Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Jambi Selatan

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69957006 SMP TRI SUKSES BOARDING SCHOOL TT T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.71
2 P9945683 SKB KOTA JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.81
3 10505441 SMP DHARMA BHAKTI 3 JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.75
4 69883942 RA. Al-Azan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RAWASARI 2.98
5 10507151 TK ISLAM TERPADU TARUNA SAKINAH T T T ... T T ... T ... ... ... RAWASARI 2.86
6 10508333 MTSN 2 KOTA JAMBI TT T T ... T T ... TT ... ... ... SIMPANG KAWAT 3
7 10504579 SMAS DHARMA BHAKTI 3 T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.75
8 60704770 MIS NURUSSIBYAN TT T T ... TT T ... TT ... ... ... TALANG BAKUNG 3
9 69940645 SMA TRI SUKSES BOARDING SCHOOL JAMBI TT T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.7
10 10507150 TK SURYA IBU TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
11 60704771 MIS NAHDLATUTH THULLAB T T T ... T T ... T ... ... ... TANJUNG PINANG 2.92
12 K5668781 LKP GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
13 K5669239 LKP Golden Star Education Centre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
14 10508336 MTSS AL-HIDAYAH TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... TALANG BANJAR 2.97
15 70000514 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE T T T ... T T ... T ... ... ... - -
16 69954120 SDS GUANG MING T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.96
17 10504550 SD NEGERI 155IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.47
18 60704768 MIS ISLAMIYAH TT T T ... T T ... T ... ... ... TANJUNG PINANG 2.77
19 10504901 SD NEGERI 040IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.56
20 10504576 SMA S SURYA IBU T T T ... T T ... T T ... ... SIMPANG KAWAT 2.59
21 69947993 SLB HARAPAN MULIA T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.71
22 69995028 RA AL-MINI QURAN SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
23 K5668788 LKP GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 10507054 TK AR-RAHMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 60704773 MIS MAMBAUL ULUM TT T T ... TT T ... T ... ... ... TALANG BAKUNG 2.87
26 10507125 TK PERTIWI III TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
27 10504663 SMP XAVERIUS 1 JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.59
28 69970599 TK TUNAS PELITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJUNG PINANG 3
29 10504460 SD NEGERI 185IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.88
30 10507142 TK ISLAM SA`ADATUL KHIDMAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
31 70011882 TK ALQUR`AN IMAM SYAFII JAMBI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
32 K5668778 LKP GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 10504452 SD NEGERI 178IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... RAWASARI 2.75
34 60704772 MIS SA`ADATUL KHIDMAH T T T ... T T ... TT ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.87
35 10507897 MAS GUPPI TT T TT ... T TT ... T ... ... ... TALANG BAKUNG 2.81
36 69731248 RA/BA/TA NURUSSIBYAN T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.87
37 10504919 SD NEGERI 028IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.95
38 10504539 SD NEGERI 157IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... RAWASARI 2.77
39 69845575 TK ALAM AL-FATH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.75
40 69845655 KB UMMU SALAMAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
41 10504458 SD NEGERI 183IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.63
42 69845592 TK XAVERIUS 1 TT T T T T T T T T T T - -
43 10504846 SD NEGERI 108IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... RAWASARI 2.87
44 60704766 MIS AL IRSYAD T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG BAKUNG 2.92
45 69845757 SPS MAWAR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
46 10504904 SD NEGERI 043IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 1.93
47 60704774 MIS NURUSSA`ADAH T T T ... TT T ... TT ... ... ... TALANG BAKUNG 2.37
48 10507896 MAN 2 KOTA JAMBI TT T T ... T TT ... T ... ... ... TALANG BAKUNG 2.86
49 10504436 SD NEGERI 189IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.89
50 10507059 TK ATHIFAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
51 60704769 MIS RAHMATULLAH T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.95
52 10508337 MTSS NURUSSA`ADAH T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.82
53 69992689 KB TUNAS PELITA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
54 10504499 SD NEGERI 134IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.95
55 10508335 MTSS GUPPI TT T T ... TT T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.83
56 69731255 RA/BA/TA RA. MAMBAUL ULUM T T T ... T T ... T ... ... ... PAAL X 2.67
57 10504594 SMAS XAVERIUS 1 T T T ... T T ... T T ... ... SIMPANG KAWAT 2.59
58 69893855 TK AISYIYAH VI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 69909885 TK KHUSUS HARAPAN MULIA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
60 69845574 TK NOVA TT T T ... T T ... TT ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.93
61 69731257 RA/BA/TA RA. NURUL HIDAYAH T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.93
62 10507898 MAS MAMBA`UL ULUM T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG BAKUNG 2.43
63 K5663398 LKP Lahin ART Primary ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
64 69731251 RA/BA/TA RA. AL ANNUR PERMATA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJUNG PINANG 2.85
65 69883943 RA. Mahabbatullah T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.7
66 60704765 MIS NURUL HIDAYAH T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 3
67 10505884 SDIT ASSHIDIIQI JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 1.94
68 K5667578 LKP KURNIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
69 10504847 SD NEGERI 109IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.51
70 10505958 SMP Harapan Bangsa T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.77
71 60704767 MIS AL- MUKHLISIN T T T ... T T ... T ... ... ... RAWASARI 2.31
72 10504626 SMP NEGERI 006 JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.77
73 60704775 MIS AL-HIDAYAH T T T ... T T ... T ... ... ... TANJUNG PINANG 2.9
74 10504504 SD NEGERI 139IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.78
75 K5663410 LKP LP3SI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 69845654 KB ALAM AL FATH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.75
77 10507899 MAN 3 KOTA JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... TANJUNG PINANG 2.55
78 10508334 MTSN 3 KOTA JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.95
79 69765039 SDS ALAM AL FATH T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 1.89
80 10505440 SMKS HARAPAN BANGSA T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.79
81 K0562858 Pusat Bimbingan Belajar Test Mars Jambi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG IV SIPIN 2.96
82 10504615 SMKS AL IRSYAD JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... PAAL X 2.95
83 69731254 RA/BA/TA RA. HANISA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KENALI BESAR 2.95
84 10507141 TK RUMPUN TANI TT T T ... TT T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.64
85 10504621 SMKS DHARMA BHAKTI 4 JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.76
86 69991744 TK TAHFIDZHUL QUR`AN ASH SHIDDIIQI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
87 10504870 SD NEGERI 011IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.97
88 10507064 TK KEMALA BHAYANGKARI 30 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
89 69925345 PAUD MAHABATTULAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
90 10504659 SMP SURYA IBU JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.61
91 69973061 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE T T T ... T T ... T ... ... ... - -
92 69941462 MTsS Al-Furqon T T T ... T T ... T ... ... ... - -
93 10508338 MTSS MAMBAUL ULUM T T T ... T TT ... T ... ... ... TALANG BAKUNG 3
94 10504827 SD NEGERI 059IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.97
95 69731253 RA/BA/TA RA. AR RIDHO I H KAMIL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RAWASARI 2.98
96 10504891 SLB NEGERI 1 KOTA JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... RAWASARI 2.85
97 10504845 SD NEGERI 107IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.97
98 69942515 SDIT JAMBI ISLAMIC SCHOOL T T T ... T T ... T ... ... ... RAWASARI 2.98
99 69731250 RA/BA/TA RA. AL-IRSYAD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 69845661 KB AN-NASYWA T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
101 69937415 TK. GUANG MING T T T ... T T ... T ... ... ... - -
102 10504825 SD NEGERI 057IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.65
103 69845659 KB AL-IKHLAS T T T ... T T ... T ... ... ... RAWASARI 2.91
104 69845658 KB RAIMIN MANAP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.96
105 69950399 KB KEMALA 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
106 10504907 SD NEGERI 046IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.56
107 69938337 TK ROUDHOTU ASH SHIBYAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
108 10504646 SD XAVERIUS 1 JAMBI T T T ... T T ... T T ... ... SIMPANG KAWAT 2.62
109 10504612 SMKN 2 KOTA JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.71
110 10504603 SMKS SURYA IBU JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.6
111 70004145 SMP S SINAR BIJAKSANA GUANG MING T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.9
112 K5663421 Primagama ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
113 69845656 TK KEMALA BHAYANGKARI 29 T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.94
114 10504559 SMAS NOMMENSEN T T T ... T T ... T T ... ... SIMPANG KAWAT 2.93
115 69845660 KB TARUNA SAKINAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
116 10504848 SD NEGERI 110IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG BAKUNG 2.99
117 10504459 SD NEGERI 184IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... RAWASARI 2.71
118 10504841 SD NEGERI 103IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.67
119 60704764 MIN KOTA JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.97
120 69731252 RA/BA/TA RA. AN-NASYWA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.98
121 K0562879 LKP Prima Ganesha ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.91
122 10504494 SD NEGERI 114IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... RAWASARI 1.87
123 69831815 TK. PUTRA II T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 1.99
124 69731256 RA/BA/TA RA. MUSLIMAT NU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.81
125 69883941 RA. Al-Farizi T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
126 10504816 SD NEGERI 078IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.95
127 69731249 RA/BA/TA DHARMA WANITA TT T T ... TT T ... TT ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.95
128 10504683 SMP NOMENSEN JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.93
129 10505380 SDPELITA RAYA T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.39
130 69937416 KB. GUANG MING T T T ... T T ... T ... ... ... - -
131 10504521 SD NEGERI 126IV JAMBI T T T ... T T ... T ... ... ... SIMPANG KAWAT 2.95
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.