Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Medan Kota

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 10210628 SDS ERIA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.89
2 69917038 TK SWASTA NASRANI 3 MEDAN T T T ... TT T ... TT ... ... ... TELADAN 2.63
3 69944989 TK STURDY SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 10211203 SMKS MMA UISU T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.75
5 10259925 TK SWASTA HANG KESTURI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
6 10264580 MTSS PPMDH TPI MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.94
7 10211031 SMP SWASTA SUTOMO 1 TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.87
8 10259693 TK SWASTA METHODIST - 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 10259518 SLB TUNAGRAHITA SANTA LUSIA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.84
10 10209983 UPT SD NEGERI 060820 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SUKARAMAI 2.95
11 10259233 UPT SMP NEGERI 3 MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.97
12 69913992 PAUD SHAFFIA I MUSLIMAT AL WASHLIYAH SUMUT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
13 10210829 SMAS WR SUPRATMAN 1 TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.87
14 10211048 SMP TPI T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.82
15 10220708 SDS PRABHUDY PWKI SUMUT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.77
16 69904209 PAUD AL WASHLIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.81
17 10260136 TK BUDI MURNI I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.94
18 69948608 PAUD ALFIAH ATHFAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 69727260 TK MAHANAIM KIDS MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 69928625 PAUD HARAPAN BUNDAKU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 10210067 SMP ERIA TT T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.99
22 10210658 SDS PARULIAN 1 T T T T T T T T T T T TELADAN 2.81
23 10262122 TK WRSUPRATMAN 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
24 10210997 UPT SMP NEGERI 6 MEDAN T T T ... TT T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.72
25 10210192 UPT SD NEGERI 067090 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.85
26 69797395 TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 16 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
27 10210848 SMAS SUTOMO 1 T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.99
28 10209872 UPT SD NEGERI 064956 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SUKARAMAI 2.95
29 10209892 UPT SD NEGERI 060815 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.75
30 69928903 PAUD KENARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
31 10210060 SMP BUDI MURNI 3 TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 3
32 10210676 SDS MUHAMMADIYAH 10 TT T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.9
33 69984125 SD ISLAM TERPADU AL-ITTIHADIYAH TELADAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.68
34 69883738 RA. Al Habibie ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.85
35 69986492 SMA Swasta IT Indah TT T T ... T T ... T T ... ... TELADAN 2.86
36 69949986 TK SWASTA PARULIAN A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 10209985 UPT SD NEGERI 060818 TT T T ... TT T ... T ... ... ... TELADAN 2.8
38 K5667617 LKP WIDYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 69911747 SUNSHINE EDUCATION & LANGUAGE CENTRE T T T ... T T ... T ... ... ... - -
40 10210830 SMAS WIDIASANA UTAMA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.94
41 K9996621 LKP MULTI KOMPETENSI UTAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
42 69901548 PAUD ALISHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
43 69919141 SMK SWASTA ADVENT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.53
44 10210633 SDS HKBP TELADAN TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.62
45 10210191 UPT SD NEGERI 067091 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.78
46 10210077 SMP SWT KATOLIK TRI SAKTI-I T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.85
47 69854433 MIS AL-IKHLASHIYAH I T T T ... TT T ... TT ... ... ... TELADAN 2.88
48 10210202 SMPS AL ITTIHADIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.88
49 10257797 SMP TUNAS GAJAH MADA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.79
50 10220704 SDS PARULIAN A T T T T T T T T T TT T SUKARAMAI 2.82
51 10210356 SDS AL WASHLIYAH 09 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.86
52 10210648 SDS PARULIAN B T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.99
53 K5669258 LKP ESSENTIAL ENGLISH COURSE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 10210858 SMAN 5 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.85
55 10220709 SDS GRACIA SUSTAIN T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 3
56 10210817 SMAS AL ITTIHADIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.81
57 K5668192 LKP JUSAN SALON 2000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 10211043 SMP YPK T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.9
59 10210714 SMAS HANG KESTURI T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 3
60 10260208 SMKS AL WASHLIYAH TELADAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.66
61 10262152 TK GRACIA SUSTAIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
62 K0560976 LKP Dhilla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.92
63 K5668191 LKP FORTUNATE EDUCATION CENTRE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
64 10220707 SDS BERSUBSIDI WIDURI TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.58
65 69900473 PAUD IHSAN MADANI ( IKGS ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 10211245 SMKS ERIA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.97
67 10261791 TK ERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 10209907 UPT SD NEGERI 060813 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.83
69 10211225 SMKS INDONESIA MEMBANGUN 2 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.7
70 69981186 KB AR RAHMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
71 10210709 SMAS ERIA MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TITI PAPAN 2.6
72 10259452 SLB B KARYA MURNI T T T ... T T ... T ... ... ... SUKARAMAI 2.84
73 10210219 SMP MMA UISU MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.69
74 10264579 MTSS ZENDING ISLAM INDONESIA MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.85
75 10210619 SD SWASTA HANG KESTURI T T T ... T T ... TT ... ... ... TELADAN 2.89
76 69730271 RA/BA/TA ULUMUL QUR`AN TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... TELADAN 2.8
77 60728331 MAS ZENDING ISLAM INDONESIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.92
78 10210706 SMAS DWIWARNA T T T ... TT T ... T ... ... ... TELADAN 2.82
79 K5667919 LKP POLY SUKMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 69730270 RA/BA/TA MUSLIM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.85
81 10210136 SMP SWASTA METHODIST-2 MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.91
82 60727927 MTSS ULUMUL QURAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.78
83 10258861 SMKS PENERBANGAN ANGKASA MEDAN TT T T ... T TT ... TT ... ... ... TELADAN 3
84 10210918 SMAS WIYATA DHARMA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.55
85 10210827 SMAS TUNAS GAJAH MADA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.61
86 69939513 PAUD MUTIARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
87 10210021 UPT SD NEGERI 060817 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.9
88 10209984 UPT SD NEGERI 060819 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SUKARAMAI 2.84
89 69854501 RA. Fathur Rahman ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.95
90 69982289 SMP SWASTA ADVENT AIR BERSIH MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.81
91 10210178 UPT SD NEGERI 066650 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.89
92 10210036 SMP INDONESIA MEMBANGUN T T T ... T T ... T T ... ... TELADAN 2.91
93 69730269 RA/BA/TA AL-IKHLASHIYAH-1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.76
94 10257935 SDS NASRANI 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.81
95 K9980762 JHONSON BIMBINGAN BELAJAR MIPA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
96 10210490 SDS WIYATA DHARMA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.63
97 10210102 SMP SWT PARULIAN 1 TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.77
98 10210976 SMKN 1 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.82
99 10211090 SMKS DWIWARNA T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.55
100 10211211 SMKS INDONESIA MEMBANGUN 1 T T T ... T T ... T T ... ... TEGAL SARI 2.97
101 10210508 SDS ST. ANTONIUS V ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.83
102 10210506 SDS WR SUPRATMAN 1 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.9
103 69896416 SD SWASTA ADVENT 6 AIR BERSIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.85
104 10211022 SMP PGRI 4 MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.71
105 69796502 KASYAFATUL ISLAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 10209889 UPT SD NEGERI 064036 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.9
107 10259192 UPT SD NEGERI 060809 TT T T ... T TT ... T ... ... ... SUKARAMAI 3
108 69945002 TK SWASTA PARULIAN B ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 10210984 UPT SMP NEGERI 8 MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.68
110 10211087 SMKS YPK T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.85
111 10209908 UPT SD NEGERI 060810 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.78
112 10211045 SMP WR SUPRATMAN 1 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.96
113 10210815 SMAS ADVENT AIR BERSIH MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.86
114 K5667450 LKP SITC ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
115 10210603 SDS BUDI MURNI 3 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.91
116 10211262 SMKS PARULIAN 1 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.77
117 10210911 SMAS PARULIAN 1 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.84
118 60729455 MIS YPI ULUMUL QUR AN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.98
119 10210083 SMP SWT NASRANI 5 T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.68
120 69875556 SDS ZENDING ISLAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 3
121 10220702 UPT SD NEGERI 064030 TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 3
122 69980267 SMP ISLAM TERPADU INDAH MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.93
123 10210874 SMAN 10 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.88
124 10210821 SMAS NASRANI 3 MEDAN TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
125 10210990 UPT SMP NEGERI 4 MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.85
126 10210859 SMAN 6 MEDAN T T T ... T T ... T T ... ... TELADAN 2.91
127 10210233 UPT SD NEGERI 060807 T T T ... T T ... TT ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.51
128 10210034 SMP HANG KESTURI TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 3
129 10210852 SMAN 18 MEDAN T T T ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 2.95
130 10210751 SMAS INDONESIA MEMBANGUN T T T ... T T ... T T ... ... TELADAN 2.54
131 10259384 TK ST ANTONIUS TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.84
132 10209980 UPT SD NEGERI 060829 T T T ... T T ... T ... ... ... SUKARAMAI 2.95
133 10259221 TK AISYIAH CABANG TELADAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
134 10210208 SMP SWT AL WASHLIYAH 29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.66
135 K9980951 LKP NEWTON THAMRIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
136 10209909 UPT SD NEGERI 060801 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.89
137 10210070 SMP DWIWARNA MEDAN T T T ... TT T ... T ... ... ... TELADAN 2.56
138 10210683 SDS METHODIST 2 TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.93
139 10259574 TK PRABHUDY PWKI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
140 10259741 TK SWASTA WIYATA DHARMA TT T T ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 2.82
141 10210828 SMAS UISU MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.5
142 10259692 TK SWASTA AMANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
143 10209796 UPT SD NEGERI 064029 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.84
144 60728330 MAS PPMDH TPI T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.62
145 10259159 SMKS INDONESIA MEMBANGUN 3 T T T ... T T ... T T ... ... SIMPANG LIMUN 2.78
146 10211034 SMP SWASTA WIYATA DHARMA T T T ... T T ... T T ... ... TELADAN 2.58
147 P2963561 PKBM TELADAN TT T TT ... TT T ... TT ... ... ... TELADAN 2.84
148 60727908 MTSS TAMAN PENDIDIKAN ISLAM T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.98
149 10210868 SMAS YPK MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.93
150 10210961 UPT SMP NEGERI 12 MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.81
151 10210903 SMAS METHODIST 2 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.93
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.