Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Medan Timur

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 60727942 MTSS INSAN CITA TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.95
2 10210591 SDS MEDAN PUTRI TT T T ... T T ... TT ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.83
3 10210537 UPT SD NEGERI 060868 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.93
4 69858842 PAUD KELUARGA SEJAHTERA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 69895929 SMA SWASTA IMELDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.46
6 10259464 SLB C YPAC MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... SUKARAMAI 2.88
7 10210540 UPT SD NEGERI 060864 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 2.37
8 69970296 TK SWASTA Y.P. KARYA ANUGERAH (WINFIELD) TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
9 10210622 SDS GKPS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.46
10 10209917 UPT SD NEGERI 060786 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.88
11 10210547 UPT SD NEGERI 060873 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 2.51
12 69788686 MTsS LABORATORIUM IAIN SU MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.79
13 10210270 SDS PERGURUAN ADVENT I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SUKARAMAI 3
14 69937371 SMK SWASTA KESEHATAN IMELDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.36
15 10258539 SMP SWABINA KARYA T T T ... TT TT ... T ... ... ... PULO BRAYAN 2.87
16 69727264 SDS METHODIST PELITA KASIH TT T T ... T T ... T ... ... ... PULO BRAYAN 2.98
17 69940128 TK SWASTA HANAYOVALIN MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 10210681 SDS MUHAMMADIYAH 02 T T T ... T T ... T ... ... ... SERING 2.87
19 10209875 UPT SD NEGERI 064968 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 2.98
20 69990982 TK METHODIST 3 TT T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.93
21 69939663 PAUD SERUMPUN WIJAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
22 10210252 SMP ADVENT 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.67
23 70007591 RA AL MUTTAQIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 K9989897 LKP FLYING COLOURS INTERNATIONAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 69730347 RA/BA/TA ABATASA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 1.73
26 69914552 PAUD ICHWANUL RIDHO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 69925933 TK SWASTA BANGUN INSAN MANDIRI MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 69938168 SMK SWASTA PARIWISATA IMELDA TT T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.48
29 10210546 UPT SD NEGERI 060871 T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.72
30 10257322 SMP SWASTA METHODIST-7 MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 3
31 10210560 UPT SD NEGERI 060878 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SERING 2.83
32 K5668399 LKP SAS ENGLISH LABORATORY ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 70003934 SMA Swasta Methodist Pelita Kasih ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.97
34 60727939 MTSS AL-HASANAH TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.64
35 10209863 UPT SD NEGERI 064965 T T T ... T T ... T ... ... ... SERING 2.45
36 69903369 SD SWASTA IMELDA T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.49
37 10210774 SMKN 11 MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 2.51
38 K5669359 LKP ZULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 10211242 SMKS KRAKATAU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 1.96
40 10210866 SMAS MEDAN PUTRI TT T T ... TT T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.92
41 10210218 SMP SWASTA BAKTI TT T T ... T T ... T ... ... ... PULO BRAYAN 2.76
42 10259069 TK ABA 12 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.93
43 69730351 RA/BA/TA NURUL ISLAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 3
44 69991731 TK SWASTA JOY SUPERKIDS T T T ... T T ... T ... ... ... - -
45 10259308 TK NURUL ARAFAH T T T ... T T ... T ... ... ... SERING 2.64
46 10210226 SMP SWASTA AL IHSAN T T T ... T T ... T T ... ... PULO BRAYAN 2.89
47 10210698 SDS MUHAMMADIYAH 28 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.92
48 10210244 SMP SWASTA AL FATTAH TT T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.33
49 10210940 SMKS PULAU BRAYAN DARAT T T T ... T T ... T T ... ... SERING 2.98
50 10210065 SMP GAJAH MADA T T T ... TT T ... TT ... ... ... SEI AGUL 2.79
51 10220801 SMP METHODIST 3 TT T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.91
52 10210860 SMAN 7 MEDAN TT T T ... T T ... T T ... ... SIMPANG LIMUN 2.88
53 K9997059 LKP SHAQI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 10211063 SMKN 5 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.92
55 69985076 SMP SWASTA AL WASHLIYAH 15 MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.91
56 60727941 MTSS AR-RIDHA T T T ... T TT ... TT ... ... ... PULO BRAYAN 2.69
57 10209944 UPT SD NEGERI 064015 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
58 10210538 UPT SD NEGERI 060867 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.93
59 69797401 TK SWASTA ADHYAKSA T T T ... T T ... T ... ... ... SUKARAMAI 2.99
60 10210188 UPT SD NEGERI 067098 T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.56
61 69986495 TK SWASTA NAILUN NAJAH TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
62 69895930 SMP SWASTA IMELDA T T T ... T T ... T ... ... ... SERING 2.73
63 69986514 TK SWASTA COMMUNITY KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
64 69900436 PAUD PANCARAN MUTIARA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 69982863 MIS JABAL NOOR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 10210804 SMAS SWA BINA KARYA MEDAN T T T ... TT TT ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.58
67 69949030 SMKS BROADCASTING BINA CREATIVE (BBC) T T T ... T T ... T ... ... ... SERING 2.95
68 10259467 SLB D YPAC MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... SUKARAMAI 2.85
69 10209864 UPT SD NEGERI 064964 T T T ... T T ... T ... ... ... SERING 2.45
70 10257832 SMAS GAJAH MADA T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.68
71 10220932 SMAS PULAU BRAYAN DARAT TT T T ... T T ... T ... ... ... PULO BRAYAN 2.78
72 10209803 UPT SD NEGERI 064016 T T T ... T T ... T ... ... ... SERING 2.47
73 69970685 SDLB WHITE LIGHT SCHOOL MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 69963066 KB PICKET FENCE PRE SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
75 10210740 SMAS KRAKATAU MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SERING 2.65
76 10259161 SDS BERSUBSIDI BAKTI I TT T T ... T T ... T ... ... ... PULO BRAYAN 2.99
77 10211064 SMKS AL FATTAH 2 T T T ... T T ... T ... ... ... PULO BRAYAN 2.57
78 69973275 SMA SWASTA BANGUN INSAN MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SERING 2.83
79 69730349 RA/BA/TA AL INAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 3
80 60728826 MIS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SERING 2.92
81 69986494 TK SWASTA NATA S KIDS CHRISTIAN SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
82 K5667186 LKP VINEYARD LANGUAGE ENRICHMENT WORLD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 10210014 UPT SD NEGERI 060866 T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.78
84 10261329 SD BANGUN INSAN MANDIRI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.54
85 10210685 SDS METHODIST-7 T T T ... T T ... T ... ... ... SERING 2.83
86 10209874 UPT SD NEGERI 064967 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.81
87 10210963 UPT SMP NEGERI 14 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... PULO BRAYAN 3
88 10210542 UPT SD NEGERI 060862 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 2.37
89 10210351 SDS AL-IHSAN TT T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.92
90 10210548 UPT SD NEGERI 060876 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.06
91 K5668436 LKP KARYA ANUGERAH - WINFIELD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 K0560895 LKP Mulia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SERING 2.99
93 K5668398 LKP SUMATRA CONSERVATOIRE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 K9990223 LKP MUSICAMP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
95 10259443 SDS KATOLIK BUDI MURNI-I T T T ... T T ... T ... ... ... PULO BRAYAN 2.87
96 69939195 PAUD ABATASA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 10211076 SMKS YWKA MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... PULO BRAYAN 2.38
98 10211278 SMK SWASTA MEDAN PUTRI T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.79
99 10259061 TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V T T T ... T T ... T ... ... ... - -
100 10210905 SMAS METHODIST 7 MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.84
101 10211060 SMP YWKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN DELI 2.44
102 69730352 RA/BA/TA NURUL YAQIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.93
103 10210720 SMAS KATOLIK BUDI MURNI 1 T T T ... T T ... T ... ... ... PULO BRAYAN 2.57
104 10210566 UPT SD NEGERI 060792 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SERING 2.91
105 10210543 UPT SD NEGERI 060861 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 2.92
106 69730354 RA/BA/TA TAZKIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 2.89
107 K5669113 LKP SUMATERA JAYA ONE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 60727940 MTSS AL-IHSAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SERING 2.78
109 69896984 SMP SWASTA BANGUN INSAN MANDIRI T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.99
110 60728340 MAS LABORATORIUM IAIN SU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 1.78
111 69916812 PAUD SITI AISYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 10210535 UPT SD NEGERI 060870 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SERING 2.85
113 10259371 SMAS METHODIST 3 MEDAN TT T T T T T T T T TT TT SEI AGUL 2.37
114 10211069 SMKS SWA BINA KARYA T T T ... TT TT ... T ... ... ... SEI AGUL 2.75
115 60728818 MIN 3 KOTA MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... PULO BRAYAN 3
116 10210355 SDS AL WASHLIYAH 10 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.78
117 10239054 SMP MUHAMMADIYAH 57 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.84
118 10210641 SDS HKBP PEMBANGUNAN 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.78
119 K9981455 LKP TINA SALON ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
120 10259261 TK TUNAS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 10210987 UPT SMP NEGERI 37 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.38
122 60727932 MTSS Pendidikan Agama Islam ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.89
123 69970814 SMP METHODIST PELITA KASIH TT T T ... T T ... T ... ... ... PULO BRAYAN 2.9
124 10210539 UPT SD NEGERI 060865 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.95
125 10210625 SDS GAJAH MADA T T T ... T T ... TT ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.68
126 K5668507 LKP MICHIGAN ENGLISH COURSE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
127 69730353 RA/BA/TA SHILAHUL MUSLIM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 2.91
128 69730348 RA/BA/TA AL HIDAYAH PURWOSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 2.78
129 10210687 SDS MUHAMMADIYAH 13 TT T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.98
130 69727256 SMKS IMELDA TT T T ... T T ... T ... ... ... PULO BRAYAN 2.62
131 10209928 UPT SD NEGERI 060879 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.77
132 10258289 TK AISYIYAH BUSTANUL ATFAL 17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
133 10257833 TK GAJAH MADA TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
134 10210113 SMP SWASTA KRAKATAU MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
135 10210806 SMAS AL FATTAH TT T T ... T T ... T ... ... ... PULO BRAYAN 2.5
136 69913668 PAUD KASIH BUNDA JAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.82
137 10260834 SMKS PELAYARAN BUANA BAHARI T T T ... T T ... TT ... ... ... SERING 2.39
138 10210536 UPT SD NEGERI 060869 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.65
139 10210701 SDS METHODIST-3 T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.92
140 10210338 SDS AL WASHLIYAH 15 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEI AGUL 2.78
141 69797406 TK KARTIKA 1-3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.84
142 10257315 SMP HKBP PULO BRAYAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
143 10210541 UPT SD NEGERI 060863 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 2.94
144 K9989808 LKP DE ASRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
145 10259676 SMP SWASTA KATOLIK BUDI MURNI 1 T T T ... T T ... T T ... ... PULO BRAYAN 2.81
146 69947863 TK SWASTA METHODIST PELITA KASIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 2.93
147 69940803 RA Jabal Noor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
148 10259210 TK MELATI PUTIH T T T ... T T ... T ... ... ... SERING 2.98
149 10210489 SDS YWKA T T T ... T T ... T ... ... ... PULO BRAYAN 2.68
150 10210253 SMP ADHYAKSA T T T ... T T ... T ... ... ... SUKARAMAI 2.98
151 69877410 SMKS TI GAJAH MADA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.98
152 69730350 RA/BA/TA BAITURRAHMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.74
153 10260032 TK S AN-NUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
154 69928777 TK SWASTA YWKA TT T T ... T T ... T ... ... ... PULO BRAYAN 2.69
155 70007614 MAS TAHFIZH ULUMUL QUR'AN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.98
156 10210272 SDS ADHYAKSA T T T ... T TT ... TT ... ... ... SUKARAMAI 2.94
157 10258786 SMP SWASTA MEDAN PUTRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
158 69864800 RA Wahyu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULO BRAYAN 2.93
159 10210814 SMAS ADVENT 1 MEDAN T T T ... T TT ... T ... ... ... SUKARAMAI 3
160 70013139 MTSS TAHFIZH ULUMUL QUR'AN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
161 10259262 SDS HKBP P.BRAYAN TT T T ... T T ... T ... ... ... SEI AGUL 2.06
162 69913769 TK SWASTA METHODIST 7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
163 K5664327 LKP Dewi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.