Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Medan Area

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 10210556 UPT SD NEGERI 067694 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.95
2 10210115 SMPS KESATRIA T T T ... T T ... TT ... ... ... TELADAN 2.77
3 10260101 TK SWASTA KARTINI T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.25
4 10210565 UPT SD NEGERI 060794 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.97
5 69730181 RA/BA/TA AS SA`ADAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.96
6 10210571 SDS MUHAMMADIYAH 08 TT T T ... T T ... T T ... ... TELADAN 2.19
7 10220780 SDS AL-ULUM TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.86
8 69995156 RA NAQSA AL - IKRAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 10210585 UPT SD NEGERI 060806 T T T ... T T ... TT ... ... ... TELADAN 2.75
10 10210583 UPT SD NEGERI 060811 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.85
11 70023431 TK SWASTA CARNEGIE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 10210608 SDS LETJEN S PARMAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.93
13 10260225 TK ISLAM AL IKHLASH TAQWA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.96
14 10210578 UPT SD NEGERI 060824 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.69
15 70013140 MTSS AS SHOFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
16 69986472 KB BINA RABBANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
17 10210584 UPT SD NEGERI 060808 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.99
18 69939872 PAUD TUNAS MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 10220889 SMPS AL ULUM T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.94
20 69730177 RA/BA/TA AL MANAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.96
21 69957833 Plus Naina Kids ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
22 10259305 SMKS SANDHY PUTRA 2 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.87
23 10210822 SMAS TAMANSISWA SINGOSARI T T T ... T T ... T T ... ... TELADAN 3
24 10259206 SMPS MUHAMMADIYAH 8 MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.41
25 69854496 RA. Al-Mona ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.93
26 60727911 MTSS AL-ITTIHADIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.94
27 60727258 MIS SILATURRAHIM T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.5
28 69955833 Tamansiswa Medan T T TT ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 2.76
29 10210586 UPT SD NEGERI 060805 T T T ... TT TT ... T ... ... ... TELADAN 2.66
30 10210562 UPT SD NEGERI 060825 TT T T ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 2.94
31 10211056 SMP SWASTA TEUKU UMAR T T T ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 2.72
32 69796483 MELATI SUKMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 60727910 MTSS AISYIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.97
34 10210557 UPT SD NEGERI 064959 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.98
35 60728321 MAS AISYIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.72
36 69961953 SMK SWASTA PERPAJAKAN INDONESIA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.75
37 69907475 TK SWASTA ABA-6 Cabang Tegal Sari II T T T ... T T ... T ... ... ... - -
38 10210365 SDS ADVENT 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.91
39 10211050 SMPS TAMAN SISWA MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.83
40 60728324 MAS PLUS AL-ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.36
41 69730184 RA/BA/TA RAHMAH EL YUNUSIYAH IV ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.89
42 69914571 TK SWASTA LETJEN S PARMAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
43 10210059 SMPS BUDI UTOMO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.87
44 69730180 RA/BA/TA ARAFAH FIELD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.95
45 60727912 MTSS AL-ULUM T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.94
46 P2963594 PKBM AL IKHRAM TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.61
47 10210899 SMAS MAMIYAI AL-ITTIHADIYAH TT T T ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 2.71
48 10210579 UPT SD NEGERI 060822 TT T T ... T TT ... TT ... ... ... TELADAN 2.84
49 69730179 RA/BA/TA AL ISLAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.74
50 10210723 SMAS BUDI UTOMO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TITI PAPAN 2.91
51 69727262 SMKS DR SJAHRIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.48
52 10210682 SDS MUHAMMADIYAH 1 TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.93
53 10210545 UPT SD NEGERI 060828 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.88
54 69984151 SMA Swasta Carnegie Medan T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.88
55 10210587 UPT SD NEGERI 060804 TT T T ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 2.9
56 10259077 TK SWSTA ABA RANTING PEMBINA 22 TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
57 K5667880 LKP WARTAWAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 10210909 SMAS MUHAMMADIYAH 01 MEDAN T T T ... T T ... T T ... ... TELADAN 2.42
59 69730183 RA/BA/TA ZAHRAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.14
60 10210363 SDS AL WASHLIYAH 01 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.62
61 10220892 SMPS AL ITTIHADIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.96
62 10211283 SMKS MUHAMMADIYAH 6 T T T ... TT T ... T ... ... ... TELADAN 2.95
63 10210526 SDS TAMAN SISWA TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... TELADAN 2.45
64 K5668834 LKP METRONCS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 69796489 PAUD KESUMA BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 69918501 PAUD SANTUN CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 10259140 TK SWASTA HARAPAN ISLAMIYAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
68 10210700 SDS MUHAMMADIYAH 20 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.84
69 69730178 RA/BA/TA IBUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.71
70 10210352 SDS AL IKHLASH TAQWA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.86
71 10210559 UPT SD NEGERI 064028 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.71
72 69913673 PAUD ANGGREK BULAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
73 10259972 SMPS AL WASHLIYAH-1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.09
74 69797354 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 01 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.87
75 70013754 SD IT KHAIRUR RAHMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 69994208 RA AS-SHOFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 10209870 UPT SD NEGERI 064958 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.79
78 69730176 RA/BA/TA AL- KASYFI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.91
79 K5669273 LKP MEDAN MUSIK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 69797363 PAUD BAHAGIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 60728323 MAS AL-WASHLIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.18
82 10210262 SDS AL-ITTIHADIAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.51
83 69994810 MTs TAHFIDZUL QUR`AN NURUL AZMI TT T T ... TT TT ... T ... ... ... MARTUBUNG 0.52
84 10210891 SMAS NURUL ISLAM INDONESIA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.99
85 10257321 SMPS LETJEN S. PARMAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.41
86 10210861 SMAN 8 MEDAN T T T ... T T ... T T ... ... TELADAN 2.64
87 10209901 SDS NURUL ISLAM INDONESIA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.44
88 10259066 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 15 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.81
89 10259288 TK AISIYAH PASAR MERAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
90 10211061 SMKS TAMAN SISWA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.51
91 10210573 SDS AL WASHLIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.86
92 10210073 SMPS DIANA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.61
93 10259323 TK TAMAN SISWA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
94 69944640 SD SWASTA CARNEGIE T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.94
95 10210257 SDS MUHAMMADIYAH 07 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.1
96 10210570 UPT SD NEGERI 060790 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.59
97 69944642 SMP SWASTA CARNEGIE T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.93
98 10210332 SDS BUDI UTOMO T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.76
99 69796521 PAUD MAWAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 69858857 PAUD BINA UMAT MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
101 10210563 UPT SD NEGERI 060796 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.91
102 69928779 PAUD SEKAR MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 10257601 SMPS MUHAMMADYAH SUKARAMAI TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.93
104 60728322 MAS AL-ITTIHADIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.87
105 P2963582 PKBM AL MANAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.61
106 69983722 TK SWASTA ADVENT 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
107 K9989789 LKP JANNATUL IKHRAM MADANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 10210561 UPT SD NEGERI 060826 TT T T ... T T ... TT ... ... ... TELADAN 2.87
109 60727907 MTSS NURUL ISLAM INDONESIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.72
110 10210898 SMAS LETJEN S PARMAN T T T ... T T ... T ... ... ... POLONIA 2.94
111 K9990074 LKP QUANTUM LEARNING & TRAINING CENTRE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 69730185 RA/BA/TA WASHLIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 3
113 K9997284 LKP ENGLISH FIRST ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
114 10209913 UPT SD NEGERI 060791 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.67
115 10209910 UPT SD NEGERI 060800 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.64
116 10259121 SMPS NURUL ISLAM INDONESIA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.8
117 60727913 MTSS AL-WASHLIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.72
118 10258788 SDS KESATRIA TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.55
119 10210738 SMAS KESATRIA MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.78
120 69905525 PAUD MUSTIKHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.94
121 69970838 SMK SWASTA TARUNA MARITIM DIRGANTARA TT T T ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 2.69
122 10239053 SMPS MUHAMMADIYAH 1 MEDAN T T T ... T T ... TT ... ... ... TELADAN 2.92
123 69730182 RA/BA/TA AS SHOHABIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.7
124 10210582 UPT SD NEGERI 060814 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.62
125 10258288 TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 18 T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
126 K9981513 LKP BIMBINGAN BELAJAR UI 212 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
127 10210962 UPT SMP NEGERI 13 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... POLONIA 2.99
128 10210818 SMAS AL ULUM MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 3
129 10210594 SDS KARTINI T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.71
130 10210576 UPT SD NEGERI 060798 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.81
131 70003196 SMA Swasta Pengharapan T T T ... T T ... TT T ... ... TELADAN 2.93
132 10209982 UPT SD NEGERI 060821 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.84
133 10259304 TK NURUL ISLAM INDONESIA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.42
134 69854495 RA. Al- Hamim ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.99
135 10210627 SD SWASTA FAJAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 3
136 69894162 SMK SWASTA TARUNA TEKNO NUSANTARA T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN JOHOR 1.18
137 10210581 UPT SD NEGERI 060816 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.8
138 69922268 TK SWASTA BUDI UTOMO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.