Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Medan Sunggal

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 10210520 SDS SUPRIYADI T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.98
2 60728337 MAS AL-WASHLIYAH PASAR V ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.45
3 K9980751 BBC LEARNING CENTRE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 69727249 TKS PLANET KIDS TT T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.97
5 69986499 SD SWASTA OPTIMUS PRIMEA SCHOOL T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.99
6 10210983 UPT SMP NEGERI 9 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.7
7 69947321 SMPS AL AMJAD T T T ... T T ... T T ... ... HELVETIA 2.52
8 69797306 TK CITRA INDONESIA 2 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
9 10258876 SDS IT ALMUSABBIHIN T T T ... T T ... T ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.23
10 10258856 TK NIRMALA BM SUKMA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
11 69954155 SMK SWASTA TRITECH INDONESIA T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
12 10210880 SMAS LETJEND HARYONO MT T T T ... T T ... T ... ... ... PEMATANG JOHAR 2.5
13 69730321 RA/BA/TA ABDUL QADIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.94
14 10209947 UPT SD NEGERI 060919 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.5
15 10258817 SDS PAB 35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.7
16 60704095 MIS AL-FALAH T T T ... T T ... T ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.98
17 69914305 PAUD TUNAS BARU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.89
18 10209958 UPT SD NEGERI 060887 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.65
19 10210176 UPT SD NEGERI 066655 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.31
20 10260815 SDS BATARI T T T ... T T ... T T ... ... RANTANG 2.96
21 69797359 TK SHAFIYYATUL AMALIYYAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
22 69730330 RA/BA/TA RIZKY FIKRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.98
23 69823298 SMKS MAYJEND SUTOYO T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.84
24 10264589 MTSS AWIRRASYIDIN T T T ... T TT ... T ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.47
25 69924410 PAUD KUNTUM MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
26 69978284 TK SWASTA HKBP MORIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 10210335 SDS BINA SEJAHTERA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.8
28 10210844 SMA SWASTA SUPRIYADI MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.97
29 10209957 UPT SD NEGERI 060888 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.65
30 70005632 TK SWASTA OPTIMUS PRIMEA SCHOOL TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
31 10209979 UPT SD NEGERI 060831 TT T T ... TT TT ... T ... ... ... SEI AGUL 2.98
32 69980942 SD SWASTA IT AL-ISHLAH T T T ... T T ... T ... ... ... PADANG BULAN 2.93
33 10260326 SDS BIG TOP TT T T ... T T ... TT ... ... ... HELVETIA 2.64
34 70009221 SMP SWASTA SANGKARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
35 69730328 RA/BA/TA BABUSSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.51
36 69964915 TK EDU PRIME SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 K0561199 LKP ERVINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 69853305 Bunga Bangsa TT T T ... TT T ... TT ... ... ... SEI AGUL 2.98
39 69797408 TK HARAPAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
40 10211255 SMKS BUDI SUNGGAL TT T T ... T T ... TT TT ... ... HELVETIA 2.44
41 69992290 SMP SWASTA BATARI T T T ... T T ... T T ... ... RANTANG 2.94
42 10259297 SMP SWASTA DOREMA MEDAN T T T ... TT T ... T ... ... ... HELVETIA 2.29
43 10211089 SMKS BUDI LUHUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.76
44 K9989898 LKP SMILE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 10220791 SDS AWIRRASYIDIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.71
46 69981939 SMP SWASTA MEDAN MULIA / MIAN ZHONG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.3
47 K9980954 LKP PERGURUAN PANCA BUDI MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 10210931 SMAS PANCA BUDI MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.54
49 K0561172 LKP Ikebana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
50 69992944 SD SWASTA SANGKARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.19
51 69924417 TK MAYJEND SUTOYO SM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
52 10258055 SMP SWASTA BINA SEJAHTERA MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.8
53 69730323 RA/BA/TA AL-MUSABBIHIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLONIA 2.9
54 10210326 SDS DHARMA PALA T T T ... T TT ... T ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.53
55 10211277 SMKS MEDAN AREA 1 TT T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 1.91
56 60729454 MIS GHAZALI FIKRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.82
57 10211099 SMKS PANCA BUDI MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.77
58 69753190 TKS RAISA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
59 10257758 SMP PLUS SHAFIYYATUL AMALIYYAH T T T ... T T ... T ... ... ... POLONIA 2.62
60 60704096 MIS AL-IKHLASIAH T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.95
61 10264592 MTSS YP AL-AZHAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.71
62 69897480 Arfalis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.84
63 10257759 SMAS PLUS SHAFIYYATUL AMALIYYAH T T T ... T T ... T ... ... ... POLONIA 2.61
64 60704097 MIS ISLAMIYAH SUNGGAL T T T ... T T ... T ... ... ... SUKARAMAI 2.87
65 60727934 MTSS USMAN SYARIF T T T ... T TT ... T ... ... ... PADANG BULAN 2.81
66 10211044 SMP YPMA MEDAN T T T ... TT TT ... TT ... ... ... HELVETIA 2.38
67 69991698 KB AN NAAFI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 10210595 SDS KARTIKA I-5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
69 69957830 Anbata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 10210590 SDS PESANTREN YPMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.82
71 69914039 TK SWASTA SUARA NAFIRI STAR KIDS TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
72 10259521 SDS LETJEN HARYONO MT T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 1.69
73 K5668236 LKP NABILA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 10210652 SDS PAB 6 TT T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.89
75 10209964 UPT SD NEGERI 060916 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 1.94
76 K5667073 LKP AVIA CANTATA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 69914057 TK SWASTA MEDINA MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
78 69730325 RA/BA/TA AMANATUL UMMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.27
79 10210901 SMAS MAYJEND SUTOYO SM T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 1.82
80 69954593 PAUD RASMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 69964982 TK SWASTA JABAL RAHMAH MULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.91
82 69941439 MTsS Plus Al - Ishlah T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
83 69896786 SMP SWASTA ISLAM TERPADU AL MUSABBIHIN T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.58
84 69961642 SD SWASTA PLUS ANBATA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.64
85 69981938 SD SWASTA MEDAN MULIA / MIAN ZHONG TT T T ... T T ... TT ... ... ... HELVETIA 2.92
86 69730324 RA/BA/TA AL FAUZAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.93
87 10211252 SMKS BRIGJEN KATAMSO TT T T ... T T ... T T ... ... DESA LALANG 2.67
88 10258056 UPT SD NEGERI 060914 T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 1.69
89 10210103 SMP PANCA BUDI T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 1.91
90 10210864 SMAN 15 MEDAN T T T ... T T ... TT ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.63
91 69962954 SMP SWASTA BIG TOP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.24
92 10239052 SMP SWASTA MAYJEND SUTOYO TT T T ... T TT ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.87
93 70004716 SMA Swasta Medan Mulia / Mianzhong ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.42
94 69797375 Tk.Supriyadi T T T ... T T ... T ... ... ... - -
95 10209818 UPT SD NEGERI 060922 T T T ... T T ... T ... ... ... POLONIA 2.53
96 69730326 RA/BA/TA ASHABUL MUHAJIRIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.47
97 69945264 TK Swasta AL AMJAD T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.49
98 69797296 PAUD SUHERI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 10210843 SMAS SULTAN ISKANDAR MUDA T T T T T T T T T T T MEDAN SUNGGAL 2.13
100 69985990 SD SWASTA PLUS JANNAT AL BAQI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.71
101 10257599 SDS AL WASHLIYAH PINANG BARIS T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.89
102 K9981164 LKP SRIE MODISTE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 10210089 SMP SWT MUHAMMADIYAH 50 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.55
104 K5668309 LKP PADYANGAN TAX CENTER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 69957829 Sekolah Yatim & Dhu afa Zammi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 10210229 UPT SD NEGERI 060915 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 1.73
107 10211274 SMKS NUSA PENIDA T T T ... T T ... TT ... ... ... HELVETIA 2.71
108 10210091 SMP PAB 15 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.93
109 69858867 PAUD PUTRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 69986450 TK SWASTA JANNAT AL BAQI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
111 10257838 SMP SWASTA BRIGJEN KATAMSO T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.03
112 69985139 TK SWASTA HOLY STARS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
113 10210820 SMAS BRIGJEND KATAMSO T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.09
114 10260177 TK KARTIKA I-14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
115 60728338 MAS ISLAMIYAH SUNGGAL T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 1.83
116 69958523 TK SWASTA BHINNEKA TUNGGAL IKA UNIVERSAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
117 10259324 TK BIG TOP TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
118 10210629 SDS DWIWARNA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.83
119 69816258 SMA AWIRRASYIDIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.93
120 69730322 RA/BA/TA AL-FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 3
121 10258853 TK RIZA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.61
122 70024552 SMA Swasta Jabal Rahmah Mulia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
123 10210362 SDS AL WASHLIYAH TANJUNG REJO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.46
124 10210331 SDS BUNAYYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.72
125 10210519 SDS SULTAN ISKANDAR MUDA T T T T T T T T T T T MEDAN SUNGGAL 2.11
126 10220901 SMP SWT BUDI SUNGGAL TT T T ... T T ... T T ... ... MEDAN SUNGGAL 2.07
127 10260083 UPT SD NEGERI 067099 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANTANG 2.99
128 10259945 TK SWASTA BRIGJEN KATAMSO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
129 K5668325 LKP ON THE STAGE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
130 10210766 SMKN 9 MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.35
131 10259295 SMAS DOREMA T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.27
132 10209801 UPT SD NEGERI 064020 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.42
133 10210171 UPT SD NEGERI 067242 T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.69
134 10259030 SMP BUNGA BANGSA 6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.76
135 10264590 MTSS ISLAMIYAH SUNGGAL T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 1.82
136 69730331 RA/BA/TA WILDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.36
137 69883656 SDS JABAL RAHMAH MULIA T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.75
138 10210649 SDS PANCABUDI T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.81
139 10210812 SMAS BUDI LUHUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.72
140 69914083 TK AISYIYAH NO.8 CABANG MEDAN BARU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PADANG BULAN 2.77
141 69797387 TK SWASTA SULTAN ISKANDAR MUDA T T T T T T T T T T T MEDAN SUNGGAL 2.08
142 69985503 SD SWASTA EDU PRIME SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.95
143 69979815 SMP SWASTA JABAL RAHMAH MULIA T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.75
144 10210201 SMP SWASTA ALWASHLIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.9
145 K5668031 LKP PROFESSIONAL IN HOUSE TRAINING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
146 69797313 BAKTI PERTIWI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
147 10264591 MTSS Al Washliyah Pasar V ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.34
148 69910040 TK SWASTA SRI BATARI 2 T T T ... T T ... T T ... ... RANTANG 2.94
149 10210119 SMP SWASTA LETJEN HARIONO MT T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.48
150 70014210 MA USMAN SYARIF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
151 10259249 SDS NURUL HUDA T T T ... T T ... T ... ... ... RANTANG 2.68
152 69797293 PAUD RAPHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
153 69730329 RA/BA/TA BUNAYYA II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.65
154 70011350 RA AL-ISHLAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
155 69947322 SDS AL AMJAD T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.37
156 69864796 RA Safira Khairani ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.68
157 10209802 UPT SD NEGERI 064018 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.86
158 10211075 SMKS SULTAN ISKANDAR MUDA T T T T T T T T T T T MEDAN SUNGGAL 2.1
159 10257882 SDS BM SUKMA TT T T ... T T ... TT ... ... ... DESA LALANG 2.52
160 60727269 MIN 6 KOTA MEDAN TT T T ... TT T ... TT ... ... ... DESA LALANG 1.74
161 10259707 TK PANCA BUDI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
162 10210606 SDS MAYJEN SUTOYO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DESA LALANG 2.97
163 P2963564 PKBM BINA ANAK NUSANTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.99
164 10209833 UPT SD NEGERI 060921 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANTANG 2.97
165 10209963 UPT SD NEGERI 060917 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN SUNGGAL 1.97
166 69915456 TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 31 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
167 10220783 SDS SHAFIYYATUL AMALIYYAH T T T ... T T ... T ... ... ... POLONIA 2.62
168 69991862 PAUD PERMATA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
169 69914035 TK SHAFA MARWAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANTANG 2.62
170 10211014 SMP SWASTA SUPRIYADI T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 2.98
171 10259255 TK LETJEN HARYONO MT T T T ... T T ... T ... ... ... - -
172 10210334 SDS BRIGJEND KATAMSO T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN SUNGGAL 1.92
173 69819440 MIS Al Jamiyatul Washliyah TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... HELVETIA 2.3
174 10259292 SDS DOREMA T T T ... T T ... T ... ... ... PADANG BULAN SELAYANG II 2.65
175 10211013 SMPS SULTAN ISKANDAR MUDA T T T T T T T T T T T MEDAN SUNGGAL 2.12
176 69982062 TK SWASTA MEDAN MULIA / MIAN ZHONG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
177 10211092 SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 1.53
178 69992945 SMA Swasta Al Amjad T T T ... T T ... T T ... ... HELVETIA 2.51
179 69990157 TK SWASTA SANGKARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
180 69994210 RA AWIRRASYIDIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
181 K0560926 LKP LADIES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.97
182 10209880 UPT SD NEGERI 064979 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANTANG 2.98
183 10210144 UPT SD NEGERI 068083 T T T ... T T ... T ... ... ... POLONIA 2.53
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.