Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Medan Helvetia

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69901250 SD SWASTA AQILA ISLAMIC SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.85
2 69952283 TK SWASTA ETIS LANDIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 P9996245 PKBM ALAM MEDAN SEJAHTERA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.63
4 69730238 RA/BA/TA ALIF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.16
5 10210223 SMP APIPSU MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.61
6 10259844 SMAS KARYA BHAKTI T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.15
7 10209877 UPT SD NEGERI 064982 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.76
8 69906685 PAUD DWI KORA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 10210729 SMAS DHARMA JAYA T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.99
10 K5669292 LKP MATAHARI MUSIC AND ART ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
11 K9997276 LKP JIHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 10220761 SDS CITRA INDONESIA T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.5
13 69907838 PAUD AZZKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
14 10259136 TK KURNIA 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 K5668884 LKP ULY ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
16 10220713 UPT SD NEGERI 060903 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.76
17 K9996782 LKP ASTRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 69730237 RA/BA/TA AL ISHLAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.55
19 10210710 SMAS FREE METHODIST T T T ... T T ... TT ... ... ... HELVETIA 2.79
20 10264578 MTSN 3 MEDAN TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... HELVETIA 2.79
21 10210212 SMP AMAL LUHUR TT T T ... T TT ... TT ... ... ... HELVETIA 2.48
22 K5664353 LKP ANISA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
23 10220738 SDS IKAL T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.68
24 69957835 Al-Hammam ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 10220715 UPT SD NEGERI 064984 T T T ... T TT ... T ... ... ... HELVETIA 2.36
26 10259932 TK HASANUDDIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.88
27 10220714 UPT SD NEGERI 064981 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.84
28 K9981377 LKP SALON FOREVER 2.1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 69730235 RA/BA/TA ANNYSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.31
30 69730248 RA Ra Yusriyah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
31 69913934 PAUD METRO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LABUHAN DELI 2.37
32 10211223 SMKS HASANUDDIN T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.88
33 10259348 SMKS ARRAHMAN T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 1.6
34 69990255 SD PINEAPPLE PREMIER SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.51
35 K9990377 LKP R & G FITNESS MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
36 10211088 SMKS MARISI T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.64
37 10220739 UPT SD NEGERI 066653 TT T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 1.96
38 69953728 PAUD INDAH CEMERLANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 69953049 TK SWASTA RAUSYAN KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 10220721 SDS ST.THOMAS 2 T T T ... T T ... T ... ... ... LABUHAN DELI 2.93
41 10220730 SDS HASANUDDIN MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.87
42 10211215 SMK Swasta Markus 2 Medan T T T ... T T ... T T ... ... SEI AGUL 2.91
43 69753191 TKS INTEGRITAS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.35
44 10220732 SDS KATOLIK MARIANA TT T T ... T T ... TT ... ... ... SEI AGUL 2.72
45 10220736 SDS KARTIKA I-2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.97
46 K5669252 LKP ZULAINI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.1
47 10220734 UPT SD NEGERI 066049 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.99
48 10215132 SDS EKA PRASETYA T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.63
49 69974019 TK SWASTA AL WARIF MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
50 10220741 UPT SD NEGERI 067093 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.88
51 69797412 TK NAJMAH RUGAYAH DARUS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
52 K9981059 LKP ASVI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
53 69900471 PAUD EKA PRASETYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 69962318 KB SYAWAL T T T ... T T ... T ... ... ... - -
55 10210879 SMAS SANTO THOMAS 3 MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.65
56 10211095 SMKS NAHDLATUL ULAMA 2 T T T ... T T ... T ... ... ... LABUHAN DELI 2.87
57 10220760 SDS AR-RAHMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.54
58 60727922 MTSS NAHDLATUL ULAMA (NU) TT T T ... T TT ... TT ... ... ... SEI AGUL 2.87
59 10220759 SDS KRISTEN KALAM KUDUS-2 TT T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.8
60 10211004 SMP SWASTA SANTO THOMAS 3 MEDAN TT T T ... T T ... T T ... ... HELVETIA 2.38
61 P2963563 PKBM PUSPA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.69
62 10210882 SMAS NAHDATUL ULAMA T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.22
63 10210707 SMAS EKA PRASETYA TT T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.63
64 10220712 SDS MUHAMMADIYAH 12 T T T ... T TT ... TT ... ... ... SEI AGUL 2.94
65 K9981058 LKP BRILLIANT CHILD PROGRAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 69977386 TK SWASTA ABI AND UMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 69937500 PAUD KARTIKA PD I/BUKIT BARISAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 10258492 SMAS ETISLANDIA T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.28
69 10257926 SMP SWASTA FREE METHODIST-2 T T T ... T T ... T ... ... ... LABUHAN DELI 3
70 10259216 SDS NAHDLATUL ULAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.98
71 10260210 TK AT TIIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
72 10211268 SMKS RAHMAT ISLAMIYAH TT T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.09
73 10257319 SMP KARTIKA I-2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.82
74 10220729 UPT SD NEGERI 066046 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.79
75 10220935 SMKS TI SUTAN OLOAN MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.06
76 10259396 TK KARTIKA I - 23 T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.69
77 10210038 SMP SWT KATOLIK ST IGNATIUS T T T ... T T ... TT ... ... ... HELVETIA 2.17
78 69797405 TK SWASTA ISLAM DERMAWAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
79 69910497 TK SWASTA HELVETIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 69901249 PAUD CENDIKIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 60728835 MIS ISTIQOMAH T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 1.86
82 10220716 SDS TELADAN T T T ... T T ... T ... ... ... LABUHAN DELI 3
83 69901547 TK SWASTA ASNAWIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 60727920 MTSS CENDEKIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.73
85 10210665 SDS METHODIST 6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LABUHAN DELI 2.72
86 10258278 TK NUSA INDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
87 69730245 RA/BA/TA NURUL KAWAKIB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.78
88 10211078 SMKS TELADAN SUMATERA UTARA 2 T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.16
89 69730246 RA/BA/TA RABBANI ISLAMIC SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.96
90 10220731 UPT SD NEGERI 066047 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.77
91 10220728 SDS BAKTI LUHUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.91
92 10257549 SMAS RAHMAT ISLAMIYAH TT T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 1.1
93 10259675 SDS KARYA BAKTI HELVETIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.12
94 69910027 TK SANTO THOMAS 1 TT T T ... T TT ... TT ... ... ... SEI AGUL 2.93
95 10259146 SMP EKA PRASETYA TT T T ... T T ... T T ... ... HELVETIA 2.63
96 K9980953 LKP CASANOFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 10257612 SDS MARKUS T T T ... T T ... T T ... ... LABUHAN DELI 2.52
98 10257557 SDS AL WASHLIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.66
99 10220880 SMP HASANUDDIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LABUHAN DELI 2.87
100 10220720 UPT SD NEGERI 066041 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.47
101 K5668285 LKP KUMON CEMPAKA GAPERTA UJUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
102 69981905 KB MATAHARI SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 10257317 SMP SWASTA IKAL T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.76
104 69957834 Sultan Andirja ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 10210141 SMP MARKUS T T T ... T T ... T T ... ... HELVETIA 2.13
106 10210991 UPT SMP NEGERI 40 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.93
107 10220904 SMP FREE METHODIST 1 T T T ... T T ... T ... ... ... LABUHAN DELI 2.91
108 10210051 SMP DHARMA JAYA TT T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.99
109 10210800 SMAS APIPSU MEDAN TT T T ... T TT ... TT ... ... ... HELVETIA 2.55
110 69816267 SMKS FREE METHODIST ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.63
111 10220762 SDS ISLAM TERPADU CENDEKIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.22
112 10211240 SMKS KATOLIK MARIANA T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.71
113 P9996526 PKBM HOMESCHOOLING ABI and UMMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.86
114 10220757 SDS KATOLIK ST IGNATIUS T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.58
115 10257673 SMP MARISI TT T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.72
116 P9996503 PKBM AT-TIIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.58
117 10220718 SDS PAB 26 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.92
118 10258863 UPT SD NEGERI 066043 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LABUHAN DELI 2.86
119 10210105 SMP MUHAMMADIYAH 4 T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.6
120 10220725 UPT SD NEGERI 066044 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LABUHAN DELI 2.99
121 69916959 PAUD MELATI TIMUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
122 69889093 SMPS AL-IHSAN MULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.94
123 10220727 UPT SD NEGERI 066045 T T T ... T TT ... T ... ... ... LABUHAN DELI 2.85
124 10257931 SDS FREE METHODIST 2 T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.05
125 K9990242 LKP ERNI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
126 K0561043 LKP Alberto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.37
127 69910026 TK SWASTA KATOLIK MARIANA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
128 10220726 SDS AMAL LUHUR TT T T ... T T ... TT ... ... ... HELVETIA 1.75
129 10257323 SMP METHODIST 6 T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.09
130 10209856 UPT SD NEGERI 065854 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.74
131 K5668963 LKP YULIZA SALON ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
132 10220737 UPT SD NEGERI 066652 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.82
133 10211028 SMP SWASTA RAHMAT ISLAMIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.06
134 69858868 PAUD MUTIARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
135 10210846 SMAS SUTAN OLOAN TT T T ... T T ... T ... ... ... TITI PAPAN 3
136 69883736 RA. Miftahul Huda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.89
137 10211052 SMP SWASTA TELADAN T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.86
138 K5668229 LKP Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesional Teknologi Indonesia (LP3TI) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
139 69730232 RA/BA/TA AN-NAJWA TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... SEI AGUL 2.82
140 10257868 UPT SD NEGERI 066654 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.56
141 70000537 SD IT AL- IKRAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.63
142 10210876 SMAN 12 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.49
143 69980470 TK SWASTA HAPPY HOLY KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 3
144 69963889 SMP KRISTEN KALAM KUDUS-2 MEDAN T T T ... T T ... T T ... ... SEI AGUL 2.8
145 69797429 PAUD DEWI SARTIKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.79
146 P9996870 PKBM BINA TUNAS MUDA CAKRAWALA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.97
147 69730243 RA/BA/TA ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.64
148 70005264 TK SWASTA PEKERTI BANGSA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
149 10259380 TK IKAL T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.93
150 10220768 SDS MUHAMMADIYAH 31 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.81
151 10259936 TK NOVIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
152 10220724 SDS AL WASHLIYAH AMPERA II T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2
153 69858840 TK ABA 13 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.82
154 10259843 SMP SW. KARYA BHAKTI T T T ... T T ... TT ... ... ... HELVETIA 2.47
155 K9989781 LKP TATA BOGA KARTINI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
156 69950314 TK SWASTA AQILA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
157 10220733 UPT SD NEGERI 066048 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LABUHAN DELI 2.38
158 10211246 SMKS EKA PRASETYA MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.63
159 10260085 SMKS PELAYARAN BAHARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.37
160 10257320 SMP KATOLIK MARIANA TT T T ... TT TT ... T ... ... ... HELVETIA 2.85
161 10210900 SMAS MARKUS MEDAN TT T T ... T T ... T T ... ... SEI AGUL 2.95
162 K5668856 LKP ERNALA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
163 69887385 RA. Kesayangan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LABUHAN DELI 2.32
164 K0561300 LKP SHYFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.6
165 69894981 SDS INTEGRITAS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.33
166 10260102 TK SWASTA METHODIST-6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
167 10220743 UPT SD NEGERI 067978 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LABUHAN DELI 2.78
168 69932312 SMA SWASTA MUHAMMADIYAH 3 MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.92
169 10259081 SMAS KATOLIK ST IGNATIUS T T T ... T T ... TT ... ... ... SEI AGUL 2.84
170 60727921 MTSS HASANUDDIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.62
171 10210204 SMP AL WASHLIYAH AMPERA II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.81
172 10220735 SDS KARTIKA I-1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.85
173 10261765 SMKS KALAM KUDUS MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.12
174 K5669392 LKP KERIAHEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
175 10259470 SLB-E NEGERI PEMBINA TINGKAT PROVINSI T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.88
176 10259460 SLB MARKUS MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.38
177 69989754 PINEAPPLE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
178 69797372 PAUD CEMPAKA MAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
179 69797326 TK KARYA BHAKTI TT T T ... T TT ... T ... ... ... HELVETIA 2
180 10210745 SMAS KARTIKA 1-2 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.93
181 69733773 SMAS METHODIST 6 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.09
182 10210221 SMP AR RAHMAN T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 1.99
183 10211276 SMKS MARKUS 1 T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 1.54
184 10259929 TK MARKUS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
185 10210781 SMKS TELADAN SUMATERA UTARA 1 T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 1.82
186 10258491 SMP SWT.ETIS LANDIA T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.9
187 10220717 UPT SD NEGERI 064985 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.91
188 K5669194 LKP LINAWATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
189 10209800 UPT SD NEGERI 064021 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.76
190 69797307 TK FREE METHODIST ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
191 10209862 UPT SD NEGERI 064983 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.1
192 10210823 SMAS TELADAN CINTA DAMAI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.91
193 10259382 TK NEGERI PEMBINA 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
194 10220769 SDS RAHMAT ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.95
195 10259406 TK CITRA INDONESIA 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
196 69990746 PAUD KHARISMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
197 K9990285 LKP VIONA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
198 69730242 RA/BA/TA CENDEKIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.04
199 K5668543 LKP INTEGRITAS BANGSA ENGLISH COURSE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
200 10259147 SMP NU MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... LABUHAN DELI 2.71
201 10210967 UPT SMP NEGERI 18 MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.77
202 69922270 TK SWASTA BITIKID ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
203 69883731 RA. Al-Ihsan Mulia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.9
204 K5668252 LKP SARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
205 10220740 SDS FREE METHODIST 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LABUHAN DELI 2.91
206 10210801 SMAS AR RAHMAN T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 1.58
207 70006299 SMP SWASTA INTEGRITAS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
208 69959600 KB BINTANG KEJORA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
209 69730244 RA/BA/TA NURUL ISLAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.9
210 10210869 SMAS MARISI MEDAN TT T T ... T T ... T T ... ... SEI AGUL 2.63
211 69929416 TK SWASTA TELADAN MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
212 10259279 SDS ETIS LANDIA T T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.26
213 69962507 TK SWASTA TUNAS PRESTASI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
214 K5668222 LKP RISKI ANANDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
215 69995590 AL-IKRAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
216 70005128 SD PEKERTI BANGSA TT T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.21
217 10211228 SMKS KARYA BHAKTI TT T T ... T TT ... TT ... ... ... HELVETIA 1.8
218 10210734 SMAS KATOLIK MARIANA TT T T ... T T ... T ... ... ... HELVETIA 2.52
219 69907097 TK SWASTA KATOLIK SANTO IGNATIUS T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
220 10259036 TK KALAM KUDUS 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
221 10259986 TK SWASTA KARTIKA I-1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
222 69914557 TK SWASTA NURUL IMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 1.66
223 69913678 PAUD AL IHSAN MULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
224 69730249 RA/BA/TA RAHMAT ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.78
225 10220758 SDS DWIKORA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.36
226 69916100 TK SWASTA ABA C MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
227 69730241 RA/BA/TA ASY-SYAKIRIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.88
228 69858869 PAUD MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
229 69730236 RA/BA/TA AL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HELVETIA 2.59
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.