Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Tualang

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 10403551 SD NEGERI 07 Pinang Sebatang Barat TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
2 10403373 SD S NUSANTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 10404933 SD SWASTA REHOBOT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 10403425 SMAN 1 TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
5 69923399 TK INTAN PERSADA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
6 10495502 SMP SWASTA PLUS MUHAMMADIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
7 69804019 TK NEGERI SATU ATAP TUALANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
8 69921773 TK SANTA THERESIA MARSUDIRINI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 69787641 SMP MARSUDIRINI PERAWANG TT T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 2.13
10 69957763 An Nur Tualang TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
11 K5668700 LKP IMEC LC ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 10404957 SMP NEGERI 5 TUALANG TT T T ... T T ... T ... ... ... TUALANG 2.27
13 10403419 SMAN 3 TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
14 10496608 SD NEGERI 17 MAREDAN BARAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 10498880 MAS IANATUTH THALIBIN TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
16 69803960 TK ANANDA T T T ... T T ... T ... ... ... TUALANG 0.31
17 69949024 SLB SETIA BAKTI T T T T T T T T T T TT PERAWANG 1.9
18 69926621 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 1.27
19 69927013 PAUD TERPADU SALSABILLA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 69981891 SYARIF CERIA NUSANTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 69964259 SMPS AL-WATHANIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
22 69819457 MIS Al-Washliyah T T T ... T T ... TT ... ... ... PERAWANG 0.13
23 K5668244 LKP SUNNY LEARNING CENTER FOUNDATION ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 69923393 TK ISLAM HAGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 0.76
25 69990766 TK AR-RAHMAH DARUSSALAM PERTIWI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
26 69954195 SMA NEGERI 6 TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 2.59
27 P9908751 PKBM YAMATU TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
28 69922341 KB TUNAS FAJAR MAREDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 69803919 KB SALSABILA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PERAWANG 2.24
30 10499208 MTSS IAANATUTH THALIBIIN T TT TT ... TT TT ... T ... ... ... - -
31 69921969 SPS MUTIARA MAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
32 10403396 SD NEGERI 12 MAREDAN BARAT TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
33 69912270 KB MAHMUDATU RAHMA T T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 0.48
34 10497529 SMP SWASTA PLUS ASSOBAR QOLBI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 1.58
35 10404970 SMAN 2 TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... TUALANG 2.9
36 69909617 TK NURUL HAQ TUALANG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
37 10495168 SMP NEGERI 8 TUALANG T T T ... T T ... T T ... ... - -
38 70024939 MI QUR'ANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 10496630 SD NEGERI 18 MEREDAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
40 69756113 SMKS YPPI TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... TUALANG 2.8
41 69919659 SMP YPLP-PGRI PERAWANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
42 70008568 PPs. Nurul Ilmi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PERAWANG 2.43
43 70005477 TK NUSANTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 69912312 KB PELITA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 2.4
45 69940556 TK TUNAS FAJAR MAREDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
46 10403383 SD NEGERI 09 MAREDAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
47 69803935 KB ZAHRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 69972488 SMK KESEHATAN PRO-SKILL INDONESIA T T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 1.9
49 69804014 TK AR RAHMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
50 69909629 TK BAITUL IHSAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
51 10497405 SD NEGERI 15 PERAWANG TT T T ... T T ... TT ... ... ... PERAWANG 2.73
52 69899835 SMP NEGERI 10 TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 1.9
53 69909595 TK. REHOBOT TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
54 10403388 SD NEGERI 08 PINANG SEBATANG TIMUR TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
55 69803899 TK ASH SHOBAR QOLBI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
56 69803906 KB CITRA MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 2.11
57 10403497 SD NURUL HAQ TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... SIAK 2.82
58 69803981 TK YPLP PGRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 2.88
59 69921864 TK TUNAS HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
60 69803910 TK AL-WATHANIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
61 69953831 SMP S NUSANTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PERAWANG 2.98
62 K5668636 LKP NABILA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
63 69923383 TK ISLAM ALIFA T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
64 69730915 RA/BA/TA RA. ASSALAFIYAH T T T ... T T ... TT ... ... ... SIAK 1.69
65 69922304 TK ANNAZIHAH T T T ... T TT ... TT ... ... ... PERAWANG 2.27
66 10403445 SMP N 1 TUALANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 69957773 Al Hanin T T T ... T T ... T ... ... ... - -
68 69909814 TK BUNAYYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
69 10404921 SD NEGERI 14 PERAWANG BARAT T T T ... T T ... T ... ... ... - -
70 69995872 TK ISLAM TERPADU MADANI KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
71 69912301 TK ASY-SYAFIQAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
72 69881832 MIS Al Wathaniyah TT T TT ... T TT ... T ... ... ... SIAK 1.69
73 69963532 Fataha TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
74 69912308 KB KARTIKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PERAWANG 2.1
75 10403472 SMP N 3 TUALANG T T T T T T T T T T T - -
76 10497473 SLBS FAJAR AMANAH T T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 2.24
77 69867934 SMA NEGERI 5 TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
78 10403416 SMKS YAMATU TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... TUALANG 1.14
79 69804022 TK AL-HAFIZH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PERAWANG 1.89
80 69990113 TK AL-IKHLAS TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
81 10404940 SMPN 1 SATU ATAP TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
82 69969435 KB BUAH HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 69803925 TK SETIA PATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 69955192 TK. BERDIKARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
85 10403560 SD NEGERI 06 PERAWANG BARAT T T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 2.17
86 69970006 KB PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PERAWANG 2.59
87 69953719 SDIT AL WILDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 1.08
88 69787276 MTsS FATAHA T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
89 10404931 SDS AL-WATHANIYAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
90 69978949 MI TAHFIDZ AL-QUR`AN NURUL `ILMI TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
91 60704458 MIS NUR IKHLAS TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
92 10497570 SMPIT NURUL ILMI T T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 2.43
93 69803964 KB RUMAH QURANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 3
94 69921986 PAUD TERPADU YAMATU T T T ... T T ... T ... ... ... TUALANG 1.13
95 69910789 TK ISLAM AN-NUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
96 10403492 SD YPLP PGRI PERAWANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
97 69953720 PAUD TERPADU RUMAH QURANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
98 69923420 TK ISLAM UMMI KALTSUM T T T ... T T ... TT ... ... ... PERAWANG 2.9
99 69952044 SMP Islam Terpadu ASSYFA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
100 69803989 TK YPPM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
101 69926613 KB INTAN PAYUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 1.06
102 69967064 KB ASY-SYAFIQAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 69912324 PAUD TERPADU SERUNI EQUALITY ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 10497281 SD NEGERI 19 PINANG SEBATANG TIMUR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
105 69909598 TK NEGERI PEMBINA TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 1.72
106 10499178 MTSS AL WATHANIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
107 10403364 SMP N 7 TUALANG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
108 60704459 MIS AS SALAFIYAH T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
109 69959983 TK BUAH HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 69936254 KB REHOBOT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 2.01
111 10403437 SMP NEGERI 2 TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
112 69923889 KB ISLAM IMAM AHMAD TT T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 2.62
113 10403377 SD NEGERI 13 TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
114 69867925 SD NEGERI 20 PERAWANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
115 10403540 SD NEGERI 05 PERAWANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
116 69912319 KB AISYIYAH-3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 2.88
117 10403495 SD SWASTA MARSUDIRINI T T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 2.16
118 69730914 RA/BA/TA RA. AL-HANIN T T T ... T T ... T ... ... ... SIAK 1.69
119 10403572 SD NEGERI 01 TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... TUALANG 0.93
120 10403491 SD SWASTA YPPM PERAWANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 2.18
121 10404870 SDIT I AANATUTH THALIBIIN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
122 69921395 PAUD TERPADU NONG ABDULLAH T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
123 10403391 SD NEGERI 10 TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
124 10496604 SD NEGERI 16 PINANG SEBATANG BARAT T T T ... T T ... T ... ... ... - -
125 10403586 SD NEGERI 03 PERAWANG BARAT T T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 0.94
126 69909807 PAUD TERPADU ISLAM IMAM AHMAD TT T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 2.59
127 10405046 SMP NEGERI 6 TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
128 P9997779 PKBM AL-IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
129 10403562 SD NEGERI 04 PERAWANG BARAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
130 69921591 TK FELCHI KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 1.06
131 69762725 SMP NEGERI 3 SATAP TUALANG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
132 69912305 KB GYTA KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PERAWANG 1.24
133 70007539 RA AL-HUDA MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
134 69878867 SMA NEGERI 4 TUALANG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
135 69978948 MI DAARUL FARAH TT T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
136 10496817 SMP NEGERI 9 TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 0.8
137 10403401 SD NEGERI 11 PINANG SEBATANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
138 69923414 TK YPPI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
139 69921389 KELOMPOK BERMAIN SMART KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
140 69923387 TK AMALIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
141 69923389 TK DAREL AL-HIKMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
142 69912450 SMA ISLAM TERPADU NURUL ILMI TT T T ... T TT ... T ... ... ... PERAWANG 2.45
143 10403371 SD YPPI PERAWANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 2.99
144 K5658895 LKP-SYOFHIA COM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
145 69941598 MAN INSAN CENDEKIA SIAK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
146 69973546 SMP NEGERI 11 TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
147 69923892 TPA ISLAM IMAM AHMAD TT T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 2.58
148 K9989741 LKP TYO COMPUTER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
149 69926614 KB MAHKOTA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 0.55
150 69803926 TK ISLAM PUTRI KACA MAYANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
151 69921994 PAUD TERPADU SALSABILLA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
152 10405043 SMP NEGERI 2 SATU ATAP TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
153 10403496 SD IT IMAM AHMAD T T T T T T T T T TT T - -
154 10403375 SD ASH SHOBAR QOLBI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
155 10497398 SMK NEGERI 1 TUALANG T T T ... T T ... T T ... ... PERAWANG 1.44
156 10403494 SD SWASTA MUHAMMADIYAH TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... PERAWANG 2.35
157 10495504 SMKS PAYUNG NEGERI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
158 10404954 SMP N 4 TUALANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 0.68
159 69947219 PAUD TERPADU IAANATUTH THALIBIIN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
160 69922325 KB ALBAROKAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PERAWANG 2.92
161 69953721 KB. HARAPAN BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
162 69909642 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PERAWANG 2
163 69757254 SMP SWASTA REHOBOT TT T T ... T T ... T ... ... ... TUALANG 1.95
164 10404875 SD NEGERI 02 TUALANG T T T ... T T ... T ... ... ... TUALANG 0.71
165 69772567 SMKS PLUS MUHAMMADIYAH TUALANG T T T T T T T T T T T PERAWANG 1.88
166 K5658900 LKP Qwerty Computer ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUALANG 2.46
167 10403463 SMP S YPPI PERAWANG T T T ... T T ... T ... ... ... TUALANG 2.64
168 69921940 KB SYARIF CERIA NUSANTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
169 69774574 SMKS ASH SHOBAR QOLBI T T T ... T T ... T ... ... ... TUALANG 1.62
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.