Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Pekalongan Utara

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 20332005 SD Negeri Bandengan 02 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.06
2 20331630 SMP Negeri 12 Pekalongan T T T ... T T ... T ... ... ... KUSUMA BANGSA 2.78
3 20329433 SD Negeri Degayu 01 TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.96
4 69964762 KB Cahaya Iman TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
5 20342842 TK Kutilang 02 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.66
6 69879304 KB Dharma Handayani T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.73
7 20342840 TK ABA Krapyak T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.66
8 20329432 SD Negeri Kandang Panjang 10 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.75
9 69968941 KB Mahardika T T T ... T T ... T ... ... ... KUSUMA BANGSA 2.72
10 20329508 SMA Negeri 3 Pekalongan T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.9
11 K9990033 LKP Cakrawalla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 20329558 SD Negeri Panjang Wetan 01 T T T ... T T ... T T ... ... TONDANO 2.15
13 K5669119 LKP Warda International Floating Hotel Academy ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
14 P9984589 PKBM Darul Ishlah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KUSUMA BANGSA 2.95
15 20342836 TK Negeri Pembina Kec. Pekalongan Utara T T T ... TT T ... T ... ... ... TONDANO 2.88
16 69879301 KB CAMBRIDGE T T T ... T T ... T ... ... ... - -
17 P2964648 PKBM JETAYU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.64
18 20329449 SD Negeri Krapyak Lor 05 T T T ... T T ... T ... ... ... KUSUMA BANGSA 0.75
19 20329511 SMK Gatra Praja T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.93
20 69879323 TPA QURROTA A YUN 01 AISYIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.86
21 20329516 SMA Negeri 2 Pekalongan T T T ... T T ... T ... ... ... KUSUMA BANGSA 2.89
22 69743491 RA MUSLIMAT NU MASYITOH 22 DEGAYU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 3
23 20329559 SD Negeri Pabean T T T ... T T ... T ... ... ... TIRTO II 2.77
24 69879418 PAUD AL QUR AN AL BIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.81
25 K5665950 LKP Modiste Danny ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
26 69987258 KB Alam Ma`had Islam Pekalongan T T T ... T T ... T ... ... ... - -
27 20329530 SMP Wahid Hasyim T T T ... T T ... T T ... ... TONDANO 2.96
28 69879313 KBIT Ahlul Qur´an Kid´s ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 20329434 SD Negeri Degayu 02 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.64
30 20329470 SD Islam 06 TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.65
31 69969065 KB Lab School IAIN Pekalongan TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
32 20362603 TK Qurrota Ayun 01 Aisyiyah T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.9
33 20329448 SD Negeri Krapyak Lor 04 T T T ... T T ... T T ... ... TONDANO 3
34 P9984624 PKBM Kingdom T T T ... T T ... T ... ... ... - -
35 69743487 RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 04 DEGAYU T T T ... T TT ... T ... ... ... TONDANO 2.85
36 69879308 KB BHAKTI ANANDA T T T ... T T ... T ... ... ... KUSUMA BANGSA 2.92
37 69948694 PAUD Aisyiyah Krapyak Lor T T T ... T T ... T ... ... ... - -
38 69950311 SD Islam Plus Dhiyaul Fatihin T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.95
39 20342844 TK Islam Bakti IV T T T ... T T ... T ... ... ... KUSUMA BANGSA 2.9
40 69975114 KB ISLAM AHFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
41 60713958 MI ISLAMIYAH DEGAYU 01 TT T TT ... T TT ... T ... ... ... TONDANO 2.8
42 60713964 MSI 17 PABEAN T T T ... TT T ... T ... ... ... TONDANO 2.99
43 69879405 PQ AL KHOERIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 69879409 SPS DARUL ISHLAH T T T ... T T ... T ... ... ... KUSUMA BANGSA 2.93
45 69879299 KB Pelita Ananda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.97
46 69743490 RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 18 BANDENGAN TT T T ... T TT ... T ... ... ... TIRTO II 2.97
47 20342852 TK Islam Plus Dhiyaul Fatihin T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.69
48 69952766 TK Alam Ma`had Islam T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.69
49 69879411 PAUD Aisyiyah Kandang Panjang T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.96
50 20364864 MTS NURUL ISLAM TT T T ... TT T ... TT ... ... ... TONDANO 2.91
51 69879424 PAUD AL-QUR AN MASJID WALISONGO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.99
52 20329468 SD Islam 03 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.28
53 69879311 KB Muslimat NU Masyithoh Krapyak T T T ... T T ... T TT ... ... TONDANO 2.7
54 69879325 TPA Pelita Ananda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
55 20360341 SD Islam Baitussalam 02 T T T ... T T ... T ... ... ... KUSUMA BANGSA 2.9
56 69879415 POS PAUD LIMAS T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.64
57 K5665410 LKP IPKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 69879414 SPS AISYIYAH KRAPYAK KIDUL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 69879309 KB NURUL HUDA T T T ... T T ... TT ... ... ... TONDANO 2.87
60 20329445 SD Negeri Krapyak Kidul 02 TT T T ... T T ... T T ... ... TONDANO 2.5
61 69879322 TPA SANTO YOSEP PEKALONGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.81
62 20331636 SMP Negeri 8 Pekalongan T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.81
63 69879420 SPS Mawar Degayu TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
64 20329551 SD Negeri Panjang Wetan 04 T T T ... T T ... T ... ... ... KUSUMA BANGSA 2.84
65 20342845 TK Mina Bahari I T T T ... T T ... T ... ... ... KUSUMA BANGSA 2.71
66 69879403 PQ AN NOER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.87
67 20329503 SD Pius TT T T ... T T ... T T ... ... TONDANO 3
68 20329422 SD Negeri Kandang Panjang 02 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.93
69 69879413 PQ AL WAQIAH TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.66
70 69879295 KB Muslimat NU Az Zahroh Pabean TT T T ... T T ... T ... ... ... TIRTO II 2.95
71 69904480 SPS ANAK BAHAGIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KUSUMA BANGSA 2.86
72 69905377 PAUD AL QUR`AN AL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
73 20342851 TK Islam Terpadu Ulul Albab 2 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.96
74 20342848 TK Pelita Ananda T T T ... T T ... T ... ... ... - -
75 69879298 KB SANTO YOSEP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.81
76 20329534 SMP Negeri 3 Pekalongan TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.9
77 69879426 CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
78 69879324 tpa ulul albab T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.98
79 20342846 TK Mina Bahari II T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.68
80 69879425 SPS KEMUNING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KUSUMA BANGSA 2.88
81 20329447 SD Negeri Krapyak Lor 02 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.43
82 60713960 MSI 04 BANDENGAN TT T T ... TT TT ... T ... ... ... TONDANO 2.7
83 20342841 TK Kutilang 01 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.85
84 20342839 TK ABA Kraton T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.5
85 69879297 kb ulul albab T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.98
86 69879422 PAUD Kospin Jasa T T T ... T T ... T ... ... ... - -
87 20329488 SD Negeri Bandengan 01 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.68
88 K5665413 LKP Pembangunan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 69879423 SPS BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KUSUMA BANGSA 2.72
90 69879416 SPS MUTIARA KELURAHAN KRAPYAK KIDUL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 69904441 KB MAWAR MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.4
92 20342843 TK Islam Bakti II TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.89
93 69879315 KB BIDAYAH TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.96
94 20342849 TK Dharma Handayani T T T ... T T ... T ... ... ... - -
95 60713961 MSI 12 PABEAN TT T T ... TT TT ... T ... ... ... TONDANO 3
96 69879307 KB Islam Bakti II TT T T ... T TT ... T ... ... ... TONDANO 2.91
97 69879310 KB ANWARUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TONDANO 2.75
98 20329533 SMP Negeri 2 Pekalongan T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.87
99 69953159 Al Karomah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 20329431 SD Negeri Kandang Panjang 01 T T T T T T T TT TT TT TT TONDANO 2.9
101 K5667851 Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
102 69953160 Nurul Huda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 69879302 KB An Nafi'u T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
104 69879417 PAUD ALMUSLIMAH TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.55
105 69879238 TK Islam AHFA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
106 20332003 SD Muhammadiyah 01 Kandang Panjang T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.94
107 20331637 SMP Negeri 9 Pekalongan T T T ... T T ... T ... ... ... KUSUMA BANGSA 0.54
108 69879404 PQ SYIFA UL QULUB T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.96
109 69879317 KB SUKSES DEGAYU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
110 69879427 PAUD Ananda T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
111 69879410 Pos PAUD ``TERATAI`` ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 20329436 SD Negeri Dukuh TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.87
113 69743492 RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 25 AL-HIDAYAH T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.89
114 69984515 KB Kutilang 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
115 69953161 Darul Ishlah TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
116 60713959 MSI XI NURUL ISLAM TT T T ... T TT ... T ... ... ... TONDANO 2.58
117 20329499 SD Masehi T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.91
118 69975118 SD ALAM MA`HAD ISLAM PEKALONGAN T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.69
119 20342838 TK ABA Kandang Panjang T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.93
120 20329531 SMP Negeri 1 Pekalongan T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.95
121 69879401 PAUD ALQUR AN MAMBA UL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
122 69879421 SPS BAHARI PEKALONGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
123 69973391 TPA Al-Amien 02 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.63
124 69879419 Pos PAUD Rusunawa TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 3
125 69879303 KB QURROTA A YUN 01 AISYIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.86
126 20329446 SD Negeri Krapyak Lor 01 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.89
127 20332002 SD Islam 07 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.77
128 60713963 MI SUDIRMAN T T T ... T T ... TT ... ... ... TONDANO 3
129 20329525 SMA Santo Bernardus T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.9
130 69879412 POS PAUD ANGGREK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
131 20342847 TK Sudirman 03 T T T ... T TT ... T ... ... ... KUSUMA BANGSA 0.84
132 69879314 KB Nur Rizqi T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.78
133 69879312 KB SUDIRMAN 03 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
134 69879337 PAUD Al Qur'an Al Ikhlas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KUSUMA BANGSA 0.63
135 69743488 RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 07 PABEAN T T T ... T T ... T ... ... ... TIRTO II 2.92
136 69743493 RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 23 TT T T ... TT T ... TT ... ... ... TONDANO 3
137 20362576 SD Aisyiyah Qurrota A`yun TT T T ... T T ... T T ... ... TONDANO 2.9
138 20329538 SMP Pius TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.92
139 20329550 SD Negeri Panjang Wetan 03 T T T ... T T ... T T ... ... KUSUMA BANGSA 2.91
140 69881394 PQ NIHADLUL ATHFAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
141 60713965 MI ISLAMIYAH DEGAYU 02 TT T T ... TT T ... TT ... ... ... TONDANO 2.82
142 69743489 RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 13 KRAPYAK LOR T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.62
143 69743494 RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 24 T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.64
144 69879305 KB Melati Dukuh ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
145 K5667656 LKP Rafika ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
146 20329450 SD Negeri Kraton TT T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.89
147 69879402 SPS AL AMANAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
148 69881393 KB Pembina Kecamatan Pekalongan Utara TT T T ... TT T ... T ... ... ... TONDANO 2.93
149 69904439 PAUD KUSUMA SARI T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
150 20342837 TK Santo Yosep T T T ... T T ... T ... ... ... TONDANO 2.81
151 69879408 SPS Sudirman 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KUSUMA BANGSA 2.96
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.