANGKUNG T T T ... T T ... T T ... ... JATINEGARA 2.82
70 20325273 SMKS PERISTEK PANGKAH T T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 2.54
71 69856471 KB TELADAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
72 20361997 TK PERTIWI 26-75 TALOK T T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 0.76
73 69856482 KB FATAYAT NU PECABEAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SLAWI 2.46
74 20324997 SD NEGERI PANGKAH 02 TT T T ... T T ... T TT ... ... PANGKAH 3
75 60713594 MIS NURUL FALAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
76 20361992 TK PERTIWI 26-15 PENUSUPAN T T T ... T T ... T T ... ... - -
77 70014795 KB IT AS-SYAMIL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
78 20324994 SD NEGERI PANGKAH 07 TT T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 0.14
79 69774739 SMKS ISLAM MAHKOTA AL MUNAWAROH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 69743111 RA/BA/TA DARUSH SHOLIKHIN T T T ... T T ... T ... ... ... SLAWI 1.22
81 60713581 MIN 2 TEGAL T T T ... T T ... T ... ... ... SLAWI 2.62
82 69856470 KB AMANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... JATINEGARA 2.06
83 20325851 SD NEGERI GROBOG KULON 03 T TT T ... T T ... TT ... ... ... PANGKAH 2.09
84 20325300 SMAN 1 PANGKAH T T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 1.92
85 20326076 SD NEGERI DERMASANDI 03 T T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 1.64
86 69961430 KB AISYIYAH PANGKAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
87 69856651 POS PAUD MUTIARA III T T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 2.97
88 69743110 RA/BA/TA AR-ROISIYYAH T T T ... T T ... TT ... ... ... JATINEGARA 2.1
89 60713589 MIS RADEN FATAH 02 GROBOGWETAN T T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 2.29
90 20325343 SMP NEGERI 2 PANGKAH T T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 2.47
91 20362001 TK PERTIWI 26-87 DERMASUCI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 20339188 SMP MAARIF NU 01 PANGKAH TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
93 20363239 MAS RADEN FATAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PANGKAH 2.39
94 69743113 RA/BA/TA MIFTAHUL JANNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PANGKAH 2.55
95 20325073 SD NEGERI PENER 02 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
96 69893050 SD MUHAMMADIYAH BEDUG T T T ... T T ... T ... ... ... SLAWI 2.69
97 69856477 KB AN-NASHIRIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... JATINEGARA 1.63
98 60713588 MIS ISLAMIYAH BALAMOA T T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 2.84
99 20359819 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PANGKAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 20363238 MAS RAUDLOTUT THOLIBIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... JATINEGARA 2.8
101 20324992 SD NEGERI PECABEAN 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PANGKAH 2.39
102 20325915 SD NEGERI KALIKANGKUNG 02 TT T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 1.62
103 20325263 SMP BHAKTI PRAJA PANGKAH T T T ... T T ... TT T ... ... PANGKAH 2.06
104 20324974 SD NEGERI PAKETIBAN 01 T T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 1.12
105 20361984 TK PERTIWI 26-07 PANGKAH T T T ... T T ... T T ... ... JATINEGARA 0.44
106 20362009 TK SACCHARINA PG PANGKAH T T T ... T T ... T T ... ... - -
107 70008877 MTSS RIBATH NURUL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 20361989 TK PERTIWI 26-12 PAKETIBAN T T T ... T T ... T T ... ... JATINEGARA 0.88
109 69899983 SMP ATTIN AL KHAIR BERBASIS PESANTREN PANGKAH T T T ... T TT ... TT T ... ... SLAWI 2.99
110 20325113 SD NEGERI KENDAL SERUT 02 TT T T ... T T ... TT TT ... ... PANGKAH 1.84
111 69857685 TK MUSLIMAT NU MASYITHOH BOGARES KIDUL T T T ... T T ... T ... ... ... - -
112 69743114 RA/BA/TA MNU AL MUJIBAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG 2.3
113 20325852 SD NEGERI GROBOG KULON 02 TT T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 2.6
114 69856478 KB MASYITHOH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG 2.61
115 60713585 MIS MA`ARIF NU PENUSUPAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
116 20325112 SD NEGERI KENDAL SERUT 03 T T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 1.83
117 20325607 SD NEGERI BALAMOA 03 TT T T ... T T ... T T ... ... - -
118 69983663 KELOMPOK BERMAIN MIRAI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 20324968 SD NEGERI PAKETIBAN 02 T T T ... T T ... TT ... ... ... JATINEGARA 0.91
120 70006938 KB PERTIWI DUKUHJATI KIDUL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 P2963290 PKBM TELADAN TT T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 0.39
122 20364696 MTSS RAUDLOTUT THOLIBIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PANGKAH 2.88
123 20325069 SD NEGERI PURBAYASA T T T ... T T ... TT ... ... ... TALANG 2.91
124 69856474 KB AL MAGHFIROH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
125 20325853 SD NEGERI GROBOG KULON 01 TT T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 2.55
126 K9997279 LKP NUR SHALEHAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
127 69743112 RA/BA/TA ISLAMIYAH T T T ... T TT ... T ... ... ... JATINEGARA 2.75
128 20362007 TK MUSLIMAT NU MASYITHOH PENUSUPAN T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
129 69856469 KB CERDAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
130 20325916 SD NEGERI KALIKANGKUNG 01 T T T ... T T ... TT ... ... ... PANGKAH 2.8
131 69924283 KB MUSLIMAT NU ISTIQOMAH PURBAYASA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG 2.93
132 20361996 TK PERTIWI 26-19 KENDALSERUT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PANGKAH 2.7
133 20325995 SD NEGERI BEDUG 01 T T T ... T T ... T ... ... ... SLAWI 2.88
134 69743117 RA/BA/TA RADEN FATAH GROBOG WETAN TT T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 2.29
135 20326029 SD NEGERI DUKUHSEMBUNG TT T T ... T T ... T TT ... ... PANGKAH 2.14
136 K5660334 LKP MS COMPUTER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
137 69978932 MTsN 5 TEGAL T T T ... T T ... TT ... ... ... SLAWI 2.61
138 20325061 SD NEGERI RANCAWIRU 03 TT T T ... T T ... T TT ... ... JATINEGARA 1.85
139 20326016 SD NEGERI BOGARES LOR 01 TT T T ... T T ... TT ... ... ... JATINEGARA 1.07
140 69743109 RA/BA/TA AL AMANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PANGKAH 2.38
141 60713593 MIS RADEN FATAH 01 GROBOGWETAN T T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 2.32
142 K5660285 LKP INDONESIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
143 69856481 KB DEWI MASYITHOH T T T ... T T ... T T ... ... JATINEGARA 2.56
144 69756402 SMK SHOFA PLUS PANGKAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PANGKAH 2.51
145 20325324 SMP NEGERI 1 PANGKAH T T T ... T T ... T ... ... ... JATINEGARA 0.11
146 20361986 TK PERTIWI 26-09 PURBAYASA TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
147 20325101 SD NEGERI PENUSUPAN 01 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
148 20361994 TK PERTIWI 26-17 DEPOK T T T ... T T ... T T ... ... - -
149 20324996 SD NEGERI PANGKAH 03 T T T ... T T ... T T ... ... JATINEGARA 0.51
150 20326080 SD NEGERI DEPOK 01 T T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 2.71
151 20325063 SD NEGERI RANCAWIRU 01 T TT T ... TT T ... T ... ... ... JATINEGARA 2.62
152 20325087 SD NEGERI PENER 03 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
153 20326034 SD NEGERI DUKUHJATI KIDUL 01 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
154 20364697 MTSS RADEN FATAH T T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 2.28
155 20326077 SD NEGERI DERMASANDI 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG 2.58
156 20361993 TK PERTIWI 26-16 CURUG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PANGKAH 2.33
157 69743116 RA/BA/TA NURUL IMAN T T T ... T T ... TT ... ... ... PANGKAH 2.77
158 20324995 SD NEGERI PANGKAH 04 T T T ... T T ... T ... ... ... PANGKAH 2.69
159 K5660337 LKP LA SHINTA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
160 20325850 SD NEGERI GROBOG WETAN 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PANGKAH 2.31
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.