Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Palu Selatan

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 40203528 SD NEGERI 2 PETOBO T T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
2 69794450 KB OTAK KANAN "GENIUS SCHOOL" T T T ... T T ... T ... ... ... - -
3 70001619 TK ISRAFI TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
4 K5665130 LKP Profesi Komputer Palu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 40203612 SMAN 3 PALU T T T ... T T ... T T ... ... MABELOPURA 2.8
6 K5665184 LKP Jurnal Sulawesi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
7 40205435 TK TUNAS MEKAR T T T ... T T ... T ... ... ... MABELOPURA 2.21
8 69794476 KB PELANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 70000606 KB ANAK BANGSA BERKEMENANGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
10 40203735 SD KRISTEN GPID PALU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MABELOPURA 1.8
11 69873920 TK SINAR ABADI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 40203570 SMP KRISTEN GPID PALU T T T ... T T ... T T ... ... TALISE 2.5
13 K5665077 LKP Puspita Salon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
14 60723513 MIS AL KHAIRAAT BIROBULI TT T T ... TT T ... TT ... ... ... MABELOPURA 1.83
15 40205437 TK GPID 1 PALU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
16 K5665115 LKP Adelweys ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
17 40203583 SMP NEGERI 6 PALU T T T ... T T ... T ... ... ... MABELOPURA 2.84
18 40203724 SD NEGERI 1 TATURA T T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.64
19 K5649450 LKP Cory Mella ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MABELOPURA 2.21
20 69944012 KB MADAMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 69794474 TK KABELO MPASANGGANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
22 40203742 SD INPRES 3 TATURA T T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.58
23 69951854 PPS Hikmatus Sunnah T T T ... T T ... T ... ... ... - -
24 69794456 TK OTAK KANAN GENIUS SCHOOL T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
25 40205561 TK SION TT T T ... T T ... T TT ... ... - -
26 40210297 MTSS SIS AL JUFRI TATURA PALU T T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.86
27 40203513 SMAS KRISTEN GPID PALU T T T ... T T ... T ... ... ... TALISE 2.5
28 70001620 KB ISRAFI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 60728904 MTS IKHLAASUL KHAIRAAT TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... SINGGANI 2.98
30 40203747 SD INPRES 3 BIROBULI T T T ... T T ... T T ... ... MABELOPURA 2.29
31 69938947 SMP OTAK KANAN INDONESIA PUSAT PALU T T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.86
32 69895443 SMK TOVEAKU T T T ... T T ... T ... ... ... MABELOPURA 2.8
33 69944015 TPA MADAMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 69958315 TK IT PELITA HATI T T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.99
35 40203654 SD INPRES 2 BIROBULI T T T ... T T ... T ... ... ... MABELOPURA 2.81
36 40205450 TK SIS AL JUFRI 2 PETOBO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 40203526 SD NEGERI 2 TATURA TT T T ... T T ... T T ... ... SINGGANI 2.64
38 40210296 MTSN 3 KOTA PALU T T T ... T T ... T ... ... ... BULILI 2.4
39 40205452 TK ASI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
40 40205434 TK IMANUEL GKST TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
41 69794460 TK KARTIKA XXI-20 T T T ... T T ... T ... ... ... - -
42 P9954282 PKBM KATULISTIWA T T T ... T T ... T ... ... ... NOSARARA 2.64
43 69794481 TPA PELANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 70001070 KB MEDHIVA TT TT T ... TT T ... T ... ... ... - -
45 69901313 SMP ISLAMIC SCHOOL PALU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SINGGANI 2.08
46 69985713 SDIT BINA ANAK BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MABELOPURA 2.09
47 40209784 SD ISLAM AL AKBAR PETOBO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 69794507 KB JOYFUL KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
49 K5665110 LKP Ratu Menjahit ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
50 70025206 SD ISLAM OTAK KANAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
51 69794478 TK ANANTOVEA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
52 40203726 SD NEGERI 1 PETOBO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BULILI 1.7
53 69873929 KB SINAR ABADI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 69870899 SMP ISLAM TERPADU AL-FAHMI T T T ... T T ... T T ... ... MABELOPURA 2.16
55 69794492 KB ANANTOVEA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
56 P9945678 PKBM NOSARARA NOSABATUTU TT T T ... T T ... TT ... ... ... SINGGANI 2.73
57 40203664 SD INPRES 1 TATURA TT T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.08
58 69913083 KB ISLAM BINA ANAK BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MABELOPURA 2.05
59 K5665061 LKP Delia Salon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
60 69759215 SLB NEGERI 2 PALU T T T ... TT T ... T ... ... ... BULILI 2.42
61 69794516 TK TUNAS TADULAKO T T T ... T T ... T ... ... ... MABELOPURA 2.64
62 69794462 KB BINA MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
63 K5665066 LKP Grisela ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
64 69978418 TK PELANGI RUMAH BERMAIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 40203571 SMP KRISTEN BALA KESELAMATAN PALU T T T ... T T ... T ... ... ... MABELOPURA 2.43
66 69794472 KB ILMI AMALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 69794490 TK AL-FIQIHIYAH T T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.94
68 69959971 PAUD KB PELANGI RUMAH BERMAIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BULILI 1.44
69 K5665176 LKP MUTIARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 69873922 TK PERMATA BAGI BANGSA TT T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.66
71 40203773 SD INPRES 5 BIROBULI TT T T ... T T ... T T ... ... MABELOPURA 2.32
72 40205438 TK KARTIKA XXI-18 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
73 69974060 TPA JANNATUL MA WA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 40209786 SD KARAKTER PERMATAKU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SINGGANI 2.13
75 69961649 KB UMMATI T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
76 K5665050 LKP Suryana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 K5665162 LKP Wira 96 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
78 69911312 KB SINTUVU MAROSO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
79 40203707 SD ISLAM IQRA PETOBO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 40203515 SMAS BK PALU T T T ... T T ... T ... ... ... MABELOPURA 2.46
81 40205461 TK PERMATAKU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALISE 2.46
82 69913051 TK BINA POTENSI SIS ALJUFRI TATURA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
83 40203615 SMKS KRISTEN BALA KESELAMATAN PALU T T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 1.83
84 69873921 TK. AL-AMANAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
85 69974061 TPQ JANNATUL MA WA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
86 P9996127 PKBM MEDHIVA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAWATUNA 1.98
87 40203613 SMKS BINA POTENSI T T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.88
88 69794495 TPQ AL-FIQIHIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 69794463 TPA OTAK KANAN "GENIUS SCHOOL" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
90 40203715 SD INPRES PETOBO TT T T ... TT T ... T ... ... ... BULILI 2.53
91 40205549 TK ILMI AMALIAH T T T ... T T ... T ... ... ... - -
92 69751254 RA/BA/TA AL-IKHLAS BIROBULI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 40205441 TK ALKHAIRAAT 2 LOLU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 69974058 KB JANNATUL MA WA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
95 K5665082 LKP LP3I Course Centre Cabang Palu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
96 69794527 KB USTHAKA RIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 40205451 TK ISLAM TERPADU PELITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
98 K9990381 LKP ADI PUTRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 69794454 TK USTHAKA RIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 70006660 TK IT ALFATIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MABELOPURA 1.76
101 69944017 TK MADAMBA T T T ... T T ... T TT ... ... - -
102 40203587 SMP NEGERI 21 PALU TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
103 69974059 TK JANNATUL MA WA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
104 69987978 SLBS Mekar Abadi Palu T T T ... T T ... T ... ... ... - -
105 40203561 SMP NEGERI 9 PALU T T T ... T T ... T ... ... ... MABELOPURA 2.03
106 40203751 SD INPRES 2 TATURA T T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.05
107 P9997108 PKBM GELATIK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 69873930 KB SION ANUTAPURA PALU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
109 69794491 KB MADIKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 69794475 TK BINA MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MABELOPURA 2.54
111 69794479 TK PELANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 70006661 KB IT ALFATIH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
113 69794464 TK BUNDA HATI KUDUS T T T ... T T ... T T ... ... - -
114 40203624 SMKS FARMASI NUSANTARA PALU T T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.72
115 69951852 PPS Manba ush Sholichin TT T T ... TT T ... T ... ... ... SANGURARA 2.55
116 70000640 TK ANAK BANGSA BERKEMENANGAN T T T ... T T ... T ... ... ... - -
117 K5665039 LKP Andini ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 K5665075 LKP Puspita ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 60728900 MTS NURUL HASANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SANGURARA 2.9
120 69896873 TK UMMATI T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
121 60723514 MIS SIS-ALJUFRI PALU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SINGGANI 2.94
122 69958314 KB IT PELITA HATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MABELOPURA 3
123 69944009 TK MUTIARA HATI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
124 40205560 TK BINA ANAK BANGSA T T T ... T T ... T ... ... ... MABELOPURA 2.05
125 60728746 MIS AMALIAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... SINGGANI 2.56
126 70005452 SMA Islam Otak Kanan Shalahuddin Al-Ayyubi T T T ... T T ... T ... ... ... - -
127 69794451 TK HARAPAN MULIA TT T T ... T T ... T ... ... ... MABELOPURA 2.11
128 40203736 SD KRISTEN BALA KESELAMATAN TT T T ... T T ... T ... ... ... MABELOPURA 2.42
129 69794519 TK KRISTEN BALA KESELAMATAN PALU T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
130 70006830 KB AN-NAHL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
131 69794505 KB TUNAS TADULAKO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
132 40209857 MAS PUTRI AISYIYAH PALU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALISE 2.7
133 40205563 TK INDONESIAN KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
134 40203756 SD INPRES 4 BIROBULI TT T T ... T T ... T T ... ... MABELOPURA 2.66
135 70009606 SMP IT BINA ANAK BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
136 69794525 KB AL-KHAIDAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
137 40203637 SDN INPRES 1 BIROBULI TT T T ... T T ... T ... ... ... MABELOPURA 2.66
138 69794513 TK JOYFUL KIDS TT T T ... T T ... TT ... ... ... MABELOPURA 1.77
139 70013088 SMTK REFORMASI PLUS PALU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
140 69982442 KB RAKSATAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
141 40205457 TK SATU ATAP PETOBO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
142 40203622 SMKS MANDALASILA PALU T T T ... T T ... T T ... ... MABELOPURA 2.04
143 K5665160 LKP Sukma Salon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
144 K5665154 LKP Lumintu Busana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
145 40205445 TK AISYIYAH XIII PENGAWU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
146 69794486 KB AL-FIQIHIYAH TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
147 40205432 TK ALKHAIRAAT TATURA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
148 K5665178 LKP Smart English Course ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
149 69794471 TPQ OTAK KANAN "GENIUS SCHOOL" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
150 40204370 SD ISLAM TERPADU AL FAHMI PALU T T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.99
151 69951855 PPS Darul Ulum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
152 69794506 KB HARAPAN MULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
153 40203501 SD NEGERI BIRO T T T ... T T ... T ... ... ... MABELOPURA 2.79
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.