Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Ujung Bulu

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 69896891 KB AL-ALIF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
2 40304250 SMKS PEPABRI BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 0.75
3 69751310 RA/BA/TA YPPI TT T T ... TT T ... T ... ... ... CAILE 0.88
4 40304395 SLB NEGERI BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.67
5 40320422 MAS MUHAMMADIYAH TT T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 0.67
6 40304249 SMP AL GAZALI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 0.8
7 40313054 SD NEGERI 5 APPASARENGE (SD NEGERI 5 APPASARENGNGE T T T ... T T ... TT ... ... ... CAILE 1.84
8 69799489 TK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.18
9 K5667082 YAYASAN PENDIDIKAN UMBOH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 0.5
10 40313070 SD NEGERI 293 TANAHKONGKONG T T T ... T T ... T ... ... ... PONRE 2.48
11 40319883 MTSS YPPI BULUKUMBA T T T ... TT T ... TT ... ... ... CAILE 2.21
12 69896927 TPA AL-ALIF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
13 40304253 SMKN 1 BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 0.71
14 K5669174 LPP INSAN MANDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 69751305 RA/BA/TA FASTABIQUL KHAIRAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
16 40313884 SMP NEGERI 2 BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 1.42
17 40304254 SMAN 8 BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 0.81
18 69799535 TK AL- USWAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SOMBA OPU 2.85
19 K5651997 LKP YPA HANDAYANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1
20 40320420 MAN 2 BULUKUMBA TT T T ... T T ... T ... ... ... PONRE 2.78
21 69906128 TK FATIMAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.21
22 60723568 MIS YPPI T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 0.36
23 40313830 SD ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH BULUKUMBA T T T ... T T ... TT ... ... ... CAILE 1.17
24 40320424 MAS YPPI BULUKUMBA TT T T ... T TT ... T ... ... ... CAILE 0.79
25 69760726 SMKS TEKNOLOGI INFORMATIKA BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 0.5
26 40317428 TK KARTIKA XX-35 T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 0.84
27 69751302 RA AL-AMANAT TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
28 40304248 SMP MUHAMMADIYAH BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
29 40313068 SD NEGERI 221 TANAHKONGKONG T T T ... T T ... T T ... ... CAILE 1.79
30 40317515 TK PKK MAWAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.43
31 40319885 MTSS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA TT T T ... TT T ... T ... ... ... CAILE 1.28
32 K5651999 LPK Tujuh Sembilan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 69845471 TK BINTANG MENARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 40319886 MTSS MA`ARIF TT T TT ... TT TT ... T ... ... ... CAILE 2.11
35 40304230 SMAS KARYA SAHARI BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.82
36 69751304 RA/BA/TA ASY`SYAMSU TT T T ... TT T ... T ... ... ... BONTO TIRO 2.31
37 40304245 SMAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.58
38 69751309 RA/BA/TA MESJID RAYA BULUKUMBA TT T T ... TT TT ... T ... ... ... BONTO TIRO 2.32
39 40313071 SD NEGERI 322 ELA-ELA TT T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 1
40 K5667046 LKP INCREDIBLE PHINISI CENTRE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
41 69799423 TK MELATI SHAHWA TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
42 40317588 SMKS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 2.2
43 69799448 TK PADU ROSMAWAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.66
44 40313050 SDN 1 TERANG-TERANG T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 0.99
45 69799453 TK FASTABIQUL KHAERAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.62
46 40312917 SD NEGERI .172 BORONGKALUKUE TT T T ... T T ... TT ... ... ... CAILE 1.09
47 40320423 MAS PP.BABUL KHAER BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
48 69772364 TK KUNCUP MEKAR PERMAI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 2.19
49 69799557 TK ANGGREK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 0.8
50 69751306 RA/BA/TA MASYITA BENTENGGE TT TT T ... TT TT ... T ... ... ... BONTO TIRO 2.42
51 40313056 SDN 7 MATAJANG T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 1.39
52 40318861 TK PUTRI MULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
53 69907609 TK AL-KHATIB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.78
54 40313065 SD NEGERI 181 TANAHKONGKONG T T T ... T T ... T T ... ... PONRE 2.45
55 69829208 TK ANANDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
56 40317508 TK PERTIWI UJUNGBULU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.06
57 40318376 SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
58 70015619 TKIT AL-HANIFBULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 40319884 MTSS PP BABUL KHAER T T T ... T T ... T ... ... ... - -
60 69897131 TK AL-ALIF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.08
61 40313057 SD NEGERI 8 NIPA T T T ... T T ... TT ... ... ... CAILE 1.76
62 40313060 SD NEGERI 11 KALUMEME T T T ... T T ... T ... ... ... - -
63 P9997272 PKBM MAHDI AL ZAFRAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
64 P9996991 PKBM MAPPAMACCA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
65 69995761 SD MUHAMMADIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 0.7
66 69940566 TK ADE KALUMEME T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
67 40313059 SD NEGERI 10 ELA-ELA T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 1.03
68 40313052 SD NEGERI 3 KASIMPURENG T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 0.41
69 40313053 SD NEGERI 4 BENTENGE TT T T ... T T ... TT ... ... ... CAILE 1.76
70 69992072 TK PAUD INSAN MADANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
71 40313051 SD NEGERI 2 TERANG-TERANG T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 1.27
72 69799406 TK NEGERI PEMBINA UJUNG BULU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 0.69
73 K5667449 LKP NEW UNGU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
74 P2967692 PKBM PESISIR NUSANTARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.23
75 40320421 MAS MA`ARIF BULUKUMBA TT T T ... TT T ... T ... ... ... CAILE 2.13
76 40317519 TK PUSAT PADU BABUL KHAER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 69825242 TK NURUL IZZAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.9
78 60723567 MIS MA`ARIF TT T T ... TT T ... TT ... ... ... CAILE 0.84
79 70015679 KBIT AL-HANIF BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
80 40317331 TK AISYIYAH BULUKUMBA KOTA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.61
81 69799497 TK AMALIAH CAILE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 0.53
82 69799366 TK AKBAR RAIHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.6
83 40317546 TK SIPAKARENNU TT T T ... T T ... T ... ... ... PONRE 1.6
84 69825272 KB KUNCUP MEKAR PERMAI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 2.19
85 P9952635 PKBM RUMAH PINTAR AL INAYAH T T T ... TT T ... T ... ... ... PONRE 2.41
86 40313069 SD NEGERI 265 BINTARORE TT TT T ... T T ... T ... ... ... PONRE 2.5
87 69751308 RA/BA/TA MESJID AGUNG TT T T ... T T ... TT ... ... ... BONTO TIRO 1.1
88 40313055 SD NEGERI NO 6 KASUARA TT T T ... T T ... T ... ... ... PONRE 2.84
89 40313062 SD NEGERI 171 LOKA T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 1.36
90 40317364 TK AR-RIYADH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.04
91 40317417 TK IDHATA I UJUNGBULU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.14
92 40317523 TK PUSAT PADU DAMAI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 2.99
93 40317472 TK NURUL TIJARAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 0.59
94 40317539 TK REZKY ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 0.84
95 40317574 TK AL-AMANAT T T T ... T T ... TT ... ... ... CAILE 1.61
96 40317414 TK HISBUL WATHAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.73
97 K5651995 LKP Jonjoro ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
98 69772362 TK ANUGRAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PONRE 3
99 40304260 SMAN 1 BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 1.04
100 40314065 SMP NEGERI 3 BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 1.87
101 69828438 TK KEMALA BHAYANGKARI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.39
102 69873406 TK AZ-ZAHRAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
103 70008666 KB KARINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
104 40313977 SD NEGERI 24 SALEMBA T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 1.2
105 69907603 KB WAHDAH ISLAMIYAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.19
106 69799503 TK PESISIR LEPPE E ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.82
107 40317418 TK IDHATA II ELA-ELA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.4
108 70015983 TK KARINA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 69967981 KB ADE KALUMEME ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 69751303 RA/BA/TA ANUGRAH T T T ... T T ... TT ... ... ... CAILE 1.6
111 69825206 TK ADELIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.53
112 40304207 SMP NEGERI 1 BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 0.61
113 40313066 SD NEGERI 199 TANAH KONGKONG T TT T ... T T ... T ... ... ... PONRE 3
114 69751307 RA/BA/TA MASYITA KASIMPURENG TT TT T ... TT TT ... T ... ... ... CAILE 1.92
115 K5651993 LKP Almitra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
116 40313064 SD NEGERI 180 BENTENGE T T T ... T T ... T ... ... ... CAILE 1.83
117 69983982 KB MADANI AL USWAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 69827604 TK PESISIR NUSANTARA TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
119 70024559 TPAIT AL-HANIF BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
120 69953891 TK AL FATIH SYAHYADI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 40318318 SMKS KEPERAWATAN ALIF SYAWAL BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 2.22
122 40317468 TK NURUL ILMI BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAILE 1.27
123 40313058 SD NEGERI 9 TANAH KONGKONG T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.