Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Bantarkawung

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69743160 RA/BA/TA NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
2 20327317 SD NEGERI BANTARKAWUNG 03 TT T T ... T T ... T ... ... ... BUARAN 0.44
3 20326562 SMP MUHAMMADIYAH BANTARKAWUNG T T T ... T T ... T ... ... ... PEMARON 0.3
4 69951392 PPS Matlaul Huda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 69743168 RA/BA/TA NURUL HUDA TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... BUARAN 1.05
6 20326240 SD NEGERI PENGARASAN 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
7 20326114 SD NEGERI PANGEBATAN 07 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEMARON 0.4
8 20326727 SD NEGERI TAMBAKSERANG 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 69829492 TK DIPONEGORO TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
10 20326309 SD NEGERI KEBANDUNGAN 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
11 20327392 SD NEGERI CIKUNING 03 TT TT T ... T T ... T ... ... ... - -
12 20338390 SMP NEGERI 5 SATU ATAP BANTARKAWUNG T T T ... T T ... T ... ... ... BUARAN 0.22
13 20364722 MTSN 4 BREBES TT T T ... T TT ... T ... ... ... BUARAN 1.22
14 69951393 PPS Raudlotul Mujahidin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 60713640 MIS HIDAYATUL MUBTADIIN TT T T ... T T ... T ... ... ... PEMARON 2.23
16 69753942 SMP MAARIF NU DARUSSALAM TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
17 20348793 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PANGEBATAN TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
18 20348794 TK PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 1.54
19 20326308 SD NEGERI KEBANDUNGAN 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 69893132 KB ASSIDIQIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 69743155 RA/BA/TA AL IKHSANIYAH TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... BUARAN 1.99
22 69980008 KB GUYUB RUKUN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
23 69951386 PPS Nurul Hidayah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 20326113 SD NEGERI PANGEBATAN 05 T T T ... T T ... T ... ... ... PEMARON 0.38
25 20327361 SD NEGERI CIOMAS T T T ... T T ... T ... ... ... BUARAN 1.89
26 20348790 TK PERTIWI BANTARKAWUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 0.04
27 69944352 KB ASSHIBYAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 20348796 TK ASHIBYAN LEGOK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 69931170 PPS. MINHAJUL HUDA TT T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
30 69931174 PPS. NURUL FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
31 20326465 SD NEGERI WARU 01 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
32 20326239 SD NEGERI PENGARASAN 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 69829503 KB AL - UMIYATUNNISA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEMARON 0.28
34 20326131 SD NEGERI MAYANA 01 T T T ... TT T ... T T ... ... - -
35 69743169 RA/BA/TA SITI MASYITOH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
36 20327208 SD NEGERI KARANGPARI 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 69829479 KB AL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 69992658 KB NURUL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 69931175 PPS. RAUDLATUL MUBTADIIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 60713641 MIS IANATUL ATHFAL T T TT ... T TT ... T ... ... ... - -
41 69951397 PPS Tarbiyatul Athfal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
42 20326558 SMP MAARIF NU 4 BANTARKAWUNG T T T ... T T ... TT ... ... ... BUARAN 0.95
43 69893122 KB AL AZHAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 20364961 MAS ASSALAM BANTARKAWUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 69951394 PPS Nurul Falah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
46 20326420 SMKS AL FURQON BANTARKAWUNG T T T ... T T ... T ... ... ... BUARAN 0.6
47 20338570 SMP NEGERI 6 BANTARKAWUNG T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
48 69743156 RA/BA/TA AL KHULASOH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
49 69931165 PPS. AL MANSYURIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
50 20326109 SD NEGERI PANGEBATAN 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEMARON 2.87
51 20348797 TK AL MANAR SINDANGWANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
52 20326466 SD NEGERI WARU 02 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
53 69829504 KB NURUL ILMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 20326516 SMP NEGERI 2 BANTARKAWUNG T T T ... T T ... T T ... ... PEMARON 2.94
55 69972160 TK PELITA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
56 20338409 SMKS MUHAMMADIYAH BANTARKAWUNG T T T ... T T ... T ... ... ... PEMARON 1.88
57 20364721 MTSN 3 BREBES TT T T ... TT T ... T ... ... ... BUARAN 0.58
58 20327364 SD NEGERI CIKUNING 04 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEMARON 2.77
59 20361830 TK HANDAYANI CIKAMUNING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
60 69994072 RA RAUDLATUL JANNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
61 20326576 SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG T T T ... T T ... T ... ... ... BUARAN 0.47
62 20327422 SD NEGERI CIKUNING 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
63 20326605 SD NEGERI SINDANGWANGI 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 2.94
64 20326884 SD NEGERI BANGBAYANG 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 1.22
65 69931166 PPS. AL HIKAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 69743165 RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 P9996967 PKBM AL IHSANIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 20326133 SD NEGERI MAYANA 03 T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
69 69893162 KB MADANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 69931169 PPS. MUROTTATUL QUR`AN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
71 P9997831 PKBM DARUL HASAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
72 69893430 TK AL INAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
73 69829496 KB MATHLAUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 20338407 SMKS MAARIF NU 01 BANTARKAWUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 1.15
75 20364724 MTSS TARBIYATUL ATHFAL TT T TT ... T TT ... T ... ... ... - -
76 69829514 KB RIYADHOTUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 20326739 SD NEGERI TAMBAKSERANG 03 TT TT T ... T TT ... TT ... ... ... - -
78 69951391 PPS Al Mansyuriyah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
79 69987617 KB INSAN KAMIL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 20326728 SD NEGERI TAMBAKSERANG 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 20326447 SMP BUSTANUL ULUM BUARAN BANTARKAWUNG TT T T ... T T ... T ... ... ... PEMARON 2.91
82 69951395 PPS Raudlatul Mubtadiin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 69931173 PPS. MANAROTUL HUDA TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
84 20364725 MTSS MIFTAHUL ULUM KARANGPARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
85 20327315 SD NEGERI BANTARKAWUNG 01 TT TT T ... T T ... T T ... ... BUARAN 0.22
86 69743153 RA/BA/TA AL - FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEMARON 2.82
87 69982990 MIS NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
88 69899401 KB MIFTAHUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 20338356 SD NEGERI PENGARASAN 03 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
90 20327359 SD NEGERI CINANAS 03 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KECIPIR 2.99
91 69893320 TK AL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 60713638 MIS AL IKHSANIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... BUARAN 1.98
93 20326467 SD NEGERI WARU 03 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 69743164 RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 1.11
95 69931171 PPS. RAUDLATUL MUJAHIDIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
96 20348798 TK ISLAM YAPENITA PENGARASAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 20327318 SD NEGERI BANTARKAWUNG 04 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 2.14
98 20353970 SMP PUTRA BANGSA T T T ... T T ... T ... ... ... PEMARON 2.92
99 69931167 PPS. NURUL HIDAYAH T T T ... T T ... T ... ... ... BUARAN 0.53
100 20338367 SMP NEGERI 3 SATU ATAP BANTARKAWUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
101 69743152 RA/BA/TA AL-MUTAALLIMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEMARON 1.27
102 69829498 KB AL - MUNAWAROH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 60713643 MIS MIFTAHUL ULUM BISOLE TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
104 20327330 SD NEGERI BANTARWARU 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 0.51
105 20348795 TK ISLAM AL ISTIQOMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 69893415 KB MINHAJUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
107 69951388 PPS Manarotul Huda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 69951396 PPS Murotatul Quran ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 69893133 KB ASSYIFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 20348792 TK MAARIF NU SINDANGWANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 2.95
111 69829480 KB HARAPAN BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 20326241 SD NEGERI PENGARASAN 04 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
113 69829509 KB AZZAHRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
114 20326132 SD NEGERI MAYANA 02 TT TT T ... T T ... TT ... ... ... - -
115 69974967 KB MUTIARA AJI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEMARON 0.54
116 20326242 SD NEGERI PENGARASAN 05 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
117 20327246 SD NEGERI JIPANG 05 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 1.57
118 20348805 TK AL FALAH TERLAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 69829497 KB NURULHIKMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
120 60713639 MIS AL ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 0.68
121 69734188 SMP NEGERI 7 SATU ATAP BANTARKAWUNG TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
122 20350727 SMK MAARIF NU 02 BANTARKAWUNG TT T T ... T TT ... T ... ... ... PEMARON 1.13
123 69893315 KB ANNIDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
124 69939244 TK BINTANG CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
125 20326618 SD NEGERI SINDANGWANGI 04 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
126 20338384 SMP NEGERI 4 SATU ATAP BANTARKAWUNG T TT T ... T T ... TT ... ... ... - -
127 20326885 SD NEGERI BANGBAYANG 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 0.56
128 69743154 RA/BA/TA AL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
129 69829513 KB SALSABILA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 2.08
130 69972871 TK TUNAS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
131 69951385 PPS Minhajul Huda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
132 20327314 SD NEGERI BANJARSARI 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
133 69829520 KB CERIA TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
134 P9996624 PKBM LMDH WANA KARYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
135 69829489 KB MARGAMULYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
136 20327313 SD NEGERI BANJARSARI 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
137 69951389 PPS Nurul Huda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
138 60713644 MIS MIFTAHUSSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
139 69931164 PPS. MATHLAUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
140 69931176 PPS. TARBIYATUL ATHFAL T T T ... T T ... T ... ... ... - -
141 20327397 SD NEGERI CIBENTANG 03 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
142 20327396 SD NEGERI CIBENTANG 02 T T T ... TT T ... T ... ... ... PEMARON 2.19
143 20326110 SD NEGERI PANGEBATAN 03 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEMARON 0.57
144 20327395 SD NEGERI CIBENTANG 01 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
145 69829508 KB AL MUBTADIIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 0.31
146 69761949 SMKS ISLAM JIPANG T T T ... T T ... T T ... ... BUARAN 1.49
147 69987554 KB SINDANG CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
148 60713647 MIS TARBIYATUL ATHFAL 03 PENGARASAN TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
149 20327316 SD NEGERI BANTARKAWUNG 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 0.42
150 69893319 TK AL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
151 69893417 KB NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
152 20326108 SD NEGERI PANGEBATAN 01 T T T ... T T ... T ... ... ... PEMARON 0.55
153 69743161 RA/BA/TA SITI MASYITOH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
154 20326617 SD NEGERI SINDANGWANGI 03 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
155 20327393 SD NEGERI CIKUNING 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
156 69951387 PPS Al Hikam ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
157 P9996254 PKBM AMARILLAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
158 20338355 SD NEGERI PANGEBATAN 06 T T T ... T T ... T ... ... ... PEMARON 2.19
159 60713645 MIS TARBIYATUL ATHFAL 01 PENGARASAN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
160 20326886 SD NEGERI BANGBAYANG 03 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 1.18
161 69987563 KB AR RAUDHOH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
162 20327360 SD NEGERI CINANAS 04 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
163 69743157 RA/BA/TA AL MUAWANAH TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... BUARAN 0.94
164 69951390 PPS Bustanul Arifin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
165 69969688 SMP AL BAHRI SCHOOL T T T ... T T ... T ... ... ... BUARAN 1.81
166 69987564 KB AL INAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
167 69911877 TK MUTIARA HATI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
168 20348804 TK HANDAYANI WARU T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
169 20348802 TK BINA LESTARI CINANAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
170 60713637 MIN 3 BREBES T T T ... T T ... T ... ... ... BUARAN 0.97
171 69752293 MIS TARBIYATUL ATHFAL T T T ... T T ... T ... ... ... - -
172 69987619 KB BAITUL` AINI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
173 60713642 MIS MIFTAHUL FATIHIN T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
174 69931172 PPS. NURUL HUDA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
175 20326606 SD NEGERI SINDANGWANGI 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
176 20364723 MTSS NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALIMUKTI 2.05
177 69743167 RA/BA/TA MUSLIMAT NU T T T ... T T ... T ... ... ... PEMARON 0.3
178 20326740 SD NEGERI TAMBAKSERANG 04 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
179 69743158 RA/BA/TA MARDIATUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
180 20326112 SD NEGERI PANGEBATAN 04 T T T ... TT T ... T ... ... ... PEMARON 2.87
181 69743159 RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEMARON 3
182 20326680 SD NEGERI TELAGA 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
183 69743166 RA/BA/TA MUSLIMAT NU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
184 69743163 RA/BA/TA AL MANSHUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 0.59
185 20327358 SD NEGERI CINANAS 02 T T T ... T T ... T T ... ... - -
186 69893313 KB RAUDHOTUL HASANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEMARON 1.88
187 69829528 KB DARUL MUTA ALLIMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
188 20327357 SD NEGERI CINANAS 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
189 69829483 TK ARYA JIPANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
190 20327209 SD NEGERI KARANGPARI 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEMARON 2.49
191 P2964113 PKBM Sindang Asri T T T ... TT T ... T ... ... ... BUARAN 1.26
192 20327245 SD NEGERI JIPANG 03 TT T T ... T T ... TT ... ... ... BUARAN 2.43
193 20327329 SD NEGERI BANTARWARU 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 1.98
194 69753452 RA AL AMANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
195 20348801 TK HANDAYANI CINANAS 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
196 69829527 KB TUNAS HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
197 69931168 PPS. BUSTANUL ARIFIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
198 20327244 SD NEGERI JIPANG 02 T T T ... TT T ... T ... ... ... BUARAN 1.53
199 69893414 KB MIFTAHUL JANNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
200 20338351 SD NEGERI JIPANG 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUARAN 1.69
201 20326487 SMAN 1 BANTARKAWUNG TT T T ... T T ... T T ... ... PEMARON 1.38
202 20326688 SD NEGERI TELAGA 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
203 69893312 KB NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
204 69829521 KB TUNAS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.