Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Kampar

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69956094 Fathun Qarib T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
2 69799617 TPA CAHAYA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 69896050 TK MAYA PERMATA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 60704423 MIS SIMPANG KUBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 69862754 PAUD AYU SMART KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
6 10400159 SD TI 030 BATUBELAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
7 69799634 KB AISYIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
8 P9908414 PKBM EKA NUSA TT T T ... T T ... TT ... ... ... TAMBANG 1.71
9 10496251 TK BINA KASIH BATU BELAH TT T T ... T TT ... T ... ... ... KAMPAR KIRI 2.2
10 70023865 SMP TAHFIDZ AL-KARIM BOARDING SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
11 69955841 Fathun Qarib T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
12 10496259 TK AISYIYAH TANJUNG BELIT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TAMBANG 2.25
13 69922908 TK ANNUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
14 69942989 KB AISYIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 10499111 MTSS TI RANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TAMBANG 2.97
16 69922401 TK MAWAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
17 10400389 SD MUHAMMADIYAH 002 PENYASAWAN T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
18 69862758 KB DELIMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 10496261 TK ABA TANJUNG RAMBUTAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 10400406 SD MUHAMMADIYAH 028 PENYASAWAN T T T ... T T ... T TT ... ... - -
21 10494972 SD NEGERI 021 AIRTIRIS T T T ... T T ... TT ... ... ... TAMBANG 2
22 10496256 TK AISYIYAH PENYASAWAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
23 10498763 MAS PP.MTI TG.BERULAK TT T T ... T TT ... TT ... ... ... KAMPAR TIMUR 1.63
24 10494796 SD NEGERI 004 PADANG MUTUNG TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
25 10494794 SD NEGERI 016 BUKIT RANAH T T T ... T T ... TT ... ... ... TAMBANG 2.6
26 69799713 KB.MIFTAHUL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 69799722 KB KASIH BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 10499108 MTSS SABIL AS SALAM T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
29 69894585 Plus Anshor Al-Sunnah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TAMBANG 2.21
30 10496263 TK ISLAM TERPADU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
31 69799657 KB CAHAYA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
32 10496258 TK BERINGIN MEKAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 10499101 MTSN 3 KAMPAR T T T ... T T ... T ... ... ... TAMBANG 2.33
34 10496253 TK MELATI DHARMA WANITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TAMBANG 2.57
35 10498767 MAS AS SYAFIIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
36 10400164 SD NEGERI 019 PULAU SARAK T TT T ... T TT ... TT ... ... ... - -
37 69799623 KB ABHISTA KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 10496254 TK YASNIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 69799672 KB DARUSSAADAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 10400561 SD NEGERI 015 TANJUNG RAMBUTAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
41 69862756 KB. AN-NAHDHO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
42 69978976 PDF Ulya Anshor al-Sunnah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
43 K5654060 VIAS COMPUTER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TAMBANG 2.85
44 10400343 SMA NEGERI 1 KAMPAR T T T ... T T ... T T ... ... TAMBANG 2.64
45 K5654100 LKP Mitra Komputer ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
46 69988017 PDF Wustha Anshor al-Sunnah Air Tiris ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 10400270 SMP NEGERI 4 KAMPAR TT T T ... T TT ... TT ... ... ... TAMBANG 2.63
48 69957866 Fathun Qarib T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
49 69922400 TK ABA KOTO TIBUN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
50 10400348 SMA NEGERI 2 KAMPAR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
51 69754756 MTSS AL ISLAM RUMBIO TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... KAMPAR KIRI 2.38
52 10494798 SD NEGERI 018 PENYASAWAN TT T T ... T T ... T ... ... ... KAMPAR TIMUR 2.19
53 10499102 MTSS MUHAMMADIYAH TANJUNG BELIT T T T ... T TT ... TT ... ... ... TAMBANG 1.47
54 10498780 MAS SABIL ASSALAM T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
55 69973206 PPS Tahfizh Al Qur'an Al Karim Al Madania Al Nabawiyya Riau ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
56 10499103 MTSS MUHAMMADIYAH PENYASAWAN T T T ... TT TT ... T ... ... ... KAMPAR TIMUR 2.3
57 P2970273 PKBM BUNGA TANJUNG TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
58 10494781 SD NEGERI 001 AIR TIRIS T T T ... T T ... T ... ... ... TAMBANG 2.43
59 10498768 MAS ANSHOR AL SUNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAMPAR TIMUR 2.9
60 10496257 TK TARBIYAH ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
61 10494788 SD NEGERI 005 BUKIT RANAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
62 10499100 MTSN 2 KAMPAR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
63 69901184 POS PAUD MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
64 69799610 KB PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 10400246 SMP NEGERI 2 KAMPAR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
66 69799651 POS-PAUD DESTA MAKMUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 10496252 TK ABA SIMPANG KUBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 10495059 SD NEGERI 029 PADANG MUTUNG T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
69 10496250 TK BINA DESA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 10498762 MAN 2 KAMPAR TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
71 60704424 MIS RUMBIO T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
72 10496249 TK PEMBINA KEC KAMPAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
73 P9956779 PKBM AL - MULK TT T T ... T T ... TT ... ... ... TAMBANG 1.71
74 69922905 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
75 69862801 P0S PAUD MELATI PUTIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 10400273 SMP NEGERI 1 KAMPAR T T T ... T T ... T ... ... ... TAMBANG 2.71
77 10498764 MAS AL-ISLAM RUMBIO TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... KAMPAR UTARA 2.66
78 10400174 SD NEGERI 025 TANJUNG RAMBUTAN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
79 69862755 KB AL-AMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 69953540 KB SULTHANA LATIFAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 10484901 SD NEGERI 020 PADANG MUTUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
82 10400306 SMP NEGERI 3 KAMPAR T T T ... T T ... T ... ... ... KAMPAR KIRI 2.62
83 10498766 MAS MUHAMMADIYAH PENYASAWAN T T T ... T T ... T ... ... ... KAMPAR TIMUR 2.38
84 10400233 SD NEGERI 008 RUMBIO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
85 10400631 SD NEGERI 009 SIMPANG KUBU TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
86 69799681 KB AL-KHUSNA TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
87 10496260 TK AISYIYAH BATU BELAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
88 69946809 SMK NEGERI 1 KAMPAR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
89 69754759 MTSS TI BATU BELAH T T T ... T T ... T ... ... ... KAMPAR KIRI 2.72
90 10496255 TK TUNAS BARU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 10496506 SMP NEGERI SATU ATAP 026 PADANG MUTUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
92 10400104 SD NEGERI 017 RANAH SINGKUANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 69877844 TK AYU SMART KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 69799692 KB. MUTIARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
95 10496262 TK BINA CITRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
96 69799629 KB BINA KASIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 K5654091 LKP Komputer Al-Hikmah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TAMBANG 1.48
98 69922406 TK ZAHRATUL JANNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 69754450 MIS AL FALAH NAUMBAI TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... TAMBANG 2.35
100 69906367 KB AISYIYAH KOTO TIBUN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
101 K5654101 LKP Riau Institut ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAMPAR KIRI 1.98
102 10499104 MTSS DARUN NAIM TT T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
103 K5654062 WAHANA PRIMA COMPUTER AIR TIRIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TAMBANG 2.59
104 69799638 KB AISYIYAH PENYASAWAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 10400436 SD MUHAMMADIYAH 027 BATUBELAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
106 10400414 SD NEGERI 003 BATU BELAH T TT T ... TT T ... T ... ... ... KAMPAR KIRI 2.98
107 69982494 KB BUKIT CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 69894190 KB AL-MULK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 10494791 SD NEGERI 011 PULAU JAMBU T T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
110 69862800 POS PAUD KASIH BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
111 69799684 KB MAYA PERMATA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 69755315 MTSS ANSHOR AL-SUNNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TAMBANG 1.63
113 10499109 MTSS PP-MTI TG BERULAK TT T T ... T TT ... TT ... ... ... KAMPAR TIMUR 1.61
114 10494790 SD NEGERI 006 LIMAU MANIS T T T ... T T ... TT ... ... ... TAMBANG 2.65
115 69799662 POS PAUD ANGGREK PUTIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
116 70014348 TK TAHFIZ AL - KARIM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
117 69947359 KB PERMATA MURNI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 10494793 SD NEGERI 013 TANJUNG BERULAK T T T ... T T ... T ... ... ... TAMBANG 1.9
119 69799606 KB.PELITA HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
120 K5654087 LKP Belia Busana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 10494803 SD NEGERI 022 RANAH T T T ... T T ... T ... ... ... TAMBANG 2.68
122 69788114 SMK SWASTA ASY SYAFIIYAH KAMPAR T T T ... T T ... T ... ... ... TAMBANG 2.53
123 70013370 SD ISLAM TAHFIDZ AL-KARIM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
124 10494792 SD NEGERI 012 NAUMBAI TT T T ... T T ... T ... ... ... TAMBANG 2.55
125 10494797 SD NEGERI 007 PULAU TINGGI T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
126 69799619 KB KASIH BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
127 69862757 KB TARBIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
128 69920156 TK AL MULK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
129 69984569 KB AL - KAUTSAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
130 10494804 SD NEGERI 023 PADANG MUTUNG T T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
131 10494779 SD MUHAMMADIYAH 010 AIR TIRIS T T T ... T T ... T ... ... ... TAMBANG 1.46
132 69948151 TPA AISYIYAH RANTING BATU BELAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
133 10494806 SD NEGERI 026 PADANG MUTUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
134 10494805 SD NEGERI 024 LIMAU MANIS TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
135 10400513 SD NEGERI 014 BATU BELAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
136 69730817 RA/BA/TA AL-FALAH NAUMBAI T T T ... TT T ... TT ... ... ... TAMBANG 2.65
137 69799604 TPA DELIA PUTRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.