Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Ilir Barat I

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69982688 KB IT MADANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
2 70001729 TK ISLAM TERPADU AL-HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 10644530 TK YKAI PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.83
4 69877601 TK BAITULLAH PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 69911796 KB AL-MUNAWAROH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.75
6 69731516 RA PERWANIDA 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
7 10604339 SD NEGERI 023 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.89
8 69858055 KB KENANGA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 69858020 TK KHALIFAH 7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.51
10 69773016 TK ISLAM TERPADU BINA ILMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
11 60705143 MIN 2 KOTA PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.39
12 69982902 MIS SOFIA CENDIKIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
13 10648821 SD PALEMBANG HARAPAN T T T ... T T ... T T ... ... PAKJO 2.89
14 10609722 SMA YULIS PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.94
15 69983925 SD HIGHSCOPE INDONESIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.9
16 10603997 SD NEGERI 010 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... PAKJO 2.72
17 10609573 SMP PTI PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.38
18 69726539 SMP IT BINA ILMI PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PAKJO 2.62
19 69830126 SD IT AULADI PAKJO PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.88
20 10609622 SMA ARINDA PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.69
21 10609730 SMK RA KARTINI PALEMBANG T T T ... TT T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.94
22 10603440 SD NEGERI 018 PALEMBANG TT T T ... T T ... TT T ... ... TALANG RATU 2.45
23 10609883 SD IT IZZUDDIN PALEMBANG T T T ... T T ... T T ... ... TALANG RATU 2.86
24 10603849 SMA NEGERI 11 PALEMBANG T T T ... T T ... T T ... ... TALANG RATU 2.47
25 10603471 SD NEGERI 029 PALEMBANG T T T ... TT TT ... T ... ... ... PAKJO 2.55
26 70009242 KB PELANGIKU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 69858058 KB PELITA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MAKRAYU 2.74
28 60705144 MIS QURANIAH 8 TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... TALANG RATU 2.87
29 10603705 SMK ARINDA PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.69
30 10609475 SLB AUTIS HARAPAN MANDIRI PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.78
31 10648886 SMP PALEMBANG HARAPAN T T T ... T T ... T ... ... ... MAKRAYU 2.86
32 69958586 KB BUNDA CAHAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 69914240 TK UMMI T T T ... T T ... T ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.95
34 10644550 TK PERTIWI 02 PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
35 69933474 TK BUBBLE KIDZ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 3
36 10644549 TK AISYIYAH 17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 69967160 TK AMANAH MULIA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
38 69984950 KB SYARIF MADANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 70003516 KB HIGHSCOPE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 69858022 TK KUNCUP DIAN PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
41 69858024 TK ARKAAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
42 10603474 SD NEGERI 026 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.91
43 69989590 SPS AL FIRDAUS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 69947432 TK ALAM SIGUNTANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 10603448 SD NEGERI 001 PALEMBANG TT T T ... T TT ... T ... ... ... TALANG RATU 2.92
46 10609600 SMP XAVERIUS 02 PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.67
47 10609492 SMP ISLAM AZ-ZAHRAH 2 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... MAKRAYU 2.71
48 10603441 SD NEGERI 019 PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.79
49 10644548 TK ROSA PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.38
50 10609680 SMA PGRI 05 PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.7
51 10603473 SD NEGERI 027 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.8
52 10609685 SMA RA KARTINI PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.94
53 10648904 SMA IT IZZUDDIN PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.73
54 69968595 KB DOA IBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
55 K5669280 LKP POTENSIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
56 10644540 TK ISLAM AZ-ZAHRAH TT T T ... T T ... T ... ... ... MAKRAYU 2.76
57 69891375 TK MANGGALA SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 69858090 SPS AL-HIJRATUL MUSLIMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 70003503 TK ROHMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
60 10603472 SD NEGERI 028 PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.94
61 10508047 MAN 3 PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.38
62 10644539 TK AL-FALAH PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.84
63 10648783 MTSS AL-AMALUL KHAIR TT T T ... T T ... T ... ... ... PAKJO 2.23
64 69994333 RA SOFIA CENDIKIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 10603446 SD NEGERI 012 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... MAKRAYU 2.11
66 10603443 SD NEGERI 015 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
67 10603963 SD NEGERI 024 PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.49
68 69731513 RA AL-FATIH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
69 10603541 SD NEGERI 004 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.37
70 10609488 SMP ARINDA PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.71
71 69731514 RA QUR`ANIAH 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.75
72 69983438 MAS SOFIA CENDIKIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
73 70007030 SMP FATHONA PAKJO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 10603850 SMA NEGERI 10 PALEMBANG TT T T ... T T ... T T ... ... SUNGAI BAUNG 2.93
75 10644543 TK NIKITA PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 69773128 KB CEMPAKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 69948672 KB RIYADUSH SHALIHIN TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
78 10648891 TK PALEMBANG HARAPAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
79 10647162 TK IT IZZUDIN PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.87
80 10603709 SMK NEGERI 05 PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 3
81 K0562352 LKP Kursus Menjahit Anna ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.3
82 10603461 SD NEGERI 020 PALEMBANG T T T ... T T ... T T ... ... SUNGAI BAUNG 2.69
83 10644542 TK AMELIA PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 70007091 SD ISLAM TERPADU FATHONA PAKJO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.98
85 70008841 RA NURUL FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
86 69773123 KB KURNIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.5
87 10603944 SD ADVENT II PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.78
88 10644529 TK NEGERI PEMBINA 01 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.71
89 10603712 SMK NEGERI 03 PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.95
90 10603445 SD NEGERI 013 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... PAKJO 2.41
91 69946557 KB ALAM SIGUNTANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PAKJO 2.24
92 K9981192 MAGENTA LANGUAGE ACADEMY BUKIT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 10603442 SD NEGERI 002 PALEMBANG T T T ... T T ... T T ... ... SUNGAI BAUNG 2.82
94 69857925 SMP NEGERI 58 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.68
95 69991491 KB ISLAM SAFA AL GHANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
96 69981952 SMA IT BINA ILMI PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... PAKJO 2.68
97 69985410 KB ALIEF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
98 K9990046 LKP Sriwijaya Universal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 60705145 MIS AL AMALUL KHAIR T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.86
100 10644531 TK KEMALA BHAYANGKARI 5 PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
101 10609585 SMP SRIJAYA NEGARA PALEMBANG T T T ... T T ... T T ... ... SUNGAI BAUNG 2.94
102 10645863 SMA TARUNA BANGSA PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MAKRAYU 2.98
103 69975961 MI AN-NAFIRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 10609620 SMA AL-AMALUL KHAIR PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 3
105 69900698 TK KINDER PLACE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.77
106 10647161 TK ISLAM TERPADU HARAPAN BUNDA PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PAKJO 2.87
107 69982595 KB IT MUHSIN AL-FATAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 10646262 SD ISLAM TERPADU BINA ILMI PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... PAKJO 2.65
109 69858059 KB.PELANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.83
110 69858092 SPS. AT - TAUHID TT T T ... T T ... T ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.57
111 10603439 SD NEGERI 017 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.69
112 10603447 SD NEGERI 011 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.97
113 10603865 SMA NEGERI 01 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.81
114 10603533 SD NEGERI 005 PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... PAKJO 2.33
115 10644534 TK AISYIYAH 14 PALEMBANG TT T T ... TT T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.91
116 69876046 KB USWATUN HASANAH TT T T ... T T ... T ... ... ... MAKRAYU 2.58
117 10603697 SMP NEGERI 17 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.74
118 10603692 SMP NEGERI 22 PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.97
119 10603463 SD NEGERI 022 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.8
120 K9980902 BUBBLE KIDZ ENGLISH CONVERSATION ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 10603702 SMK PGRI 01 PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.68
122 10603738 SMP NEGERI 33 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.76
123 10609639 SMA ETHIKA PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.38
124 69931818 KB AISYIYAH 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
125 10603499 SD NEGERI 009 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... MAKRAYU 2.86
126 10603544 SD NEGERI 006 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... PAKJO 2.52
127 10603771 SMP NEGERI 45 PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.94
128 10644711 SMP IT IZZUDIN PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.75
129 69929731 KB SANDRENA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
130 10644535 TK KARTIKA II-15 PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
131 10644545 TK NUSA INDAH 04 PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.65
132 10648782 MTSN 2 KOTA PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.52
133 10603482 SD NEGERI 008 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.97
134 10609675 SMA PGRI 01 PALEMBANG TT T T ... T T ... T T ... ... MAKRAYU 2.94
135 10603943 SD ISLAM AZ-ZAHRAH PALEMBANG TT T T ... T T ... T T ... ... MAKRAYU 2.74
136 69773120 KB MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
137 69773122 KB Cerdas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
138 69902339 TK KREASI BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.48
139 10603962 SD NEGERI 025 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.84
140 69773119 KB Asuhan Bunda 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
141 69963279 RA An-Nafira ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
142 10603845 SMA NEGERI 02 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.93
143 10603696 SMP NEGERI 18 PALEMBANG T T T ... T T ... T T ... ... SUNGAI BAUNG 2.92
144 69876066 SPS ARRAYAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.67
145 10609689 SMA SRIJAYA NEGARA PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.95
146 10644546 TK ANANDA PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PAKJO 2.26
147 10647183 TK YUNITA PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
148 10644544 TK MERPATI POS PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
149 69964929 TK TARBIYATUN BANIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
150 10603505 SD NEGERI 014 PALEMBANG TT TT T ... TT T ... TT ... ... ... GANDUS 2.69
151 10644538 TK HARAPAN BANGSA 03 PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.94
152 10603462 SD NEGERI 021 PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.87
153 69986257 KB AL-MAGHFIROH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
154 P9984905 PKBM SAHABAT TAHFIZHUL QURAN TT T T ... TT TT ... T ... ... ... PAKJO 3
155 10609570 SMP PGRI 07 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... MAKRAYU 2.98
156 69876027 TK FAJAR INSAN PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.8
157 69876054 SPS SHOFIYAH NUROHMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PAKJO 2.61
158 69990769 TK KEIYNAN TT T T ... T T ... T ... ... ... PAKJO 2.61
159 10647165 TK IZHAR PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PAKJO 2.67
160 69982901 MIS AN-NAFIRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
161 10609616 SMP YULIS PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.99
162 10646321 SD HARAPAN MANDIRI PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.78
163 69983333 MTSS SOFIA CENDIKIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
164 69773129 KB Kasih bunda yuliani ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
165 P2966329 PKBM ANGGREK TT T T ... TT T ... TT ... ... ... TALANG RATU 2.99
166 69876022 TK AN- NAFI PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
167 69981589 KB ATHAYA NAFFA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
168 10603438 SD NEGERI 016 PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.56
169 69965504 TK FATIMAH 7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MAKRAYU 2.19
170 69903016 SMP GLOBAL TALENT ISLAMIC SCHOOL & STUDIO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.67
171 10648905 SMA PALEMBANG HARAPAN T T T ... T T ... T ... ... ... MAKRAYU 2.67
172 10648820 SD GLOBAL TALENT ISLAMIC SCHOOL & STUDIO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PAKJO 2.26
173 69773014 TK CIPTA KREATIF BANGSA PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.75
174 10603470 SD NEGERI 003 PALEMBANG TT T T ... T T ... T ... ... ... SUNGAI BAUNG 2.96
175 10603545 SD NEGERI 007 PALEMBANG T T T ... TT T ... TT ... ... ... PAKJO 2.99
176 69858023 TK PERTIWI 04 PALEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALANG RATU 2.44
177 10603715 SMK ETHIKA PALEMBANG T T T ... T T ... T ... ... ... TALANG RATU 2.38
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.