Verifikasi dan Validasi Data Kesiapan Belajar

Table
Jumlah Satuan Pendidikan (semua)
Menurut Status Verval Kesiapan Belajar
Tiap Kecamatan di Kab. Pasaman Barat

No. Kecamatan Status Kesiapan Belajar (Sudah Lapor) Status Verval Belum Lapor Σ Total
Siap Belum Siap Proses Disetujui Ditolak Jumlah %
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 Kec. Sungai Beremas 0 0,00 39 88,64 20 45,45 19 43,18 0 0,00 5 11,36 44
2 Kec. Ranah Batahan 0 0,00 57 79,17 41 56,94 16 22,22 0 0,00 15 20,83 72
3 Kec. Lembah Melintang 1 1,09 67 72,83 45 48,91 23 25,00 0 0,00 24 26,09 92
4 Kec. Gunung Tuleh 0 0,00 51 68,92 34 45,95 17 22,97 0 0,00 23 31,08 74
5 Kec. Pasaman 0 0,00 106 79,70 66 49,62 40 30,08 0 0,00 27 20,30 133
6 Kec. Kinali 0 0,00 92 85,98 55 51,40 37 34,58 0 0,00 15 14,02 107
7 Kec. Talamau 0 0,00 48 69,57 32 46,38 16 23,19 0 0,00 21 30,43 69
8 Kec. Koto Balingka 1 1,32 64 84,21 39 51,32 26 34,21 0 0,00 11 14,47 76
9 Kec. Luhak Nan Duo 1 1,18 71 83,53 36 42,35 36 42,35 0 0,00 13 15,29 85
10 Kec. Sasak Ranah Pesisir 0 0,00 27 90,00 12 40,00 15 50,00 0 0,00 3 10,00 30
11 Kec. Sungai Aur 0 0,00 56 80,00 28 40,00 28 40,00 0 0,00 14 20,00 70
Total 3 0,35 678 79,58 408 47,89 273 32,04 0 0,00 171 20,07 852