Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Lalabata

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 40303642 SD NEGERI 25 MADELLO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEWO 2.3
2 40303559 SD NEGERI 30 PAOWE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GANRA 2.19
3 69979348 KB ANGGREK CIROWALI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 40303623 SD NEGERI 23 TANETE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEWO 2.06
5 P9945791 SKB Kabupaten Soppeng T T T T T T T T TT TT TT GANRA 1.88
6 40303675 SMP NEGERI 3 WATANSOPPENG TT T T ... T T ... TT ... ... ... TANJONGE 2.98
7 69830145 TK AR- RAIHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.56
8 40303703 SD NEGERI 8 MACCOPE T T T ... T T ... T ... ... ... SALOTUNGO 1.98
9 69775874 KB. ANGGREK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALOTUNGO 2.59
10 40303726 SMAS ISLAM YASRIB TT T T ... T T ... T ... ... ... TANJONGE 2.78
11 40303785 SD NEGERI 12 BICCUING T T T ... T T ... T ... ... ... TANJONGE 1.96
12 40314759 TK ALFITRAH SIPAKAINGE TINCO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
13 40314753 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SEWO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.02
14 40314755 TK PUTRA III MALAKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALOTUNGO 1.95
15 40303664 SMAN 4 SOPPENG TT T T ... T T ... T ... ... ... TANJONGE 2.51
16 40303857 SD NEGERI 2 MASEWALI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.51
17 69956510 KB ANUGRAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 70010447 MIS NURUL QALAM PAUNGE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 40303848 SD NEGERI 18 MANGKAWANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 3
20 69853382 PP Yasrib Lapajung TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
21 69898810 Perwanida 07 lawo T T T ... T T ... T ... ... ... CANGADI 2.98
22 69830158 KB NABIGH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALOTUNGO 1.84
23 69775854 KB. TOSEWO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
24 K9997151 KURSUS JAHIT YASSISOPPENGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
25 40303581 SD NEGERI 4 KALENRUNGE T T T ... T T ... T ... ... ... TANJONGE 2.44
26 40303879 SD NEGERI 21 MATTABULU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 69775907 KB. BAHAGIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 69830146 KB. Harapan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 40303837 SD NEGERI 19 SEWO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.24
30 40314747 TK NEGERI LAMUNG PATUE WATANSOPPENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
31 40303656 SMP MUHAMMADIYAH WATANSOPPENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.63
32 40303687 SMP NEGERI 1 WATANSOPPENG T T T ... T T ... T ... ... ... TANJONGE 2.32
33 69989147 SDIT AR-RAIHAN WAHDAH ISLAMIYAH SOPPENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.55
34 40314750 TK NEGERI LATIMUMMUNG JOLLE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
35 40303773 SD NEGERI 13 PALAKKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
36 40314757 TK ALTERNATIF ASOKA DWP DINAS DIKMUDORA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 40303715 SD NEGERI 7 SALOTUNGO TT T T ... T T ... T ... ... ... SALOTUNGO 1.59
38 69898811 Nabigh TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
39 40303568 SD NEGERI 29 CENRANA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GANRA 2.97
40 40303858 SD NEGERI 20 TOTAKKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.4
41 69992176 MTS GUPPI LISU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
42 40303901 SD NEGERI 14 PANGEMPANGE TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
43 40303843 SD NEGERI 196 POLEWALI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 40303668 SMKS MUHAMMADIYAH WATANSOPPENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.81
45 69775881 KB NURUL ANNISAA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.96
46 69955132 TPA NABIGH DAYCARE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
47 69777792 KB AL- ISRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.55
48 40303723 SDK OIKUMENE TT T T ... T TT ... T ... ... ... TANJONGE 2.43
49 40303728 SMAS PGRI WATANSOPPENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.12
50 40303754 SD NEGERI 10 AKKAMPENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GANRA 2.53
51 40303763 SD NEGERI 1 LAMAPPOLOWARE T T T ... T T ... T ... ... ... TANJONGE 2.77
52 40314752 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL JERAE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
53 40303669 SMKS YPLP PGRI WATANSOPPENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.15
54 40303760 SLBN SOPPENG T T T ... T T ... T ... ... ... TANJONGE 2.38
55 69898809 Perwanida 11 Mallanroe T T T ... T T ... TT ... ... ... CANGADI 2.97
56 K5659302 YAYASAN PENDIDIKAN AN-NAILAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.71
57 40303610 SD NEGERI 238 LAEMPA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALOTUNGO 1.98
58 40303866 SD NEGERI 22 JERAE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.99
59 40303608 SD NEGERI 236 TALETTING T T T ... T T ... T ... ... ... - -
60 40303569 SD NEGERI 28 MALAKA TT T T ... T T ... T ... ... ... SEWO 2.48
61 69777370 KB.MAASITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.87
62 40303889 SD NEGERI 15 JOLLE T T T ... T T ... T ... ... ... - -
63 69898808 Perwanida I Lapajung T T T ... T T ... T ... ... ... CANGADI 2.96
64 40303660 SMKN 4 SOPPENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.16
65 40314748 TK TERATAI SOPPENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.35
66 40319636 MAN 1 SOPPENG TT T T ... T T ... TT ... ... ... TANJONGE 2.12
67 69956828 POS PAUD MASAMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 69993215 MTs GUPPI LISU TT T TT ... TT T ... TT ... ... ... - -
69 40303676 SMP NEGERI 4 WATANSOPPENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 69775859 KB. MEKAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 1.93
71 69775909 TPA SUMPANG BILA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
72 40303918 SD NEGERI 167 TOGIGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALOTUNGO 1.86
73 K5666988 LKP Smart Student Association ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 K5668927 LKP ASKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
75 69775892 KB. CEMARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEWO 2.48
76 69830147 KB MEKAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.79
77 40303909 SD NEGERI 17 BILA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.63
78 K5659297 LKP STEKOM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
79 40303609 SD NEGERI 237 ALETELLUE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.77
80 40303618 SD NEGERI 225 CIROWALI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
81 K5667888 LKP BILAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
82 70003805 KB DARUL ILMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
83 40303663 SMAN 1 SOPPENG T T T ... T T ... T ... ... ... TANJONGE 2.29
84 69854358 MIS GUPPI Talagae ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
85 40303814 MIS LPDI MASEWALI TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
86 69752217 MTSS JABALRAHMAH PALAKKA T T T ... T T ... T ... ... ... TANJONGE 2.67
87 69775895 KB. NUSA INDAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
88 40303751 SD NEGERI 11 UMPUNGENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 69853383 MTsS GUPPI Salotungo T T T ... T T ... T ... ... ... SEWO 2.65
90 69775902 KB. ANGGREK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 40303558 SD NEGERI 3 LEMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.93
92 69777336 KB. TUNAS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.46
93 40303560 SD NEGERI 31 TELLANG TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
94 40303736 SD NEGERI 9 MALLANROE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
95 40303919 SD NEGERI 166 LABURAWUNG T T T ... T T ... T T ... ... SEWO 2.02
96 40303591 SD NEGERI 6 UJUNG BARU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.86
97 K5667915 LKP AL-MUBARAK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
98 69969358 TK LALENGBATA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 40303696 SMP NEGERI 5 WATANSOPPENG T T T ... T T ... T ... ... ... SEWO 1.93
100 40303628 SD NEGERI 244 LAWO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEWO 1.94
101 69898774 LPDI AL Badar TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
102 40303612 SD NEGERI 24 LAPAJUNG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEWO 2.74
103 40303631 SD NEGERI 26 TINCO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 40314758 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL CENRANA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GANRA 2.96
105 40314754 TK MINASA MANGENRE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 40303593 SD NEGERI 5 MATTIROPOLE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.09
107 40314749 TK NEGERI SAMATURUE SALOTUNGO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
108 69854359 MIS Guppi Lisu T T T ... TT T ... TT ... ... ... MALAKA 2.97
109 K5659300 LKP Media Ilmu Komputer ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 69888150 RA. Annahdah TT T T ... T T ... TT ... ... ... CANGADI 3
111 69775905 KB. AMANDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEWO 1.97
112 40314746 TK NEGERI PEMBINA T T T ... T T ... T ... ... ... TANJONGE 2.42
113 40303667 SMKS KARYA TEKNIK WATANSOPPENG T T T ... T T ... T ... ... ... TANJONGE 2.62
114 69775867 KB SUMPANG BILA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TANJONGE 2.8
115 69898801 Al-Munawwarah Yasrib T T T ... T T ... T ... ... ... CANGADI 2.99
116 40303693 SMP NEGERI 2 WATANSOPPENG TT T T ... T T ... T ... ... ... SEWO 2.21
117 40303665 SMAN 8 SOPPENG T T T ... T T ... T ... ... ... SEWO 2.75
118 70009183 PPs. Tahfizhul Qur'an Al-Imam Hafsh Soppeng ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 40303661 SMKN 1 SOPPENG T T T ... T T ... T ... ... ... SEWO 2.08
120 40314756 TK PERTIWI IX SIPURENNUE OMPO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 69733852 MAS PP YASRIB LAPAJUNG TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
122 69853384 MTsS DDI Jolle T T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
123 40303922 SD NEGERI 16 LIANGENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
124 69853381 Yasrib Watansoppeng ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
125 69870315 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BILA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
126 40303572 SD NEGERI 27 BULUDUA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEWO 2.33
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.