Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Tambusai Utara

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 10495767 SD NEGERI 025 TAMBUSAI UTARA TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
2 69978066 TK HARAPAN RIZKI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 70010647 SD NEGERI 039 TAMBUSAI UTARA TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
4 69783023 MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 69983180 MTSS BINA INSAN MAHATO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
6 69941324 MIS Torikussa adah Islamiyah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
7 10496389 SMP NEGERI 8 TAMBUSAI UTARA TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
8 69963456 Darul Mujahidin Kuala Mahato TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
9 69733924 SMK NEGERI 2 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
10 10403188 SD NEGERI 009 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
11 69733922 SMKS PELOPOR TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
12 10403093 SD NEGERI 022 TAMBUSAI UTARA T T T T T TT T T T TT T - -
13 69782407 CINTA KASIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
14 69960562 KB MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 10496045 TK PANCARAN KASIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
16 10402832 SD NEGERI 027 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
17 10403131 SD NEGERI 013 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
18 69965634 KB PELITA KASIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 10496034 TK ANISAH HUSNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 69754645 RA NURUL HUDA TAMBUSAI UTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 10403027 SD NEGERI 001 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
22 69936322 Mutmainnah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
23 10496554 SMP S YADIKA KM.40 MAHATO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
24 69960768 KB PERMATA BUNDA TAMBUT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 69957883 Daarussalamah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
26 10402974 SMP NEGERI 2 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
27 69814789 SMP NEGERI 14 TAMBUSAI UTARA TT TT T ... T T ... T ... ... ... - -
28 69814790 SMP NEGERI 16 SATAP TAMBUSAI UTARA TT T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
29 69941594 MAS PP. Daarussalamah TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
30 10496077 SMP NEGERI 10 TAMBUSAI UTARA T T TT ... T TT ... T ... ... ... - -
31 10495733 SMK NEGERI 1 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T T ... ... - -
32 69975895 TK KITA YADIKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 69882882 KB-KENANGA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 69945153 KASIH BUNDA II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
35 10495819 SD NEGERI 030 TAMBUSAI UTARA TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
36 10403141 SD NEGERI 016 TAMBUSAI UTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 70013033 TK ERA SEKSAMA UTAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 10402942 SMA NEGERI 3 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
39 69754782 RA ISLAM UBUDIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 P9908862 PKBM MAJU BERSAMA TAMBUSAI UTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
41 10403046 SD NEGERI 004 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
42 69882887 KB.AS-SYIFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TAMBUSAI UTARA II 2.74
43 10495804 SD NEGERI 032 TAMBUSAI UTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 10496386 SMP NEGERI 7 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T T ... ... - -
45 69994814 MTsN 5 Rokan Hulu T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
46 69936321 arofah TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
47 10403148 SD NEGERI 014 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
48 69990694 SMP IT An Najiyah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
49 69754577 MTSS ROUDATUSSALAM TAMBUSAI UTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TAMBUSAI UTARA I 1.82
50 69928464 nur syariah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
51 69954666 SD IT AN-NAJIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
52 69941593 MAS Nurul Iman Mahato T T T ... T T ... T ... ... ... - -
53 69788182 MAS NURUL ILMI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
54 60704467 MIS AL IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
55 69981384 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
56 10402971 SMP NEGERI 1 TAMBUSAI UTARA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
57 10496561 SMKS YAPIM TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... PAYUNG SEKAKI/TAMPAN 1.9
58 69882883 KB MAWAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 10403026 SD NEGERI 002 TAMBUSAI UTARA TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
60 69897513 RA Mahdatul Islami ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
61 10495821 SD NEGERI 033 TAMBUSAI UTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
62 69782409 SEHATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
63 10496086 SMP NEGERI 11 TAMBUSAI UTARA TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
64 10495715 SMA NEGERI 2 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
65 10496385 SMP NEGERI 6 TAMBUSAI UTARA TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
66 60704460 MIS BINAUL UMMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 60704468 MIS PP DARUSSALAMAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
68 10495811 SD NEGERI 029 TAMBUSAI UTARA TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
69 10402856 SD SWASTA YADIKA RANTAU KASAI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
70 10402914 SD NEGERI 020 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
71 70010539 TK ISLAM TERPADU AN NAJIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
72 69897512 Ra Torikus Saadah Islamiyah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
73 10403163 SD NEGERI 007 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
74 70009059 TK EKKLESIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
75 69755467 RA AN NAUROH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 10495590 SD NEGERI 026 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
77 10499216 MTSS NURUL IMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
78 10495592 SMP NEGERI 4 TAMBUSAI UTARA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
79 69968995 TK YADIKA RANTAU KASAI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 69978093 TK HARAPAN RIZKI III ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 69957881 Bina Insan Mahato ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
82 10402941 SMA NEGERI 4 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
83 69982103 TK HARAPAN KITA YADIKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 10402891 SD NEGERI 017 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
85 69945152 KB ANNISA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
86 69978301 SMAN 5 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
87 69995791 YAYASAN KARAKTER KIDS BETHEL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
88 10495593 SMP NEGERI 5 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
89 69755466 RA NUR HASANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
90 69754707 MAS PP JABAL RAHMAH TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
91 69882886 KB.NUSA INDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 69957882 Annisa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 10402908 SD NEGERI 023 TAMBUSAI UTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 10496677 TK PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
95 10403110 SD NEGERI 012 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
96 10403134 SD NEGERI 015 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
97 69782412 HARAPAN BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
98 10403167 SD NEGERI 005 TAMBUSAI UTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 10496565 SDS MUHAMMADIYAH MAHATO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 69790195 TK NEGERI PEMBINA TAMBUSAI UTARA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
101 10496036 TK ARWANA INDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
102 69754649 RA MUKHLISH HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 69936325 qurota ayun ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 69978092 TK AT-TAQWA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 69754652 RA NURUL IMAN MAHATO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 10495589 SD NEGERI 010 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
107 10402887 SD NEGERI 035 TAMBUSAI UTARA TT T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
108 69882876 KB.ALIFIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 69894589 MIN 3 ROKAN HULU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 69936333 Blessing child ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
111 10496041 TK NEGERI CEMPAKA PUTIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 69754647 RA AL MAWADDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
113 10402886 SD NEGERI 018 TAMBUSAI UTARA TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
114 10402976 SMP NEGERI 3 TAMBUSAI UTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
115 69754651 RA NURUL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
116 10495806 SD NEGERI 031 TAMBUSAI UTARA T TT T ... T T ... T ... ... ... TAMBUSAI UTARA II 2.33
117 10496042 TK NEGERI MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 10403001 SMA NEGERI 1 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... PAYUNG SEKAKI/TAMPAN 2.16
119 10495782 SD NEGERI 038 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
120 10495691 SD NEGERI 036 TAMBUSAI UTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 10495784 SD NEGERI 037 TAMBUSAI UTARA TT T TT ... T T ... TT ... ... ... - -
122 10403126 SD NEGERI 011 TAMBUSAI UTARA T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
123 69814791 SMP NEGERI 13 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
124 69915440 PAUD TERPADU KARTINI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
125 70011589 TK NEGERI RESTU BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
126 69897514 Azzahra Preschool ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
127 10497010 SDS IT RAUDHATUSSALAM T T T ... T T ... T ... ... ... TAMBUSAI UTARA II 1.13
128 10402882 SD NEGERI 019 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
129 10402920 SD NEGERI 021 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
130 10402835 SD NEGERI 028 TAMBUSAI UTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
131 60729877 MAS RAUDHATUSSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
132 10495588 SD NEGERI 008 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
133 10496044 TK NEGERI TUNAS HARAPAN BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
134 69979345 KB PELANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
135 70009758 MAS DARUL MUJAHIDIN-KUALA MAHATO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
136 10495810 SD SWASTA KITA YADIKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
137 69814793 SMP NEGERI 15 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
138 10403175 SD NEGERI 006 TAMBUSAI UTARA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
139 69754572 MTSS DARUSSALAMAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
140 10402909 SD NEGERI 034 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
141 10403058 SD NEGERI 003 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
142 10495638 SMP KITA MEMBANGUN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
143 10496926 SMP NEGERI 9 TAMBUSAI UTARA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
144 69788678 SMP NEGERI 12 TAMBUSAI UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
145 10495766 SD NEGERI 024 TAMBUSAI UTARA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
146 69978025 TK AL-IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
147 10496038 TK PUTIK HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.