Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Murung

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69924095 TK ABA 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
2 30203238 SMA NEGERI 1 PURUK CAHU T T T ... T T ... T T ... ... PURUK CAHU 2.43
3 30203224 SD NEGERI PURUK CAHU SEBERANG 1 TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... PURUK CAHU 2.25
4 30203228 SMP NEGERI 5 MURUNG TT T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 2.79
5 69961603 TK KAHARAPTO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
6 69933340 TPQ AT-TILAWAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURUK CAHU 2.18
7 69899691 TK MARIA MEDIATRIX ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
8 69923503 KB AISYIYAH-1 MURUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 69944114 TK HARAPAN BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
10 69966245 TPQ MIFTAHUL JANNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
11 69926677 TK SANTO KLEMENS TT T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 2.11
12 69966154 TK TUNAS HARATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
13 30203280 SD NEGERI BERIWIT 2 TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... PURUK CAHU 2.27
14 30203242 SMP NEGERI 4 MURUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 K5657104 LKP Butterfly ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
16 69961593 TK EKLESIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
17 69951779 PPS Nailul Authar TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
18 30204201 SD NEGERI PURUK CAHU SEBERANG -3 TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... PURUK CAHU SEBERANG 1.96
19 69754325 SMP MUHAMMADIYAH PURUK CAHU TT T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 2.53
20 69919268 ABA-4 PURUK CAHU SEBERANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 69898715 RA Al-Ikhlas T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
22 30203290 SD NEGERI BERIWIT 5 TT TT T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 2.79
23 69923055 TK AN-NIDA 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 30203372 SD NEGERI DIRUNG PENYANG 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 69928419 SPS NURUL ISLAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
26 69986672 KB HARAPAN BUNDA BAHITOM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 69830406 SMA MUHAMMADIYAH PURUK CAHU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURUK CAHU 2.05
28 30203319 SD NEGERI BAHITOM 1 TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
29 30208710 SD NEGERI 2 BAHITOM TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
30 69754317 SMPN-2 Murung Satu Atap ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
31 69899995 TK HARAPAN BANGSA DESA DANAU USUNG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
32 69928373 KB AISYIYAH 2 MURUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 69924079 KB ANGGREK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 K5669318 LKP PUTIR SIKAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
35 69961474 SHM HOSANA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
36 69854300 Karya Pembangunan TT T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 1.45
37 69961596 TK AL-IKLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 30203300 SD NEGERI BERIWIT 6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURUK CAHU 2.25
39 30203281 SD NEGERI BERIWIT 1 TT T T ... T TT ... T ... ... ... PURUK CAHU 2.12
40 69966320 KB PEMBINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
41 30203240 SMP NEGERI 1 MURUNG T T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 2.01
42 69924087 TK HOSANA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
43 69757899 SMA NEGERI 3 PURUK CAHU T T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 1.55
44 30208905 MTSS DARUL ULUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 69919259 AN-NIDA 9 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
46 69905661 TK AL-FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 30203243 SMP NEGERI 3 MURUNG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
48 69926689 TPA SANTO KLEMENS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
49 69934082 TPQ MIFTAHUL JANNAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
50 60722772 MIS MUSTAQIM TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
51 K5657105 LKP Dian Ilmu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
52 69979528 TK IMPACT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
53 69966147 TK KARTINI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 69924096 TK ABA 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
55 60722771 MIN 1 Murung Raya TT T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 2.53
56 69754291 SD NEGERI 3 BAHITOM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
57 30203223 SD NEGERI PURUK CAHU SEBERANG 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURUK CAHU 2.95
58 69966232 KB EKLESIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 69928377 KB MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
60 69979773 SHM SEKAMI SANTO KLEMENS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
61 30203217 SD NEGERI MUARA BUMBAN-1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
62 69917090 TK BINA BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURUK CAHU 1.8
63 69754310 SLBN Puruk Cahu T T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 2.5
64 70005367 TPA NURBAITULLAH TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
65 69864694 SD PRESIDENT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 69926663 TK TUNAS BANGSA BATU PUTIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 69928420 TK ABA 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURUK CAHU 1.24
68 69928416 KB TUNAS BANGSA BERIWIT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
69 69924092 KB HOSANA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 70005453 TPQ AL-ISTIQLAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
71 69962410 SMP NEGERI 4 SATU ATAP MURUNG T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
72 30203210 SD NEGERI MUARA UNTU 2 TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
73 69966250 SHM EKKLESIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 69928429 TK NURUL ISLAM PURUK CAHU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
75 69922472 KB KAHARAPTO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 69930172 PPS Nailul Authar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 69899682 SD MARIA MEDIATRIX ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURUK CAHU 2.44
78 69758981 SMPN 1 SATU ATAP MURUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
79 30203365 SD NEGERI JUKING PAJANG 1 T T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 1.94
80 69800072 SMP PRESIDENT TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
81 30203299 SD NEGERI BERIWIT 7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURUK CAHU 2.5
82 30203295 SD NEGERI DANAU USUNG 1 TT T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU SEBERANG 1.94
83 30203289 SD NEGERI BERIWIT 4 T T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 2.12
84 69966742 TPQ AL-IKHWAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
85 30208958 MAN 1 Murung Raya T T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 1.32
86 69788004 SD AL-KAUTSAR TT T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 1.94
87 69957272 TK KASIH IBU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
88 30203344 SD NEGERI MANGKAHUI 2 TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
89 69922436 TK TUNAS BANGSA T T T ... TT T ... T ... ... ... PURUK CAHU 2.09
90 69928428 TK MELATI MANGKAHUI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 69926688 TPQ NURUL HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 69926692 KB SANTO KLEMENS PURUK CAHU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 69926736 TK TUNAS HARAPAN MUARA BUMBAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURUK CAHU 1.35
94 30203279 SD NEGERI BERIWIT 3 TT T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 2.37
95 30203247 SMP NEGERI 2 MURUNG TT T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 1.92
96 69943098 KB BINA BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 30203348 SD NEGERI MALASAN 1 TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
98 69923509 TPQ AN-NUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 P9952923 PKBM TUNAS PRIBUMI T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
100 69920944 TK HARAPAN BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
101 30203204 SD NEGERI PANU UT 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
102 69924854 TK PERTIWI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 69919258 MARIA MEDIATRIX ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 30203350 SD NEGERI MUARA JAAN 1 T T T ... T T ... T TT ... ... - -
105 30208904 MTsN 1 Murung Raya TT T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 1.61
106 69922456 TK BETLEHEM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
107 69919761 KB BETLEHEM MURUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURUK CAHU 2.37
108 69922441 TK SORAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 69944322 TK AN NIDA 9 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 69966738 TPQ AL-FALAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
111 69928424 TK KARTIKA JAYA XVII-25 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 30208711 SMP NEGERI 3 MURUNG SATU ATAP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
113 69923533 TK MELATI PURUK CAHU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
114 30203293 SD NEGERI DIRUNG 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
115 69923505 TK ABA 1 PURUK CAHU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
116 69800051 SMA PRESIDENT T T T T T T T T T T T PURUK CAHU 3
117 30203211 SD NEGERI MUARA UNTU 1 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
118 30203287 SD NEGERI BATU PUTIH 1 T TT T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
119 69953568 TK PELANGI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
120 69847241 SMA NEGERI 4 PURUK CAHU TT T T ... T T ... T ... ... ... PURUK CAHU 1.55
121 30203351 SD NEGERI MUARA SUMPOI-1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PURUK CAHU 2.9
122 69957265 TK AL-ISTIQLAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
123 69919283 TK HARAPAN BERSAMA BAHITOM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
124 69966247 TK GEMILANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
125 P9985055 PKBM MENTARI MURA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
126 69934078 TK PEMBINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
127 69922552 KB AN-NIDA 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
128 70005442 TK IT NURBAITULLAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
129 30203346 SD NEGERI MANGKAHUI 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
130 70014704 MTs TERPADU KARYA PEMBANGUNAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
131 P9926513 PKBM HAPAKAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
132 69943097 TK ANGGREK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
133 69924845 TK MAWAR PANUUT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
134 69926676 TK PRESIDENT TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
135 30207363 SMA NEGERI 2 PURUK CAHU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.