Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Bayung Lencir

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 10648603 MTSS NURUL ISLAM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
2 10646453 TK PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 70003413 SDN 6 MANGSANG T TT T ... T TT ... TT ... ... ... - -
4 69924754 KB PERMATA BUNDA PANCURAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 10646193 SMKN 1 BAYUNG LENCIR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
6 69978789 SMP NEGERI 12 BAYUNG LENCIR T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
7 70005538 TK AL-FATH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
8 60704950 MIS AL FALAH SUKAJAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
9 10645187 SMPN 4 BAYUNG LENCIR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
10 10605340 SDN MUARA MEDAK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
11 69924738 KB ROBBANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 69924751 KB AL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
13 69888824 SD ISLAM TERPADU ASY - SYIFA BAYUNG LENCIR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
14 69924744 KB AL - IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 10605126 SDN 1 SENAWAR TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
16 10605433 SDN TELANG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
17 10605364 SDN 1 PULAI GADING TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
18 70013289 SMP NEGERI 14 BAYUNG LENCIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 69854401 MIS Matholiul Huda TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
20 70003312 SDN PANCURAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 69924752 KB PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
22 10605245 SD N 4 BAYUNG LENCIR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
23 69974790 KB PELITA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 69949019 KB AR-RASYID ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 69853163 MTs Al-Falah sukajaya T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
26 69887403 RA. Kartini T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
27 69969238 KB CITRA GADING T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
28 69969696 SMP ABDUL LATIF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 69854087 TK MAMBAUL QUR AN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
30 10646299 SMP PATRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
31 70002101 TK NURSIWI TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
32 69786690 SDN 3 KALIBERAU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 10648852 TKS FADHILA ADYASA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 10648605 MTSS NURUL JANNAH T T T ... T TT ... T ... ... ... SUKA JAYA 0.85
35 69901469 SMAN 2 BAYUNG LENCIR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
36 60704951 MIS NURUL ISLAM TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
37 10605384 SD N SIMPANG KURUN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
38 10646131 SD N 2 PULAI GADING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 10605339 SDN 1 MUARA BAHAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 69924769 TK PADRI MULYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
41 69924748 KB NURUL FALAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
42 69731398 RA/BA/TA DARUL ULUM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
43 P2966752 PKBM HIDAYAH BAYUNG LENCIR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
44 70015442 TK PELANGI SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 10648137 SDN 3 MANGSANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
46 10605350 SD N PAGAR DESA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 69924759 KB KEJORA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 69924758 KB MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
49 69786689 SDN TALANG NYAMUK T T T ... T T ... T ... ... ... - -
50 69731402 RA/BA/TA NURUL JANNAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
51 69964849 SMP AT - TAUBAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
52 69924770 TK HARAPAN BUNDA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
53 10605341 SDN MUARA MERANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 10647081 SMPN 5 BAYUNG LENCIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
55 10605494 SMP DARUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
56 69924757 KB KASIH IBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
57 69924753 KB KUNCUP HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 10648830 SDN 5 MANGSANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 10605216 SDN 3 BAYUNG LENCIR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
60 69986571 SDN SELARO BERSERI T T T ... T T ... T T ... ... - -
61 10646385 SDN 2 MUARA BAHAR TT T T ... T T ... T ... ... ... SEI BAHAR VII 2.43
62 70014569 SMPIT ASY-SYIFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
63 10600194 SMPN 1 BAYUNG LENCIR TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
64 10648203 SDN 1 SINDANG MARGA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 10605078 SDN 1 BAYUNG LENCIR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
66 69924749 KB CAHAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 10605151 SDN 2 BAYAT ILIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 69994306 MI MAFATIHUL HUDA T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
69 69983106 MTSS AL-BARO`AH MEKAR JAYA TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
70 69854402 MIS At Taubah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
71 10605584 SMAN 1 BAYUNG LENCIR TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
72 10605152 SDN 2 BAYUNG LENCIR TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
73 69987847 SMPN 13 BAYUNG LENCIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 10605316 SDN KEPAYANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
75 69887404 RA. Nurul Islam T T T ... T T ... T ... ... ... - -
76 69953518 TK GEO GUNTORO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 10605166 SDN 2 KALI BERAU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
78 70015474 TK NURUL IMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
79 69731397 RA/BA/TA AL KHOIRIYAH T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
80 10648842 SMPN 7 BAYUNG LENCIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 69901182 SMPN 9 BAYUNG LENCIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
82 10648925 MAS AL FALAH SUKAJAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
83 10605376 SDN SENTANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 70005537 TK HIDAYATUS SHIBYAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
85 10648841 SMPN 6 BAYUNG LENCIR TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
86 70005539 TK PERMATA BUNDA PANCURAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
87 69786687 SDN TEBING MERANA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
88 70006969 TK KASIH BUNDA TAMPANG BARU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 69731396 RA AL FALAH SUKAJAYA T TT T ... T T ... T ... ... ... - -
90 10605427 SDN TAMPANG BARU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 69755164 SMP ISPAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 10605093 SDN 1 KALIBERAU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 69924755 KB AL MASYTOH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 10648181 SDN RIMBO ANTUI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
95 10648923 MAS NURUL ISLAM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
96 10646428 TK DARMA WANITA PERSATUAN TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
97 10605338 SDN MENDIS JAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
98 69948526 TK DARUSSALAM MUBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 69786692 SDN MUARA BARU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 60704948 MIS AL KHOIRIYAH TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
101 69924747 TK CAHAYA HARAPAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
102 69786686 SDN 2 SIMPANG BAYAT TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
103 10605131 SDN 1 SUKA JAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
104 69934121 SD ISPAT BAYUNG LENCIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 69924743 KB MATAHARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 60704949 MIS DARUL ULUM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
107 10608951 SMPN 3 BAYUNG LENCIR T T T ... T T ... T T ... ... - -
108 10605337 SDN MENDIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 70003423 SDN SIMPANG BONDON ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 69924756 KB HIJRAH MUKTI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
111 10648117 SDN 4 MANGSANG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
112 10605380 SDN SIMPANG BAYAT T T T ... T T ... T ... ... ... - -
113 69978632 SMP NEGERI 11 BAYUNG LENCIR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
114 10605329 SDN 1 MANGSANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
115 69924750 KB KIDDY ANNASYATH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
116 69899237 SD BAHRUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
117 70011791 TK ISLAM MENTARI PAGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 10647290 SDN 2 MANGSANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
119 10605530 SMPN 2 BAYUNG LENCIR TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
120 69968882 SMPN 10 BAYUNG LENCIR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
121 70008419 SMP MAFATIHUL HUDA ANNAJMIYYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
122 69989749 SMP MANARUL ILMI T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
123 70023618 TK IT RIYADHUSSHALIHIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
124 10605198 SDN 2 SUKA JAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
125 10605079 SDN 1 BAYAT ILIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
126 69924745 KB DOA IBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
127 10605194 SD N 2 SENAWAR TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
128 70013288 SDN 3 PULAI GADING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
129 69786684 SDN SRI MULYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
130 60704952 MIS NURUL JANNAH SUKAJAYA T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
131 10605353 SDN PANGKALAN BAYAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
132 69901181 SMPN 8 BAYUNG LENCIR T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
133 10605301 SDN KAMPUNG BATAS T T T ... T T ... T ... ... ... BAYUNG LENCIR 1.76
134 10605323 SDN LUBUK HARJO TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
135 69854403 MIS Al Baroah TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.