Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Medan Denai

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 10257324 SMP MUHAMMADIYAH 05 T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.91
2 69901549 PAUD GOLDEN KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 69975474 KB TABITHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 69957826 Al-Wadud ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 10259120 SMP PERGURUAN KEBANGSAAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.87
6 10260780 SDS ISLAM SABILA AMANDA TT T T ... TT T ... T ... ... ... TELADAN 2.4
7 69908369 TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL NO.20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.65
8 10211263 SMKS PARULIAN 2 T T T ... T T ... TT ... ... ... TEGAL SARI 2.7
9 69913749 PAUD IMPIAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
10 10210942 UPT SMP NEGERI 23 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.91
11 69886449 SMKS IT MARINAH AL-HIDAYAH T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 3
12 10210324 SDS BETANIA TT T T ... TT T ... T ... ... ... TELADAN 2.61
13 69725287 MIS AL-QUBA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.76
14 10210022 UPT SD NEGERI 066057 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.77
15 69730217 RA/BA/TA AL-FITRIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.65
16 60728825 MIS NURUL HIDAYAH TT T T ... TT TT ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.53
17 69994207 RA EL-SYARIFAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 69975576 SD SYARIF AR-RASYID ISLAMIC SCHOOL T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.93
19 10220894 SMP AMALIA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.95
20 10210521 SDS TUNAS HARAPAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.98
21 10210142 SMP KATOLIK TRISAKTI 2 T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.97
22 70007594 RA AULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
23 69994206 RA UMMI KHAIRIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 10209886 UPT SD NEGERI 064972 TT T T ... T TT ... TT ... ... ... DESA BINJAI 2.43
25 69883735 RA. Munawwarah 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.8
26 69910621 TK SWASTA GLORIA T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.99
27 69908320 TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL NO.21 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
28 10210797 SMAS AN NIZAM T T T ... T T ... T T ... ... SICANANG 2.39
29 10209876 UPT SD NEGERI 064970 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 3
30 69864790 RA Kasih Bunda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.99
31 69858855 PAUD AL-RASYID TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
32 69971897 SMP SWASTA THOMAS ALVA EDISON TT T T ... T T ... TT ... ... ... TELADAN 2.83
33 10259734 TK DHARMA SAKTI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 10210699 SDS MUHAMMADIYAH 23 T T T ... TT T ... T ... ... ... TELADAN 2.86
35 10220806 UPT SD NEGERI 065853 TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.82
36 10209969 UPT SD NEGERI 060909 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.51
37 69933836 TK SWASTA HOPE KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 K5669202 LKP MEMO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 10209853 UPT SD NEGERI 066052 T T T ... TT T ... T ... ... ... TELADAN 2.8
40 10259687 SMKS KESATRIA MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.94
41 K9981135 LKP MAKARIOS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
42 10210046 SMP JENDERAL SUDIRMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.88
43 69909369 TK SWASTA GIMIN T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
44 10210659 SDS PARULIAN 2 TT T T ... T T ... TT ... ... ... TEGAL SARI 2.71
45 69963686 TK SWASTA SYARIF AR RASYID ISLAMIC SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.79
46 10210180 UPT SD NEGERI 066433 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.96
47 70007988 SMP IT INSAN CENDEKIA INDONESIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 69854500 RA. Ar-Raudah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.92
49 69858852 PAUD INSANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
50 10209881 UPT SD NEGERI 064978 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.95
51 69944597 TK BODHICITTA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.78
52 10210250 SMP ADVENT 3 MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.84
53 69957828 Cahaya Qalbu Medan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 10262254 SDS HIDUP BARU T T T ... T T ... TT ... ... ... TELADAN 2.73
55 10210329 SDS DHARMA SAKTI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.9
56 10210184 UPT SD NEGERI 066664 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.79
57 10210516 SDS RK.BUDI LUHUR TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.9
58 60729445 MIS SYUHADA TT T T ... TT T ... TT ... ... ... TELADAN 2.65
59 69797391 TK PARULIAN 2 TT T T ... T T ... TT ... ... ... TEGAL SARI 2.91
60 69927067 PAUD SINAR KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
61 10211021 SMP SWT PGRI 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.85
62 10210697 SDS MUHAMMADIYAH-30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.3
63 60728820 MIN 7 KOTA MEDAN TT T T ... TT T ... TT ... ... ... TELADAN 2.47
64 69854498 RA. Hikmah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.92
65 10210342 SDS AL WASHLIYAH 11 AMPLAS T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 3
66 69730228 RA/BA/TA Istiqomah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.96
67 69854499 RA. Daruz Zikri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.71
68 10210196 UPT SD NEGERI 066666 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 3
69 10209852 UPT SD NEGERI 066053 TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... TELADAN 3
70 10209968 UPT SD NEGERI 060910 TT T T ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 2.86
71 69994205 RA ZURIAH ISLAMIC FULL DAY SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
72 10210167 UPT SD NEGERI 067980 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN DENAI 2.47
73 10210527 SDS TAMAN HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN DENAI 2.57
74 70002988 KB NURA ALMADANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
75 10210716 SMAS DHARMA SAKTI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.76
76 10210927 SMAS PARULIAN 2 TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.95
77 10258811 SMP PADAMU NEGERI MEDAN T T T ... T T ... TT ... ... ... TELADAN 2.88
78 70000510 KB GRACEA KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
79 10210064 SMP SWASTA DARMA SAKTI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.84
80 10210231 UPT SD NEGERI 060908 TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... TEGAL SARI 2.87
81 10210669 SDS ISLAM TELADAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.91
82 70011246 RA AL-AMAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 10209851 UPT SD NEGERI 066054 TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.85
84 69907871 PAUD MENTARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.86
85 70023502 SMA Swasta Thomas Alva Edison ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
86 10209855 UPT SD NEGERI 066050 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.66
87 10210635 SDS HKBP PENDIDIKAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.71
88 10209967 UPT SD NEGERI 060911 T T T ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 2.95
89 69797349 TK SWASTA DHARMA WANITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.79
90 10220811 SDS AMALIA T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.81
91 69730224 RA/BA/TA Ar Rayhan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.86
92 10210159 UPT SD NEGERI 068074 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN DENAI 2.34
93 69864791 RA AISYIYAH AL-HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.86
94 60728987 SDS IT AR-RAUDAH T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.72
95 69730222 RA/BA/TA Al Ikhlasiah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.83
96 10261413 TK SWASTA ABA 36 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 10210182 UPT SD NEGERI 066431 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 3
98 10210651 SDS PADAMU NEGERI T T T ... T T ... TT ... ... ... MEDAN DENAI 2.23
99 10220803 SDS MUHAMMADIYAH 36 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.99
100 69797308 TK SWASTA ISLAM TERPADU HIKMATUL FADHILLAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.97
101 60729442 MIS NURUL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.83
102 69929134 TK ULUL ILMI KOTA MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.98
103 10210865 SMAN 14 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.94
104 10264577 MTSS YP AZIDDIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.78
105 10259867 SMKS SWADAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.91
106 69983129 MTSS AL-IKHLASHIYAH 2 TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
107 69908371 TK AN NIZAM TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
108 10220899 SMPS BUDDHIS BODHICITTA T T T ... T T ... T T ... ... TELADAN 2.99
109 10210354 SDS AL WASHLIYAH 12 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.51
110 10210761 SMKS QUICKLY MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.81
111 69730223 RA/BA/TA AL YUSRAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.85
112 69730230 RA/BA/TA UMI NANDA TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... TELADAN 3
113 10210101 SMP PARULIAN 2 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.75
114 10210689 SDS MUHAMMADIYAH 17 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.9
115 69940801 RA Al-Basyar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANAH TINGGI 2.86
116 69981811 TK SWASTA THOMAS ALVA EDISON TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
117 10257927 SMP TRI JAYA T T T ... T T ... T ... ... ... AMPLAS 1.33
118 10209966 UPT SD NEGERI 060912 TT T T ... TT TT ... T ... ... ... TELADAN 2.68
119 10210624 SDS GAJAH MADA 2 TT T T ... T T ... TT ... ... ... TELADAN 2.77
120 10210157 UPT SD NEGERI 067689 TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... TELADAN 2.98
121 10210353 SDS AL JAMAIYAH TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... TEGAL SARI 2.82
122 10209857 UPT SD NEGERI 064975 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 3
123 10209834 UPT SD NEGERI 064035 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.75
124 69903601 PAUD ELIM ANUGRAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.86
125 69981845 SD SWASTA SWASEMBADA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.88
126 10210855 SMAN 21 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN DENAI 2.7
127 10210702 SMAS BODHICITTA MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.98
128 69730218 RA/BA/TA AL-IMAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.68
129 10210195 UPT SD NEGERI 066667 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN DENAI 2.78
130 K5668286 LKP KUMON MENTENG VII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
131 69908321 TK SWASTA BAPTIS INDEPENDEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
132 60728831 MIS AL-MARWA TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... TELADAN 3
133 69908317 TK SWASTA ASAHAN BHAKTI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
134 10260134 SMP KESATRIA MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.67
135 60729444 MIS AL-IKHLAS TT T T ... TT TT ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.81
136 10210315 SDS ISLAM ANNIZAM T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.99
137 69953992 PAUD PELITA HIDUP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
138 10210522 SDS TRI JAYA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.89
139 10258023 SMAS KATOLIK TRI SAKTI T T T ... T T ... T ... ... ... TITI PAPAN 2.29
140 69858851 PAUD AWLADI AKBAR SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
141 69994204 RA Raudhatul Ilmi Medan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
142 10220705 SDS ST ANTONIUS VI TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.99
143 69900263 SMK SWASTA MANAJEMEN PENERBANGAN MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.56
144 69932200 TK SWASTA JENDERAL SUDIRMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
145 69892724 SD SWASTA THOMAS ALVA EDISON T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.91
146 69956736 PAUD FATHIN HAKIM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
147 10209835 UPT SD NEGERI 066056 T T T ... TT TT ... T ... ... ... TELADAN 3
148 10264576 MTSS AL-KAUTSAR AL-AKBAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.8
149 69797315 TK AL HIRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.81
150 69730229 RA/BA/TA NURUL HUDA TT T T ... TT T ... TT ... ... ... TELADAN 2.99
151 69897473 Islamiyah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.99
152 69883734 RA. Al-Marwa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.89
153 69730216 RA/BA/TA AL-FAJAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 3
154 10210044 SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 60 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.9
155 69864792 RA SABILA AMANDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.95
156 10210198 UPT SD NEGERI 068084 TT T TT ... TT TT ... T ... ... ... TELADAN 2.82
157 10210169 UPT SD NEGERI 067951 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.88
158 10210172 UPT SD NEGERI 066662 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN DENAI 2.87
159 69941315 MIS Miftahul Jannah T T T ... T T ... TT ... ... ... TANAH TINGGI 2.86
160 10210695 SDS MUHAMMADIYAH 19 TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... TELADAN 2.99
161 P2963566 PKBM QUBA T T T ... T T ... T TT ... ... TELADAN 2.97
162 69797332 BUAH HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
163 K5668018 LKP MATAHARI ART ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
164 10210668 SDS JENDERAL SUDIRMAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.82
165 10210181 UPT SD NEGERI 066432 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN DENAI 2.93
166 69883728 RA. Al-Mukhlisin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.85
167 70004236 TK SWASTA AL-QALAMY T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
168 70009598 RA MAGHFIRAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
169 10211273 SMK PADAMU NEGERI MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.94
170 K5668983 LKP BORDIRAN ANA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
171 69797413 SAHABAT BARU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.82
172 10210756 SMAS JENDERAL SUDIRMAN T T T ... T T ... TT ... ... ... TELADAN 2.89
173 69797329 TK SWASTA HIDUP BARU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
174 69753188 SDS ISLAM DARUL MUSTAFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.97
175 69908319 TK SWASTA AL-JAMAIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
176 10260775 SDS RUSYDA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 1.99
177 10210104 SMP SWT MUHAMMADIYAH 48 TT T T ... TT TT ... T ... ... ... TELADAN 2.87
178 69994203 RA RAUDATUL ILMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
179 69730225 RA/BA/TA Firdausy ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.97
180 70000260 SMP PLUS ULUL ILMI TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.65
181 69887384 RA. Al - Yasiriyah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.98
182 69909368 TK SWASTA AMALIA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
183 69957827 Siti Asmah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
184 10209850 UPT SD NEGERI 066055 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 3
185 10210216 SMP BETANIA TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.97
186 10210920 SMAS GAJAH MADA 2 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.89
187 69730220 RA/BA/TA AL IKHLAS T T T ... TT TT ... T ... ... ... TELADAN 2.76
188 10259727 TK ABA MELATI TT T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.89
189 69816262 SDS PERGURUAN KEBANGSAAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.53
190 70000170 SD SWASTA PRESTIGE BILINGUAL SCHOOL T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.89
191 10210620 SDS GKPS T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.93
192 10210339 SDS AL HALIMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 3
193 69730215 RA/BA/TA AISYIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.7
194 69730227 RA/BA/TA Ikhlasul Amal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.63
195 69730219 RA/BA/TA AL-QUBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.51
196 69730221 RA/BA/TA AL-IKHLASHIYAH 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN DENAI 2.82
197 70012606 TK SWASTA SUKA CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
198 10210708 SMAS EKKLESIA TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.97
199 69995149 RA AL-HASANAH TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
200 69816257 SDS ULUL ILMI T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.91
201 K9997756 LKP SALON TINI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
202 69797330 TK SWASTA ST ANTONIUS 2 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
203 60727260 MIS PEMBANGUNAN TT T T ... TT TT ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.85
204 10259698 SMP HIKMATUL FADHILLAH TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.88
205 69858839 PAUD IBUNDA SAYANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.47
206 10260479 SMP SWASTA AN NIZAM T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.95
207 69903605 PAUD TUNAS MEKAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
208 69897474 Al Muhajirin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.97
209 69909538 TK SWASTA BETANIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.96
210 10210670 SDS BUDDHIS BODHICITTA T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN DENAI 2.5
211 60727919 MTSS SYUHADA TT T T ... TT T ... TT ... ... ... TELADAN 2.84
212 10210185 UPT SD NEGERI 066665 T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.67
213 10259951 SDS AZIDDIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 3
214 10210183 UPT SD NEGERI 066663 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.53
215 69951965 SDS ISLAM TUNAS MEKAR T T T ... TT T ... TT ... ... ... TELADAN 2.9
216 69797316 TK SWASTA RUSYDA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
217 10259697 SD SWASTA ISLAM TERPADU HIKMATUL FADHILLAH TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.49
218 60728326 MAS AL KAUTSAR AL AKBAR T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.56
219 10210323 SDS BAPTIS INDEPENDEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.96
220 69858889 PAUD ARRINI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
221 69797360 PAUD SURAWIJAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.92
222 10210186 UPT SD NEGERI 067241 TT T T ... T TT ... TT T ... ... TEGAL SARI 2.62
223 10210050 SMP GAJAH MADA 2 MEDAN T T T ... T T ... TT ... ... ... TELADAN 2.84
224 10261403 SDS DUTA HARAPAN BUKIT SION ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.89
225 60729452 MIS AL-IKHLASHIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN DENAI 2.87
226 70000869 TK AN-NAMIROH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
227 10260023 SDS AL HIRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.5
228 10210602 SDS ISLAM KASIH BUNDA T T T ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 3
229 10210893 SMAS PADAMU NEGERI MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.71
230 K9989911 LKP LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA JERMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
231 10210736 SMAS KEBANGSAAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.77
232 69918577 PAUD INDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.