Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Teweh Tengah

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 30201057 SD NEGERI 3 LEMO I T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
2 69860125 KB KARTIKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 69860163 SPS. TPA. ASSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 69949293 TK MUTIARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 30201066 SD NEGERI 2 LEMO II TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
6 30201065 SD NEGERI 1 LANJAS TT T T ... T T ... T ... ... ... LANJAS 2.95
7 30200912 SD NEGERI 2 SEI RAHAYU I T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
8 69752967 RA PERWANIDA I TT T T ... TT TT ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.81
9 30200952 SMP NEGERI 11 MUARA TEWEH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
10 30201061 SD NEGERI 5 LANJAS T T T ... T T ... T ... ... ... - -
11 69860070 TK NEGERI - 1 PEMBINA MUARA TEWEH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
12 30200950 SMP NEGERI 7 MUARA TEWEH T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
13 69860075 TK NEGERI KENANGA TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
14 69860150 TPA ISTANA CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 30200929 SD NEGERI 3 MELAYU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUARA TEWEH 2.89
16 30200948 SD NEGERI 1 MELAYU T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.84
17 69860123 KB KEMALA BHAYANGKARI 17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 69860118 KB AN NIDA 6 MUSLIMAT NU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 69952190 TK IMANNUEL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 30201058 SD NEGERI 1 LEMO I T T T ... T T ... T ... ... ... - -
21 P9984506 PKBM AL - INSAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
22 30200930 SD NEGERI 2 MELAYU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUARA TEWEH 2.9
23 69986232 KB MUTIARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 30200935 SD NEGERI 8 MELAYU T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.55
25 30200926 SD NEGERI 6 MELAYU TT T T ... TT TT ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.92
26 69860168 SPS SM SANTA MARIA MUARA TEWEH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 69860161 SPS SM PANTI AJAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 69984332 TK BERINGIN INDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 30200933 SD NEGERI 7 LANJAS TT T T ... T TT ... T ... ... ... MUARA TEWEH 1.55
30 69942193 TK HARAPAN BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
31 69942190 KB IDAMAN BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
32 69860153 TPA RAUDATUL HUDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 69860155 TPA AISYIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 60722737 MIS ISLAMIYAH TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
35 69860061 TK MELATI MUARA TEWEH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
36 69860064 TK NEGERI MUTHMAINNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 30205494 SMAN 5 MUARA TEWEH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
38 69860071 TK KARTIKA XVII-19 T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.14
39 P9980104 PKBM PUTRI MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 69860068 TK SANTA MARIA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
41 69860121 KB SANTA MARIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
42 69822492 SMP NEGERI SATAP 1 MUARA TEWEH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
43 69857735 SMP NEGERI 10 MUARA TEWEH T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 1.89
44 69860067 TK WARDATUL JANNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 69860058 TK. AYANG SARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
46 69860059 TK HARAPAN KITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 69860152 KB ADINDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 69860115 KB HARAPAN KITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
49 69860072 TK KEMALA BHAYANGKARI 17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
50 69860060 TK BUNDA PIARA T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 1.06
51 30200919 SD NEGERI 1 BERINGIN RAYA TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
52 30200899 SD NEGERI 1 DATAI NIRUI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
53 69950649 TK ISLAM SALSABILA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 69860063 TK ISTANA CERIA TT T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 1.14
55 30203970 SMAN 1 MUARA TEWEH T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.87
56 69860074 TK BINA BERSAMA T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
57 69960256 SPS SETIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 69860119 KB ISLAM TERPADU AL FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 30200928 SD NEGERI 4 MELAYU T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.52
60 60722738 MIS NURUL IMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
61 30200925 SD NEGERI 7 MELAYU T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.05
62 69980882 SD ISLAM AL-FALAH SOFIA T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 1.99
63 69860164 SPS TPA NURUL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
64 69937503 TK PANGKU RAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 69860129 KB MAWAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 69860160 SPS TPA AL-MUFLIHUN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 69937325 TK PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 30200900 SD NEGERI 1 PENDREH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
69 30200957 SMKN 2 MUARA TEWEH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
70 69990388 SPS-SHM POS DERMAGA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
71 70014406 SD SWASTA ISLAM AL-FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
72 69937787 KB HARAPAN DAN DOA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
73 30201060 SD NEGERI 6 LANJAS T T T ... T T ... T ... ... ... - -
74 69860080 TK KARTINI T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
75 30200931 SD NEGERI 10 MELAYU T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.6
76 69860081 TK BHAKTI PERTIWI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 30203958 SMP NEGERI 2 MUARA TEWEH T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.91
78 69860127 KB AL-HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
79 69860151 TPA ISLAM TERPADU AL FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 69937808 TK RUYAN DATAI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 69860166 SPS BAITUL GHAFUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
82 69937418 TPA PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 30112207 MAN BARITO UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.78
84 30201049 SD SANTA MARIA T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.84
85 30200911 SD NEGERI 1 SEI RAHAYU I TT TT T ... TT T ... T ... ... ... - -
86 69937324 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
87 70009045 SPS TPQ ISTIQOMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
88 69860122 KB AISYIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 30200910 SD NEGERI 2 PENDREH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
90 69860062 TK AN NIDA MUSLIMAT NU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 69981000 SPS DARUN NAJAH MUSLIMAT NU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 30201063 SD NEGERI 3 LANJAS T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
93 69962409 KB HARAPAN BERSAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 30200989 SLBN 1 MUARA TEWEH TT T T ... TT TT ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.42
95 70004059 SMP ISLAM TERPADU MUHAMMADIYAH MUARA TEWEH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
96 69860149 TPA BUNDA PIARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
97 30209031 MTSS SABILAL MUHTADIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
98 K5650903 LP3 Studia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 30200966 SMP NEGERI 4 MUARA TEWEH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 69993764 RA Al Munawarah Muslimat NU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
101 30200922 SD NEGERI 1 SEI RAHAYU II T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
102 69860116 KB BUNDA PIARA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
103 P9960028 SKB BARITO UTARA T T T ... T T ... TT ... ... ... MUARA TEWEH 1.91
104 69860117 KB ISTANA CERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 30200932 SD NEGERI 8 LANJAS TT T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.85
106 30203975 SMKN 1 MUARA TEWEH TT T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.77
107 70001741 TPQ ALQURAN AL- ARAFAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 30200920 SD NEGERI 1 RIMBA SARI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
109 69860065 TK ISLAM TERPADU AL FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 69942189 TK IDAMAN BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
111 70011572 TK MEKAR SARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 69937810 TK RAUDATUL ILMI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
113 70015976 SPS TPQ CAHAYA MADANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
114 69937477 KB PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
115 30200951 SMP SANTA MARIA T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.86
116 30201050 SD MUHAMMADIYAH TT T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.9
117 70008291 TK ISLAM TERPADU TALIMUL QURAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 69860057 TK TERATAI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 30201064 SD NEGERI 2 LANJAS T T T ... T T ... T ... ... ... LANJAS 2.34
120 69950650 KB RAUDHATUL ILMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 60722740 MIS MILLATUL ISLAMIYAH T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
122 30201062 SD NEGERI 4 LANJAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LANJAS 2.91
123 69860165 SPS SM IMANUEL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUARA TEWEH 1.15
124 69860079 TK NEGERI TERATAI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
125 30201056 SD NEGERI 1 LEMO II TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
126 69860077 TK MAWAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUARA TEWEH 2.73
127 K5650907 LKP Mutiara Peradaban ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
128 30209030 MTSS ISTIQOMAH TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
129 30203971 SMK NEGERI 3 MUARA TEWEH TT TT T ... T TT ... T ... ... ... - -
130 69860073 TK KRISTEN BETLEHEM MUARA TEWEH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
131 P9908703 PKBM HARAPAN KITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MUARA TEWEH 2.57
132 69860157 TPA IMANUEL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
133 69860162 SPS TPA AL MUKHLISIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
134 69942192 TPA IDAMAN BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
135 30200975 SMAN 4 MUARA TEWEH T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.62
136 69860167 SPS.SM.SINTA ASI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
137 69901677 SMPN SATU ATAP 2 MUARA TEWEH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
138 K5650906 LKP Harapan Kita ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
139 30200921 SD NEGERI 3 PENDREH TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
140 30200973 SMP NEGERI 1 MUARA TEWEH T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.77
141 30201067 SD NEGERI 3 LEMO II TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
142 30200936 SD NEGERI 9 MELAYU TT T T ... T TT ... TT ... ... ... MUARA TEWEH 2.51
143 69860130 KB BINA WARGA MAJU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
144 69860076 TK MELATI AL-HIDAYAH T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.9
145 30209028 MTSN BARITO UTARA T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
146 30200927 SD NEGERI 5 MELAYU T T T ... T T ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.51
147 60722735 MIN 1 BARITO UTARA TT T T ... T TT ... T ... ... ... MUARA TEWEH 2.99
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.