Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Data Kesiapan Satuan Pendidikan
Di Kec. Bulukumpa

No. NPSN Satuan Pendidikan Pertanyaan Fasilitas Kesehatan Terdekat
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 4. 5. Nama Jarak (km)
1 40313115 SD NEGERI 59 TANETE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALASSAE 0.9
2 69799569 KB RATNA AMALIAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
3 69827615 TK AL-ALAQ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
4 40314522 SD NEGERI 73 KASESENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALASSAE 1.37
5 69955511 TK AL FIQRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
6 40313664 SD NEGERI 243 ELLEE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
7 69799399 TK AN-NUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
8 40320409 MAN 1 BULUKUMBA TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
9 40313665 SD NEGERI 247 PATTOENGAN T T T ... T T ... T T ... ... TENGNGALEMBANG 2.7
10 60723543 MIS MAROANGING TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
11 40316618 SMKN 8 BULUKUMBA T T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
12 69751281 RA/BA/TA GUPPI TEMBA TT T TT ... T TT ... T ... ... ... SALASSAE 1.36
13 40314053 SD NEGERI 63 CILALLANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
14 70003712 TK ASILAH BERSINAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
15 40313584 SD NEGERI 334 BINUANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
16 40313826 SD NEGERI 95 BONTOBULAENG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
17 69968387 TK TILAWATIL QURAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
18 69900725 TK PERSADA ANISIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
19 40313114 SD NEGERI 58 TANETE T T T ... TT T ... T ... ... ... SALASSAE 0.69
20 40313523 SD NEGERI 96 GALUNG BODDONG TT TT TT ... TT TT ... T ... ... ... SALASSAE 2.96
21 69825281 TK AL-ABRAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
22 69845473 KB NURUL IHSAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
23 40314103 SD NEGERI . 280 BONTOMINASA TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
24 40313583 SD NEGERI 332 PULONGGO T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
25 69751280 RA/BA/TA AL JAMIAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALASSAE 0.89
26 40314102 SD NEGERI 75 PETTUNGE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TENGNGALEMBANG 2.7
27 40313582 SD NEGERI 78 BONTOA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
28 69829222 TK ANGGREK BULO BULO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
29 40304221 SMP NEGERI 16 BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
30 69830481 SMP NEGERI 47 BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
31 69958247 Naufal Bonto Baju T T T ... TT TT ... T ... ... ... - -
32 40317354 TK AN-NISA BARUGA RIATTANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
33 69825278 KB AN-NUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
34 69873415 TK LEMPANGAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALASSAE 0.83
35 69845482 TK AL-HIDAYAH T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
36 40317568 TK TUNAS HARAPAN BONTOMINASA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
37 69896878 TK NURUL ILMI LEMPONGNGE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
38 40304232 SD NEGERI 74 TAMARELLANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
39 69849497 YPPI Sapobonto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
40 60723538 MIN 2 BULUKUMBA TT T T ... T TT ... T ... ... ... BONTO BANGUN 2.25
41 40317483 TK PADU TUNAS BANGSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
42 69974758 TK DAULA ABBASIAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
43 40314092 SD NEGERI 69 ANNISIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
44 40314207 SD NEGERI 68 TIBONA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
45 40317585 SMP NEGERI 18 BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... SALASSAE 2.82
46 40314217 SMAN 14 BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... BONTO BANGUN 0.88
47 40313978 SD NEGERI 66 BALANGRIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
48 40314040 SD NEGERI 239 SARAJOKO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
49 69849595 SMPN SATAP 18 BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
50 69987913 TK AN NUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
51 40313751 SD NEGERI 70 BULO-BULO T T T ... T T ... TT ... ... ... - -
52 40313522 SD NEGERI 72 BAMBAUNGANG T T T ... T T ... T ... ... ... TENGNGALEMBANG 2.81
53 69825245 TK AL-FALAQ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
54 40313878 SD NEGERI 210 BONTOMINASA T T T ... TT T ... TT ... ... ... - -
55 40313790 SD NEGERI 244 SALASSAE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BONTO BANGUN 0.94
56 69825210 TK BERINGIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BONTO BANGUN 1.48
57 60723541 MIS LONRONG TT TT T ... TT T ... TT ... ... ... - -
58 69825222 TK NADYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
59 40313087 SD NEGERI 61 BALLEANGING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALASSAE 2.23
60 40318872 TK AL CHAERUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
61 P9934820 PKBM AL ABRAR T T T ... T TT ... T ... ... ... - -
62 40317467 TK NURUL HUDA BALOMBESSI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALASSAE 1.81
63 40314066 SD NEGERI 79 LAJAE T T T ... T T ... T ... ... ... BONTO BANGUN 2.03
64 40313414 SMAN 2 BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... SALASSAE 0.54
65 40313417 SD NEGERI 91 MUNTE TT T T ... T TT ... TT ... ... ... - -
66 69908684 TK AL-AJIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
67 40314059 SD NEGERI 64 BALANGBESSI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
68 40313371 SD NEGERI 240 HARUE T T T ... TT T ... T ... ... ... SALASSAE 1.21
69 60723540 MIS SERRE T T T ... T T ... T ... ... ... - -
70 40317436 TK LAELATUL QADRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
71 40313524 SD NEGERI 99 SALASSAE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BONTO BANGUN 2.95
72 69825246 TK ANANDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
73 P2960352 PKBM NADYA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
74 69725970 SMP ISLAM AL QALAM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TENGNGALEMBANG 2.9
75 40317367 TK BABUL ILMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
76 69902891 TK BUKIT BARANI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
77 60723539 MIS PATTIROANG TT T T ... TT T ... T ... ... ... BONTO BANGUN 1.86
78 60723542 MIS MALLEBBANG TT T TT ... TT TT ... TT ... ... ... - -
79 40313874 SD NEGERI 71 BARUGAE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALASSAE 2.66
80 40318357 SD NEGERI 333 TIBONA T T T ... TT T ... T ... ... ... - -
81 69845472 TK NURUL IMAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
82 69886005 RA. Nurul Hikmah TT T T ... TT T ... T ... ... ... SALASSAE 2.76
83 40319855 MTSS YPPI SAPOBONTO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BONTO BANGUN 2.16
84 69771428 SMP NEGERI 44 BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
85 40317507 TK PERTIWI TANETE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALASSAE 0.63
86 40319854 MTSS GUPPI BARUGAE T T T ... T T ... T ... ... ... TENGNGALEMBANG 1.53
87 70001018 TK ARTIKA MANDIRI T T T ... TT TT ... TT ... ... ... - -
88 40313580 SD NEGERI 76 BARUGA RIATTANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
89 40313824 SD NEGERI 80 BULUKUMPA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BONTO BANGUN 0.15
90 69825203 TK NURUL IHSAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
91 69976498 RA NURUDDIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
92 40319853 MTSN 2 BULUKUMBA TT T T ... T T ... T ... ... ... SALASSAE 1.22
93 40313759 SD NEGERI 304 BATUHULANG T T T ... T T ... T ... ... ... - -
94 69911020 TK RATNA AMALIAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
95 60723544 MIS PAEKA TT T T ... TT T ... T ... ... ... - -
96 69966062 TK NURUL MUBARAQ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
97 40317413 TK HIDAYAT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
98 69898950 SMKN 11 BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
99 69953538 TK AL AZIZAH BIRORO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALASSAE 1.15
100 69914076 TK NADHIFA TUSYA ADAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALASSAE 2.67
101 40313754 SD NEGERI 188 BONTO BULAENG TT T T ... T T ... T ... ... ... - -
102 P9934855 PKBM BATU TUJUA T T T ... TT TT ... TT ... ... ... SALASSAE 0.61
103 69799584 TPA RATNA AMALIAH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALASSAE 0.66
104 69799579 TK AL- ABRAR T T T ... T T ... T ... ... ... - -
105 69825217 TK AL-FURQAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
106 40320411 MAS DARUL QALAM TT T T ... TT T ... T ... ... ... SALASSAE 2.57
107 40314114 SD NEGERI 77 BONTOBAJU TT T T ... TT T ... T ... ... ... SALASSAE 2.65
108 40314023 SD NEGERI 65 BALANGRIRI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
109 40304224 SMP NEGERI 15 BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
110 40314058 SD NEGERI 305 TA GENTUNG T T T ... T TT ... T ... ... ... SALASSAE 2.54
111 40305628 SMP NEGERI 17 BULUKUMBA T T T ... T T ... T ... ... ... BONTO BANGUN 0.9
112 69825236 TK NURUL MUTTAQIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
113 40313581 SD NEGERI 241 BARUGAE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TENGNGALEMBANG 2.63
114 40317455 TK MELATI MEKAR SALASSAE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
115 40313750 SD NEGERI 209 TANETE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALASSAE 0.74
116 40313867 SD NEGERI 238 MATTOANGING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
117 69968435 TK NADYA 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
118 40313072 SD NEGERI 62 WAEPEJJE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
119 40317520 TK PUSAT PADU BAKTI MULIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
120 40314376 SD NEGERI 237 LEMBANG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
121 40317394 TK DHARMA WANITA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
122 40313116 SD NEGERI 60 TANETE T T T ... TT T ... T ... ... ... SALASSAE 0.53
123 40313868 SD NEGERI 213 HULO TT T T ... T T ... TT ... ... ... - -
124 40318962 TK AULIA TUNAS BANGSA T T T ... T T ... T ... ... ... - -
125 69897269 TK AL-JABBAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
126 40314091 SD NEGERI 189 BARUGAE T T T ... T TT ... T ... ... ... SALASSAE 2.06
127 40314079 SD NEGERI 278 PAKOMBONG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
128 40304206 SMP NEGERI 14 BULUKUMBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALASSAE 0.88
129 69940568 TK PURNAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
130 40313791 SD NEGERI 175 BULO-BULO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALASSAE 2.85
131 40314002 SD NEGERI 67 LOISA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
132 69985642 TK NURUL MUHKLISIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
T = Tersedia
TT = Tidak Tersedia
... = Belum Mengisi Data
Daftar Pertanyaan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.

1.1. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
1.2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari.
1.3. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
1.4. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar.
1.5. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner).
1.6. Disinfektan.
1.7. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak.

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan.

4. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.

5. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.