Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Mantikulore

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 40205541 TK SAMPOROA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
2 K9981537 LKP MALEO COLLECTION ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 40203490 SD NEGERI KAWATUNA TT T T ... T TT ... T ... ... ... KAWATUNA 1.29
4 K5669247 LKP NOSARARA JAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 40206709 SMKN 8 PALU T T T ... T T ... T T ... ... TALISE 2.01
6 40203667 SD INPRES 1 TALISE TT T T T T T TT TT TT TT TT TALISE 2.9
7 K5665181 LKP Niusedo Education Center ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
8 K5665100 LKP AS TAILOR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 40203579 SMP NEGERI 12 PALU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
10 60728902 MTS AL-ISTIQOMAH T T T ... T T ... T ... ... ... TALISE 2.88
11 70009548 SD ISLAM TERPADU IBNUL MUBAROK PALU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 40203603 SMKS PGRI PALU T T T ... T T ... T ... ... ... TALISE 2.39
13 40203514 SMAS GKST IMANUEL T T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.75
14 40203750 SD INPRES 2 TONDO T T T ... T T ... T ... ... ... MAMBORO 2.84
15 40203663 SD INPRES 1 TONDO TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
16 40205446 TK ALHIDAYAH KAWATUNA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
17 60723518 MIS ALKHAIRAAT KAWATUNA TT T T ... T T ... T ... ... ... KAWATUNA 1.3
18 K5665116 LKP Giat ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 69983894 KB MADANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 69756117 SMAS AL - AZHAR MANDIRI PALU TT T T ... T T ... T ... ... ... KAWATUNA 1.94
21 P9997291 PKBM MANTIKULORE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
22 69929725 KB IT PELITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
23 40203559 SD NEGERI 23 PALU TT T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.7
24 40209855 MAS PPM NURUL FALAH T T T ... T T ... T ... ... ... KAWATUNA 0.64
25 40203494 SD NEGERI POBOYA TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... KAWATUNA 1.55
26 69954576 TK ASNUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAWATUNA 2.26
27 40203752 SD INPRES 2 TANAMODINDI T T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.72
28 69912052 TK KASIH BANGSA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
29 70006832 KB ANISA TERPADU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
30 69886987 TK AL KHAIRAAT LAYANA INDAH T T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
31 P9997127 PKBM SAMPOROA VALANGGUNI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALISE 2.62
32 69886989 KB KABELOTA LOKO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 70005848 KB ASNUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 70011242 TPA ANISA TERPADU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
35 69794469 TK MELATI TONDO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
36 69974238 TK NURJANNAH T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
37 69945713 TK PUTRA KAILI PERMATA BANGSA TT T T ... T T ... T T ... ... - -
38 69953786 TK BAKTI MENTARI PALU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 69992814 TK ISLAM AL FATH PALU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 40203507 SD NEGERI TONDO TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
41 40210298 MTSS NURUL FALAH T T T ... T TT ... T ... ... ... KAWATUNA 0.67
42 40203642 SD ALKHAIRAAT TONDO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
43 40203743 SD INPRES 3 TALISE TT T T ... T T ... TT T ... ... TALISE 2.2
44 70005153 SMA IT AL FAHMI BS PALU T T T ... T T ... T T ... ... KAWATUNA 2.46
45 40203527 SD NEGERI 2 TALISE T T T ... T T ... T T ... ... TALISE 2.66
46 70005344 Utama Widya Pasraman Wira Dharma Palu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 40205428 TK NEGERI PEMBINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAWATUNA 2.81
48 69982611 SD AL AZHAR MANDIRI PALU TT T T ... T T ... T ... ... ... SINGGANI 2.8
49 60727742 MTSS WALI SONGO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALISE 2.25
50 40205510 TK ALKHAIRAAT TALISE T T T ... T T ... T ... ... ... TALISE 1.92
51 69915661 KB BUKIT MARWAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
52 69924149 TK MUTIARA MALEO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
53 69900876 SD UNGGULAN PUTRA KAILI PERMATA BANGSA TT T T ... T T ... T T ... ... - -
54 69878007 SMAN Olahraga Tadulako Palu T T T ... T T ... T ... ... ... TALISE 2.44
55 40205529 TK MANTIKULORE LASOANI T T T ... T T ... T T ... ... - -
56 69945352 TPA PUTRA KAILI PERMATA BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
57 K5665175 LKP Asnur ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 40203604 SMKS PANCASILA PALU TT T T ... T T ... T ... ... ... TALISE 2.78
59 70009567 KB TAHFIDS KIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
60 40203652 SD INPRES 2 KAWATUNA T T T ... T T ... T ... ... ... KAWATUNA 1.82
61 40203495 SD NEGERI TANAMODINDI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SINGGANI 2.99
62 40203665 SD INPRES 1 TANAMODINDI TT T T ... T T ... T ... ... ... TALISE 2.94
63 69986709 KB KHALIFAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
64 K5665183 LKP LP2MTM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 69913707 KB MUTIARA MALEO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
66 69964183 SMK YADIKA PALU T T T ... T T ... T ... ... ... TALISE 2.44
67 40203774 SD INPRES 2 LASOANI T T T ... TT T ... T T ... ... KAWATUNA 2.4
68 69830709 SLB BHAKTI PUTRA PALU T T T ... T T ... T T ... ... KAWATUNA 2.21
69 69993019 TK ANISA TERPADU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 40204552 SMP NEGERI SATU ATAP LIK LAYANA INDAH T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
71 69973909 TK KHALIFAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
72 40203621 SMKN 5 PALU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
73 60728778 MTS ALKHAIRAAT TONDO TT T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
74 69947235 TK KABELOTA LOKO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
75 40203649 SDN INPRES 1 LASOANI TT T T ... T TT ... T ... ... ... KAWATUNA 2.43
76 69945351 KB PUTRA KAILI PERMATA BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 K5665128 LKP Saraswati Komputer ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
78 69925614 KB KASIH BANGSA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
79 40203626 SMKN 7 PALU TT T T ... T T ... T T ... ... TALISE 2.66
80 K5665080 LKP Ayu Salon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KAWATUNA 2.54
81 69985382 TK JABAL RAHMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
82 K5665121 LPK Arini Salon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 40205511 TK ALKHAIRAAT TONDO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 69963711 KB JALASENA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
85 40203914 SMP NEGERI MODEL TERPADU MADANI T T T ... T T ... T ... ... ... TALISE 2.26
86 69913692 TK NOSARARA T T T ... TT T ... T T ... ... TALISE 2.13
87 40203725 SD NEGERI 1 TALISE T T T ... T T ... T ... ... ... TALISE 2.59
88 40203741 SD INPRES 3 TONDO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
89 69794473 TK QURRATA A YUN T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
90 40205725 SD INTEGRAL HIDAYATULLAH TONDO TT T T ... T T ... T T ... ... - -
91 P9996455 PKBM MUTIARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 70002558 SLB HUNTAP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 69952456 KB NOSARARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 69992036 SD ISLAM AL FATH PALU T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
95 40203753 SDN INPRES 2 TALISE T T T ... T T ... T ... ... ... TALISE 2.65
96 70024641 TK TERPADU SEKOLAH TAHFIDZ KIDS LIWAUL HAQ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 40203873 SDN INPRES LIK LAYANA INDAH TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
98 69969427 SLB TADULAKO MANDIRI T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
99 P9962784 SKB KASINTUVU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALISE 2.61
100 K9996912 LKP BERKAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
101 40203635 SD INPRES 1 KAWATUNA TT T T ... T T ... T T ... ... KAWATUNA 1.33
102 K5665111 LKP Arsitha ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 69915669 KB KREATIF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 69925616 TK IT ASYIFA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
105 40203776 SMAN MODEL TERPADU MADANI T T T ... T T ... T ... ... ... TALISE 2.25
106 40205532 TK NURUL JAMIAH TT T T ... T T ... T T ... ... TALISE 2.65
107 69913171 KB CUT MUTIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TALISE 2.62
108 40203491 SD NEGERI LASOANI T T T ... T T ... T ... ... ... KAWATUNA 2.64
109 40204376 SD NEGERI MODEL TERPADU MADANI T T T ... T T ... T ... ... ... TALISE 2.36
110 K5668793 LKP TOYA CREATIVE INSTITUTE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
111 K5669215 LKP Palm Tree Institute School of English ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 40203582 SMP NEGERI 7 PALU T T T ... T T ... T T ... ... KAWATUNA 2.44
113 69961740 KB ASYIFA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
114 K5668443 LKP SHARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
115 K5665043 LKP Hani Collection ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
116 70003707 TK Nur Azizah TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
117 40203610 SMAN 5 PALU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
118 40203590 SMP NEGERI 19 PALU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
119 70011239 TPQ ANISA TERPADU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.