Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Medan Perjuangan

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69902660 PAUD MAIMUNAH AL-HAKIM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.84
2 69990027 KB SOVITRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 69932553 SD SWASTA GENERASI BINTANG T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.93
4 69730309 RA/BA/TA Zahira Kid`s Land ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 3
5 70007603 RA NURUL IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
6 10211272 SMKS SILOAM 2 TT T T ... T T ... TT ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.82
7 10259326 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 25 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
8 69963374 Bina Santri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 69909413 TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 33 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.89
10 69911748 TK SWASTA GENERASI BINTANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.96
11 10259672 SD SWASTA RK SETIA BUDI ( BUDI MURNI-6) T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.69
12 10259062 TK ALKAUSAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.98
13 10258449 SDS HKBP 2 SIDORAME T T T ... T T ... T ... ... ... SUKARAMAI 2.91
14 10211212 SMKS JOSUA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.82
15 10259142 SMP AL WASHLIYAH 20 TT T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.98
16 10258747 UPT SD NEGERI 060872 T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.86
17 70024311 TK SWASTA FINNBERD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 69918507 PAUD SRIKANDI PAHLAWAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 10211226 SMKS ISLAM AZIZI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.51
20 69896519 SMP SWASTA NOBLE SCHOOL T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.95
21 10210764 SMKN 4 MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.95
22 10220785 UPT SD NEGERI 060852 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.64
23 69796507 TK HAPPY HOLY KIDS KRAKATAU T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
24 69796517 PAUD ARIFAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 10210133 SMP SWT MUHAMMADIYAH 02 T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.82
26 70013030 SMP SWASTA GENERASI BINTANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 10259327 TK SURYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.91
28 10210755 SMAS ISLAM AZIZI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.51
29 70007669 MTSS BINA SANTRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
30 10210027 SMP HKBP SIDORAME TT T T ... T T ... T ... ... ... SUKARAMAI 2.91
31 10257654 SDS SUTOMO 1 T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.9
32 10220784 UPT SD NEGERI 060851 T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.63
33 K0560942 LKP Kutilang ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 10211036 SMP YAPSI MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.98
35 P2963576 PKBM AZIZI T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.89
36 69916103 TK SWASTA SANTA LUSIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 10257325 SMP MUHAMMADIYAH 7 T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.76
38 69896004 SMP SWASTA MENTARI BANGSA TT T T ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 2.98
39 10261140 TK TUNAS CERIA T T T ... T T ... T ... ... ... SERING 2.34
40 69954414 PAUD RAIFA RAIHANY ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
41 69730306 RA/BA/TA AL AMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.17
42 60727931 MTSS AZIZI T T T ... TT T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.73
43 10220793 SDS MUHAMMADIYAH 6 T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.88
44 10210742 SMAS NASRANI 2 MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.98
45 K5669462 LKP STEP UP ENGLISH COURSE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
46 10260623 TK SUTOMO 1 T T T ... T T ... T TT ... ... TEGAL SARI 2.9
47 10210037 SMP SWASTA ISLAM AZIZI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.51
48 69902657 TK SWASTA MENTARi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
49 10258045 UPT SD NEGERI 060856 TT T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.96
50 10257646 SDS HUSNI THAMRIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.92
51 10258283 SDS NOBLE T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.95
52 69730305 RA/BA/TA AL-ITTIHADIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.98
53 10258436 SMP MUHAMMADIYAH 49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 3
54 10259112 SDS PERGURUAN NASIONAL GULTOM TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.73
55 10257318 SMP SWASTA JOSUA I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.86
56 10259402 UPT SD NEGERI 064017 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.65
57 10259375 UPT SD NEGERI 060874 T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.63
58 69937450 PAUD ITTIHADUL MUBALLIGHIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 10210929 SMAS NASIONAL GULTOM TT T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.73
60 69968865 SMA Swasta Mentari Bangsa T T T ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 2.97
61 69929650 TK SWASTA SILOAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
62 10210977 SMKN 6 MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.95
63 10258787 UPT SD NEGERI 064966 T T T ... T T ... T T ... ... SIMPANG LIMUN 2.9
64 K5668308 LKP GRACIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 10211032 SMP TAMAN HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.73
66 10220786 UPT SD NEGERI 060853 T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.65
67 10259342 TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 14 T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.92
68 69908606 PAUD IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.6
69 10258821 SDS HKBP 1 SIDORAME T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.99
70 10211220 SMKS BM APIPSU TT T T ... T TT ... TT ... ... ... TEGAL SARI 2.96
71 10262408 SD ZAHIRA T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.78
72 69797432 PAUD PELITA CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
73 10210779 SMKS SILOAM 1 TT T T ... T T ... TT ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.93
74 10259190 UPT SD NEGERI 060877 T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.66
75 10259211 TK TAMAN HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.74
76 10258371 SDS AL ISLAM T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.94
77 10220794 SDS MUHAMMADIYAH 09 TT T T ... T T ... T ... ... ... SUKARAMAI 2.86
78 69730308 RA/BA/TA UBUDIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SUKARAMAI 2.86
79 10210750 SMAS HUSNI THAMRIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.93
80 69858843 TK ROLINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.69
81 69956686 TK SWASTA TAMAN RAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
82 69927073 PAUD SENTOSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 10259194 SDS NASRANI 2 T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.98
84 10260065 SDS AL IHSANIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELADAN 2.93
85 69730307 RA/BA/TA KASUMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.98
86 10257988 SDS MUHAMMADIYAH 21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.98
87 10210085 SMP NASRANI 2 MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.99
88 60729456 MIS PERGURUAN UBUDIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.83
89 10257835 SDS IKHLASHIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.99
90 10210849 SMAS YAPSI T T T ... T T ... TT ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.93
91 69922001 TK MENTARI BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 3
92 10259694 SDS MUHAMMADIYAH 27 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.74
93 10258044 SDS MUHAMMADIYAH 18 T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.77
94 69903736 PAUD JUWITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.62
95 10210617 SDS ISLAM AZIZI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.51
96 69917056 PAUD PERGURUAN BINA SANTRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 10259243 SMKS FARMASI APIPSU T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.97
98 10220788 UPT SD NEGERI 060855 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.99
99 10257639 SDS ALWASHLIYAH 02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.97
100 10210130 SMP MADYA UTAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.38
101 10210757 SMAS JOSUA MEDAN T T T ... T T ... TT ... ... ... TEGAL SARI 2.84
102 10220790 UPT SD NEGERI 060875 TT T T ... T TT ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.9
103 10260034 SDS MENTARI BANGSA TT T T ... T TT ... T ... ... ... TELADAN 2.96
104 10220796 SDS ROLINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.77
105 10259589 TK NASRANI II MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 10210024 SMP SWASTA HUSNI TAMRIN TT T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.93
107 10259065 SDS TAMAN HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.72
108 10259070 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 10 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 10220797 SDS SENTOSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TEGAL SARI 2.19
110 69912579 PAUD ANANDA TEGAL REJO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
111 10210749 SMAS HKBP SIDORAME TT T T ... T T ... T T ... ... SUKARAMAI 2.94
112 60727906 MTSS NURUL IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.81
113 69958419 TK SWASTA HUSNI THAMRIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
114 10220792 SDS ICHWANUSSHAFA TT T T ... T T ... T ... ... ... TELADAN 2.93
115 10210094 SMP SWT NASIONAL GULTOM TT T T ... T TT ... T ... ... ... SIMPANG LIMUN 2.71
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.