Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Reteh

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 60704389 MIS ZANNUR AINI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
2 10497403 SMP NEGERI SATU ATAP PU LAU KIJANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 69917703 TK AL-HUSNIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 69815434 SMPN SATAP PULAU RUKU TT TT T ... T TT ... TT ... ... ... - -
5 10310986 MAS NURUL ISLAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
6 10497062 SD NEGERI 037 PULAU KECIL T T T ... T T ... T ... ... ... - -
7 10499057 MTSS ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
8 69919780 KB AKSARA MUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 10402537 SD NEGERI 003 PULAU KIJANG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
10 69919778 KB MAGHFIROH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
11 10401962 SD NEGERI 017 PULAU KIJANG TT T T ... TT T ... T ... ... ... PULAU KIJANG 1.93
12 69762687 SD NEGERI 006 Sanglar T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
13 10402209 SD NEGERI 016 PULAU KIJANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
14 10310985 MAS DDI PL. KIJANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
15 10310984 MAS DARUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
16 10402020 SMP NEGERI 2 RETEH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
17 69917344 KB AR-RAUDHATUL HASANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 10494580 SMKN 1 RETEH TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
19 60704375 MIS NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 69930397 KB AL-MANAB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 70006879 KB RIDHA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
22 10497218 SD NEGERI 035 SEBERANG SANGLAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
23 69919521 KB BUNDA LESTARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 69849014 KB AL-MUAWWANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 10402183 SD NEGERI 029 SEB. SANGLAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
26 10499054 MTSS NURUL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULAU KIJANG 2.94
27 10402540 SD 027 TUNAS MUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 69881831 MIS Nurul Muttaqin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 69900088 TK DDI PULAU KIJANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
30 60704374 MIS DDI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
31 10499059 MTSS MIFTAHUL SIBYAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
32 10496905 SD NEGERI 018 PULAU KIJANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 10499063 MTSS NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 10497022 SMPN SATU ATAP MEKARSARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
35 10402108 SD NEGERI 031 PULAU KIJANG TT T T ... T T ... T T ... ... - -
36 60704370 MIN 3 INDRAGIRI HILIR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
37 10402166 SD NEGERI 012 PULAUKECIL TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
38 69730798 RA/BA/TA AL-MUQARRABIEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 10310988 MAS DDI PULAU KECIL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 10404611 SD NEGERI 013 PULAU KECIL T T T ... T T ... T ... ... ... - -
41 69930459 KB KARTINI AL-MADANIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
42 10496520 SD NEGERI 034 SANGLAR T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
43 69730801 RA/BA/TA SABILIL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 10497286 SD NEGERI 11 SUNGAI TERAB TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
45 60704391 MIS TARBIYAH ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULAU KIJANG 2.45
46 69994590 MA AN-NAJAH TEBUIRENG 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 10310982 MAS DDI SEI. TERAB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 60704384 MIS SABILUL MUTTAQIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
49 10402520 SD NEGERI 004 PULAU KIJANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
50 10402060 SMAS AL HUSNIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
51 60704394 MIS ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
52 69995599 MTS.HJ.ZUBAIDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
53 69909133 KB AL-FATAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 10402524 SD NEGERI 008 PULAU KIJANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
55 10499056 MTSS ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
56 10496874 SDS 014 SANGLAR RETEH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
57 60704376 MIS HIDAYATUL MUBTADIIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULAU KIJANG 0.83
58 10402174 SD NEGERI 015 SUNGAI ASAM KEC.RETEH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
59 10499049 MTSS HIDAYATUL MUBTADIIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
60 69759871 SMP NEGERI SATU ATAP SANGLAR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
61 10310987 MAS HIDAYATUL MUBTADIIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
62 10402178 SD NEGERI 028 PULAU KIJANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
63 69849017 KB ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
64 60704378 MIS NURUL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 10499050 MTSS DARUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 10499053 MTSS SABILUL MUTTAQIEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 P9926408 PKBM MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULAU KIJANG 1.92
68 60704380 MIS ASYROFUL MUBTADIIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
69 10402559 SD NEGERI 002 PULAU KIJANG T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
70 60704388 MIS AL ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULAU KIJANG 2.33
71 10495842 SMP ISLAM ALHUSNIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
72 10499052 MTSS DARUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
73 69929739 KB KASIH IBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 69849002 TK PEMBINA KEC. RETEH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
75 10402551 SD 039 SUNGAI MUDA (SUNGAI TERAB) TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
76 69919783 KB PUTRI BINTANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 10496543 SD NEGERI 021 PULAU KECIL TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
78 10401817 SD NEGERI 007 SANGLAR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
79 10402186 SD NEGERI 023 PULAU KIJANG T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
80 10497090 SD NEGERI 038 PULAU KIJANG T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
81 60704387 MIS NURUL IHSAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
82 69768741 KB MUTIARA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 69919784 KB METRO THE CHILDREN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 P9984694 PKBM ELIPS EDUCATION CENTER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
85 70007556 KB MIFTAHUS SHIBYAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
86 60704379 MIS DARUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
87 60704386 MIS MIFTAHUL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
88 69908403 KB CAHAYA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 60704369 MIS HIDAYATUL ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
90 69819452 MIS Miftahus Shibyan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 69849013 KB MUARA KASIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 60704390 MIS ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 60704377 MIS DDI PULAU KIJANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 10497069 SD 005 MUHAMMADIYAH PULAU KIJANG TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
95 10499060 MTSS MIFTAHUL AKHYAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
96 69787605 SD NEGERI 036 PULAU RUKU T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
97 10496893 SD NEGERI 001 SEI TERAB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BENTENG 1.24
98 10402003 SMP NEGERI 1 RETEH TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
99 10402096 SMP NEGERI 3 RETEH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
100 69849016 KB PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
101 10402187 SD NEGERI 026 SANGLAR TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
102 K5667862 LKP SMART COMPUTER COURSE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 10499064 MTSS DDI SEI. TERAB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 69787607 SD NEGERI 019 PULAU KIJANG TT T T ... TT T ... T ... ... ... PULAU KIJANG 2.89
105 69942089 MAS Al-Islamiyah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 60704381 MIS NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULAU KIJANG 2.4
107 K5667922 LKP SAUDARA COMPUTER COURSE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 10402038 SD ISLAM ALHUSNIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
109 10499062 MTSS DDI PL. KECIL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 10310989 MAS SABILAL MUTTAQIN T TT TT ... TT TT ... T ... ... ... - -
111 69957874 Hidayatul Mubtadiin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 69849015 KB PERMATA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
113 69930407 KB BINA BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
114 10402188 SD NEGERI 025 SUNGAI ASAM TT T T ... TT T ... T ... ... ... TEMBILAHAN HULU 2.94
115 69991833 MTs Hj. Zubaidah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
116 69974107 KB AL-RIDHO MADANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
117 10402530 SD NEGERI 009 PULAU KIJANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 69787606 SD NEGERI 022 SEB.PULAU KIJANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 10496623 SD NEGERI 010 SUNGAI UNDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BENTENG 2
120 60704383 MIS AL-ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 10402172 SD NEGERI 020 PULAU KECIL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
122 60704395 MIS FATHUL JANNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
123 10497049 SMP NEGERI SATU ATAP SEB. PULAU KIJANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
124 60704382 MIS AS ADIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
125 69919807 TK ISLAM PERTIWI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
126 10402073 SMAN 1 RETEH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
127 10402184 SDN 024 Sanglar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
128 69930398 KB MAHWA MASYBUBAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
129 10402031 SMP ISLAM IHYAUL UMMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
130 69849012 KB AL-ZAINAB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
131 10499051 MTSS DDI PL. KIJANG TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
132 60704385 MIS NURUL IMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
133 10499055 MTSS SABILIL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
134 69934180 KB TANIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
135 60704371 MIS AL-IRSYAD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
136 69894588 Sabilil Huda T T T ... T T ... T ... ... ... - -
137 10402179 SD NEGERI 033 PULAU KECIL T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
138 10310983 MAS SABILIL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
139 70007555 TK HJ. ZUBAIDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.