Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Tapung

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 10494706 SD NEGERI 010 SARI GALUH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
2 70001544 SD IT AR ROYHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 10494488 SMK NEGERI 1 TAPUNG T T T ... T T ... T ... ... ... TAPUNG II 1.08
4 69730830 RA/BA/TA ALMIFTAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
5 69930087 PPS Nur Hidayah TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
6 69752473 RA AN NUR TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
7 69799679 POS PAUD MEKAR SARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
8 10400176 SD NEGERI 021 INDRA PURI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
9 69730834 RA/BA/TA NURUL JADID T T T ... T T ... T ... ... ... - -
10 69928908 KB SAKINAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
11 69983211 MTSS HIDAYATUL MUBTADI`IEN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
12 10494873 SMA NEGERI 3 TAPUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
13 10498713 SMP SATU ATAP JATI MULYA SEI AGUNG TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
14 69954476 SMP SWASTA ASSISI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
15 10498795 MAS PP. WALI SONGO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
16 60704432 MIS ASH-SHOBIRIN TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
17 69993610 RA AL-AKHYAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 69935855 KB DARUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 10400372 SMA NEGERI 1 TAPUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
20 10496171 TK HARAPAN JAYA TT T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
21 70007724 MAS HIDAYATUL MUBTADI'IEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
22 10495683 SMP NEGERI 7 TAPUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
23 69954460 SD SWASTA ASSISI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
24 10494866 SD NEGERI 031 KENANTAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
25 70024982 MTs DARUL FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
26 69799601 SPS TPQ SHOLEH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 69799659 RA HIMMATUL UMMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 10400418 SD NEGERI 002 PANTAI CERMIN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
29 10496175 TK MAKARTI MUKTITAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
30 10496185 TK RAUDHATUL JANNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
31 69752475 RA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
32 69944107 TK PERMATA PURI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 70006494 MTSS AL ATQON ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 10400593 SD NEGERI 003 BENCAH KELUBI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
35 10498790 MAS PP AT TAUFIQ T T TT ... T TT ... T ... ... ... - -
36 10494874 SMA NEGERI 4 TAPUNG T T T ... T T ... T T ... ... - -
37 P9997448 PKBM CEFA LEARNING CENTER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 69730835 RA/BA/TA SARI GALUH T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
39 69730826 RA/BA/TA AL-AMAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 10494887 SD NEGERI 042 JATIMULYA SUNGAI AGUNG T T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
41 69755222 MTSS AT-TAUFIQ T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
42 69799704 RA BUNDA INSANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
43 69958570 SD PERMATA TOPAZ T T T ... T T ... T ... ... ... - -
44 69799650 KB PERMATA PURI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 10400108 SD NEGERI 038 SEI LAMBU MAKMUR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
46 69799708 TPA BUNGA TERATAI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 10496173 TK KUNTUM MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 69755218 MTSS MATHLABUL ULUM TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
49 10400520 SD NEGERI 016 KENANTAN T T T ... T T ... T T ... ... - -
50 69799671 TK PERTIWI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
51 69752479 RA BUNDA INSANI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
52 60704431 MIS PP NURUL JADID T T T ... T T ... T ... ... ... - -
53 10494864 SD NEGERI 039 AIR TERBIT T T T ... T T ... T ... ... ... - -
54 69799647 KB HARAPAN MULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
55 69799710 KB KASIH BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
56 10494702 SD NEGERI 004 PETAPAHAN T T T ... T T ... T ... ... ... TAPUNG HULU I 1.18
57 10400583 SD NEGERI 006 BENCAH KELUBI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
58 69811391 SMP UNGGUL AHMAD DAHLAN T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
59 69755317 MTSS MIFTAHUL HUDA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
60 10400279 SMP NEGERI 11 TAPUNG TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
61 10498789 MAS PP. NAHDATUL ULUM TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
62 10400224 SD NEGERI 028 SEI PUTIH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
63 10494863 SD NEGERI 037 KARYA INDAH TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
64 10494799 SD NEGERI 012 GADING SARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
65 69730838 RA/BA/TA RA/TA/BA MATHLABUL ULUM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
66 10400630 SD NEGERI 008 PANTAI CERMIN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
67 10494696 SD NEGERI 001 PETAPAHAN T T T ... T T ... T ... ... ... TAPUNG II 0.7
68 69799616 TK AL-HASANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
69 69929834 TK FLAMBOYAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 10494853 SD NEGERI 018 PAGARUYUNG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
71 69730837 RA/BA/TA RA/TA/BA HIMMATUL UMMAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
72 10400317 SMP NEGERI 5 TAPUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
73 69974435 TK SWASTA ASSISI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 10495834 SD NEGERI 041 PETAPAHAN TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
75 70007519 MIS BAHRUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 10494856 SD NEGERI 024 PETAPAHAN JAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
77 10494868 SMP NEGERI 06 TAPUNG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
78 69799668 KB TUNAS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
79 69994243 MI AL MUHAJIRIN KIJANG REJO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 P9996675 PKBM KARYA MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 69975376 TK NURUL MUHAJIRIN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
82 10498794 MAS HIMMATUL UMMAH T T T ... T T ... T ... ... ... TAPUNG HULU I 2.4
83 69994242 RA Al Huda Air Terbit ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 10498792 MAS TAPUNG TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
85 10496172 TK KASIH IBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
86 69983131 MTSS AL-KARIM SARI GALUH T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
87 69730832 RA/BA/TA LILLAH TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
88 69923921 KB TUNAS JAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 10400269 SMP NEGERI 2 TAPUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
90 69799680 KB BUNGA TERATAI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 70006983 MTSS BAITURRAHMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 69929832 TK NUSA INDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 70015355 TK BINA ANANDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 69752465 RA AR RAYHAN TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
95 69918766 TK KASIH IBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
96 10494860 SD NEGERI 030 SIBUAK T T T ... T T ... T T ... ... - -
97 69762781 SMA NEGERI 5 TAPUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
98 69929824 TK PLAMBOYAN MEKAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 69730831 RA/BA/TA AS-SHOBIRIN TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
100 10494852 SD NEGERI 017 PELAMBAIAN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
101 10494858 SD NEGERI 027 MUKTI SARI TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
102 10496186 TK SEROJA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 10496184 TK RAMA PRAMUKTI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TAPUNG II 0.4
104 10498791 MAS MIFTAHUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 69987437 TK AT-TIIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 10494704 SD NEGERI 007 SUNGAI AGUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
107 10495034 SD NEGERI 032 SEI GARO TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
108 10496179 TK NURUL YAQIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 69799649 RA ASH-SHOBIRIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 69755219 MTSS PP NAHDATUL ULUM TT T TT ... T TT ... T ... ... ... - -
111 10498793 MAS AL MUHAJIRIN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
112 69799631 TPA KUNTUM MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
113 10495510 SD NEGERI 035 INDRA PURI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
114 10496165 TK ANGGREK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
115 10400622 SD NEGERI 009 TRI MANUNGGAL T T T ... T T ... T ... ... ... - -
116 10494802 SD NEGERI 014 SEI PUTIH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
117 69799652 KB AL-IKHLAS I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 69799676 TK DHARMA PERTIWI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 69944196 KB IT JASMIINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
120 69957772 As-Safira TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
121 10400346 SMA NEGERI 2 TAPUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
122 69730825 RA/BA/TA AR ROHMAN TT T TT ... T TT ... TT ... ... ... - -
123 10496169 TK BUNGA TERATAI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
124 10494865 SD NEGERI 040 PANTAI CERMIN TT T T ... T T ... T ... ... ... TAPUNG 2.79
125 10499140 MTSS PP.NURUL JADID T T T ... T T ... T ... ... ... - -
126 10494795 SD NEGERI 011 PANCURAN GADING T T T ... T T ... T ... ... ... - -
127 10400205 SD NEGERI 023 MUARA MAHAT BARU TT T T ... T T ... T T ... ... - -
128 10400281 SMP NEGERI 9 TAPUNG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
129 10400576 SD NEGERI 005 PETAPAHAN JAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
130 69924119 TK TUNAS JAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
131 70024980 MI ROUDHATUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
132 69894586 Modern TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
133 69730828 RA/BA/TA AL-IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
134 10494867 SD NEGERI 022 MUARA MAHAT BARU T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
135 69799685 KB AR-ROYHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
136 69985423 TPA OLEIFERA KEBUN SEED GARDEN TOPAZ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
137 70009120 TK IT AL MUMTAZ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
138 10400187 SD NEGERI 025 INDRA SAKTI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
139 10400245 SMP NEGERI 1 TAPUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
140 69799702 TK TUNAS HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TAMBUSAI 2.01
141 69799664 KB AT-TIFLIYAJ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
142 10400140 SD NEGERI 033 RAMA-RAMA TT TT T ... T TT ... T ... ... ... - -
143 69957770 Muhammadiyah Sumber Makmur ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
144 69730836 RA/BA/TA RA/TA/BA AL-AMIN T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
145 10499139 MTSS AL-MUHAJIRIN TAPUNG TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
146 69799700 KB KARYA GIHON FUN KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
147 69799642 KB HARAPAN BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
148 69970338 POS PAUD TUNAS MULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
149 69951056 PPS Nur Hidayah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
150 70006556 MTSS AR-RAHMAH PETAPAHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
151 10496176 TK MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
152 69982658 PPS Tahfidz An-Nahl TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
153 69820639 SD NEGERI 043 BATU GAJAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
154 10400364 SMA SWASTA SEI PUTIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAMPAR KIRI HULU I 1.48
155 70006982 MTSS AR-RAHMAH PETAPAHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
156 60704430 MIS MATHLABUL ULUM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
157 10400534 SD NEGERI 013 MUKTI SARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
158 69799720 RA AL-AMAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
159 69752464 RA INDRAPURI TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
160 10494851 SD NEGERI 015 SUMBER MAKMUR TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
161 10496163 TK AL HIDAYAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
162 10400235 SD NEGERI 026 SARI GALUH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
163 10496174 TK MUTIARA BUNDA TT T T ... T T ... T ... ... ... TAPUNG HULU I 0.96
164 10499138 MTSS HIMMATUL UMMAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
165 10496155 TK PEMBINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
166 10494855 SD NEGERI 020 SIBUAK T T T ... T T ... T ... ... ... - -
167 10494862 SD NEGERI 036 KARYA INDAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
168 10400116 SD NEGERI 034 KIJANG REJO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
169 10496164 TK AMAL IKHLAS II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
170 10494854 SD NEGERI 019 TANJUNG SAWIT T T T ... T T ... T ... ... ... - -
171 10400278 SMP NEGERI 10 TAPUNG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
172 69940286 TK KIJANG REJO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
173 10498617 SMKS AMAL IKHLAS T T T T T T T T T T T - -
174 69957865 As Safira T T T ... T T ... T ... ... ... - -
175 69983192 MTSS DARUL IHSAN BENCAH KELUBI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
176 70003666 SMKS AL - MUJAHIDIN T T T ... T T ... T T ... ... - -
177 69940823 RA Darul Huda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
178 69983410 MAS AL-KARIM SARI GALUH T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
179 69752477 RA AZ ZAHRA T T TT ... T TT ... T ... ... ... TAPUNG II 0.79
180 10400252 SMP NEGERI 03 TAPUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
181 10400363 SMA SWASTA PURNA MANUNGGAL T T T ... T T ... T ... ... ... - -
182 10494859 SD NEGERI 029 SUMBER MAKMUR T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
183 69968402 SD N 044 KARYA INDAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
184 10400254 SMP NEGERI 4 TAPUNG T T T ... T T ... T ... ... ... TAPUNG 0.06
185 69730833 RA/BA/TA NURUL HUDA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
186 69957771 Terpadu Darul Huda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
187 69874015 SMP SWASTA NURUL IMAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
188 10494869 SMP NEGERI 8 TAPUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
189 69799686 TK FLAMBOYAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
190 69752463 RA LILMUTTAQIN T T T ... T T ... T ... ... ... TAMBUSAI 2.43
191 69985365 TK OLEIFERA KEBUN SEED GARDEN TOPAZ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
192 10496187 TK DARUSSALAMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
193 69954947 SMK SWASTA NURUL IMAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
194 70006505 RA DARUN NUUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.