Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Medan Labuhan

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 10257918 SDS WALADUN SHALIH T T T ... T T ... T ... ... ... MARTUBUNG 1.91
2 10264581 MTSS YASPI LABUHAN DELI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SICANANG 1.96
3 10259410 TK KURNIA NUSANTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 10259955 TK SANTO PAULUS TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
5 10259350 UPT SD NEGERI 068426 T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN LABUHAN 1.99
6 69908144 PAUD EKA PURNAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
7 60728333 MAS PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MARTUBUNG 2.37
8 10210996 UPT SMP NEGERI 5 MEDAN TT T T ... T TT ... T ... ... ... MARTUBUNG 1.03
9 69975405 SMP SWASTA EUNIKE BIDAWANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MARTUBUNG 0.94
10 10220782 SMAS SANTO PAULUS T T T ... T T ... T ... ... ... TITI PAPAN 2.74
11 69758998 SMP ISLAM ANNUR PRIMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MARTUBUNG 2.19
12 69858880 HARAPAN BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
13 69730280 RA/BA/TA TEBU IRENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TITI PAPAN 2.14
14 69904198 PAUD TERATAI DELI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 10209792 UPT SD NEGERI 064008 TT T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.54
16 69796510 PAUD RIANDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TITI PAPAN 2.36
17 69979644 SMK SWASTA HARAPAN AL-WASHLIYAH T T T ... T T ... TT ... ... ... TITI PAPAN 2.84
18 10257906 SMP HARVARD T T T ... T T ... T ... ... ... MARTUBUNG 0.61
19 69964978 TK SWASTA ISLAM TERPADU AL KHALISH TT T T ... T T ... TT ... ... ... TITI PAPAN 2.67
20 69984263 KB CITRA KASIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 10259320 SDS SANTO MICHAEL T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.66
22 69910028 PAUD TRI ADINDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
23 69730272 RA/BA/TA AZ-ZAKY ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SICANANG 2.38
24 69947868 PAUD ANUGERAH UTAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 69952958 TK SWASTA HARAPAN IBU TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
26 69956688 TK SALSABILA RANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 10259351 SDS ISLAM TITI BERDIKARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MARTUBUNG 0.67
28 70009344 TK SWASTA AL-ABRAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 10210994 UPT SMP NEGERI 44 MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.62
30 10210321 SDS ALWASHLIYAH 26 T T T ... T T ... T ... ... ... SICANANG 2.92
31 69796476 GENERASI BANGSA TT T T ... T T ... TT ... ... ... RENGAS PULAU 2.6
32 10209832 UPT SD NEGERI 060952 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.22
33 69905945 PAUD LPMN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 10257316 SMP HKBP SEI MATI T T T ... T T ... TT ... ... ... SICANANG 2.91
35 K5668100 LKP VCTORY EDUCATION CENTER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
36 10261053 SDS KRISTEN SUNGAI KEHIDUPAN T T T ... T T ... T ... ... ... TITI PAPAN 2.44
37 69908214 PAUD PUTERA DELI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SICANANG 2.85
38 10239060 SMP WASHLIYANI T T T ... T T ... T ... ... ... MARTUBUNG 1.14
39 10210156 UPT SD NEGERI 067269 T T T ... T T ... T ... ... ... TITI PAPAN 2.2
40 60729446 MIS ANNUR T T T ... T T ... T ... ... ... TITI PAPAN 2.99
41 10209911 UPT SD NEGERI 060799 T T T ... T T ... TT ... ... ... RENGAS PULAU 2.64
42 10210147 UPT SD NEGERI 067266 T T T ... T T ... T ... ... ... MARTUBUNG 0.3
43 10210605 SDS SANTO PAULUS T T T ... T T ... T ... ... ... SICANANG 1.99
44 K0561137 LKP Prima Smart ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 10258529 UPT SD NEGERI 068475 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN LABUHAN 2.94
46 10210260 SDS AL WASHLIYAH 31 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
47 10259963 TK AL-RANY ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 10210239 UPT SD NEGERI 068292 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.24
49 10210207 SMP ALWASHLIYAH 30 T T T ... T T ... T T ... ... TITI PAPAN 2.83
50 K5668689 LKP UMAY ENGINEERING GROUP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
51 69820109 SMK DELIMA NUSANTARA T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.9
52 10210643 SDS HARVARD T T T ... T T ... T ... ... ... SICANANG 1.8
53 69728769 SMKN 13 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.6
54 10264582 MTSS PROYEK KANDEPAG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MARTUBUNG 0.49
55 10209841 UPT SD NEGERI 065002 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 1.15
56 70007678 MIS HABIBUR ROSYID ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
57 69902784 TK SWASTA ISLAM PERMATA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.48
58 69960385 SMP SWASTA AMANDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.72
59 60728834 MIS NURUL AFLAH T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.35
60 69954521 SM AGAMA KRISTEN AMSAL MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TITI PAPAN 3
61 10211085 SMKS YASPI LABUHANDELI T T T ... T T ... T ... ... ... MARTUBUNG 2.67
62 10210071 SMP DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.36
63 69858874 KB CEMPAKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
64 69991676 SMP SWASTA ISLAM TERPADU NURUL AZMI TT T T ... T T ... T ... ... ... MARTUBUNG 0.52
65 69976742 TK SWASTA EUNIKE BIDAWANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 69990028 TK GENPITA CERIA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
67 69946207 TK SWASTA AMANDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 69730275 RA/BA/TA ASH-SHOBIRIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TITI PAPAN 2.12
69 69928372 PAUD AMANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 69963454 Persiapan Negeri 4 Medan T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
71 10209819 UPT SD NEGERI 060949 T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.81
72 10260229 TK HARVARD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TITI PAPAN 2.42
73 69730273 RA/BA/TA AL-BANATU SHALIHAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TITI PAPAN 2.65
74 10260554 SDS ISLAM RABIATUL ADAWIYAH TT T T ... T T ... TT ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.93
75 69796530 YP.BUNDA AISYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 10211040 SMP SWT YASPI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.8
77 10259738 SMP SWASTA DARUSSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
78 69796527 MELATI HARUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
79 69928788 PAUD NUSA INDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 69996229 SD SWASTA GIOVANI CEMERLANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 1.48
81 10209820 UPT SD NEGERI 060950 TT T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.78
82 69967362 SD SWASTA EUNIKE BIDAWANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.84
83 K9997503 LKP MENJAHIT KAGAMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 69908125 TK SWASTA TERAMPIL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
85 10210174 UPT SD NEGERI 066660 T T T ... T T ... TT ... ... ... PEMATANG JOHAR 2.72
86 10210944 UPT SMP NEGERI 25 MEDAN T T T ... T TT ... T ... ... ... MEDAN LABUHAN 2.48
87 69979869 TK SWASTA AMALIA PRIMA TT T T ... T T ... T ... ... ... TITI PAPAN 2.32
88 69979605 SD SWASTA AMALIA PRIMA TT T T ... T T ... T ... ... ... TITI PAPAN 2.31
89 10210175 UPT SD NEGERI 066657 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TITI PAPAN 2.44
90 60728334 MAS YASPI LABUHAN DELI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.56
91 10210513 SDS ISLAM DESA BESAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MARTUBUNG 1.05
92 10210971 SMAN 19 MEDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.66
93 K5669272 LKP LEMBAYUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 69983242 MTSS MADINATUL `ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
95 69900969 PAUD AZ-ZAHRA SMART ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
96 10209821 UPT SD NEGERI 060951 TT T T ... T TT ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.13
97 69915634 TK AR RAUDHAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
98 69991174 SMP SWASTA GENERASI BANGSA T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.74
99 69730278 RA/BA/TA PERMATA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.65
100 10264583 MTSS BABUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MARTUBUNG 2.38
101 69753917 SDS GENERASI BANGSA TT T T ... T T ... T ... ... ... TITI PAPAN 2.08
102 10261885 SMKS HARVARD MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... MARTUBUNG 2.61
103 69942665 SD Swasta IT NURUL AZMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEMATANG JOHAR 3
104 69913926 PAUD KASIH ELSHADAI CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 10210145 UPT SD NEGERI 067268 TT T T ... T T ... T ... ... ... TITI PAPAN 2.2
106 69992571 KB JOY KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
107 10220897 SMP BAHARI TT T TT ... TT TT ... T ... ... ... MEDAN LABUHAN 2.16
108 69897476 AL-FARUQ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.65
109 10220808 UPT SD NEGERI 068474 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TITI PAPAN 2.39
110 70013444 TK GENERASI JENIUS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
111 10211038 SMP SWT YASPENHAN 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 1.76
112 10210261 SDS ALWASHLIYAH 29 T T T ... T T ... T ... ... ... TITI PAPAN 2.88
113 69954157 PAUD AN NAZURAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SICANANG 2.43
114 69730277 RA/BA/TA NURUL MASYITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SICANANG 2.54
115 60727261 MIN 10 KOTA MEDAN T T T ... TT T ... T ... ... ... TITI PAPAN 2.95
116 P9996258 PKBM ZAI AKBAR KHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MARTUBUNG 0.88
117 69730281 RA/BA/TA WALADUN SHALIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TITI PAPAN 1.85
118 69907095 PAUD SERASI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 69797319 TK SANTO MICHAEL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
120 70008599 SD SWASTA GENPITA CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 10210478 SDS DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.35
122 10210862 SMAN 9 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.61
123 69796544 KASIH ANANDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
124 69940125 PAUD YAPNI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
125 69978459 TK SWASTA ISA KIDS SCHOOL TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
126 10209843 UPT SD NEGERI 064997 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TITI PAPAN 2.93
127 69974467 TK SWASTA PUSAT KUNCI PENDIDIKAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
128 10209842 UPT SD NEGERI 065001 T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.94
129 70009603 RA KARYA BUNDAKU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
130 69864799 RA AR RAIHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TITI PAPAN 2.82
131 69912578 PAUD NURUL ILMI AKMAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
132 69962284 TK SWASTA TABYTHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
133 70007612 MIS NAQSA AL-IKRAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
134 10209782 UPT SD NEGERI 064005 TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... MARTUBUNG 2.68
135 69906174 Paud Al - Dara ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
136 10258082 SMKN 12 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.35
137 10210487 SDS YASPI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.82
138 10257969 UPT SD NEGERI 060956 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SICANANG 2.9
139 70011708 KB KASIH ALFATHUNNISSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
140 10210148 UPT SD NEGERI 067265 T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.63
141 10210505 SDS WASHLIYANI T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.38
142 10210995 UPT SMP NEGERI 45 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.74
143 69796486 SARI SEJAHTERA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
144 69730282 RA/BA/TA RABIATUL ADAWIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SICANANG 2.65
145 69755699 SMKS SANTO PAULUS T T T ... T T ... T ... ... ... MARTUBUNG 2.87
146 69797416 TK BABUSSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.35
147 10259501 TK NEGERI PEMBINA 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
148 10210158 UPT SD NEGERI 067692 TT T TT ... TT TT ... T ... ... ... TITI PAPAN 2.9
149 70001361 KB AGAVE EFRATA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
150 10210146 UPT SD NEGERI 067267 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.75
151 69867909 SDS WIRA MANDIRI T T T ... T T ... T ... ... ... MARTUBUNG 2.99
152 69796547 PAUD NURSYARIFAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
153 10209840 UPT SD NEGERI 065003 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SICANANG 2.53
154 10261708 SDS AMANDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
155 10264584 MTSS WASHLIYAH PAJAK RAMBAI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MARTUBUNG 1.21
156 10210023 SMP SANTO PAULUS MARTUBUNG T T T ... T T ... T ... ... ... MARTUBUNG 1.13
157 10210258 SDS AL WASHLIYAH 30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.13
158 69936000 PAUD GIOVANI CEMERLANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
159 69730274 RA/BA/TA AN-NUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TITI PAPAN 2.95
160 10210705 SMAS DR WAHIDIN SUDIROHUSODO MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... MEDAN LABUHAN 2.54
161 10261054 TK KRISTEN SUNGAI KEHIDUPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
162 10210328 SDS DARUSSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MARTUBUNG 1.94
163 10210854 SMAN 20 MEDAN T T T ... T T ... T ... ... ... BELAWAN 2.02
164 69796528 PAUD AFIFAH ZEIN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
165 K0561264 LKP Generasi Bangsa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
166 69942251 SMA SWASTA HARVARD T T T ... T T ... T ... ... ... TITI PAPAN 2.39
167 10259175 SDS YASPENHAN 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEDAN LABUHAN 2.19
168 10209831 UPT SD NEGERI 060953 TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... TITI PAPAN 2.58
169 69964874 SD ISLAM TERPADU PERMATA T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.56
170 10210634 SDS HKBP SEI MATI TT T T ... T T ... T ... ... ... SICANANG 2.42
171 69938335 PAUD RUHAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TITI PAPAN 2.87
172 10210259 SDS ALWASHLIYAH 28 T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.61
173 69858879 PAUD TRI ANANDA DIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
174 10262266 TK RIZKY ANNIDA T T T ... T T ... T ... ... ... MARTUBUNG 1.15
175 69913742 PAUD BUNGA CEMPAKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
176 60727262 MIN 2 KOTA MEDAN TT T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.01
177 69858881 PAUD MANDIRI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
178 69944599 TK BINA ASIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TITI PAPAN 2
179 69787519 SLB C ABDI KASIH T T T ... T T ... T ... ... ... PEMATANG JOHAR 2.44
180 10209808 UPT SD NEGERI 060948 T T T ... T T ... T ... ... ... PEKAN LABUHAN 2.84
181 69902633 PAUD BINTANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
182 69730276 RA/BA/TA NURUL AFLAH T T T ... T T ... T ... ... ... TEGAL SARI 2.92
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.