Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Ketanggungan

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69727936 SMP NEGERI 05 SATU ATAP KETANGGUNGAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
2 69752334 MTSS IANATUL MUTAALLIMIN T T T ... T T ... T ... ... ... KALIGANGSA 2.85
3 60713703 MIS DARUL ULUM 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 60713711 MIS MIFTAHUL ULUM CIKEUSAL LOR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
5 69743203 RA/BA/TA AL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
6 69743206 RA/BA/TA PERWANIDA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
7 20326289 SD NEGERI KETANGGUNGAN 07 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
8 20327344 SD NEGERI BAROS 03 T T T ... T T ... T T ... ... - -
9 69854736 SMKS TELEKOMUKASI HARAPAN KITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
10 20349469 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 04 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
11 69786223 SMPS ISLAM BUSTANUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 69894992 KB MAWAR 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
13 70005164 PPs. Al Huda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
14 69884908 RA. Taallumul Huda TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
15 60713702 MIS AL MIFTAH 02 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
16 20326094 SD NEGERI PAMEDARAN 03 TT TT T ... T TT ... T ... ... ... - -
17 60713709 MIS MATHLABUL ULUM DUKUHTENGAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... KETANGGUNGAN 2.89
18 69743204 RA/BA/TA AL MIFTAH T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
19 20349464 TK MUSLIMAT NU 05 KETANGGUNGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 20364757 MTSS MAFATIHUL HUDA PADAKATON ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALIGANGSA 1.46
21 20364971 MAS MAARIF KETANGGUNGAN T T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
22 20327418 SD NEGERI CIKEUSAL KIDUL 02 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
23 20349463 TK MUSLIMAT NU 04 KETANGGUNGAN TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
24 20364755 MTSS AL MIFTAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
25 20326399 SD NEGERI KUBANGWUNGU 01 T TT T ... T T ... T ... ... ... KALIGANGSA 2.85
26 20349472 TK PERTIWI KUBANGWUNGU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 20326656 SD NEGERI CIDUWET 01 TT T T ... T T ... T ... ... ... KALIGANGSA 2.35
28 20326571 SMP NEGERI 1 KETANGGUNGAN T T T ... T T ... T ... ... ... KALIGANGSA 0.41
29 20327275 SD NEGERI BUARA 01 T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
30 69894079 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V T T T ... T T ... T T ... ... - -
31 20326262 SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALIGANGSA 0.17
32 60713697 MIN 4 BREBES T T T ... T T ... T ... ... ... KALIGANGSA 1.38
33 20326871 SD MUHAMMADIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 69743205 RA/BA/TA I ANATUL MUTA ALIMIN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
35 20360270 SMKS KARYA MEDIKA KETANGGUNGAN T T T ... T T ... T ... ... ... KALIGANGSA 2.25
36 20326290 SD NEGERI KETANGGUNGAN 08 T T T ... T TT ... T T ... ... - -
37 20364753 MTSS AL-ADHHAR T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
38 69828921 KB HANDAYANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 20349470 TK PERTIWI BULAKELOR T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
40 20360272 SMKS MAARIF NU 01 KETANGGUNGAN TT TT T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
41 20349471 TK MAARIF DUKUHTENGAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
42 20327306 SD NEGERI BULAKELOR 02 T T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
43 20350412 TK PERTIWI CIDUWET ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 70003419 SMA NURUL HAYAH KETANGGUNGAN T T T ... T T ... T ... ... ... KALIGANGSA 2.41
45 69904910 TK RIYADUL ARIFIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
46 69845536 SMK WIYATA BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 20326410 SD NEGERI KUBANGWUNGU 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALIGANGSA 2.49
48 20327383 SD NEGERI CISEUREUH 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
49 20326449 SMPS AL MAARIF KETANGGUNGAN T T T ... T T ... T ... ... ... KALIGANGSA 0.96
50 69970648 KB BRILLIAN INSANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
51 20326398 SD NEGERI KUBANGSARI 02 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
52 20326285 SD NEGERI KETANGGUNGAN 03 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
53 20327353 SD NEGERI DUKUHTENGAH 04 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KETANGGUNGAN 1.86
54 69887604 RA. Perwanida Al Adhar T T T ... T T ... T ... ... ... - -
55 20338346 SD NEGERI JAMASIH 03 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
56 69987824 SMP NURUL HAYAH T T T ... T T ... T ... ... ... KALIGANGSA 2.38
57 20327276 SD NEGERI BUARA 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 20349473 TK MUSLIMAT NU SITI MASYITOH DUKUHBADAG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 20327343 SD NEGERI BAROS 02 TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
60 69958126 Miftahul Khoer TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
61 69828937 KB ANGGREK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
62 20340805 SD NEGERI KUBANGSARI 03 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
63 70010351 SMP IT ATTAQWA KETANGGUNGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALIGANGSA 0.38
64 20327277 SD NEGERI BUARA 03 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
65 20361814 TK PERTIWI PAMEDARAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 69925106 KB BAWAL SEHAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 20349475 TK PERTIWI BAROS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 20349468 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 03 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
69 69829484 KB MUSLIMAT NU 04 TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
70 20327288 SD NEGERI BUARA 04 TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
71 20326387 SD NEGERI KUBANGSARI 01 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
72 69976928 SMK ISLAM BUSTANUL ULUM KETANGGUNGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALIGANGSA 0.23
73 20364756 MTSS MAARIF KETANGGUNGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 20364972 MAS ZAINURRAHMAN T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
75 20360228 TK NEGERI PEMBINA KETANGGUNGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 69913124 KB CEMPAKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 20327420 SD NEGERI CIKEUSAL LOR 02 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
78 20326288 SD NEGERI KETANGGUNGAN 06 TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
79 69828857 KB PELITA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 69987390 TK NAHDLIYAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 69993504 RA TARBIYATUL MUHSINIIN TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
82 20350413 TK PERTIWI KUBANGSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 69941876 KB AL - MUMTAZ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 20349466 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALIGANGSA 0.34
85 20349455 TK PUTRA V KETANGGUNGAN T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
86 60713705 MIS IANATUL MUTAALLIMIN 01 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
87 20326521 SMP NEGERI 2 KETANGGUNGAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
88 20326460 SMAN 1 KETANGGUNGAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
89 20362799 SMKS MITRA KARYA MANDIRI TT T T ... T T ... T ... ... ... KALIGANGSA 1.57
90 69973969 KB AL - IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 60713698 MIS TA`ALLIMUL HUDA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
92 20326381 SD NEGERI KUBANGJATI 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 60713715 MIS NURUL HIDAYAH TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
94 20349465 TK MUSLIMAT NU 06 KETANGGUNGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
95 69919057 TK AL MUSTOFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALIGANGSA 1.26
96 P9997083 PKBM NURUL HAYAH TT T TT ... TT TT ... T ... ... ... KALIGANGSA 2.41
97 20326092 SD NEGERI PAMEDARAN 01 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
98 69904909 KB RIYADUL ARIFIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 20327379 SD NEGERI DUKUHTENGAH 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 P2964118 PKBM Tunas Mandiri T T T ... TT T ... TT ... ... ... KALIGANGSA 1.19
101 20326286 SD NEGERI KETANGGUNGAN 04 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
102 69873747 TK PERTIWI DESA SINDANGJAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 69985905 KB MUDAWWAMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 69894082 TK RAUDLATUL ISLAM TT T T ... T TT ... TT ... ... ... KALIGANGSA 0.62
105 20327184 SD NEGERI DUKUHBADAG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 P9980087 PKBM KERTANALA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALIGANGSA 2.84
107 20326550 SMPS MUHAMMADIYAH KETANGGUNGAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
108 60713700 MIS AL ADHAR 02 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
109 20327289 SD NEGERI BUARA 05 TT T T ... T T ... T T ... ... - -
110 20327400 SD NEGERI CIDUWET 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
111 69985659 KB AN NAHDLIYYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 20327419 SD NEGERI CIKEUSAL LOR 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALIGANGSA 0.69
113 20349460 TK RAUDLATUL ISLAM TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
114 69828860 KB MAWAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALIGANGSA 1.45
115 60713699 MIS AL ADHAR 01 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
116 69828909 KB MELATI VIII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
117 20360276 SMKS YAPIK KETANGGUNGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 69753454 RA HIDAYATUL MUBTADIIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALIGANGSA 2.25
119 69962108 KB MELATI VII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
120 20327342 SD NEGERI BAROS 01 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
121 20349462 TK MUSLIMAT NU 03 KETANGGUNGAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
122 20350414 TK BUSTANUN NASYIIEN DUKUHTURI TT T T ... T T ... T ... ... ... KALIGANGSA 1.12
123 20326535 SMP NEGERI 3 KETANGGUNGAN T T T ... T T ... TT ... ... ... KALIGANGSA 2.43
124 69828847 KB PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
125 K5668091 LKP PUSDIKOM LC ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
126 60713704 MIS DARUL ULUM 02 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
127 20338385 SMP NEGERI 4 SATU ATAP KETANGGUNGAN T TT T ... T T ... TT ... ... ... - -
128 20326287 SD NEGERI KETANGGUNGAN 05 T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
129 20326093 SD NEGERI PAMEDARAN 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
130 69828851 KB LESTARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
131 69828942 KB AISYIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALIGANGSA 0.33
132 20349454 TK PERTIWI DS KETANGGUNGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
133 20327346 SD NEGERI BAROS 04 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
134 20326274 SD NEGERI KETANGGUNGAN 02 TT T T ... T T ... T T ... ... - -
135 20349453 TK PERTIWI KECAMATAN KETANGGUNGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
136 20326291 SD NEGERI KETANGGUNGAN 09 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
137 69947968 SMP ISLAM DARUL QALAM TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
138 20327138 SD NEGERI JAMASIH 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
139 69753435 RA TARBIYATUSSBYAN T T TT ... T TT ... T ... ... ... KETANGGUNGAN 2.5
140 20349474 TK MUSLIMAT NU KUBANGJATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
141 20349459 TK PERTIWI DUKUH TENGAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
142 69897972 RA Al Hukama ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
143 20326620 SD NEGERI SINDANGJAYA 01 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
144 69828902 KB DAHLIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
145 69951403 PPS Bustanul Ulum TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
146 20326382 SD NEGERI KUBANGJATI 03 T T T ... T T ... T T ... ... - -
147 69887606 RA. Zainurrahman ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
148 20327305 SD NEGERI BULAKELOR 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
149 20327195 SD NEGERI KARANGBANDUNG 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
150 69994070 RA MANARUL HUDA T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
151 20327417 SD NEGERI CIKEUSAL KIDUL 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
152 69828935 KB MAWAR 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
153 20326273 SD NEGERI KETANGGUNGAN 10 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
154 70005164 PPs. Al Huda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
155 60713710 MIS MIFTAHUL ULUM T T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
156 60713713 MIS TARBIYATUSSIBYAN TT T T ... T T ... T ... ... ... KETANGGUNGAN 2.54
157 60713712 MIS RAUDLATUL ISLAM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
158 20327391 SD NEGERI CISEUREUH 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
159 20349461 TK MUSLIMAT NU 02 KETANGGUNGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
160 20327307 SD NEGERI BULAKELOR 03 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
161 20327380 SD NEGERI DUKUHTENGAH 02 T T T ... T T ... T T ... ... - -
162 20326380 SD NEGERI DUKUHBADAG 01 T TT TT ... T TT ... TT ... ... ... KETANGGUNGAN 2.86
163 69895592 TK PERTIWI DESA KARANGBANDUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
164 20349467 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
165 69887605 RA. Miftahul Ulum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
166 69913162 KB MUSLIMAT NU 06 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
167 69828917 KB TUNAS MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
168 60713706 MIS I`ANATUL MUTA`ALIMIN 02 T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
169 20326484 SMAS WALISONGO KETANGGUNGAN TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
170 60713708 MIS MAFATIHUL HUDA 02 T T T ... T T ... T ... ... ... KALIGANGSA 1.5
171 20349457 TK HANDAYANI 01 DUKUH TENGAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
172 69931977 KB DARUL QALAM TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
173 20327139 SD NEGERI JEMASIH 02 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
174 60713707 MIS MAFATIHUL HUDA 03 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
175 60713714 MIS BUSTANUN NASYI`IEN TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
176 20364754 MTSS AL KAUTSAR DUKUHBADAG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KETANGGUNGAN 2.91
177 20327381 SD NEGERI DUKUHTENGAH 03 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
178 20364752 MTSN 1 BREBES T T TT ... T TT ... T ... ... ... KALIGANGSA 1.11
179 20327220 SD NEGERI KARANGBANDUNG 02 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
180 20326753 SD NEGERI TANGGUNGSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
181 60713701 MIS AL MIFTAH 01 T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.