Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Selat

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 30200501 MIS BABUSSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
2 30200360 SD NEGERI 5 SELAT HULU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 69911353 KB ISLAM TERPADU AL-AZHAR T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.22
4 69916045 TK PUSPA HARATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 60722688 MIS AL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
6 69757376 MIS KHAIRUSSALAM TT T T ... TT T ... T ... ... ... SELAT 2.87
7 30200539 MIS KHAZANATURRAHMAH T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.87
8 69943277 TK BUNDA INTAN TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
9 69903690 TK AN-NIDA 4 MUSLIMAT NU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
10 30200162 SD NEGERI 2 SELAT HILIR TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.87
11 69904833 TPA HAYAK CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.25
12 69912422 TK ISLAMIYAH GOLKAR TT T T ... TT T ... TT ... ... ... SELAT 2.96
13 30200359 SD NEGERI 4 SELAT HULU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.22
14 69907088 TK LESTARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 69961464 SHM MJ GKE EFRATA III ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
16 30200184 SD NEGERI 5 SELAT HILIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.28
17 69943727 KB ANAK PANAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
18 69902974 TK TUNAS MUDA PKK T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
19 69757379 MIS ISLAMIYAH TT T T ... T TT ... T ... ... ... SELAT 2.5
20 K5654116 LKP Prima Computer Course ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 69989153 TK DARUL ISTIQOMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
22 K5654117 LKP Zahra Multimedia Computer ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.53
23 30200284 SLB NEGERI 2 KUALA KAPUAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.21
24 69938231 SHM KALAWA IV ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 69903392 TK ISLAM BIFAHMIL ANBIYA T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.97
26 70015922 SD SWASTA ISLAM AT TA AAWUN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 70015931 KB IT AL FIRDAUS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 30203712 SMP NEGERI 2 SELAT T T T ... T T ... T ... ... ... PULAU TELO 1.72
29 30200363 SD NEGERI 1 SELAT TENGAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.73
30 69904104 TK PELITA PULAU TELO TT TT T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
31 30200661 SD SWASTA ISLAM BABUSSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.84
32 30200241 SD NEGERI 3 MURUNG KERAMAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.23
33 30209010 MTSS AL-MUHAJIRIN TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... BARIMBA 1.23
34 30200261 SD NEGERI 1 SELAT HULU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.23
35 69904874 TK ISLAM TERPADU BABUSSALAM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
36 69960463 KB KATOLIK SANTO PAULUS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 30204924 TK NEGERI PEMBINA KUALA KAPUAS TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.97
38 30200295 SMAN 3 KUALA KAPUAS T T T ... T T ... T ... ... ... - -
39 30209014 MTSS PKP T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.51
40 69912424 TK DARUL ISTIQOMAH AL MUIZZIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.85
41 30200242 SD NEGERI 2 MURUNG KERAMAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 1.38
42 30200265 SMKN 3 KUALA KAPUAS T T T ... T T ... T ... ... ... - -
43 69904305 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL-2 SELAT T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.64
44 69920676 KB AN-NAJAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 69908476 KB IT AL-AMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.89
46 K5654110 LKP Basic English Course ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.52
47 69943705 TPQ IT AL AZHAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 30200243 SD NEGERI 1 MURUNG KERAMAT T T T ... T TT ... T TT ... ... PANAMAS 1.65
49 30208948 MAS MANARUL HUDA T T T ... T T ... T ... ... ... BARIMBA 2.7
50 69902916 TK TUNAS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MELATI 2.96
51 30200164 SD NEGERI 4 SELAT HILIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.89
52 69757123 MIS TARBIYATUSSIBYAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
53 69903367 TK HARAPAN BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 69905939 TK ISLAM TERPADU AL-AMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.94
55 30200365 SD NEGERI 3 SELAT TENGAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.66
56 30200286 SMAS ISLAM TERPADU BABUSSALAM T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.84
57 K5667721 LKP SMART BORNEO ENGLISH COURSE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 69787994 SD NEGERI 8 SELAT HILIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.39
59 60722711 MIN 5 KAPUAS T T T ... T T ... T ... ... ... - -
60 69989103 TK ISLAM AZZA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.59
61 30200358 SD NEGERI 3 SELAT HULU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
62 K9989692 LKP MELATI KAPUAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
63 69904625 TK KARTIKA XVII - 23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
64 69894754 Nurul Hikmah TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
65 30203614 SMAN 2 KUALA KAPUAS T T T ... T T ... T ... ... ... BARIMBA 2.4
66 70001221 KB IT AL MADINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 30203615 SMKN 2 KUALA KAPUAS T T T ... T T ... T ... ... ... - -
68 K9981531 PERMATA INN BUSINESS DAN HOTEL SCHOOL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
69 69902600 TK AL-HIJRAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BARIMBA 2.4
70 70001256 TK IT AL MADINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
71 69974796 TPQ BUNDA INTAN TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
72 69961467 SHM MJ GKE EFRATA IV ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
73 K5654102 LKP Ladys ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 P9908876 PKBM ANUGRAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BARIMBA 1.14
75 69963738 KB TERPADU AR RAHIMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.51
76 69903737 KB PUSPA JAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 69986550 TK ANUGRAH IBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
78 69929582 KB IT ATTAQWA TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.37
79 30200320 SMP NEGERI 1 SELAT T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.96
80 69929588 TK IT ATTAQWA SELAT DALAM TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
81 30200361 SD NEGERI 6 SELAT HULU T T T ... T T ... T ... ... ... BARIMBA 2.34
82 69907090 KB LESTARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 69894222 SD SWASTA BIFAHMIDDIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 69907091 TPA LESTARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
85 69939945 TK HAPPY KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
86 69902151 PAUD KB NAILA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
87 69943025 POS PAUD ISLAM TERPADU AL-AZHAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
88 69944477 SHM KALAWA VI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 30205082 SDS MUHAMMADIYAH SELAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.67
90 69930177 PPS Babussalam ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 70015932 TK IT AL FIRDAUS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 69917683 TK DHARMA WANITA SETDA KAPUAS T T T ... T T ... T ... ... ... - -
93 69960874 TK AL ZAHRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 69904100 TK AL MUHAJIRIN TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
95 69985093 KB AL-HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
96 30200267 SMP SWASTA KATOLIK SANTO PAULUS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.92
97 69989265 TK BIFAHMIDDIN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
98 69903734 TPA PUSPA JAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 69919670 TPQ BUAH HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 69944489 TPQ RAUDHATUL ANWAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 0.8
101 69938229 SHM KALAWA III ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
102 70012590 KB Islam At Ta aawun ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 69903738 TK PUSPA JAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 30200266 SMP SWASTA ISLAM TERPADU BABUSSALAM TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.91
105 69944478 SHM KALAWA II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 69816307 MTSS NURUL ISLAM T T T ... T TT ... T ... ... ... SELAT 1.92
107 69911357 TPA ISLAM TERPADU AL-AZHAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.27
108 69904136 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL-1 SELAT T T T ... TT TT ... T ... ... ... SELAT 2.84
109 69920678 TPA AN-NAJAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 69908491 TPA IT AL-AMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.89
111 69904782 KB HAYAK CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.25
112 69933987 SHM KALAWA I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
113 69757378 MIS MIFTAHUSSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULAU TELO 1.96
114 70012591 TK Islam At Ta aawun ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.09
115 30200366 SD NEGERI 4 SELAT TENGAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.53
116 70002171 KB HARAPAN KITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
117 30200159 SD NEGERI 1 SELAT HILIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.9
118 30200283 SD SWASTA ANTANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 1.71
119 30205080 SD SWASTA ISLAM BIFAHMIL ANBIYA T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.08
120 69900013 SMKS BIFAHMIDDIN KUALA KAPUAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.08
121 69903157 TK HOSANA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
122 69981503 KB DHARMA WANITA SETDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
123 30200270 SMP SWASTA MUHAMMADIYAH KUALA KAPUAS T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.71
124 30200672 SLB NEGERI 1 KUALA KAPUAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.2
125 30200507 MIN 1 KAPUAS TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... SELAT 1.53
126 30200306 SMP NEGERI 3 SELAT TT T T ... T T ... T ... ... ... PULAU TELO 2.62
127 69861430 SD SWASTA KRISTEN PARAPAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
128 K5654115 Ata Com ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
129 30205083 SMKN 1 KUALA KAPUAS T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.91
130 69902594 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL-3 SELAT TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.71
131 69976457 RA MANARUL HUDA TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
132 30200163 SD NEGERI 3 SELAT HILIR T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.66
133 30208947 MAN KAPUAS T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.39
134 69903192 TK KATOLIK SANTO PAULUS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
135 69757380 MIS TALIMUL AULAD TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
136 K5654120 LKP Abdi Bangsa Pusat Pendidikan & Kursus LPP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
137 30209007 MTSS ISLAMIYAH TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... BARIMBA 2.7
138 69938230 SHM SAKA KEHU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
139 30200297 SMKS KRISTEN KUALA KAPUAS TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.54
140 69919650 KB BUAH HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
141 69943896 TPQ ABA 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
142 30204180 SD SWASTA ISLAM TERPADU AL AMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BARIMBA 1.91
143 69985094 TK AL-HIDAYAH T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 1.34
144 69757441 MIS ISLAMIYAH TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
145 69902904 TK HAYAK CERIA TT T T ... TT TT ... T ... ... ... SELAT 2.25
146 69994691 MI Tahfidzul Qur`an Al-Muhajirin Antang TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
147 69988194 TK SEPAKAT T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
148 30200285 SMAS MUHAMMADIYAH KUALA KAPUAS T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.67
149 30200336 SMP NEGERI 5 SELAT T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 1.32
150 69944446 TPQ AL FAZR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 1.43
151 P9970298 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KUALA KAPUAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
152 69902602 TK BINA SEJAHTERA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
153 69902907 TK TRISULA PERWARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.42
154 30203612 SMAN 1 KUALA KAPUAS T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.32
155 69898707 RA Perwanida TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
156 69905526 TK KARYA KUALA KAPUAS TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
157 69904103 TK IMANUEL TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
158 30200268 SMP SWASTA KRISTEN KUALA KAPUAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.94
159 30200109 SD NEGERI 1 PULAU TELO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PULAU TELO 2.18
160 69757433 MIS HIDAYATUSSIBYAN T T T ... T TT ... T ... ... ... SELAT 1.2
161 69926589 PAUD MELATI TT T T ... TT T ... T ... ... ... SELAT 2.43
162 30200540 MIS MANARUL HUDA TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.45
163 30200362 SD NEGERI 7 SELAT HULU T T T ... T T ... TT ... ... ... SELAT 3
164 70001234 TPQ AL MADINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
165 69960389 TK TERATAI T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.28
166 30200667 SD SWASTA KRISTEN SELAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.54
167 30200337 SD NEGERI 2 SELAT HULU T TT T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.53
168 69936096 TPQ BIFAHMIL ANBIYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
169 69963739 TK TERPADU AR RAHIMA T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.51
170 69936095 KB ISLAM BIFAHMIL ANBIYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
171 69902909 TK BERINGIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.72
172 69903728 SPS PUSPA JAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
173 69965261 TK ISLAM TERPADU AL ABROR TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
174 K5654111 LKP LIAN Komputer ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.51
175 30200364 SD NEGERI 2 SELAT TENGAH TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.82
176 P9908510 PKBM SEROJA TT T T ... T T ... TT ... ... ... SELAT 1.43
177 69734420 SD SWASTA IT AL-MUHAJIRIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.74
178 30208952 MAS AL-MUHAJIRIN TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... SELAT 2.99
179 30200158 SD NEGERI 2 SELAT DALAM TT T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.83
180 K5654107 LKP Prawita ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
181 60722708 MIS IZHARUSSALAM T TT T ... T TT ... T ... ... ... - -
182 69898708 RA Muslimat NU TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
183 69757442 MIS PKP TT T T ... T TT ... TT ... ... ... SELAT 2.9
184 30200665 SD SWASTA KATOLIK SANTO PAULUS T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 3
185 30209015 MTS MANARUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
186 69966518 TK ZION ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
187 69919683 KB KASIH BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.98
188 30200315 SMP NEGERI 4 SELAT T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.4
189 69903383 TK KEMALA BHAYANGKARI 15 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
190 30200157 SD NEGERI 1 SELAT DALAM TT T T ... T TT ... T ... ... ... SELAT 2.26
191 30208949 MAS ISLAMIYAH T T T ... T TT ... T ... ... ... SELAT 2.65
192 30200161 SD NEGERI 7 SELAT HILIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.99
193 30209006 MTSN 1 KAPUAS TT T T ... T TT ... T ... ... ... SELAT 2.28
194 69956575 KB RIDHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
195 69960132 TK PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
196 69903168 TK TUNAS HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
197 69913141 TK BUAH HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
198 69963741 TPA TERPADU AR RAHIMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.51
199 69902583 TK ANAK PANAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... SELAT 2.18
200 30200160 SD NEGERI 6 SELAT HILIR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 2.93
201 69935404 SHM KALAWA V ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
202 69870896 SMP SWASTA ISLAM TERPADU AL AMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BARIMBA 1.96
203 30205081 SMP SWASTA ISLAM BIFAHMIL ANBIYA T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.09
204 69911362 TK ISLAM TERPADU AL-AZHAR T T T ... T T ... T ... ... ... SELAT 2.21
205 69961518 KB MAHABBATUL ATHFAL T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
206 69961462 SHM MJ GKE EFRATA II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
207 69903161 TK HARAPAN KITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SELAT 0.8
208 30200110 SD NEGERI 2 PULAU TELO TT T T T T T T T T T T PULAU TELO 0.75
209 69956574 TPQ RIDHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.