Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Lempuing Jaya

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 60704851 MIS DARUL ULUM IV TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
2 69731323 RA/BA/TA AL IKHLAS TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
3 69975174 KB KENANGA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 70013853 KB MIFTAHUL JANNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 60704862 MIS AS-SHIDDIQIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... TUGU JAYA 1.72
6 10609231 SMPN 3 LEMPUING JAYA TT TT T ... TT T ... T ... ... ... - -
7 60704850 MIS DARUL ULUM I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TUGU JAYA 2.06
8 10648226 TKN PEMBINA LEMPUING JAYA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
9 10600701 SDN 1 LEMPUING INDAH TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
10 69937023 PPS. AIDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
11 10648517 MTSS HIDAYATUL MUBTADI`IN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANTAU DURIAN 2.92
12 69816331 SMPN 4 LEMPUING JAYA T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
13 60704857 MIS NURUL IMAN 3 TT T T ... TT T ... TT ... ... ... TUGU JAYA 1.46
14 10609073 SDN 3 MUARA BURNAI 1 TT T T ... T T ... T ... ... ... CELIKAH 0.35
15 69978664 Pratama Widya Pasraman Setya Dharma ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
16 10646802 TKS ANUGERAH TERPADU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
17 69731327 RA/BA/TA RA/BA NASHIRUL UMMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 10648981 MAS DARUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 69910614 KB CEMPAKA II T T T ... T T ... T ... ... ... - -
20 10609252 SMPS BUDI UTOMO TT T T ... TT TT ... T ... ... ... MUARA BURNAI 2.57
21 10648515 MTSS MANBAUL ULUM TT T T ... T T ... T ... ... ... TUGU JAYA 2.63
22 69915630 KB TUNAS BANGSA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
23 70008246 PAUD HARAPAN MAKMUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 70005148 PAUD SULAIMAN MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 60704853 MIS NURUL ISHLAH TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
26 60704866 MIS NURUL HUDA T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
27 69915603 KB ROUDHOTUL IKHSAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 69913846 KB TUNAS MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 10646807 TKS TELADAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
30 10600622 MAS NURUL ULUM T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA BURNAI 2.41
31 60728923 MAS HIDAYATUL MUBTADIIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANTAU DURIAN 2.92
32 10600446 SDN 1 MUARA BURNAI 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
33 69752751 SDN 2 SUNGAI BELIDA T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
34 10646805 TKS MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
35 69913847 TKS ISLAM TERPADU UNGGUL SRIWIJAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
36 69915604 PAUD WALI SONGO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 69983433 MAS AL-HIDAYAT JAMANTRAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 70006459 SMK Babul Ulum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 10609272 SMPS TELADAN TT T T ... T T ... T T ... ... MUARA BURNAI 0.75
40 10648975 MAS AS-SHIDDIQIYAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... TUGU JAYA 1.72
41 10600447 SDN 1 MUARA BURNAI 2 T T T ... TT TT ... T ... ... ... MUARA BURNAI 1.63
42 69935147 KB PELITA HARAPAN TERPADU T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
43 69980058 KB TUNAS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 60704854 MIS BAITURRAHMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANTAU DURIAN 0.77
45 60704858 MIS HIDAYATUL MUTADI`IN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANTAU DURIAN 2.92
46 P2966006 PKBM HARAPAN BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 69915601 KB TUNAS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 10609081 SDN 2 MUARA BURNAI 2 TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... MUARA BURNAI 1.68
49 10600445 SDN 2 RANTAU DURIAN 1 T T T ... T T ... T T ... ... RANTAU DURIAN 0.11
50 69752763 SMAS TELADAN JAYA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
51 10609254 SMPS DHARMA BHAKTI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
52 10648976 MAS BAITURROHMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANTAU DURIAN 0.77
53 69913845 PAUD HARAPAN BUNDA T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
54 10646804 TKS DIPONEGORO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
55 10600428 SDN 2 RANTAU DURIAN 2 T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
56 69974919 TKS AL-KAHFI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
57 69731324 RA/BA/TA AS-SHIDDIQIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 10600525 SMPN 1 LEMPUING JAYA T T T ... T T ... T ... ... ... TUGU JAYA 1.7
59 69983432 MAS MANBAUL ULUM TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
60 10609237 SMPN 2 LEMPUING JAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
61 69752765 TKS SATAP RANTAU DURIAN 2 T T T ... T T ... T ... ... ... RANTAU DURIAN 2.42
62 10600539 SDN 1 RANTAU DURIAN 2 T T T ... T T ... T ... ... ... RANTAU DURIAN 2.42
63 69921340 TKS DARUL JANNAH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
64 10648520 MTSS DARUL ULUM I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 10609189 SDN 1 SUKA MAJU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 10648542 MTSS NURUL ULUM TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... MUARA BURNAI 2.4
67 69937020 PPS. MAMBAUL HUDA TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
68 69970351 TKS TANIA KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
69 10600429 SDN 1 SUNGAI BELIDA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
70 10648974 MAS DARUL JANNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUARA BURNAI 2.41
71 60704863 MIS DARUL ULUM V ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
72 69917389 KB KARTINI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
73 69731325 RA/BA/TA BUDI UTOMO TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
74 60704860 MIS LEBAK MULYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CELIKAH 2.27
75 60704864 MIS NURUL AKBAR T T T ... TT TT ... TT ... ... ... MUARA BURNAI 2.13
76 69917392 KB MAWAR 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 10600700 SDN 2 LUBUK SEBERUK T T T ... T T ... T ... ... ... TUGU JAYA 0.76
78 60704856 MIS NURUL ULUM 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CELIKAH 2.63
79 10648519 MTSS NASHIRUL UMMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CELIKAH 2.38
80 10648518 MTSS NURUL IMAN TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... TUGU JAYA 2.15
81 10609210 SDN 1 TANJUNG MULYA TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
82 69731319 RA/BA/TA RA/BA BAITURROHMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 60704865 MIS AL- KAHFI T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
84 10600541 SDN 1 TANIA MAKMUR T T T ... T TT ... T T ... ... - -
85 P9996478 PKBM HARAPAN INSAN T T T ... T T ... T ... ... ... RANTAU DURIAN 2.16
86 10600460 SDN 1 RANTAU DURIAN 1 T T T ... TT T ... T ... ... ... RANTAU DURIAN 2.91
87 10609188 SDN 1 SUKAJAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
88 69983121 MTSS AL-HIDAYAT JAMANTRAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 10609031 SDN 2 MUARA BURNAI 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CELIKAH 0.4
90 69935146 KB KESEHATAN ASSYIFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUARA BURNAI 0.35
91 69897549 Nurul Iman ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 10600712 SDN 2 LUBUK MAKMUR T T T ... T T ... T ... ... ... TUGU JAYA 2.8
93 69752764 TKS SATU ATAP TANIA MAKMUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 69915600 PAUD KASIH IBU LEMPUING JAYA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
95 60704841 MIS NURUL ULUM I TT T T ... TT T ... TT ... ... ... MUARA BURNAI 2.48
96 10609330 SMKS BUDI UTOMO TT T T ... TT TT ... T ... ... ... MUARA BURNAI 2.54
97 10608930 SMAN 1 LEMPUING JAYA T T T ... T T ... T T ... ... TUGU JAYA 1.63
98 69867941 SMPS PLUS DARUL ULUM TT TT T ... T TT ... T ... ... ... - -
99 69917387 KB HARAPAN JAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 69917391 PAUD MAWAR I LEMPUING JAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
101 69916044 KB DARUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
102 69954365 SMKS AS-SHIDDIQIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 60704852 MIS DARUL ULUM III ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 10648511 MTSS BAITURRAHMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANTAU DURIAN 0.77
105 69913836 PAUD Tunas Harapan Bangsa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 10609248 SMPS ASSHIDDIQIYAH TT TT T ... T T ... T ... ... ... - -
107 10600547 SDN 1 TANJUNG SARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
108 60704859 MIS BAHRUL ULUM TT T T ... TT T ... TT ... ... ... MUARA BURNAI 0.41
109 10648510 MTSS DARUL JANNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUARA BURNAI 2.57
110 10647684 SMAS SINAR PEMBANGUNAN RANTAU DURIAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANTAU DURIAN 0.35
111 69979623 TKS BINTANG BANGSA SATU ATAP T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
112 10609271 SMPS SINAR PEMBANGUNAN 2 RANTAU DURIAN 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANTAU DURIAN 0.35
113 69975940 MTS WALI SONGO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
114 10600737 SDN 1 MUKTI SARI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
115 10600698 SDN 1 LUBUK SEBERUK T T T ... TT T ... TT ... ... ... TUGU JAYA 2.67
116 60704861 MIS MIFTAHUL HUDA TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
117 60704855 MIS NURUL IMAN 2 TT T T ... TT T ... T ... ... ... TUGU JAYA 1.5
118 10648506 MTSS DARUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 69948547 SDS ISLAM TERPADU UNGGUL SRIWIJAYA TT T T ... TT TT ... T ... ... ... TUGU JAYA 2.83
120 69951116 PPS As-Shiddiqiyah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 69970653 KB BUNGA DURIAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RANTAU DURIAN 2.88
122 69916043 KB CEMPAKA I T T T ... T T ... T ... ... ... - -
123 10647411 TKS BHAKTI BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
124 69987180 KB AL-MUBAROK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
125 70007693 RA DARUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
126 10600461 SDN 4 MUARA BURNAI 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CELIKAH 2.69
127 10600697 SDN 1 LUBUK MAKMUR T T T ... T T ... T T ... ... TUGU JAYA 2.66
128 70006004 TK TIARA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
129 60704867 MIS AL-FALAH T T T ... T T ... T ... ... ... CELIKAH 0.94
130 10646070 SMKN 1 LEMPUING JAYA TT T T ... T T ... T ... ... ... CELIKAH 0.36
131 69927187 SMKS WALI SONGO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.