Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Pekalongan Timur

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 20342809 TK Muslimat NU Masyithoh 01 Sugihwaras T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.88
2 20331635 SMP Negeri 5 Pekalongan T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.79
3 69774626 SMP Islam Terpadu Assalaam Boarding School T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.89
4 69879277 KB ISLAM SALAFIYAH MASJID WAKAF T T T ... T TT ... T ... ... ... TONDANO 2.56
5 20329438 SD Negeri Gamer 01 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.85
6 60713935 MI SALAFIYAH KURIPAN LOR TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.59
7 20329571 SD Negeri Poncol 03 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.74
8 69879282 KB Robi'atul Adawiyah TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.94
9 69879260 KB AISYIYAH NOYONTAAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
10 K5665408 LKP Salon Utami ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
11 69879370 SPS AN-NAJJAH BANJARSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 60713955 MSI 02 KEPUTRAN TT T T ... TT T ... TT ... ... ... TONDANO 2.51
13 20342820 TK Batik PPIP T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.51
14 69879264 KB Batik PPIP Pekalongan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.53
15 20342819 TK Batik Setono T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.82
16 20342821 TK Islam Kauman T T T ... T T ... T ... ... ... - -
17 69879377 PAUD AL - QUR AN NAHDHOTUL ATHFAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.91
18 69879371 PAUD Al-Qur'an Muslimat NU Masyithoh Kauman ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.88
19 69879353 POS PAUD AL-FIRDAUS TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
20 20342825 TK Bintang Harapan T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.96
21 20329466 SD Islam 01 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.89
22 20342822 TK Ma'had Islam TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.86
23 69879383 PAUD AL QUR AN SABDA DUA TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.5
24 20329586 SD Negeri Sampangan 01 TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.91
25 20342824 TK Satyawiguna TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.99
26 20329467 SD Islam 02 TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.5
27 20329517 SMA Negeri 1 Pekalongan T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.98
28 69879268 KB Muslimat NU Masyithoh Keputran TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.51
29 69879258 KB AISYIYAH LANDUNGSARI T T T ... T T ... T T ... ... TONDANO 2.91
30 K9989780 LKP EF English First Pekalongan T T T ... T T ... T ... ... ... - -
31 69879368 PAUD Cahaya Baros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.95
32 20342813 TK Muslimat NU Masyithoh 09 Landungsari T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.83
33 69879267 KB Muslimat NU Masyithoh Kauman T T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
34 60713957 MIS GAMER T T T ... TT TT ... T ... ... ... TONDANO 2.86
35 20329547 SMP Negeri 7 Pekalongan T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.96
36 69879270 KB Satyawiguna T T T ... T T ... T ... ... ... - -
37 20329497 SD Islam Setono 02 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.84
38 69879363 PAUD ALQUR AN MASYITHOH 02 LANDUNGSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 20342805 TK ABA Noyontaan TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.84
40 20342814 TK Muslimat NU Masyithoh 11 Keputran TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.56
41 69879279 KB Al-Irsyad Al-Islamiyyah T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.49
42 69949890 KB Muslimat NU Masyithoh Sugihwaras TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
43 20342806 TK ABA Poncol T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.91
44 69743486 RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 12 DEKORO T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.84
45 20329504 SD Satyawiguna T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.97
46 20329443 SD Negeri Keputran 04 T T T T T T T T T TT T TONDANO 2.81
47 69879262 KB FARIZ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.82
48 K5665393 LKP Omah Moesik Idang Rasjidi Syndicote ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
49 20331634 SMP Negeri 17 Pekalongan T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.87
50 20329561 SD Negeri Landungsari 04 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 3
51 K5665395 LKP IMPRESS ( Ikut Meningkatkan Prestasi Siswa ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
52 69879372 Pos PAUD Al-Ikhlas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.64
53 K5665392 LKP INASABA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.81
54 69986319 KB Generasi Mandiri T T T ... T T ... T ... ... ... - -
55 20329542 SMP Islam T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.99
56 20342815 TK Muslimat NU Masyithoh 12 Gamer T T T ... T T ... T ... ... ... - -
57 K5665416 LPK Aquarius ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.96
58 69879369 PAUD QUR AN CAHAYA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.76
59 69879367 PAUD ALQUR AN SALAFUS SHOLICHIN NOYONTAAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.58
60 20342812 TK Muslimat NU Masyithoh 03 Sampangan T T T ... TT T ... T ... ... ... TONDANO 2.95
61 20329490 SD Negeri Baros TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.98
62 P9984264 PKBM Nidaus Salam ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.92
63 60713956 MI MIFTAHUL HUDA TT T T ... TT TT ... T ... ... ... TONDANO 2.8
64 69879379 PAUD BINA RIA T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.78
65 69973467 PAUD Qur'an Al Mar'atus Sholikhah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 69879280 KB ANGGREK BULAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.83
67 60713951 MI ISLAMIYAH DEKORO T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.87
68 20329472 SD Islam Kauman T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.95
69 20329562 SD Negeri Landungsari 05 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.48
70 69879273 KB AISYIYAH SETONO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
71 69879257 KB ANGGREK LANDUNGSARI TT T T ... T T ... T ... ... ... WARUNG ASEM 2.97
72 20342827 TK Al-Amien TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
73 69961972 KB Muslimat NU Masyithoh Sampangan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.91
74 69879281 KB SABILUL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.7
75 69879316 KB Amanu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.78
76 60713952 MI NAHDLATUL ULAMA BAROS T T TT ... T TT ... T ... ... ... TONDANO 2.96
77 20342803 TK ABA Landungsari T T T ... T T ... T T ... ... - -
78 20329435 SD Negeri Dekoro T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.99
79 20342808 TK ABA Setono T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.94
80 69879261 KB MASYITHOH LANDUNGSARI T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.81
81 20329428 SD Negeri Karangmalang T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.75
82 K5665422 LKP Nisfisano ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 P2964647 PKBM TONDANO TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.94
84 20329522 SMA Islam T T T ... T T ... T ... ... ... KUSUMA BANGSA 2.36
85 P9984641 PKBM Ummi Aminah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.7
86 69879386 PAUD Flamboyan Gamer T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.83
87 69978201 TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
88 20342816 TK Muslimat NU Masyithoh 15 Sokorejo T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.72
89 20342826 TK Kemala Bhayangkari 21 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.83
90 20342817 TK Muslimat NU Masyithoh 16 Poncol TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
91 69879375 PAUD PELITA KASIH T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.96
92 69879378 POS PAUD BOUGENVILLE KELURAHAN KLEGO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.37
93 60713953 MSI III SUGIHWARAS T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.95
94 20329570 SD Negeri Poncol 02 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.9
95 20364863 MTS MUHAMMADIYAH TT T T ... T T ... T ... ... ... BATANG IV 1.99
96 69879364 PAUD Tunas Bangsa T T T ... T T ... T ... ... ... - -
97 69879265 KB Cempakasari TT T T ... T TT ... TT ... ... ... TONDANO 2.74
98 20329521 SMA Hasyim Asy`ari T T T ... T T ... T T ... ... TONDANO 2.59
99 69879266 KB MA HAD ISLAM TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
100 K5665390 LKP ANur ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
101 69879276 KB ALIKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
102 20342818 TK Islam Salafiyah Masjid Wakaf T T T ... T TT ... T ... ... ... TONDANO 2.56
103 20329469 SD Islam 04 TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.85
104 69879376 KB JASMINE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.75
105 K5665389 LKP INTAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 69959917 KB Bahtera As-Salam T T T ... TT T ... T ... ... ... TONDANO 2.97
107 20329455 SD Negeri Keputran 06 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.98
108 69881395 Pos PAUD Uswatun Khasanah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 20329520 SMA Al-Irsyad T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.94
110 20364862 MTS RIBATUL MUTA`ALLIMIN T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.9
111 20332001 SD Islam 05 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.99
112 20329529 SMP Satyawiguna T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.99
113 20329569 SD Negeri Poncol 01 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.65
114 K5665391 LKP Fariz ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
115 60713950 MSI 05 SAMPANGAN TT T T ... TT T ... T ... ... ... TONDANO 2.96
116 20342823 TK Al-Irsyad Al-Islamiyyah TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.48
117 20342811 TK Muslimat NU Masyithoh 02 Kauman T T T ... T T ... T ... ... ... - -
118 69879362 PAUD AL-QUR AN ALHIKMAH LANDUNGSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 20329548 SD Negeri Landungsari 01 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.77
120 69879274 KB Muslimat NU Aku Anak Sholeh TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
121 69879365 PQ. AL-FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.95
122 20329574 SD Negeri Sokorejo T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.73
123 60713954 MI Salafiyah 1 Kauman ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.94
124 69879283 KB BATIK SETONO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
125 69879374 POS PAUD ANGGUN TT T T ... T TT ... T ... ... ... TONDANO 2.88
126 69899145 SD Salafiyah Fityatul Huda T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.49
127 20331628 SMP Negeri 10 Pekalongan T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.76
128 69879263 KB Harapan Bunda T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.79
129 20363033 MA RIBATUL MUTA`ALLIMIN T T T ... T T ... TT ... ... ... TONDANO 2.87
130 20329536 SMP Negeri 6 Pekalongan T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.37
131 69879373 PAUD Al Qur'an Fityatun Huda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
132 69879271 KB Muslimat NU Masyithoh Dekoro T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.83
133 20329460 SD Negeri Klego 01 TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.91
134 20329439 SD Negeri Gamer 02 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.77
135 69879269 KB FUN KIDS CLUB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
136 20329540 SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.66
137 69879366 POS PAUD AMANAH NOYONTAAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
138 69970637 SMP Darul Ikhsan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.95
139 20329513 SMK Veteran T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.81
140 20363032 MA SALAFIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.8
141 20329537 SMP Salafiyah T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.91
142 P9984766 PKBM Unggulan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.98
143 20342828 TK Al Bukhori T T T ... T T ... T ... ... ... - -
144 20329486 SD Islam Setono 01 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.83
145 69968939 KB Rainbow Pre-School 2 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 3
146 20329474 SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.9
147 20329461 SD Negeri Klego 04 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.69
148 20329501 SD Muhammadiyah 02 Noyontaan T T T ... T T ... T T ... ... TONDANO 2.72
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.