Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Sigibiromaru

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69950754 TK CERIA TT T T ... T T ... T ... ... ... MABELOPURA 2.46
2 40201061 SD INPRES JONO OGE T T T ... T T ... T T ... ... - -
3 40200429 SD Negeri Karavana T T T ... T T ... T ... ... ... - -
4 40200649 SMP NEGERI 11 SIGI T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
5 P9947989 PKBM BINA INSA MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
6 69920947 KB PAUD TERPADU HARAPAN INDAH BULUPOUNTUJAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
7 40205093 TK PERTIWI BIROMARU T T T ... T T ... T ... ... ... BULILI 2.68
8 70002400 TK PERMATA BUNDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 40205083 KB PERMATA HATI JONO OGE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
10 40205076 TK RA KARTINI BORA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
11 40206024 TK SATU ATAP SDN POMBEWE T TT TT ... T T ... T ... ... ... - -
12 40200538 SD NEGERI 2 BIROMARU T T T ... T T ... T ... ... ... BULILI 2.49
13 69844529 KB BORA INDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
14 40200730 SMK NEGERI 1 SIGI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
15 40200430 SD NEGERI KAPOPO TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
16 70007734 SMP Islamic Pue Lasadindi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
17 K9989751 LKP AL SIGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 40205593 TK RAHMAT SIGI SIDERA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
19 40206027 TK LUKMAN AL HAKIM NGATABARU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
20 40200724 SMA NEGERI 1 SIGI T T T ... T T ... T T ... ... - -
21 40200748 SD NEGERI WATURALELE T T T ... T T ... T ... ... ... KALEKE 2.83
22 40200975 SD INPRES SIDERA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
23 69953089 PAUD TERPADU BUKIT NUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 40205075 TK PGRI BIROMARU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
25 K5669003 LKP ERNA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
26 K5668820 LKP CICI PERMATA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 40204381 SD NEGERI TOMPU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 40206181 SMP SATAP NEGERI 10 SIGI TT T T ... T T ... T ... ... ... KALEKE 2.83
29 69775809 SMP SATAP NEGERI 19 SIGI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
30 K9984383 LKP ANUGRAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
31 40210288 MTSS AL-ISTIQAMAH NGATA BARU T T TT ... T TT ... T ... ... ... - -
32 69844534 KB TOVEATA PURA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 K5659051 LKP Kaliavo Sigi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 40205092 TK IQRA POMBEWE T T T ... T T ... T ... ... ... - -
35 70014811 SDIT AL FATIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
36 P9934689 PKBM SANGGINENI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
37 K9984360 LKP SERI MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 40201086 SD INPRES POMBEWE TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
39 P9970321 PKBM MABELO SINGGANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 69844489 TK QALBUN SALIM T T T ... T T ... T ... ... ... BULILI 2.65
41 40209880 MAS WALISONGO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
42 40200710 SD NEGERI SIDONDO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
43 40205077 TK ANATAPURA LOLU T T T ... T T ... T ... ... ... BULILI 2.86
44 69972891 TK ISLAM TERPADU QURROTA AYUN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 69844487 TK HARAPAN BANGSA JONO OGE TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
46 K5659052 LKP Maharani Salon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 K5659070 LKP Perbengkelan Motor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 40201106 SD INPRES MARANATHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BIROMARU 0.08
49 60723502 MIS ALKHAIRAT POMBEWE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
50 40200709 SD NEGERI SIDONDO SEBERANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
51 K5669122 LKP SYAFIQAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
52 40203807 SD NEGERI RARANGGONAU T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
53 P9996655 PKBM MAPANDE SINGGANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 40200984 SD NEGERI 1 BIROMARU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BULILI 2.54
55 40206565 SMKS ISLAMIC CENTER PALU T T T ... T T ... T ... ... ... BULILI 2.74
56 40206018 KB PAUD BULUPOUNTU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
57 69844536 PAUD BKPRMI UNIT O2 NUR AFIAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BULILI 2.48
58 69905317 TK IQRA 1 LORU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 69844492 TK ANATAPURA PAROVO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
60 K9981413 PKBM KEMAKMURAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
61 69762615 SMP BK Jonooge ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
62 P9984512 PKBM PALU BERKARYA T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
63 40210287 MTSS ALKHAIRAAT KALUKUBULA TT T T ... TT TT ... T ... ... ... BULILI 2.09
64 40205070 TK NEGERI PEMBINA SIGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 40200844 SD INPRES 2 SIDONDO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BIROMARU 2.98
66 K5669004 LKP Gita Ayu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 40206026 TK AMANAH WATUNONJU T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
68 40209802 SDN 4 Kalukubula TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
69 69844488 TK ANATA SINGGANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 K5668897 LKP FILZA CATERING AND BAKERY ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
71 40210289 MTSS NIDA`UL KHAIRAAT POMBEWE T T T ... T T ... T ... ... ... - -
72 40200474 SD NEGERI OLOBOJU TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
73 K9984373 LKP GIANYAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 69911986 TK PUDJANANTI INDONESIA T T T ... T T ... T ... ... ... DOLO 2.85
75 K5659075 LKP Zeliq ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 60723503 MIS WALISONGO TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
77 69844532 PELITA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
78 69911080 PAUD TERPADU BULILI JAYA NGATABARU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
79 40200998 SD NEGERI 1 KALUKUBULA T T T ... T T ... T ... ... ... BULILI 2.41
80 K5669121 LKP SHAKEEL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 40209877 MAS ALKHAIRAAT BIROMARU TT T T ... T T ... TT ... ... ... BULILI 2.91
82 40200480 SD NEGERI LONJA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
83 40206011 KB PAUD PERMATA HATI POMBEWE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 69908298 TK NUR AFIAT TT T T ... T T ... T ... ... ... BULILI 2.47
85 K5659046 LKP Momi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
86 69844540 PAUD KB. ANATAPURA PAROVO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
87 40210284 MTSS ALKHAIRAAT BIROMARU T T T ... TT T ... TT ... ... ... BULILI 2.49
88 K5669416 LKP BINA INSAN MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 40200799 SD BK TANAPOBUNTI TT T T ... T T ... T ... ... ... BIROMARU 1.11
90 40200647 SMP NEGERI 19 SIGI T T T ... T T ... T ... ... ... BIROMARU 1.76
91 69844527 PAUD TUNAS HARAPAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 69952704 PAUD TERPADU PASANGGANI JONO OGE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 K5669240 LKP TOBELO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 40200496 SD NEGERI LOLU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
95 69980238 TK TERPADU MANDIRI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
96 K9980904 LKP ZINNIA FREESIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 40200468 SD NEGERI POMBEWE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
98 40203810 SLB Biromaru T T T ... T T ... T ... ... ... BULILI 2.9
99 K5659076 LKP Permata Hati ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 69788043 MAS NIDA`UL KHAIRAAT T T T ... T T ... T ... ... ... - -
101 40200612 SMP BALA KESELAMATAN MARANATHA T T T ... T T ... T T ... ... BIROMARU 0.85
102 40205094 TK TUNAS BANGSA BULUPOUNTU JAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
103 69819710 MIS An-Naarojil TT T TT ... TT T ... TT ... ... ... DOLO 2.61
104 69815398 SMK JANUR PERSADA SIGI T T TT ... T T ... T T ... ... BULILI 2.94
105 40206211 SMKS KRISTEN BK MARANATHA T T T ... T T ... T ... ... ... BIROMARU 0.79
106 K9981411 LKP AUFKLARUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
107 69915382 PAUD TERPADU CAHAYA LANDO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 69915381 PAUD TERPADU ALKHAIRAAT BORA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 K5669241 LKP MASYITA SALON ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 40205091 TK BINA ANAPRAS AL HIDAYA OLOBOJU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
111 K5669001 LKP YULIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 40200679 SD NEGERI SOULOWE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BIROMARU 2.48
113 69974870 TPQ AL-ISLAMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
114 69974868 SD ISLAM MODERN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
115 K9996499 LKP BINA KREATIF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
116 K5669198 LKP DUA PUTRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
117 40205074 TK SEJAHTERA SIDONDO T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
118 40200482 SD NEGERI LOMPIO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
119 69844531 KB MELATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
120 40209801 TK BTN POLDA KALUKUBULA T T T ... T T ... T ... ... ... BULILI 2.66
121 40200773 SD INPRES 1 SIDONDO TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
122 69754361 TKS MARANATHA T T T ... T T ... T ... ... ... BIROMARU 0.08
123 K5669002 LKP ANDIKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
124 40200791 SD BALA KESELAMATAN MARANATHA T T T ... T T ... T ... ... ... BIROMARU 0.42
125 69978441 TK ZAHRA II TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
126 K5659073 LKP Nur Anisa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
127 40200531 SD NEGERI 2 KALUKUBULA TT T T ... T T ... T ... ... ... BULILI 2.45
128 40204383 SMP NEGERI 27 SIGI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
129 40200440 SD NEGERI INTI LORU TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
130 69932953 TPA NUR AFIAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BULILI 2.47
131 69989002 KB SIGI INDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
132 40200630 SMP NEGERI 13 SIGI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
133 40200587 SMP NEGERI 1 SIGI TT T T ... T T ... T T ... ... BULILI 2.56
134 70000117 KB ZAHRA II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
135 69944199 SD ISLAM TERPADU INSAN GEMILANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
136 40200752 SMAS ALKHAIRAAT KALUKUBULA TT T T ... T T ... T ... ... ... BULILI 2.95
137 40200982 SD NEGERI 1 BORA TT T T ... T T ... T TT ... ... - -
138 40210286 MTSS ALKHAIRAAT BORA T T TT ... TT TT ... T ... ... ... - -
139 40201049 SD INPRES BIROMARU T T T ... T T ... T ... ... ... BULILI 3
140 K9984384 LKP MUTIA28 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
141 40201066 SD NEGERI BULUPOUNTU JAYA TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
142 69885999 RA. Istiqomah Wali Songo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
143 40210285 MTSS DARUSSALAM TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
144 40201024 SD INPRES WATUNONJU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
145 40203842 SMA NEGERI 8 SIGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BIROMARU 2.27
146 40204682 SMP SATAP NEGERI 7 SIGI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
147 K5668999 LKP MADAMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
148 K9984372 LKP TADULAKO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
149 P9984656 PKBM MULIA KASIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
150 69762616 SDN 3 SIDONDO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
151 40200896 SD BK Jonooge ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
152 70005791 KB LANDO BULILI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
153 69844490 TK AL-KHAIRAT AL-MUTTAQIIM T T T ... T T ... T ... ... ... MABELOPURA 2.32
154 K9981494 LKP BAGUS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
155 P9934679 PKBM SINTUWU NAROSO TT T T ... T T ... TT T ... ... - -
156 40205066 SMP SATAP NEGERI 8 SIGI TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
157 69844528 PAUD HIDAYATULLAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
158 K5659069 LKP Lentera ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
159 K5659048 LKP Mira Sigi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
160 40200536 SD NEGERI 2 BORA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
161 70005792 TK LANDO BULILI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
162 40201095 SD INPRES LOLU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
163 40201033 SD INPRES KALUKUBULA T T T ... T T ... T ... ... ... BULILI 2.45
164 60723504 MIS ALKHAIRAAT BIROMARU TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... BULILI 2.35
165 K9989966 LKP CAHAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
166 K5659056 LKP Ananta ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
167 69950557 TK AL JAMIYATUL WASLIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
168 K9990401 LKP PRINCES IYHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
169 K5659072 LKP Azifah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
170 70004829 TK TERPADU MOSABARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
171 40200471 SD NEGERI PAROVO TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
172 40209878 MAS AL-ISTIQAMAH NGATA BARU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
173 69889212 TK AL-AMANAH TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
174 40205073 TK AL KHAIRAAT KALUKUBULA TT T T ... T TT ... T ... ... ... BULILI 2.34
175 K5668818 LKP RATU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
176 K5659054 LKP Madika ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
177 69964459 SMK MUTIARA INSAN SIGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
178 40205080 TK AL JAMIATUL WASHLIA SOULOWE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.