Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Tebing Tinggi

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 K5669440 LKP BERKAH BAHAGIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
2 10401182 SD NEGERI 10 SELATPANJANG TIMUR TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
3 10400865 SMA SWASTA KRISTEN KALAM KUDUS TT T T ... T T ... T ... ... ... ALAH AIR 0.45
4 69725999 SMP NEGERI 2 TEBING TINGGI T T T ... T T ... T ... ... ... ALAH AIR 2.03
5 69892938 KB MUSLIMAT NU. 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
6 69892928 KB BESTARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
7 69892935 KB KRISTEN KALAM KUDUS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 2.81
8 69892937 KB MUSLIMAT NU. 1 T T T ... TT T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 1.15
9 69892926 KB AL-ISTIQOMAH TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
10 10495471 SD SWASTA YOS SUDARSO T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 2.98
11 10495308 SMP SWASTA PATRIA DHARMA T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 1.78
12 69988489 SMP IT DARUL FIKRI BOARDING SCHOOL TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
13 10400957 SMK SWASTA PATRIA DHARMA T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 1.14
14 69892924 KB AISYIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 69892948 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 2.73
16 69892953 TK KEMALA BHAYANGKARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 1.82
17 10400948 SMP NEGERI 4 TEBING TINGGI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
18 69892766 TK ADHYAKSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 2.07
19 10401172 SD NEGERI 8 SELATPANJANG SELATAN TT T T ... T T ... T ... ... ... ALAH AIR 2.11
20 K5656846 LKP Naufal Smart College ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 69892947 TK AL-MUAWANAH T T T ... TT T ... T ... ... ... ALAH AIR 0.51
22 70004388 SMP SWASTA EKA EDUKASI CAHAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
23 10497422 SD SWASTA EKA EDUKASI CAHAYA T T T ... T T ... T ... ... ... ALAH AIR 1.44
24 69995428 TPA AFIDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 10496265 SD SWASTA KASIH MAITREYA T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 2.74
26 10495246 SD NEGERI 3 SELATPANJANG TIMUR T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 2.83
27 69897524 NURFATIHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ALAH AIR 1.57
28 10401176 SD NEGERI 9 SELATPANJANG TIMUR T T T ... T TT ... T ... ... ... SELAT PANJANG 2
29 10495428 SMA SWASTA AL - MAARIF NADLATUL ULAMA T T T ... T T ... T ... ... ... ALAH AIR 1.37
30 10400743 SD NEGERI 12 SELATPANJANG SELATAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ALAH AIR 1.11
31 69995754 SMP IT PERMATA SELATPANJANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 2.94
32 69892925 KB AL-MUAWANAH T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
33 10400765 SD NEGERI 21 SESAP TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
34 10400933 SMK NEGERI 1 TEBING TINGGI T T T ... T T ... T T ... ... SELAT PANJANG 2.87
35 69733814 MTSS MUALIMIN TT TT TT ... TT TT ... T ... ... ... - -
36 69892932 KB HASANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ALAH AIR 2.03
37 10495423 SD SWASTA AL - MUWAHHIDIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 0.53
38 10495251 SD NEGERI 25 SELATPANJANG SELATAN TT T T ... T TT ... T ... ... ... ALAH AIR 0.43
39 P2964423 PKBM DAYA GUNA TT T T ... TT TT ... T ... ... ... ALAH AIR 0.84
40 69892933 KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 2.65
41 69892942 KB SIDOMULYO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
42 69892958 TK YOS SUDARSO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
43 70002281 TK AFIDA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
44 60725148 MTSN 1 KEPULAUAN MERANTI T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 2.73
45 10495249 SD NEGERI 18 SEMULUT TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
46 69752223 MTSS AL-HIDAYAH SELATPANJANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 10400701 SD NEGERI 5 SELATPANJANG SELATAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ALAH AIR 1.41
48 69892934 KB KASIH MAITREYA TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 2.58
49 10400937 SMP SWASTA YOS SUDARSO TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 1.51
50 10400663 SD NEGERI 24 SELATPANJANG KOTA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 2.63
51 10400816 SMA NEGERI 1 TEBING TINGGI T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 1.77
52 69893066 KB PATRIA DHARMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
53 10400720 SD NEGERI 17 ALAHAIR TIMUR T T T ... T T ... T ... ... ... ALAH AIR 1.26
54 69726000 SMP SWASTA KRISTEN KALAM KUDUS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ALAH AIR 0.59
55 10400668 SD NEGERI 27 ALAHAIR TIMUR T T T ... TT TT ... T ... ... ... ALAH AIR 1.67
56 10497493 SDIT PERMATA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 2.94
57 10400753 SD NEGERI 15 BANGLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 2.86
58 60725196 MAN 1 KEPULAUAN MERANTI T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 2.75
59 10495248 SD NEGERI 16 BANGLAS BARAT T T T ... T T ... T ... ... ... ALAH AIR 2.97
60 10400965 SD SWASTA MUHAMMADIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ALAH AIR 1.41
61 K9990366 LKP KASIH MAITREYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
62 10497430 SMK SWASTA KASIH MAITREYA T T T ... T T ... T ... ... ... ALAH AIR 1.5
63 10400747 SD NEGERI 13 SELATPANJANG KOTA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 1.13
64 10400772 SD NEGERI 2 SELATPANJANG KOTA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 1.72
65 69892945 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL T T T ... T T ... T ... ... ... ALAH AIR 2.07
66 10400836 SMP NEGERI 3 TEBING TINGGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 2.93
67 69900403 TK NEGERI PERTIWI SELATPANJANG T T T ... T TT ... T ... ... ... SELAT PANJANG 2.98
68 69854342 MIS Attarbiyah Wattalim ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
69 69892957 TK PATRIA DHARMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 10400710 SD NEGERI 7 SELATPANJANG SELATAN TT T T ... T T ... T ... ... ... ALAH AIR 0.41
71 69892944 KB YOS SUDARSO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
72 69892943 KB USAHA MANDIRI TT T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
73 10400798 SD NEGERI 22 ALAHAIR T T T ... TT T ... T ... ... ... ALAH AIR 0.39
74 K5656838 LKP Globalindo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
75 69752248 MAS MUALIMIN TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
76 69752468 MIS AL ISTIQOMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 10400924 SMP SWASTA BAHRUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 2.78
78 69892931 KB HARAPAN BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ALAH AIR 1.18
79 69892930 KB BUAH HATI BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 P9996166 SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TENGKU SOELOENG TJANTIK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 2.59
81 69958424 TK YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SELATPANJANG T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
82 K5656840 LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PRITPAL MERANTI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 69892954 TK KRISTEN KALAM KUDUS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 2.8
84 69725998 SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 2.95
85 10401024 SD SWASTA KRISTEN KALAM KUDUS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ALAH AIR 1.15
86 69733815 MTSS AL ISTIQOMAH TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
87 10401188 SD NEGERI 1 SELATPANJANG KOTA TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 1.93
88 10400699 SD SWASTA PATRIA DHARMA T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 1.77
89 69892939 KB MUSLIMAT NU. 9 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ALAH AIR 1.76
90 K5656845 LKP EEC (Everyone Education Centre) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 2.72
91 69893026 TPA AISYIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 K5656843 LKP Widya Informatika Komputer ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 2.26
93 69971118 TPA PERMATA T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 2.98
94 10400838 SMA NEGERI 2 TEBING TINGGI T T T ... T T ... T ... ... ... ALAH AIR 1.77
95 69827661 MI Mu`allimin T T T ... T T ... T ... ... ... ALAH AIR 2.06
96 K5656842 LKP Multi Media ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 69851403 MTSS Al-hikmah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
98 K5656847 LKP Pro Media ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 69963273 Uswatun Hasanah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 69971671 PP Al-Muawanah T T T ... T T ... T ... ... ... - -
101 69893191 KB PERTIWI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 3
102 69893517 KB PERMATA TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 2.96
103 10400849 SMA NEGERI 3 TEBING TINGGI T T T ... T T ... T T ... ... - -
104 10495266 SD SWASTA ISLAM AL- HIKMAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
105 10401185 SD NEGERI 11 SELATPANJANG TIMUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ALAI 2.68
106 10400913 SMP SWASTA KASIH MAITREYA T T T ... T T ... T T ... ... - -
107 10400748 SD NEGERI 14 BANGLAS TT T T ... T T ... T ... ... ... ALAH AIR 2.21
108 10400776 SD NEGERI 20 SELATPANJANG TIMUR T T T ... T T ... T ... ... ... ALAH AIR 0.95
109 69893556 TK PERMATA TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 2.96
110 69893148 KB EKA EDUKASI CAHAYA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
111 69892929 KB BINA INSANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 69893539 TK EKA EDUKASI CAHAYA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
113 10400795 SD NEGERI 19 ALAHAIR TIMUR T T T ... T T ... T T ... ... SELAT PANJANG 2.18
114 10495472 SLB NEGERI SELATPANJANG T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 2.79
115 69892952 TK KASIH MAITREYA TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 2.58
116 69892956 TK NEGERI PEMBINA SELATPANJANG TIMUR TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT PANJANG 1.19
117 69753338 RA NURUL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 10400705 SD NEGERI 6 SELAT PANJANG SELATAN TT T T ... T TT ... T ... ... ... ALAH AIR 1.87
119 69893139 KB BINA TRAMPIL T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
120 69892941 KB SALSABILA KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ALAH AIR 0.99
121 10400802 SMP MUHAMMADIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
122 69893177 KB MUSLIMAT NU. 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT PANJANG 1.47
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.