Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Dolo

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 P9984594 PKBM GAGAS MATAHARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALEKE 2.8
2 40200477 SD NEGERI MAKU TT TT T ... T T ... T ... ... ... KALEKE 2.66
3 70012616 SMAS Sukma Bangsa Sigi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALEKE 2.36
4 69958666 Jabal Nur ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 40205604 TK AL KHAIRAAT I KOTAPULU TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
6 40200425 SD NEGERI LANGALESO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DOLO 1.75
7 K9989682 LKP AINUN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
8 60727767 MTSS ALKHAIRAAT MADINATUL ILMI TT T T ... T T ... T ... ... ... DOLO 1.04
9 69969103 KB NAGAYA TT T T ... T T ... T ... ... ... DOLO 0.49
10 40210263 MTSS ALKHAIRAAT SOULOWE T TT T ... T T ... T ... ... ... BIROMARU 2.9
11 69908296 TK ALKHAIRAAT TULO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 69844526 PAUD PKK SIGI MADAMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALEKE 2.62
13 P9970311 PKBM AL-IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DOLO 1.26
14 69934200 TK PKK TUNAS HARAPAN MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 40210267 MTSS ALKHAIRAAT TULO TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... KALEKE 2.76
16 40200680 SD NEGERI SOULOWE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BIROMARU 3
17 40205601 TK AL KHAIRAAT SOULOWE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 40206035 KB PAUD NURUL FITRA KARAWANA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 40200659 SMP NEGERI 4 SIGI TT T T ... TT T ... TT ... ... ... DOLO 1.99
20 P9934754 PKBM JABAL NUR TT TT T ... T T ... T ... ... ... DOLO 1.47
21 40206034 KB PAUD KARYA PERTIWI TULO TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
22 40201027 SD INPRES KOTAPULU T T T ... T TT ... T ... ... ... DOLO 1.64
23 K5668986 LKP MANDIRI SIGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 40205599 TK AL KHAIRAAT KOTARINDAU T TT T ... T T ... TT ... ... ... DOLO 1.06
25 40201016 SD INPRES WATUBULA T T T ... T T ... TT ... ... ... KALEKE 2.18
26 70011793 TK KASIH BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 40210268 MTSS WALI SONGO TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
28 K9989804 LKP BAIM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 40200497 SD NEGERI 3 DOLO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DOLO 0.84
30 40200989 SD NEGERI 1 DOLO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DOLO 0.56
31 69991062 TPQ AL-IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
32 69854370 MIS Al khairaat Kotarindau T T T ... T T ... T ... ... ... DOLO 1.15
33 K9989964 LKP NURUL ILAHI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 K5668842 LKP HIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
35 70012910 TPQ NURUL ILAHI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
36 40201008 SD INPRES TULO TT T T ... T T ... T ... ... ... KALEKE 2.93
37 40201035 SD INPRES KOTARINDAU T T T ... T T ... T ... ... ... DOLO 1.88
38 69903789 TK HARAPAN BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 40209885 MAN SIGI TT TT T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
40 70012834 SMP Sukma Bangsa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALEKE 2.99
41 40210265 MTSS ALKHAIRAAT KABELOA T T T ... TT TT ... TT ... ... ... KALEKE 2.41
42 70008468 SDTK Bala Keselamatan Watubula ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
43 69978200 KB TERPADU BINA BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BIROMARU 2.51
44 40200534 SD NEGERI 2 DOLO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DOLO 1.63
45 40200780 SD INPRES 1 LANGALESO T TT T ... T TT ... T ... ... ... DOLO 1.21
46 40205595 TK PKK TULO TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
47 40200933 SD ALKHAIRAAT KOTAPULU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DOLO 1.97
48 69759205 SMKS AL-IKHSAN SIGI TT T TT ... TT TT ... T ... ... ... DOLO 1.47
49 40200512 SD NEGERI 2 TULO TT T T ... T TT ... TT ... ... ... DOLO 2.82
50 K9984370 LKP PELANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
51 40209884 MAS ALKHAIRAAT MADINATUL ILMI T T T ... T T ... T ... ... ... DOLO 1.15
52 40200722 SMA NEGERI 2 SIGI TT T T ... T T ... T ... ... ... DOLO 0.52
53 40205594 TK PKK LANGALESO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 40210264 MTSS ALKHAIRAAT DOLO T T T ... TT T ... T ... ... ... DOLO 0.97
55 40200579 SD NEGERI 5 DOLO TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
56 40205602 TK AL KHAIRAAT MAKU T T T ... T T ... T ... ... ... KALEKE 2.11
57 40205598 TK PKK KARAWANA TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
58 40209879 MAS ALKHAIRAAT DOLO KOTAPULU T T T ... TT T ... T ... ... ... DOLO 0.98
59 40200521 SD NEGERI INTI No. 1 TULO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KALEKE 2.49
60 40200783 SD BALA KESELAMATAN WATUBULA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BIROMARU 1.64
61 40205596 TK DHARMA WANITA KOTARINDAU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DOLO 0.66
62 69913724 PAUD TERPADU LENTORA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DOLO 1.8
63 40205108 KB RAODATUL DJANNAH KABOBONA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DOLO 1.63
64 69908883 TK NEGERI PEMBINA DOLO TT T T ... T T ... TT ... ... ... DOLO 0.61
65 69992576 TK TERPADU GAGAS MATAHARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 40209798 TK AN-NISA KITA SINGGANI MAKU T T T ... T T ... T ... ... ... KAMAIPURA 2.26
67 40200591 SMP YPST PORAME TT T T ... T T ... TT ... ... ... DOLO 1.83
68 40205605 TK AL KHAIRAAT POTOYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
69 69885998 RA. Raudhatul Jannah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DOLO 1.62
70 60725212 SMAS NUSANTARA TT T T ... T T ... T T ... ... DOLO 1.82
71 40200828 SD INPRES 2 LANGALESO T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
72 40210266 MTSS ALKHAIRAAT LANGALESO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DOLO 1.81
73 40200573 SD NEGERI 4 DOLO T T T ... T T ... T ... ... ... DOLO 2.63
74 40210270 MTSS NURUL ILAHI T T T ... TT T ... TT ... ... ... KALEKE 2.6
75 69751237 RA/BA/TA ALKHAIRAAT SOULOWE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BIROMARU 2.9
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.