Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Gantarang

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69849498 Ulil Amwal TT TT TT ... TT TT ... TT ... ... ... GATTARENG 2.46
2 69799477 TK MEKAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 69951873 PPS Wahdah Islamiyah TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
4 69964542 TK RESKI ANANDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
5 69956271 Darul Istiqamah TT T TT ... T TT ... T ... ... ... - -
6 40313011 SD NEGERI 204 GATTARENG T T T ... T T ... T ... ... ... GATTARENG 0.31
7 69951874 PPS Ibnu Abbas TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
8 40304220 SMP NEGERI 7 BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
9 69900830 SMAN 19 BULUKUMBA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
10 40312987 SD NEGERI 26 MATEKKO T T T ... T T ... T ... ... ... PONRE 1.48
11 69967902 KB. AL- AMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
12 40319858 MTSS NO.20 BONTOSUNGGU TT T T ... TT T ... T ... ... ... BALIBO 1.56
13 60723548 MIS DARUL ULUM MUHAMMADIYAH T T T ... TT T ... T ... ... ... BONTONYELENG 2.28
14 60723550 MIS AL-MUBARAK T T TT ... TT TT ... T ... ... ... - -
15 40312990 SD NEGERI 29 BONTOMACINNA TT T T ... T T ... T ... ... ... BONTONYELENG 2.8
16 69951875 PPS Al Mubarak TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
17 40313002 SD NEGERI 40 BONTO NYELENG TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
18 40304166 SD NEGERI 228 GATTARENG T T T ... T T ... T ... ... ... GATTARENG 2.81
19 40319856 MTSN 1 BULUKUMBA T T T ... TT T ... T ... ... ... BALIBO 2.83
20 K5669454 LKP AQEELA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
21 40304179 SD NEGERI 275 GATTARENG T T T ... T T ... T ... ... ... GATTARENG 1.46
22 40313984 SD NEGERI 32 BARABBA T T T ... T T ... T T ... ... PONRE 2.81
23 69799537 TK NEGERI PEMBINA GANTARANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.79
24 69956046 Darul Istiqamah T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
25 40313026 SD NEGERI 274 BONTOSUNGGU T T T ... T T ... T ... ... ... - -
26 69932924 TK PATANRAI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
27 P9980012 PKBM ARSYAM JAYA PRATAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 40317344 TK AL FAUZAN BIALO T T T ... T T ... T ... ... ... PONRE 2.87
29 40304237 SD NEGERI 41 MATEKKO T T T ... T T ... T ... ... ... PONRE 2.93
30 40304151 SD NEGERI 330 RAOE T T T ... T T ... T ... ... ... - -
31 69829224 TK DHARMA WANITA GATTARENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
32 40317326 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SAWERE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 69981507 TK AN NUR BONTORAJA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 40304134 SD NEGERI 298 CABALU TT T T ... TT T ... TT ... ... ... PONRE 2.87
35 40312711 SD NEGERI 33 BARABBA T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 2.06
36 40319864 MTSS MUHAMMADIYAH KAMPUNG BARU TT T T ... TT T ... TT ... ... ... CAILE 1.31
37 40313019 SD NEGERI 230 PALAMBARAE T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 2.01
38 69825211 TK ANNISA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 40304173 SD NEGERI 207 DAMPANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
40 69955800 Darul Istiqamah T T T ... T T ... T ... ... ... - -
41 40319040 TK BULAN BERSINAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.47
42 69969806 TK ANGGREK 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
43 69964087 TK ANGGREK 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 40313033 SDN NEGERI 328 GATTARENG T T T ... T T ... T ... ... ... GATTARENG 2.54
45 40313013 SD NEGERI 205 BONTOSUNGGU TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
46 60723546 MIS PADI TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
47 40312667 SD NEGERI 28 BONTOMACINNA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 40304357 SD NEGERI 185 BIALO T T T ... T T ... T ... ... ... PONRE 2.89
49 40313374 SMP NEGERI 9 BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 2.92
50 69983104 MTSS AL-ABRAR PANGGALA TT T T ... TT T ... T ... ... ... CAILE 2.44
51 69799412 TK DHARMA WANITA BURUNG NURI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
52 40313016 SD NEGERI 227 BONTOMACINNA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
53 69825218 TK PERJUANGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 1.88
54 40313014 SD NEGERI 206 BONTONYELENG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
55 69751285 RA/BA/TA BONTO SUNGGU TT T T ... TT T ... T ... ... ... BONTO TIRO 2.51
56 60723545 MIN 1 BULUKUMBA TT T T ... TT T ... T ... ... ... BARUGA 2.5
57 69976991 TK IT PAUD IMAM BUKHORI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
58 40313005 SD NEGERI 44 DAMPANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
59 69751283 RA/BA/TA AL MUAWANAH TT TT T ... TT TT ... T ... ... ... - -
60 60723549 MIS PANGGALA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
61 69825235 TK AL-FATANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
62 69751284 RA/BA/TA BAITUR RAHIM BOCCO-BOCCOE TT T T ... TT T ... T ... ... ... PONRE 2.71
63 69772357 TK BABUR RAHMAN KATIMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 2.76
64 40313366 SMP NEGERI 4 BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... PONRE 1.36
65 40320414 MAS GUPPI GUNUNG JATI TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
66 40313010 SD NEGERI 203 BONTOMACINNA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
67 40313036 SD NEGERI 331 BORONG TELLU T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
68 70007848 TK NADYA 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.44
69 69980834 KB AR RIDHO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
70 40317473 TK PADU BANGKIT BUKIT TINGGI T T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
71 P9997082 PKBM NURUL FALAH BIALO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
72 69799463 TK PUSAT PADU AL-FITRAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ATARI JAYA 2.74
73 40304223 SMP NEGERI 6 BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 69751288 RA/BA/TA SAPIRI TT T T ... TT TT ... TT ... ... ... PONRE 2.37
75 40317319 TK ABA BORONG CINRANAE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 40312988 SD NEGERI 27 MATEKKO T T T ... T T ... TT ... ... ... PONRE 1.54
77 69825238 KB PELANGI BONTORAJA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
78 40313025 SD NEGERI 266 TOROLIYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
79 40319857 MTSN 6 BULUKUMBA TT T T ... TT T ... TT ... ... ... BONTONYELENG 2.46
80 40304129 SD NEGERI 300 BONTO TANAE T T T ... T T ... T ... ... ... - -
81 40312707 SD NEGERI 30 GATTARANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
82 40319862 MTSS AL-HUDA MANNAUNGI T T T ... T T ... T ... ... ... - -
83 40313022 SD NEGERI 232 DAMPANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
84 69956047 As adiyah Baburrahman Galung Beru TT T T ... TT T ... T ... ... ... GATTARENG 2.22
85 40312997 SD NEGERI 37 PALAMBARAE T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 1.34
86 69903417 TK NURUL AINI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 2.52
87 40304362 SD NEGERI 173 MATEKKO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
88 69946942 TK ABDI SETIA BAKTI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 2.09
89 40312994 SD NEGERI 34 BIALO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
90 69825200 TK BABURRAHMAN GALUNGBERU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GATTARENG 2.16
91 40319863 MTSS DARUL ULUM MUHAMMADIYAH TT T T ... TT T ... T ... ... ... PONRE 2.65
92 69825205 TK AL-AMIN DAMPANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
93 69825216 TK JAYA PURNAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
94 40304239 SD NEGERI 39 BONTO NYELENG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
95 69825225 TK PELANGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
96 40313626 SD NEGERI 42 GATTARENG T T T ... T T ... T ... ... ... GATTARENG 1.09
97 40304200 SMP NEGERI 5 BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.89
98 40317315 TK AL AMIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 40317531 TK PUSAT PAUD AL IKHLAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
100 69772358 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL CABALU T T T ... TT T ... T ... ... ... PONRE 2.66
101 69825269 TPA AJIB MUSADDAQ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
102 40304128 SD NEGERI 299 BONTO MACINNA TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
103 69981150 KB NURQINA AMALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 K9997746 LKP PANRITA CIPTA USAHA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
105 40313006 SD NEGERI 45 DAMPANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
106 69799543 TK KHALIFAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
107 40319865 MTSS DDI BABURRIDHA TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
108 40319061 TK AL WILDAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.87
109 P9952615 SKB BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.48
110 40317362 TK ANNAJIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BONTONYELENG 2.68
111 69751282 RA/BA/TA PERWANIDA PONRE TT T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
112 40312706 SD NEGERI 297 MATEKKO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
113 40317369 TK BABUS SHAFA TACCORONG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
114 40312998 SD NEGERI 38 GATTARENG T T T ... T T ... T ... ... ... BALIBO 1.8
115 40314136 SMP NEGERI SATAP 14 BULUKUMBA TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
116 69799469 TK AL-IMAN PADI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
117 69799439 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PONRE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 1.27
118 40317339 TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.77
119 40317502 TK PERTIWI BONTOMACINNA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
120 P9948496 PKBM CAHAYA RESKY ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 2.58
121 69995551 NURUL ILMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
122 69853506 SMP NEGERI 48 BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
123 40304164 SD NEGERI 231 BONTONYELENG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
124 69799415 TK AL-QASIM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
125 69982241 KB AREFA BONTOMASILA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
126 P9974042 PKBM AREFA BONTOMASILA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
127 69829207 TK PUSAT PADU MAWARDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
128 69942344 TK WAHYU PANGGALA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
129 69751287 RA/BA/TA MASYITA TOROLIYA T TT TT ... T TT ... T ... ... ... - -
130 40318963 TK NURQINA AMALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
131 69849499 DDI Baburridha Sawere TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
132 60723547 MIS BANGKENG BUKI TT T TT ... TT T ... TT ... ... ... - -
133 40319860 MTSS BATUARA TT T T ... TT T ... T ... ... ... GATTARENG 0.19
134 40320412 MAS GUPPI BATUARA TT T T ... TT T ... T ... ... ... GATTARENG 0.22
135 40304258 SMAN 7 BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
136 69825227 TK AN-NUR BONTOMASILA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
137 40304162 SD NEGERI 233 DAMPANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
138 69825233 KB JAYA PURNAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
139 69951876 PPS Darul Istiqamah ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
140 40317342 TK AL FAUZAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BARUGA 1.79
141 40315302 SMP NEGERI SATAP 15 BULUKUMBA T T T ... T T ... TT ... ... ... GATTARENG 2.55
142 40313034 SD NEGERI 329 PALAMBARAE TT T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 2.16
143 69829221 TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL KAMPUNG BARU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.31
144 69991305 TK AL MUNAWARAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
145 40312995 SD NEGERI 35 BONTO SUNGGU T T T ... T T ... T T ... ... - -
146 70015682 KB BABUS SHAFA TACCORONG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
147 69825261 TK DHARMA WANITA BAYANG-BAYANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BALIBO 2.78
148 69799427 TK AISYAH PUNRANGA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
149 69799421 TK AL-IKHLAS MAKBAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
150 40319859 MTSS BACARI TT T T ... T TT ... T ... ... ... - -
151 40317526 TK PUSAT PADU KARTINI T T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
152 69751286 RA/BA/TA BORONG JATIE TT T T ... TT TT ... T ... ... ... CAILE 0.44
153 69828444 TK FLAMBOYAN BONTOSUNGGU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 3
154 69964590 TK ABA BENTENG GANTARANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
155 40317348 TK AL KHAERAT PANYU TANAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.92
156 69964333 KB ANNUR AISYIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BALIBO 2.91
157 69829204 TK BOLA DUAE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.93
158 40312769 SD NEGERI 229 GATTARENG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
159 69823290 SMKN 10 BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
160 69829238 TK NURUL HIDAYAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
161 40317505 TK PERTIWI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
162 40312672 SD NEGERI 31 BONTOMACINNA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
163 40320415 MAS DARUL ULUM MUHAMMADIYAH JALANJANG TT T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
164 69799410 TK AR-RAHMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
165 69799532 TK DHARMA WANITA PALIMASSANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
166 40313373 SMP NEGERI 8 BULUKUMBA TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
167 40313032 SD NEGERI 327 MATEKKO T T T ... T T ... T ... ... ... - -
168 P9948367 PKBM NURQINA AMALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BALIBO 0.25
169 69948330 TK AR RIDHO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
170 69799397 TK ITTIHAD DAMPANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
171 69799380 TK CITRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.88
172 40319861 MTSS GUPPI BONTONYELENG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
173 40317382 TK BORONG JATIE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 1.23
174 69799373 TK TAUFIK HIDAYAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
175 40317445 TK MACITA TOROLIYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
176 69825224 TK NURUL ASIZAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
177 69825213 TK WAL-FAJRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
178 40313008 SD NEGERI 184 PALAMBARAE TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
179 70009241 TK NURUL FALAQ BIALO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
180 40304242 SD NEGERI 36 BONTOSUNGGU TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
181 P2967691 PKBM TULADANI TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
182 69772359 TK DARUL ISTIQAMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
183 P9984467 PKBM BERKAH BUKIT TINGGI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 2.98
184 40317346 TK AL IKHLAS BAROMBONG TT TT T ... T T ... TT ... ... ... - -
185 69829235 TK HUBBUL WATHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.