Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Keritang

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 60704307 MIS NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
2 69849001 TK AL-AZHAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 10401977 SD NEGERI 009 KUALA LEMANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 70010355 SMP IT DAARUL MUSTHOFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 69969213 KB AL-RIDHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
6 10499003 MTSS NURUL IHSAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
7 60704298 MIS ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
8 69730791 RA/BA/TA ANWARUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 60704301 MIS NURUL YAQIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PENGALIHAN KERITANG 0.57
10 69786365 SMAS PERSADA PEBENAAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
11 69829550 SMK BUDI MULIA TT T T T T T T T T TT T - -
12 69849007 KB BINA INSANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
13 10499008 MTSS ANNAJAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
14 60704285 MIS NURUL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 10497017 SD NEGERI 004 KOTA BARU RETEH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
16 69849008 KB PERMATA HATI T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
17 10496824 SD NEGERI 006 KOTABARU RETEH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 10496514 SD NEGERI 023 SEBERANG PEBENAAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 69768715 TK PEMBINA KEC. KERITANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 10402136 SD NEGERI 029 KA KERITANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 10497517 SD SWASTA 039 Harapan Bunda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
22 69755350 SMPN SATAPTELUK KELASA T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
23 10496830 SD NEGERI 028 PENGALIHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 10402109 SD NEGERI 007 KOTABARU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
25 69956449 KB BINTANG FAJAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
26 69755347 SDS 041 DHARMA BAKTI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
27 69941590 MAS Al-Azkiya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 10402560 SD NEGERI 001 KOTABARU RETEH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 69768738 KB DHARMA WANITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
30 69830583 SMK ISLAM TERPADU TEBUIRENG III T T T ... T T ... T ... ... ... - -
31 69819453 MIS Anwarul Falah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
32 69941443 MTsS Al-Azkiya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 10401954 SD NEGERI 016 NUSANTARA JAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 10402021 SMP NEGERI 2 KERITANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
35 60704308 MIS ANWARUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
36 69822417 MTSS Attaufiqiyah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 10494462 SMP NEGERI 1 ATAP Kotabaru Reteh ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 69966279 KB AL-AZHAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 10498995 MTSS NURUL JAMAAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 69787593 SD SWASTA 040 Babussalam ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
41 10401884 SD NEGERI 020 KOTABARU SEBERIDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PENGALIHAN KERITANG 0.28
42 69759872 SMKS PENGALIHAN TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
43 60704306 MIS ASAD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 60704296 MIS AL-HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 69918346 KB AL-FIKRI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
46 10401877 SD NEGERI 021 PENGALIHAN KERITANG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
47 10494463 SMP NEGERI SATU ATAP 002 KUALA LEMANG TT TT T ... TT T ... T ... ... ... TELUK PINANG 0.77
48 60704284 MIS NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PENGALIHAN KERITANG 2.25
49 10404644 SDN 015 PANCUR TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
50 10499006 MTSS PP AL ISHLAHIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
51 10402006 SMP NEGERI 1 KERITANG TT T T ... T T ... T ... ... ... PENGALIHAN KERITANG 2.39
52 69970241 SDN 042 PETALONGAN TT T TT ... T TT ... T ... ... ... - -
53 10496396 SD SWASTAS 036 Sencalang ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 60704303 MIS PP. TARBIYAH ISLAMIYAH WAL-IRSYAD TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
55 10402059 SMAS KARYA PENGALIHAN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
56 10402134 SD NEGERI 030 PASAR KEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
57 70003437 SD PLUS RIADI CENDEKIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 60704289 MIS NURUL FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 10498996 MTSS NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PENGALIHAN KERITANG 1.66
60 60704309 MIS PP AL-ISHLAHIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
61 10499001 MTSS SABIUTTAUTIQ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
62 60704291 MIS SYAMSUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
63 69927110 SMP BABUSSALAM TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
64 60704305 MIS DARUL AQRAR T TT T ... TT T ... TT ... ... ... - -
65 60704310 MIS MUSLIMATUL ITTIHADZIAH T TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
66 10402590 MTSS AN NUUR TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
67 10496515 SD SWASTA 033 SEBERANG PEBENAAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 10310970 MAS PP AL-ISHLAHIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
69 69995364 MTs DDI BENTENG BARAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 69952956 TK IBADURRAHMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
71 10402146 255 - SD NEGERI 026 PANCUR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
72 69966237 SMK GUNA JAYA T T T ... T T ... T ... ... ... PENGALIHAN KERITANG 2.42
73 69941321 MIS Al-Azkiya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 10401923 SDN 014 PASAR KEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
75 10499002 MTSS NURUL FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 K5667860 LKP RUMAH BELAJAR INDRAGIRI SELATAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 10402150 SDN 027 NUSANTARA JAYA T T T ... T T ... T T ... ... - -
78 10401850 SD NEGERI 011 PEBENAAN KERITANG T T T ... T T ... TT T ... ... - -
79 10496407 SDS 031 SEBERANG PEBENAAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 10498998 MTSS NURUL WATHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 10401864 SD NEGERI 019 KEMBANG MEKAR SARI TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
82 60704295 MIS MIFTAHUSSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 69849069 SPS AL-BARAKAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 69787594 SD 034 SEBERANG PEBENAAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
85 10496949 SD KARYA BAKTI T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
86 60704283 MIS NURUL WATHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
87 69755349 SMP SATU ATAP KUALA KERITANG TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
88 69930394 KB AN-NUUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 60704300 MIS ASADIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
90 60704293 MIS MAMBAUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 60704287 MIS NURUL IKHSAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 60704288 MIS NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 10499005 MTSS ANWARUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 69930402 KB RIADI KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
95 10402534 SD NEGERI 002 KOTABARU T T T ... T T ... T ... ... ... PENGALIHAN KERITANG 2.27
96 69933925 KB SINAR FAJAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 69983417 MAS AS`AD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
98 60704302 MIS NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 10402086 SMP NEGERI 5 KERITANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 10401989 SD NEGERI 010 PENGALIHAN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
101 10402090 SMP NEGERI 4 KERITANG T T T ... T T ... T T ... ... - -
102 10401964 SD NEGERI 018 SEBERANG PEBENAAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 69786366 SMPS TUNAS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 10498997 MTSS NURUL WATHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 P9962823 PKBM AL-BARAKAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 69914400 KB PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PENGALIHAN KERITANG 0.1
107 10401838 SD NEGERI 022 KEMBANG MEKAR SARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 60704294 MIS NURUL FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 10402549 SDS 032 PETALONGAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
110 10404645 SD NEGERI 003 NUSANTARA JAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
111 10496901 TK AL-BARAKAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
112 69931841 TK AN-NUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
113 10496486 SD NEGERI 037 KOTABARU RETEH TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
114 70007404 KB DARUL AQRAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
115 10402116 SD NEGERI 025 PEBENAAN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
116 10310971 MAS ANWARUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
117 60704286 MIS DDI. PADELO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 10499009 MTSS NURUL YAQIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 69730790 RA/BA/TA AN-NAJAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
120 69994251 RA NURUL YAQIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 69768737 KB AL BARAKAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
122 10401943 SD NEGERI 008 KUALA KERITANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
123 69755348 SMP NEGERI 6 KERITANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
124 69961629 KB MEKAR SARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
125 10401998 SMP NEGERI 3 KERITANG T T TT ... T TT ... T ... ... ... - -
126 10499004 MTSS NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
127 10402153 SD NEGERI 024 KOTABARU SEBERIDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PENGALIHAN KERITANG 2.6
128 10401947 SD NEGERI 017 SENCALANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
129 10401983 SD NEGERI 012 TELUK KELASA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
130 10401942 SD NEGERI 005 KOTABARU SEBERIDA T T T ... T T ... T ... ... ... PENGALIHAN KERITANG 2.32
131 69930462 KB BUAH HATI ASAD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
132 69979823 SMP ISLAM TERPADU MUSLIMATUL ITTIHADZIAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
133 69883849 RA. Darul Aqrar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
134 10310968 MAS TARBIYAH ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PENGALIHAN KERITANG 1.6
135 10402541 SD SWASTA 035 TELUK KELASA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
136 69940824 RA Al-Azkiya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
137 60704299 MIS NURUL YAQIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
138 10310969 MAS NURUL WATHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
139 60704297 MIS AS ADIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
140 69768739 KB HARAPAN BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
141 69812086 MAS Nurul Jamaah T T T ... T T ... T ... ... ... - -
142 10402563 SD NUSANTARA JAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
143 69768716 TK DARUSSALAM KUALA LEMANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
144 10498999 MTSS AS ADIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
145 60704282 MIS NURUL WATHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
146 69883848 RA. Al-Niati ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
147 10499000 MTSS PP. TARBIYATUL ISLAMIYAH WAL-IRSYAD TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
148 10499007 MTSS NURUL YAQIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
149 10494576 SMAN 1 KERITANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.