Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Muara Bulian

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69881611 MTSS Darul Qur An Al Islamy TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
2 10500490 SD NEGERI 028/I MALAPARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
3 69959172 TK KASIH IBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 69827662 MI Sa`adatuddaren TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
5 69849826 KB SENYUM IBU TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
6 P9984491 PKBM AZZAHRAN BATANG HARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
7 10500172 SD NEGERI 064/I MUARA BULIAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
8 10500466 SD NEGERI 017/I RANTAU PURI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
9 69978681 PAUD KELOMPOK BERMAIN MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
10 10500236 SMAN 6 BATANG HARI T T T ... T T ... T T ... ... - -
11 69889611 KB PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 10500313 SMAN 1 BATANG HARI T T T T T T T T T TT TT - -
13 10500288 SD NEGERI 164/I SRIDADI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
14 69933511 TK AL-FALAH MALAPARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
15 10500255 SMP NEGERI 22 BATANGHARI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
16 60704621 MIS ATH-THOHIRIYAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
17 10500110 SD NEGERI 121I MUARA SINGOAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
18 69942252 paud Riyadhus Sholihin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 69731136 RA/BA/TA RA. BAHARI MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 69849828 KB AL BADARIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 10500178 SD NEGERI 056I DESA ARO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
22 10500544 MTSN 2 BATANG HARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
23 10506281 TK NEGERI PEMBINA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
24 10500113 SD NEGERI 111/I MUARA BULIAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
25 69731139 RA/BA/TA RA. TRIO BATANG HARI T T T ... T T ... T ... ... ... SUKA DAMAI 2.17
26 10500203 SD NEGERI 095I OLAK TT T TT ... TT TT ... T ... ... ... - -
27 10506268 TK DHARMA WANITA PERUMNAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 10500476 SD NEGERI 040I BAJUBANG LAUT T T T ... T T ... T ... ... ... - -
29 70025157 PPS. MINHAJUS SA`ADAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
30 10506221 TK AL-QURAN IQRA TUAH SAKATO T T T ... T T ... T T ... ... PENEROKAN 2.88
31 10500179 SD NEGERI 045I SRIDADI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
32 10500472 SD NEGERI 036I KILANGAN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
33 10500319 SD NEGERI 183I SEBERANG BULIAN TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
34 69897530 Azzahran Batanghari ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
35 69849722 TK AL-IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
36 69849728 TK NEGERI SRIDADI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
37 69933100 TK KEMALA BHAYANGKARI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
38 10500449 SD NEGERI 014I SUNGAI BAUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
39 10498888 MAN 3 BATANG HARI TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
40 69968076 Tk miftahul huda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
41 10506242 TK AL BADARIYAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
42 69849808 KB TRIO BATANGHARI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
43 69849819 KB KASIH IBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 69849814 KB KASIH IBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 69946760 PAUD DARUL AUFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
46 69849725 TK AL HIKMAH SUNGAI BULUH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BATIN 0.93
47 10500241 SMKS IQRA MUARA BULIAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PENEROKAN 3
48 69774705 SDS ISLAM MUMTAZ T T T ... T T ... T ... ... ... - -
49 10500159 SD NEGERI 133/I PASAR TERUSAN TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
50 69940648 PAUD kamboja ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
51 69960151 TK SERENTAK BAK REGAM TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
52 10506298 TK UMMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
53 69754358 SMP MANARUL HUDA KILANGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PENEROKAN 2.32
54 69959913 TAMAN KANAK-KANAK MANGGIS T T T ... T T ... T ... ... ... - -
55 10500252 SMP NEGERI 19 BATANGHARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
56 69985755 TK AL-YAFIAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
57 69849816 KB MIFTAHUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 69943400 SDS IT AULIA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
59 10500261 SMP NEGERI 14 BATANGHARI T T T ... T T ... T ... ... ... BATIN 2.59
60 69849815 KB BINA MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
61 10500479 SD NEGERI 31/I PEL. NAPAL SISIK T T T ... T T ... T ... ... ... - -
62 10498890 MAS DARUL AUFA T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
63 60704619 MIN 1 BATANG HARI T T T ... T T ... T ... ... ... SUKA DAMAI 2.17
64 69932989 PAUD ASSYIFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 10506240 SDS TRIO SRIDADI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
66 69938199 TK MUTIARA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 10506273 TK IQRA WANITA TANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 69983891 SMPS ELHAFIDZIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
69 69934010 TK DARUSSALAM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
70 69938358 TK ISLAM TERPADU AULIA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
71 P9945806 PKBM Farhat Brother,s TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
72 69897532 Hidayatut Thullab ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SUKA DAMAI 2.18
73 10500140 SD NEGERI 140/I SUNGAI LAIS TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
74 10500400 MAS DAR AL QURAN AL ISLAMY TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... MUARA BULIAN 2.79
75 10500470 SD NEGERI 034/I TERATAI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
76 69849807 KB NEGERI PEMBINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 10500240 SMKN 2 BATANGHARI T T T ... T T ... T ... ... ... PENEROKAN 2.94
78 10506243 TK AL FIKRI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
79 69950965 KB PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 K9989760 LKP AZZAHRAN BATANG HARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 69849726 TK AL-MUTTAQIN 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
82 P9948462 PKBM MABRUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 10508432 MTSS DARUL AUFA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
84 69938238 paud miftahul huda T T T ... T T ... T ... ... ... - -
85 10498887 MAN 1 BATANG HARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
86 69849865 SPS MAHKOTA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
87 10500468 SD NEGERI 032I PEMATANG LALANG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
88 10500114 SD NEGERI 110/I TENAM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
89 69849730 TK BINA INSANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
90 10500457 SD IQRA TUAH SAKATO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 69849821 KB KEMALA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 10506260 TK BUAH HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 P9997074 PKBM GENERASI HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 69849822 KB ARAFAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
95 P9980077 PKBM ANAK BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
96 69889607 KB MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 10500543 MTSN 3 BATANG HARI T T T ... T T ... T ... ... ... PASAR TERUSAN 2.75
98 69849818 KB NURUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 K5650978 LKP Menara Informatika ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 69849810 KB DAARUN NAJAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
101 10500101 SD NEGERI 112/I PERUMNAS T T T ... T T ... T ... ... ... - -
102 69889610 KB BUAH HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 10505835 SMPN Satu Atap Sialang Pungguk TT TT TT ... TT T ... T ... ... ... BATIN 1.53
104 69849813 KB MUTIARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 10506217 TK SATU ATAP SUNGAI BULUH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 69941603 MAS Pontren Arrahman Litahfidzil Qur`an T T T ... T T ... T ... ... ... - -
107 69849811 KB HARAPAN BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 69888657 MTsS Al Ikhlas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SUKA DAMAI 2.2
109 10500245 SMP S PP ZULHIJJAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
110 70023453 SPS UTAMA III ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
111 69849829 KB SAFARI BPLS JAMBI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 10500295 SD NEGERI 159/I RAMBAHAN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
113 10500312 SMAN 10 BATANG HARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
114 10500270 SMP NEGERI 11 BATANG HARI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
115 10500290 SD Negeri 154/I Talang Aro TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
116 70000363 KB AL HIDAYAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
117 70013404 KB AL FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 69731135 RA/BA/TA RA. ATH-THOHIRIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SUKA DAMAI 2.17
119 69972242 TPA serentak bak Regam T T T ... T T ... T ... ... ... - -
120 10500281 SD NEGERI 171I BAJUBANG LAUT T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
121 P9970130 PKBM KOSGORO BATANGHARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
122 P9996171 SPNF SKB BATANG HARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
123 10500214 SD NEGERI 080/I KM 3 MA. BULIAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
124 10500262 SMP NEGERI 3 BATANG HARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
125 10500242 SMKS KOSGORO MUARA BULIAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
126 69774706 SMPS PONTREN ARRAHMAN LITAHFIDZIL QUR`AN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
127 70015088 SMP IT AULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
128 10508431 MTSS AL FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
129 69849825 KB AZZAHRAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
130 10500209 SD NEGERI 075I PASAR TERUSAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
131 69933215 TK UMMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
132 10500448 SDN NO 13I MUARA BULIAN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
133 69849827 KB RAUDHATUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
134 10500239 SMKN 1 BATANGHARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
135 69985580 SMA ELHAFIDZIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
136 10500321 SD NEGERI 185I SIALANG PUNGGUK T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
137 69889608 KB MAWAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
138 P9952687 PKBM SEKINTANG DAYO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
139 69849812 KB AT-THALABA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
140 69849817 KB PELANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
141 10500322 SD NEGERI 186/I SRIDADI T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
142 10500318 SD NEGERI 182/I HUTAN LINDUNG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
143 69774865 SMPS IT TRIO BATANGHARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
144 69933218 PAUD TERPADU UMMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
145 69849804 KB AL-IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
146 69849824 PAUD AL-YAFIA"AH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
147 69897531 Darunnajah TT T T ... TT T ... T ... ... ... SUKA DAMAI 2.18
148 P9963041 PKBM AL MUHAJIRIN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
149 10506220 TK NEGERI DHARMA WANITA MUARA BULIAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
150 60704618 MIN 2 BATANG HARI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
151 60704622 MIS DARUL AUFA T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
152 60704620 MIN 4 BATANG HARI TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
153 P2962455 PKBM BINA MANDIRI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
154 10500462 SLBN MUARA BULIAN T T T ... T T ... T T ... ... - -
155 69849732 TK ARAFAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
156 10500384 SMAS ZULHIJJAH MA BULIAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
157 69944090 SMAS IT TRIO BATANG HARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
158 10507226 SD NEGERI 198I PASAR BARU T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
159 69889614 PAUD KEMUNING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
160 10506289 TK RADINI T T T T TT T T T TT TT TT - -
161 10506203 TK KARYA BUNDA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
162 69849830 KB AN-NISA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
163 10500542 MTSN 1 BATANG HARI T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
164 10507192 TK DARUL QORAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
165 69952997 PAUD TERPADU TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ULUM TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
166 10500291 SD NEGERI 155/I SUNGAI BULUH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
167 69731138 RA/BA/TA RA. ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
168 P2961729 PKBM TRIO BATANGHARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
169 10500287 SD NEGERI 165I SENGKAWANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
170 69849731 TK SAFARI BPLS JAMBI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
171 10500189 SD NEGERI NO. 55I SRIDADI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
172 P2961730 PKBM PINANG MERAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
173 69849831 KB SERENTAK BAK REGAM TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
174 10500254 SMP NEGERI 21 BATANG HARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
175 69820626 SMKN 5 Batanghari TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
176 P9996790 PKBM AL FATIHIN ILMI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
177 69849805 KB RAUDHATUL JANNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
178 69950904 TK AL ISTIQOMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
179 10500323 SD NEGERI 187/I TERATAI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
180 69849864 TPA SAFARI BPLS JAMBI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
181 69849809 KB DARUL QUR AN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
182 10498891 MAS NURUL FALAH TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
183 69849729 TK ISLAM MUMTAZ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
184 69849823 KB AL-FARHAD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
185 69849866 KB MANGGIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
186 69990211 SMA MANARUL HUDA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
187 10500210 SD NEGERI 076I SUNGAI BULUH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
188 10500191 SD NEGERI 070I SIMPANG TERUSAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.