Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Medan Amplas

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 10210497 UPT SD NEGERI 067257 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 3
2 10257986 SMPS PRIMEONE SCHOOL T T T ... T T ... T T ... ... MEDAN JOHOR 2.77
3 10264568 MTSS ISLAMIYAH GUPPI T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.67
4 10209921 UPT SD NEGERI 060931 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AMPLAS 1.57
5 10210572 SDS ALWASHLIYAH 3 TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... MEDAN JOHOR 2.8
6 69730169 RA/BA/TA BIDAYATUL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.97
7 10209920 UPT SD NEGERI 060932 T T T ... T T ... T ... ... ... POLONIA 2.65
8 10210264 SDS AL IKHLAS T T T ... T T ... T ... ... ... POLONIA 2.69
9 69911706 TK SWASTA MAWAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.67
10 10210839 SMAS ANTONIUS BANGUN MULIA MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... AMPLAS 2.89
11 69957227 TK SWASTA GPdI MARTOBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 10210491 SDS TAMAN PENDIDIKAN ISLAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN JOHOR 2.65
13 10209940 UPT SD NEGERI 064955 T T T ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 2.46
14 60728319 MAS PROYEK UNIVA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.67
15 10264566 MTSS NUR HASANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KEDAI DURIAN 2.73
16 10210819 SMAS AL WASHLIYAH 1 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.99
17 10210484 SDS ST ANTONIUS TT T T ... T T ... T ... ... ... AMPLAS 2.93
18 69730175 RA/BA/TA SABARIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.95
19 69897472 Fatahillah TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... DESA BINJAI 2.47
20 69938180 TK SWASTA KARTIKA I-18 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 60729451 MIS BIDAYATUL HIDAYAH 3 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.92
22 69933350 SDS ASSYIFA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.94
23 10260951 SDS TUNAS HARAPAN ISLAM TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.64
24 69913752 PAUD KENANGA ASRI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
25 10210549 UPT SD NEGERI 060823 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.42
26 K5668696 LKP FAHRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 10210137 SMPS METHODIST-12 T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN JOHOR 2.16
28 69730168 RA/BA/TA AURAL JANNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KEDAI DURIAN 2.27
29 10211266 SMKS PGRI 8 TT T T ... T T ... TT ... ... ... POLONIA 2.04
30 10257606 SDS TOBY BETLEHEM T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.93
31 10210986 UPT SMP NEGERI 36 MEDAN T T T ... TT T ... T ... ... ... TELADAN 2.99
32 60725195 MAN 3 MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.93
33 69932701 TK SWASTA PRIMEONE SCHOOL T T T ... T T ... T T ... ... - -
34 10210534 UPT SD NEGERI 060827 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.49
35 10211066 SMKS AL WASHLIYAH 4 MEDAN TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... TELADAN 2.84
36 10210206 SMPS AL WASHLIYAH 8 TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.96
37 69797327 NUANSA PERSADA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 10211200 SMKS PARULIAN 3 T T T ... T T ... T ... ... ... POLONIA 2.86
39 10209941 UPT SD NEGERI 064954 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN JOHOR 2.29
40 10259152 SMKS NUR HASANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.7
41 10220693 SDS IT AL FAUZI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.91
42 69887382 RA. Ridho Maulida Mandiri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KEDAI DURIAN 1.97
43 69797303 TK SWASTA AS-SAKINAH T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.76
44 70007611 RA ADAM HAWA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 69911740 PAUD DELI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
46 69883729 RA. Iftah Rizkiansyah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.83
47 P9997328 PKBM FATIMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.76
48 10259956 SMAS PRIMEONE SCHOOL T T T ... T T ... T T ... ... KEDAI DURIAN 1.88
49 69994815 RA AISYIYAH CABANG MEDAN DELI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
50 69797383 TK ASSYIFA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
51 10209939 UPT SD NEGERI 064987 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLONIA 2.85
52 10210498 UPT SD NEGERI 064989 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 3
53 69928734 PAUD TUNAS BANGSA TB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 10209861 UPT SD NEGERI 064992 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.76
55 69903611 TK AZ ZAITUN T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
56 60728317 MAS LAB. IKIP AL-WASHLIYAH TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... KEDAI DURIAN 2.93
57 69903614 TK SWASTA MUZDALIFAH MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 69903612 TK SWASTA AL FAUZI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 69912178 TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL NO.27 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
60 10258719 SMPS NUR HASANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANTANG 3
61 69797384 TK IMMANUEL KIDS T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
62 10210255 SDS ADVENT TIMBANG DELI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN JOHOR 2.44
63 10210344 SDS AL WASHLIYAH 2 P UNIVA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.93
64 69758997 SMPS KRISTEN TOBY BETHLEHEM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.86
65 K5667619 LKP FLORA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 69730163 RA/BA/TA FATIMAH AZ-ZAHRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.98
67 10257720 SMPS PGRI 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 3
68 10211094 SMKS MULTI KARYA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.94
69 69730171 RA/BA/TA ISLAMIYAH GUPPI T T TT ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 2.61
70 69797366 PAUD ANANDA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
71 10259114 SDS METHODIST 12 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN JOHOR 2.14
72 69858848 AMANAH HS-2 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
73 10209931 UPT SD NEGERI 060939 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLONIA 2.98
74 69911741 PAUD AMALIYAH AMPLAS T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
75 10210279 UPT SD NEGERI 067691 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN JOHOR 2.84
76 69730166 RA/BA/TA NURUL HADINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.58
77 69730164 RA/BA/TA NURUL ASIAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 3
78 60727909 MTSS MUALLIMIN UNIVA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.89
79 60704090 MIS ISLAMIYAH GUPPI TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.7
80 69925850 SMPS ISLAM TERPADU AL-FAUZI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 3
81 K9990027 LKP RATSON ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
82 10264567 MTSS LAB IKIP AL-WASHLIYAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... TELADAN 2.35
83 10210246 SMPS AL WASHLIYAH 27 AMPLAS T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.92
84 10209924 UPT SD NEGERI 060924 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN JOHOR 1.84
85 10210647 SDS PARULIAN HARJOSARI TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.74
86 10220893 SMPS AL WASHLIYAH 4 MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.48
87 10210224 SMPS ANNAJAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SICANANG 1.14
88 10261798 SLB ABC TAMAN PENDIDIKAN ISLAM T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.81
89 10210499 UPT SD NEGERI 064991 TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.71
90 10209897 SDS RIAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN JOHOR 2.71
91 69991730 KB DD2 SCHOOL T T T ... T T ... T ... ... ... - -
92 69897471 UMMINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KEDAI DURIAN 2.6
93 10220877 SMPS PARULIAN 3 T T T ... T T ... T T ... ... KEDAI DURIAN 2.95
94 10209925 UPT SD NEGERI 060923 T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN JOHOR 2.13
95 10210763 SMKN 3 MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.97
96 69730172 RA/BA/TA ISTIQOMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AMPLAS 1.75
97 70002963 KB KASIH SAYANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
98 69905289 TK SINAR SURYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 69974698 TK SWASTA AL FATH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 10259588 SMKN 2 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 3
101 10210416 SMAS AL WASHLIYAH 3 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.93
102 60728320 MAS TAMAN PENDIDIKAN ISLAM T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.95
103 K5667276 LKP QINIA MUSIC COURSE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 69926701 TK SWASTA AZIZIAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 69954115 PAUD DENISA AZ ZAHRA T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
106 K9989828 LKP CAS CUS ENGLISH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
107 10210964 UPT SMP NEGERI 15 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN DENAI 2.88
108 70000211 KB HARAPAN MAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 10257662 SMPS ST ANTONIUS T T T ... T T ... TT ... ... ... MEDAN DENAI 2.76
110 60729430 MIN 9 KOTA MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AMPLAS 1.69
111 69983910 KB GIBEON T T T ... T T ... T ... ... ... - -
112 K9989853 LKP ANUGERAH SALON ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
113 10210769 SMKS CIPTA KARYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.97
114 69797335 PAUD MELATI BM TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
115 10210550 UPT SD NEGERI 060812 TT T T ... T T ... T ... ... ... POLONIA 2.4
116 10239055 SMPS MUSDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
117 10210055 SMPS CIPTA KARYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 10210978 SMKN 7 MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN DENAI 2.83
119 10210346 SDS AL WASHLIYAH T T T ... TT TT ... T ... ... ... TELADAN 2.99
120 70011355 RA AR-RAHMAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 69797394 PAUD AURORA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
122 10210278 UPT SD NEGERI 068085 TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.87
123 P2963574 PKBM AGAPE TT T T ... T T ... TT ... ... ... DESA BINJAI 2.6
124 60728318 MAS MUALLIMIN UNIVA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AMPLAS 2.95
125 10264564 MTSN 1 MEDAN T T T ... TT TT ... TT ... ... ... TELADAN 2.93
126 69730167 RA/BA/TA AR-RIDHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.86
127 10260281 SLB C MUZDALIFAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
128 69911742 PAUD AL IKHLAS T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
129 60729448 MIS AR-RIDHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KEDAI DURIAN 2.78
130 10211275 SMK-2 SWASTA NURHASANAH MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.67
131 69816269 SMPS ADVENT 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DESA BINJAI 2.65
132 10210277 UPT SD NEGERI 067258 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.86
133 10260939 SDS AR-RAYHAN SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN JOHOR 1.94
134 10264565 MTSS EX PGA UNIVA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.67
135 69757134 SMKS AL WASHLIYAH AMPLAS MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.94
136 10257661 SMPS RIAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KEDAI DURIAN 1.88
137 10211214 SMKS LESTARI MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.99
138 10257985 SD PRIMEONE SCHOOL T T T ... T T ... T T ... ... BELAWAN 0.81
139 69858849 PAUD SARTIKA TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
140 69939156 TK SWASTA BIG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
141 10209923 UPT SD NEGERI 060925 TT T T ... T T ... TT ... ... ... MEDAN JOHOR 2.13
142 10209943 UPT SD NEGERI 064031 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLONIA 2.91
143 10210553 UPT SD NEGERI 064986 T T T ... T T ... T ... ... ... DESA BINJAI 2.53
144 69963258 H.Abdurrahim ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
145 10260938 TK AR-RAYHAN SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
146 60728989 SMAS METHODIST 12 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.88
147 10209922 UPT SD NEGERI 060926 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLONIA 2.97
148 10210276 SDS NUR HASANAH T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.45
149 69730165 RA/BA/TA NURUL DARFAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.97
150 69973588 KB THURSINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
151 69730173 RA/BA/TA NURUL IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AMPLAS 1.44
152 69730174 RA/BA/TA RAHMAH EL YUNUSIYAH II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.37
153 69730170 RA/BA/TA IKHLASHIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.84
154 69903613 TK SWASTA KARTIKA1-13 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
155 69937501 TK SWASTA NUR HASANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
156 10259508 TK METHODIST 12 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
157 69864793 RA Surayya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.64
158 10210886 SMAS NUR HASANAH MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.87
159 10211250 SMKS AL WASHLIYAH 3 TT T T ... TT T ... T ... ... ... TELADAN 2.92
160 10259302 SDS AL WASHLIYAH TIMBANG DELI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.98
161 69926709 PAUD H ABDURRAHIM T T T ... T T ... TT ... ... ... TUNTUNGAN 1.76
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.