Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Rambah

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69933878 tk islam zaliyah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
2 69990918 KB ISLAM AL FATIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 69932345 kb pelita bunda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 69928463 TK NEGERI MADANI kABUPATEN ROKAN HULU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 69934144 harapan ibu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
6 69929743 permata hati ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
7 10495562 SD NEGERI 012 RAMBAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
8 69780986 AISIYAH MENAMING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 69994984 MA PP. ISTIQOMATUDDIN DARUSSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
10 69754654 RA HIKMAH KIDS EDUCATION ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
11 69776084 PERMATA MAHKOTA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 10496071 TK PERSADA BUNDA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
13 10402911 SD NEGERI 022 RAMBAH TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
14 69897154 SMK ZAIDAR YAHYA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
15 69733925 SMP NEGERI 7 RAMBAH T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
16 10402898 SD NEGERI 020 RAMBAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
17 69733928 SD NEGERI 028 RAMBAH T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
18 P9908422 PKBM BINA ILMU T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
19 69936245 permata hati ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 10402978 SMP MUHAMMADIYAH RAMBAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
21 10495977 TK NEGERI TERATAI INDAH T T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
22 69929747 islam menaming ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
23 69961307 KB Merpati Putih ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 10403053 SD NEGERI 003 RAMBAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
25 69936332 harapan bunda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
26 69926983 TPA MADANI KABUPATEN ROKAN HULU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 69976944 SMP ISLAM TERPADU LENTERA T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
28 10495526 SD MUHAMMADIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 10403114 SD NEGERI 013 RAMBAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
30 10496938 SMP NEGERI 6 RAMBAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
31 10402921 SD NEGERI 024 RAMBAH TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
32 10403151 SD NEGERI 015 RAMBAH T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
33 69941446 MTsS Muhammad Abduh ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 69900038 SMP LPMD SUKA MAJU T TT T ... T T ... TT ... ... ... - -
35 69882834 KB AISYIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
36 69780921 TK NEGERI PERSATUAN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
37 10496956 SDIT RABBANI PASIR PENGARAIAN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
38 69882848 KB PELANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 69936132 tk permata bunda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 69725736 SD ISLAM RIADHUSSHOLIHIN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
41 69983422 MAS TAHFIDZ ROKAN HULU T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
42 70011244 RA MANHAJUSSALIKIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
43 69942145 KB KASIH BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 69928905 kasih bunda III ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 10495828 SMAS ISLAM RAMBAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
46 69780846 AISIYAH BUSTANUL ATHFAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 60704465 MIN 1 ROKAN HULU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
48 K5668292 LKP Putri Bordir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
49 69733929 SD NEGERI 027 RAMBAH TT T T ... T T ... TT T ... ... - -
50 69971625 KB PANORAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
51 10402877 SD NEGERI 019 RAMBAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
52 10402981 SD NEGERI 008 RAMBAH TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
53 10499213 MTSS ROUDATUSSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 10403181 SD NEGERI 010 RAMBAH T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
55 69899513 SMA NEGERI 2 RAMBAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
56 69979705 TK IT RAISSALAM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
57 P9959995 PKBM Zaliyah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 10495986 TK NURUL IKHWAN T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
59 60730026 MAS TMI PP KHALID BIN WALID TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
60 10496056 TK AL- HIKMAH TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
61 10403059 SMK NEGERI 1 RAMBAH T T T ... T T ... T T ... ... - -
62 10403022 SD NEGERI 002 RAMBAH TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
63 69882846 PERMATA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
64 69776515 FIRDAUS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 69782378 MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 60725989 TKS AMANAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
67 70010005 RA ABU HURAIRAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 69782441 ISLAM NURHASANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
69 10402917 SD NEGERI 021 RAMBAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
70 69929276 musdalifah TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
71 69934143 cahaya bunda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
72 10402968 SD NEGERI 006 RAMBAH TT T T ... T T ... T T ... ... - -
73 10402894 SD NEGERI 018 RAMBAH TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
74 69988304 SMP ISLAM ALMUFLIHUN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
75 69780925 PERMATA T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
76 70015427 SD ISLAM TERPADU LENTERA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 60725145 MTSN 3 ROKAN HULU TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
78 69941447 MTsS Istiqomatuddin Darussalam ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
79 69776462 PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 10403137 SD NEGERI 016 RAMBAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 69928891 kasih bunda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
82 69929746 asuh dini ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 10497101 TK PERMATA MAHKOTA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 69899834 SD ISLAM TERPADU RAISSALAM TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
85 10403017 SD NEGERI 026 RAMBAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
86 69979911 TK RAMAH ANAK T T T ... T T ... T ... ... ... - -
87 69733934 TKS MEKAR JAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
88 69754650 RA AL IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 10496560 SMK NEGERI 3 RAMBAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
90 10402927 SMP NEGERI 1 RAMBAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
91 10497110 TKS ISLAM ZAIDAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 69754706 MAS ROUDATUSSALAM RAMBAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 10402967 SMA NEGERI 1 RAMBAH T T T ... T T ... T T ... ... - -
94 69782397 AZZA T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
95 10496931 SMP IT TMI PP KHALID BIN WALID TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
96 69882852 KB SEROJA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 60725199 MAN 1 ROKAN HULU TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
98 10495988 TK SEROJA T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
99 69882838 KB KASIH IBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 69787105 SD ISLAM YAHYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
101 P9997331 PKBM MAJU CENDIKIA GEMILANG TT T T ... T T ... TT TT ... ... - -
102 K5667980 LKP Citra Komputer ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 69782324 BINA ASIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 69928607 tpa permata mahkota ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 70006842 PPs. Tahfizhul Qur`an Abu Hurairah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 69882786 TK ISLAM NURHASAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
107 69914351 KB MADANI KABUPATEN ROKAN HULU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 69936593 kb musdalifah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 10402980 SD NEGERI 007 RAMBAH TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
110 69862436 SMK NEGERI 4 RAMBAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
111 69936160 kb amanah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 69973758 TK ISLAM AL MUFLIHUN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
113 69968256 SMK YAPPAN PASIR PANGARAIAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
114 10495980 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
115 69958276 SMP NEGERI ISLAM TEKNOLOGI RAMBAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
116 10402964 SMP NEGERI 5 RAMBAH TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
117 K5667762 LKP Bina Ilmu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 10403049 SD NEGERI 005 RAMBAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 10495633 SLB NEGERI ROKAN HULU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
120 10496529 TK MERPATI EXAUDI T T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
121 10495985 TK ISLAM BABUSSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
122 69926708 pelangi TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
123 69882843 KB AL-FAJAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
124 10402982 SD NEGERI 014 RAMBAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
125 69882842 KB NURUL IKHWAN I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
126 10495973 TK PEMBINA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
127 69870879 SMP NEGERI TAHFIDZ MADANI PASIR PENGARAIAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
128 69965631 TK INTAN MULIA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
129 10402944 SMP NEGERI 2 RAMBAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
130 69882847 KB MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
131 69915446 PAUD PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
132 10403197 SD NEGERI 009 RAMBAH TT T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
133 69929610 al hidayah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
134 10402963 SMP NEGERI 4 RAMBAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
135 69936146 kasih bunda II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
136 10403041 SD NEGERI 004 RAMBAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
137 10403002 SMAS M RAMBAH TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
138 69882836 KB KASIH BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
139 69776498 KB/TPA PELANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
140 69776433 PERMATA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
141 10495987 TK DEWI SARTIKA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
142 10499212 MTSS MENAMING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
143 69882912 TPA KASIH BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
144 10495978 TK ISLAM MESJID RAYA TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
145 P9908722 PKBM JANNATUL MAKWA T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
146 10495725 SMK NEGERI 2 RAMBAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
147 10495527 SD ISLAM PERMATA TT T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
148 70006515 PPs. Manhajussalikin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
149 10495764 SD NEGERI 017 RAMBAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
150 69882840 KB SEROJA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
151 10402846 SD NEGERI 025 RAMBAH T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
152 69930679 tk mekar jaya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
153 69929851 Nurul Ikhwan II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
154 69725739 TKS RIADHUS SHOLIHIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
155 10402904 SD NEGERI 023 RAMBAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
156 K5668317 LKP Alvito Education Center ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
157 60704464 MIS DARUSSALAM TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
158 10403108 SD NEGERI 011 RAMBAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
159 10403019 SD NEGERI 001 RAMBAH T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
160 10402959 SMP NEGERI 3 RAMBAH T TT T ... T TT ... T ... ... ... - -
161 69882849 KB CAHAYA BUNDA BABUSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
162 69782363 SEROJA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
163 69882850 KB KEMUNING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
164 69899515 SMA NEGERI 3 RAMBAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.