Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Medan Tuntungan

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 10211251 SMKS BM PALAPA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.91
2 69892418 TK MEDAN INDEPENDENT SCHOOL T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.35
3 10210592 SDS KATOLIK BUDI MURNI 2 T T T T T T T T T TT TT TUNTUNGAN 2.99
4 K0560999 LKP MONICA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN JOHOR 2.72
5 10210155 UPT SD NEGERI 067246 TT T T ... T T ... T ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.86
6 10257803 SMP SINGAPORE SCHOOL MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.25
7 69755704 SMAS PUTERI SION ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.8
8 K0561280 LKP Melati ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 10210696 SDS MUHAMMADIYAH 34 TT T T ... TT TT ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.91
10 69939488 PAUD MELATI HUMAIRA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
11 10210851 SMAN 17 MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.13
12 K0560944 LKP Kursus Menjahit Mandiri Indah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMALINGKAR 2.7
13 10210092 SMP SWASTA PALAPA MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 1.77
14 K0561235 LKP Citra Nomensen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 10210951 UPT SMP NEGERI 31 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 1.16
16 69917436 PAUD AMBEG PARAMARTA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
17 10257989 UPT SD NEGERI 068344 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.58
18 K9990421 LKP DINA EDUCATION CENTER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 10209786 UPT SD NEGERI 060971 T T T ... TT TT ... T ... ... ... TUNTUNGAN 1.16
20 10227082 SMAS SANTO YOSEPH MEDAN TT T T ... T T ... TT T ... ... TUNTUNGAN 2.98
21 69904316 PAUD AMALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
22 60728832 MIS INSAN IKHLAS ISLAMIC SCHOOL T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.88
23 69912634 TK SWASTA KATOLIK BUDI MURNI 2 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
24 10209785 UPT SD NEGERI 060972 T T T ... T TT ... TT ... ... ... SIMALINGKAR 0.43
25 10210733 SMAS KATOLIK BUDI MURNI 2 TT T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.96
26 69730356 RA/BA/TA BUNAYYA IV ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.71
27 10260954 SMPS BETHANY T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.33
28 10210154 UPT SD NEGERI 067247 T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.47
29 10210040 SMP SWT KATOLIK ASSISI T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.97
30 69961790 KB VANILI RAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
31 K9984347 LKP YABES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
32 69904314 SEKOLAH ALAM BUKIT HIJAU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PANCUR BATU 2.79
33 10210811 UPT SMP NEGERI 41 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 1.96
34 10210928 SMAS PENCAWAN T T T ... T T ... T T ... ... TUNTUNGAN 1.09
35 69990048 SD SWASTA LENTERA NUSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 0.44
36 10211006 SMP ST YOSEPH MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 1.88
37 69929232 TK SWASTA PARULIAN 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 10209859 UPT SD NEGERI 065014 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.73
39 69851068 SD MEDAN INDEPENDENT SCHOOL T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.35
40 69915011 TK SWASTA ELIDA MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
41 10210162 UPT SD NEGERI 068008 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.81
42 69960309 TK SWASTA SARAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
43 10259364 UPT SD NEGERI 066038 TT T T ... TT T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 0.86
44 69990745 TK SWASTA DARUZ ZIKRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 K5668262 LKP GOLDEN GENERATION ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
46 10210593 SDS ASSISI TT T T T T T T T T TT TT TUNTUNGAN 2.82
47 10257990 UPT SD NEGERI 068343 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 1.72
48 69918608 TK SWASTA BETHANY HAPPY HOLY KIDS MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.7
49 69797318 TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 29 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
50 69937366 PAUD SIRAS ASIH HAPPY KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
51 69995595 HABIBUR ROSYID ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
52 K9980939 LKP GIRLY MODE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
53 69904318 PAUD MANGGA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 69959597 KB KASIH BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PANCUR BATU 2.95
55 10258446 UPT SD NEGERI 064026 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 0.98
56 69914566 TK SWASTA KARUNIA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
57 10259306 SDS AR RIDHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 1.7
58 69730355 RA/BA/TA AL-ASLAMIYAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... TUNTUNGAN 2.28
59 69990312 TK SWASTA ANUGRAH ESTER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
60 K5668540 LKP TEFL INSTITUTE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
61 10260261 SMAS SINGAPORE SCHOOL MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.27
62 10209860 UPT SD NEGERI 065012 TT T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 1.36
63 10209858 UPT SD NEGERI 065015 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.52
64 10259281 SDS BHARLIND T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.97
65 70000225 KELOMPOK BERMAIN VLAYESHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 90101187 Singapore School Medan T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.89
67 K0561186 LKP Bridge Education Center ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 69995575 ABI ND UMMI SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
69 69963915 TK SWASTA BINA CERIA MANDIRI (BCM) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 60727944 MTSS PP.RAUDHATUL HASANAH T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.55
71 10259389 SDS ISLAM TERPADU AL HIJRAH T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 1.51
72 69984021 TK SWASTA SOLA FIDE SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
73 69904315 PAUD KEMENANGAN TANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 K5667925 LKP KEIZEN NIREL CENTRE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
75 10210164 UPT SD NEGERI 068006 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.95
76 69930796 TK SWASTA HOLISTIC CHILDREN CENTER (HCC) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 69995642 RAUDHATUSSHOLIHIN JOHOR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
78 10211265 SMKS PENCAWAN 1 T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 1.82
79 69995536 MIS MODERN TERPADU AZ-ZAKY TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
80 69966133 TK SWASTA PUTRA SEJAHTERA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 10259882 SDS HOLISTIC CHILDREN CENTER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 0.76
82 K9990151 LKP IBU SEJATI INDONESIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 69797415 TK SWASTA ISLAM SITI HAJAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 10210955 UPT SMP NEGERI 21 MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AMPLAS 2.79
85 69904323 PAUD ANUGRAH MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
86 69730357 RA/BA/TA INSAN IKHLAS ISLAMIC SCHOOL TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... PANCUR BATU 2.93
87 10210894 SMAS PALAPA MEDAN TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... TUNTUNGAN 2.96
88 69945346 SMK Swasta JERISA MANDIRI T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.47
89 69728766 SMKS KESEHATAN WIRAHUSADA MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 1.34
90 69858846 HOPE GENERATION ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 10210336 SDS BETHANY TT T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.89
92 60727905 MTSS AMAL SHALEH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... TUNTUNGAN 1.3
93 10261041 SMP SWASTA BHARLIND T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.61
94 10210165 UPT SD NEGERI 068004 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.67
95 69887386 RA. Baiturrahman TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... TUNTUNGAN 2.87
96 10210238 UPT SD NEGERI 068332 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.36
97 10260781 SMP SWASTA PUTERI SION T T T ... T T ... T ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.49
98 69984126 SD SWASTA BLESS SCHOOL TT T T ... T T ... TT ... ... ... TUNTUNGAN 2.6
99 10210095 SMP PENCAWAN T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.57
100 P9984475 PKBM YABES T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.54
101 10258527 SDS PUTERI SION ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.36
102 70012878 SD IT AMRULLAH AKBAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.51
103 69977513 TK SWASTA MUTIARA KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 70024767 MTs SAINS AMRULLAH AKBAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 K5668698 LKP ORINAME INDONESIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 10259115 SDS PELITA MUTIARA T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 1.87
107 69892419 KB MEDAN INDEPENDENT SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 69905286 TK SWASTA SANTA CLARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMALINGKAR 2.69
109 60727273 MIS DARUL HIKMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 0.13
110 10210197 UPT SD NEGERI 066428 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.57
111 K9981379 LKP BRIGHTER PRE SCHOOL AND COURSE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 69730358 RA/BA/TA MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 3
113 10261221 SDS CERDAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.9
114 69914560 TK SWASTA AMAL SHALEH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
115 60727272 MIS AMAL SHALEH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.96
116 70000905 KB PUTRI KARTINI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
117 69979810 SD SWASTA SEKOLAH ALAM BUKIT HIJAU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
118 69980030 SMK SWASTA GELORA JAYA NUSANTARA T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 1.55
119 10211098 SMKS TI PALAPA MEDAN TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... TUNTUNGAN 1.57
120 10259127 UPT SD NEGERI 064023 T T T ... TT TT ... T ... ... ... TUNTUNGAN 1.13
121 69870895 SMP SWASTA ELIDA T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.58
122 69985205 SD SWASTA SOLA FIDE SCHOOL TT T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 1.49
123 69971898 SD SWASTA BINA CERIA MENDIRI MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.6
124 69858844 CERDAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PANCUR BATU 2.48
125 69978669 TK SWASTA LENTERA NUSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
126 69858886 PAUD AR RAUDHATUL HASANAH TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
127 69797381 BHARLIND SCHOOL T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.88
128 10258715 UPT SD NEGERI 068005 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.51
129 69858887 PAUD MITRA BERSAMA TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
130 69952696 PAUD BUNGA RAMPE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
131 10210039 SMP SWASTA KATOLIK BUDI MURNI-2 T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.02
132 10210166 UPT SD NEGERI 068003 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.55
133 10258437 SMP SWASTA SITI HAJAR T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.61
134 69851074 SMP MEDAN INDEPENDENT SCHOOL T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.63
135 69964954 SMP SWASTA JERISA MANDIRI T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.74
136 10259520 SD SINGAPORE SCHOOL MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.92
137 69979559 SMA SWASTA MEDAN INDEPENDENT SCHOOL T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.52
138 69904224 PAUD MELATI PUTIH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
139 10210881 SMAS MULIA PRATAMA T T T ... T T ... T T ... ... TUNTUNGAN 2.44
140 69912116 TK SOS Desa Taruna Medan T T T ... T T ... T ... ... ... - -
141 69920484 TK SONNY CREATIVE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
142 10210512 SDS ISLAM TERPADU SITI HAJAR T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 1.93
143 69975208 SMP SWASTA WIRAHUSADA MEDAN TT T T ... T T ... T T ... ... TUNTUNGAN 1.37
144 60728341 MAS PP RAUDHATUL HASANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.25
145 69995683 Rahmad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
146 10209799 UPT SD NEGERI 064022 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
147 69858845 PAUD ABDI PRAJA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
148 K0561204 LKP Cipta ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.72
149 K0561114 LKP Bina Siswa Mandiri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
150 10210087 SMP SWASTA MULIA PRATAMA T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 1.65
151 70011354 RA AMRULLAH AKBAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
152 69912117 TK ASSISI TT T T ... T T ... TT ... ... ... TUNTUNGAN 2.26
153 10210598 SDS KAISAREA T T T ... TT T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 1.98
154 10210100 SMP SWASTA PELITA MUTIARA T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 1.76
155 69905682 TK SWASTA PUTERI SION ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
156 69797291 TK SWASTA PARDIS T T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 1.45
157 P2963590 PKBM CERDAS T T T ... TT T ... T ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.91
158 10211285 SMKS MULIA PRATAMA T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.72
159 69914058 TK SWASTA ELEANE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMALINGKAR 1.15
160 69797305 PAUD CERDAS PELANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
161 69928748 PAUD BAITURRAHMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
162 60704099 MIS AL-ASLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
163 10258865 SDS ELIDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 1.71
164 60727943 MTSS DARUL HIKMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.34
165 K0561275 Bimbingan Test Studi Bima ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.62
166 69917437 PAUD NAGARA BAKTI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
167 10210163 UPT SD NEGERI 068007 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.98
168 10209798 UPT SD NEGERI 064025 TT T T ... T T ... T ... ... ... TUNTUNGAN 2.29
169 70015352 SMK Swasta Bharlind ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUNTUNGAN 2.92
170 69902636 PAUD MUTIARA KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
171 69904310 PAUD BLESS SCHOOL TT T T ... T T ... TT ... ... ... TUNTUNGAN 2.33
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.