Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Polombangkeng Utara

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 40316028 TK SACHAROSA PG TAKALAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
2 69900703 TK ALMUHAJIRIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 40308476 UPT SD NEGERI 169 INPRES PARAMBADDO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 69901801 TK RAUDHAH MANONGKOKI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 2.78
5 40316040 TK HATIRAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
6 40301630 UPT SD NEGERI 170 INPRES JENEMAEJA TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
7 40308411 UPT SD NEGERI 53 SAULEYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
8 69895542 KB SUCI MULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 40308547 UPT SMP NEGERI 1 POLONGBANGKENG UTARA T T T ... T T ... T ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 0.24
10 P9962674 PKBM AS-SALMA MARONDE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GALESONG UTARA 0.59
11 P9997035 PKBM BALANGTANAYA 541 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 40318218 UPT SMP NEGERI 6 POLONGBANGKENG UTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
13 40301559 UPT SD NEGERI 44 MANONGKOKI II TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
14 40318948 SMAN 11 TAKALAR T T T ... T T ... T ... ... ... KOMARA 0.36
15 40316042 TK ANUGRAH T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
16 40308568 UPT SMP PESANTREN TARBIYAH PALLEKO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 0.69
17 69952213 KB NURUL FADILLAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 40314362 UPT SMP NEGERI SATAP HOMEBASE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 69751331 RA NURUL FADILAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
20 40316038 TK ROSIANA MEKAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 69973494 TK. BUTTA TOA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
22 40301495 UPT SDN 56 LASSANG II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
23 P9997823 PKBM ASFAFA INDAH LAUWA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 P9997000 PKBM MUTIARA POLUT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 1.11
25 40316031 TK ARIFAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PABBENTENGAN 1.55
26 70006885 MAS MAHYAJATUL QURRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 40301762 UPT SDN NO. 166 INPRES BONTORITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 2.64
28 40316034 TK BABUSSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 69895483 KB. HJ. ST. NURBAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
30 60728236 MAS PESANTREN ASSALAM T T T ... T T ... T ... ... ... - -
31 40301626 UPT SDN 140 INPRES KO MARA II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
32 40301506 UPT SDN 42 PANGEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 1.83
33 40316032 TK TUT WURI HANDAYANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 69976514 MI TARBIYAH TAKALAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
35 40301498 UPT SD NEGERI 52 LEREKANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 1.83
36 P9997004 PKBM MACORA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 69888141 RA. Nur Akbar Borong Baji ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 69987756 TK AMIRA AZ-ZAHRAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 60723598 MIS ROMANG LOMPOA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 40316035 TK NUR IMRAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
41 40301706 UPT SD NEGERI 209 INPRES SALEKOWA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TOWATA 0.54
42 60728234 MAS MANONGKOKI T T T ... T T ... T ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 2.14
43 40301743 UPT SD NEGERI 141 INPRES PARAPPUNGANTA II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 P2964780 PKBM LASSANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 1.05
45 40301760 UPT SDN 168 INPRES ROMANGTANGNGAYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
46 60728237 MAS PESANTREN TARBIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 0.66
47 69900623 TK ISRI AYU PALLEKO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 0.41
48 40308582 SMAS PESANTREN TARBIYAH POLUT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 0.71
49 69948593 TK JELILAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
50 69900622 TK RAHMAT TANI JULUKANAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
51 40308562 UPT SMP NEGERI 4 POLONGBANGKENG UTARA T T T ... T T ... T T ... ... - -
52 69941279 RA Khaidir Nurdin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
53 40316473 UPT SDN 56 PALILANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 40308477 UPT SDN 173 INPRES TANASAMBAYANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
55 40301605 UPT SD NEGERI 109 INPRES PANRANNUANGKU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
56 69753026 RA SALSABILLA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
57 70004115 Paud Atika ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 40308578 SMAN 9 TAKALAR T T T ... T T ... T ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 2.71
59 69888140 RA. Manongkoki ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
60 40301635 UPT SD 171 INPRES BUTTADIDIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KOMARA 1.09
61 40301742 UPT SD NEGERI 142 INPRES LASSANG II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
62 69888143 RA. Nurul Najwa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
63 40316036 TK HJ ST NURBAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
64 69751325 RA/BA/TA NURHIDAYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 40316629 SMAS MAHYAJATUL QURRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PABBENTENGAN 2.4
66 40301625 UPT SD NEGERI 215 INPRES KUPANGA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
67 40314358 UPT SMP NEGERI 5 POLONGBANGKENG UTARA T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
68 69894557 TK ASFAFA INDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
69 69966191 KB. ASFAFA INDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 70001109 TK AL-FARIQ KAMPUNG BERU T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
71 69946836 SLB SWASTA HOME BASE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KOMARA 1.84
72 69987934 TK AL KAISAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 0.64
73 40301719 UPT SD NEGERI 43 MANONGKOKI I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 40301496 UPT SD NEGERI 55 KOMARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
75 69895509 TK NURQURENY ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 40301761 UPT SD NEGERI 167 INPRES MALEWANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 1.11
77 69751330 RA/BA/TA MASSALONGKO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
78 40308440 UPT SD NEGERI 110 INPRES MATTOMPODALLE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
79 40319942 MTSS MANONGKOKI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
80 60728235 MAS MUHAMMADIYAH PALLEKO TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
81 40308552 UPT SMP NEGERI 2 POLONGBANGKENG UTARA TT T T ... T T ... T ... ... ... PABBENTENGAN 2.1
82 40301497 UPT SD NEGERI 54 MALOLO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KOMARA 1.04
83 69895498 KB. NURQURENY ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
84 40301723 UPT SD SWASTA PABRIK GULA TAKALAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
85 69895513 PAUD AHRISSA SYADINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
86 40308404 UPT SD NEGERI 41 MALEWANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 1.04
87 40301696 UPT SD NEGERI 127 INPRES KOMARA I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
88 40301502 UPT SD NEGERI 48 MANUJU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 2.08
89 69900627 TK NIRANNUANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
90 40301631 UPT SD NEGERI 172 INPRES HOME BASE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 40301709 UPT SD NEGERI 206 INPRES MANNYAMPA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 0.76
92 40316037 TK NUR AULIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KOMARA 1.26
93 40301728 UPT SD NEGERI 217 INPRES PANJARUNGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 2.15
94 P9962720 PKBM ASSALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
95 40301489 UPT SDN 40 PALLEKO II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 0.05
96 40308409 UPT SD NEGERI 51 LAUWA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 40301501 UPT SD NEGERI 49 PANJOJO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PABBENTENGAN 1.99
98 60723597 MIS JE`NEMAEJA T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
99 69895607 TK PELITA LASSANG BARAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 40316026 TK AISYIAH MANONGKOKI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
101 40316041 TK SEJATI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
102 69888146 RA. Al Muflihun ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 40316043 TK AL MUNAWARAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 69895520 TK NURCAHAYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 40308441 UPT SD NEGERI 111 INPRES LASSANG I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PABBENTENGAN 2.33
106 40314271 SMKN 6 TAKALAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
107 40319943 MTSS PESANTREN TARBIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 40301477 UPT SD NEGERI 39 CENTRE PALLEKO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 0.04
109 69895519 TK NUR INAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 69976501 RA NUR HAFIZA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
111 69995907 TK INNA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
112 40308559 UPT SMP NEGERI 3 POLONGBANGKENG UTARA TT T T ... T T ... T ... ... ... KOMARA 0.44
113 40301549 SMAN 6 TAKALAR TT T T ... T T ... T ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 0.78
114 70007567 MAS MAHYAJATUL QURRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
115 40316048 TK SUCI MULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
116 69888145 RA. Nur Mitsna Ihsani ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
117 40319940 MTSS PESANTREN ASSALAM T T T ... T T ... T ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 2.9
118 69753024 RA INDAR SAHDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 40301624 UPT SD NEGERI 50 LASSANG I T T T ... T T ... T ... ... ... PABBENTENGAN 2.58
120 69964194 TK AWAL RAHMAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 40301621 UPT SD NEGERI INPRES 126 PARAPPUNGANTA I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
122 60723599 MIS MALAGINNA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PABBENTENGAN 2.63
123 40319944 MTSS MUHAMMADIYAH PALLEKO TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
124 40316033 TK SAHARENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
125 40319941 MTSS PESANTREN MAHYAJATUL QURRA TT T TT ... TT TT ... T ... ... ... PABBENTENGAN 2.39
126 P9997238 PKBM TIKA UTAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GALESONG 2.72
127 40301638 UPT SD NEGERI 216 INPRES MACCINI BAJI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
128 69900705 TK AMANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POLOMBANGKENG UTARA 0.59
129 69895600 TK AS-SAFAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.